Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wyszukiwanie informacji w internecie Dr Stanisław Skórka Technologia informacyjna. Internet Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wyszukiwanie informacji w internecie Dr Stanisław Skórka Technologia informacyjna. Internet Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa."— Zapis prezentacji:

1 1 Wyszukiwanie informacji w internecie Dr Stanisław Skórka Technologia informacyjna. Internet Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

2 2 Pojęcie wyszukiwania informacji (WI) w polskiej terminologii z dziedziny nauki o informacji rozumienie pojęcia wyszukiwanie informacji jest wieloznaczne… Technologia informacyjna. Internet oznacza jedno z pól badawczych w nauce o informacji (Dembowska 1991, s. 86), proces realizowany przez użytkownika lub system (Bojar, 2002 s. 303; Czerny, 1981 s. 273-274).

3 3 Uściślenie terminologii WI Przykłady pojęć angielskich searching information seeking information retrieval Propozycje terminologii w języku polskim wyszukiwanie informacji, poszukiwanie informacji, przeszukiwanie. Technologia informacyjna. Internet

4 4 Obecne rozumienie pojęcia WI czynności, metody i procedury prowadzące do uzyskania informacji z zapamiętanych danych […] może być wykonywane w przetwarzaniu interaktywnym lub przetwarzaniu wsadowym (PN-ISO 1087-2 2001, s. 18) Technologia informacyjna. Internet

5 5 Wyszukiwanie informacji:  całokształt zagadnień związanych z wyszukiwaniem danych posiadających zadaną cechę, relewantną do potrzeb użytkownika, które może być realizowane zarówno przez osobę, jak i system. Technologia informacyjna. Internet  jeden z obszarów badawczych w informacji naukowej oraz ogólnie pojmowany proces odnajdywania informacji (dokumentów, wiadomości) w zbiorze informacyjnym

6 6 Poszukiwanie informacji (PI) dotyczy zjawisk związanych z aktywnością podejmowaną przez człowieka, polega na pogłębianiu wiedzy poprzez odszukiwanie potrzebnej informacji w rozmaitych zbiorach informacyjnych. proces wyszukiwania, wykonywany przez użytkownika i rozpatrywany z jego punktu widzenia. Technologia informacyjna. Internet

7 7 Przeszukiwanie proces wyszukiwania realizowany przez system (program) w wyniku działania użytkownika (np.: wysłania zapytania do wyszukiwarki) Technologia informacyjna. Internet

8 8 Relacje pomiędzy pojęciami z zakresu WI Technologia informacyjna. Internet

9 9 Modele poszukiwania informacji model Davida Ellisa (8 etapów) metoda kolejnych przybliżeń (iteracji), „technika zbierania jagód” Marcii Bates, zjawisko „rosnącej perły” (pearl growing) Technologia informacyjna. Internet

10 10 Model poszukiwania informacji G. Marchionini, Information seeking in electronic environments. Cambridge 1998 1.Rozpoznanie i zaakceptowanie problemu informacyjnego (potrzeby) 2.Definiowanie i zrozumienie problemu 3.Wybór systemu wyszukiwawczego 4.Formułowanie zapytania 5.Wysłanie zapytania (execute search) 6.Weryfikowanie rezultatów 7.Wydobywanie informacji (extract information) 8.Rozważenie/powtórzenie/zatrzymanie poszukiwania (reflect/iterate/stop). Technologia informacyjna. Internet

11 11 Sposoby poszukiwania informacji w internecie Formułowanie zapytań Nawigowanie „Oświecone zgadywanie” (wg A. Kłopotka) Technologia informacyjna. Internet

12 12 Rodzaje zapytań (kwerend) proste złożone z operatorami Boole’a fraza język naturalny  biblioteka  biblioteka szkolna  biblioteka and szkolna  ”biblioteka szkolna”  Struktura biblioteki szkolnej Technologia informacyjna. Internet

13 13 Nawigowanie znajdowanie drogi i podążanie nią w celu dotarcia do poszukiwanej informacji podstawowym narzędziem n. są linki łac. navigare – żeglowanie. Słownik PWN, 1995 Technologia informacyjna. Internet

14 14 Przykładowe sposoby nawigowania Technologia informacyjna. Internet

15 15 Internetowe narzędzia wyszukiwawcze Katalogi stron WWW Wyszukiwarki Multiwyszukiwarki Portale i wortale (portale tematyczne) Technologia informacyjna. Internet

16 16 Katalog stron WWW Zbiór odnośników do stron internetowych uporządkowany systematycznie Organizuje dostęp do informacji z wielu dziedzin wiedzy Tworzony jest przez człowieka (grupę ludzi), Zasoby są mniejsze niż w bazie wyszukiwarki Technologia informacyjna. Internet

17 17 Przykłady katalogów Technologia informacyjna. Internet

18 18 Co to jest wyszukiwarka? program, usługa sieciowa, umożliwiająca odnajdywanie w internecie informacji za pomocą słów kluczowych (instrukcji wyszukiwawczych, zapytań) baza danych tworzona automatycznie ang. search engine Technologia informacyjna. Internet

19 19 Działanie wyszukiwarki. Indeksowanie Technologia informacyjna. Internet

20 20 Interfejs wyszukiwarki Technologia informacyjna. Internet

21 21 Strona wynikowa Technologia informacyjna. Internet

22 22 Multiwyszukiwarka (metawyszukiwarka) Usługa wykorzystująca wiele serwisów wyszukiwawczych, zadając im jednocześnie to samo zapytanie Trafienia pochodzą ze wszystkich serwisów Technologia informacyjna. Internet

23 23 Przykład metawyszukiwarki Technologia informacyjna. Internet e-multi.pl

24 24 Wyszukiwanie informacji w internecie Pojęcie wyszukiwania informacji Charakterystyka internetowych narzędzi wyszukiwawczych Charakterystyka strategii nawigowania i formułowania zapytań Technologia informacyjna. Internet Zagadnienia na egzamin

25 25 Portal internetowy rodzaj wielotematycznego serwisu internetowego poprzez portal użytkownicy sieci mają dostęp do najnowszych informacji z różnych dziedzin wyposażone są też w mechanizm wyszukiwawczy oraz katalog stron. Technologia informacyjna. Internet

26 26 Technologia informacyjna. Internet  Powrót Powrót


Pobierz ppt "1 Wyszukiwanie informacji w internecie Dr Stanisław Skórka Technologia informacyjna. Internet Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google