Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyszukiwanie informacji w internecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyszukiwanie informacji w internecie"— Zapis prezentacji:

1 Wyszukiwanie informacji w internecie
Technologia informacyjna. Internet Wyszukiwanie informacji w internecie Dr Stanisław Skórka Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

2 Pojęcie wyszukiwania informacji (WI)
w polskiej terminologii z dziedziny nauki o informacji rozumienie pojęcia wyszukiwanie informacji jest wieloznaczne… Technologia informacyjna. Internet oznacza jedno z pól badawczych w nauce o informacji (Dembowska 1991, s. 86), proces realizowany przez użytkownika lub system (Bojar, 2002 s. 303; Czerny, 1981 s ).

3 Uściślenie terminologii WI
Przykłady pojęć angielskich searching information seeking information retrieval Propozycje terminologii w języku polskim wyszukiwanie informacji, poszukiwanie informacji, przeszukiwanie. Technologia informacyjna. Internet

4 Obecne rozumienie pojęcia WI
czynności, metody i procedury prowadzące do uzyskania informacji z zapamiętanych danych […] może być wykonywane w przetwarzaniu interaktywnym lub przetwarzaniu wsadowym (PN-ISO , s. 18) Technologia informacyjna. Internet

5 Wyszukiwanie informacji:
całokształt zagadnień związanych z wyszukiwaniem danych posiadających zadaną cechę, relewantną do potrzeb użytkownika, które może być realizowane zarówno przez osobę, jak i system. Technologia informacyjna. Internet jeden z obszarów badawczych w informacji naukowej oraz ogólnie pojmowany proces odnajdywania informacji (dokumentów, wiadomości) w zbiorze informacyjnym

6 Poszukiwanie informacji (PI)
dotyczy zjawisk związanych z aktywnością podejmowaną przez człowieka, polega na pogłębianiu wiedzy poprzez odszukiwanie potrzebnej informacji w rozmaitych zbiorach informacyjnych. proces wyszukiwania, wykonywany przez użytkownika i rozpatrywany z jego punktu widzenia. Technologia informacyjna. Internet

7 Przeszukiwanie proces wyszukiwania realizowany przez system (program) w wyniku działania użytkownika (np.: wysłania zapytania do wyszukiwarki) Technologia informacyjna. Internet

8 Relacje pomiędzy pojęciami z zakresu WI
Technologia informacyjna. Internet

9 Modele poszukiwania informacji
model Davida Ellisa (8 etapów) metoda kolejnych przybliżeń (iteracji), „technika zbierania jagód” Marcii Bates, zjawisko „rosnącej perły” (pearl growing) Technologia informacyjna. Internet

10 Model poszukiwania informacji G
Model poszukiwania informacji G. Marchionini, Information seeking in electronic environments. Cambridge 1998 Rozpoznanie i zaakceptowanie problemu informacyjnego (potrzeby) Definiowanie i zrozumienie problemu Wybór systemu wyszukiwawczego Formułowanie zapytania Wysłanie zapytania (execute search) Weryfikowanie rezultatów Wydobywanie informacji (extract information) Rozważenie/powtórzenie/zatrzymanie poszukiwania (reflect/iterate/stop). Technologia informacyjna. Internet

11 Sposoby poszukiwania informacji w internecie
Formułowanie zapytań Nawigowanie „Oświecone zgadywanie” (wg A. Kłopotka) Technologia informacyjna. Internet

12 Rodzaje zapytań (kwerend)
proste złożone z operatorami Boole’a fraza język naturalny biblioteka biblioteka szkolna biblioteka and szkolna ”biblioteka szkolna” Struktura biblioteki szkolnej Technologia informacyjna. Internet

13 Nawigowanie znajdowanie drogi i podążanie nią w celu dotarcia do poszukiwanej informacji podstawowym narzędziem n. są linki łac. navigare – żeglowanie. Słownik PWN, 1995 Technologia informacyjna. Internet

14 Przykładowe sposoby nawigowania
Technologia informacyjna. Internet

15 Internetowe narzędzia wyszukiwawcze
Katalogi stron WWW Wyszukiwarki Multiwyszukiwarki Portale i wortale (portale tematyczne) Technologia informacyjna. Internet

16 Katalog stron WWW Zbiór odnośników do stron internetowych uporządkowany systematycznie Organizuje dostęp do informacji z wielu dziedzin wiedzy Tworzony jest przez człowieka (grupę ludzi), Zasoby są mniejsze niż w bazie wyszukiwarki Technologia informacyjna. Internet

17 Przykłady katalogów Technologia informacyjna. Internet

18 Co to jest wyszukiwarka?
program, usługa sieciowa, umożliwiająca odnajdywanie w internecie informacji za pomocą słów kluczowych (instrukcji wyszukiwawczych, zapytań) baza danych tworzona automatycznie ang. search engine Technologia informacyjna. Internet

19 Działanie wyszukiwarki. Indeksowanie
Technologia informacyjna. Internet

20 Interfejs wyszukiwarki
Technologia informacyjna. Internet

21 Strona wynikowa Technologia informacyjna. Internet

22 Multiwyszukiwarka (metawyszukiwarka)
Usługa wykorzystująca wiele serwisów wyszukiwawczych, zadając im jednocześnie to samo zapytanie Trafienia pochodzą ze wszystkich serwisów Technologia informacyjna. Internet

23 Przykład metawyszukiwarki
e-multi.pl Technologia informacyjna. Internet

24 Wyszukiwanie informacji w internecie
Zagadnienia na egzamin Pojęcie wyszukiwania informacji Charakterystyka internetowych narzędzi wyszukiwawczych Charakterystyka strategii nawigowania i formułowania zapytań Technologia informacyjna. Internet

25 Portal internetowy rodzaj wielotematycznego serwisu internetowego
poprzez portal użytkownicy sieci mają dostęp do najnowszych informacji z różnych dziedzin wyposażone są też w mechanizm wyszukiwawczy oraz katalog stron. Technologia informacyjna. Internet

26 Technologia informacyjna. Internet
Powrót


Pobierz ppt "Wyszukiwanie informacji w internecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google