Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIERUNKI ROZWOJU WSI OLSZYNA DOLNA LISTOPAD 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIERUNKI ROZWOJU WSI OLSZYNA DOLNA LISTOPAD 2014r."— Zapis prezentacji:

1 KIERUNKI ROZWOJU WSI OLSZYNA DOLNA LISTOPAD 2014r.

2 Badanie ankietowe przeprowadzono w listopadzie 2014 r. Objęto nim 25 rodzin z terenu sołectwa Olszyna Dolna

3 Jedna trzecia mieszkańców uważa, że najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych wymagają obszary: Edukacja: Spośród wskazywanych odpowiedzi pojawiły się: świetlica, plac zabaw. Ponad połowa badanych wskazała również obszar Bezpieczeństwo, - najczęściej wskazywane odpowiedzi to oznakowania spowalniające ruch, oznakowanie przejść i mostów. 30% mieszkańców Olszyny Dolnej dostrzega również konieczność wdrożenia innych potrzeb inwestycyjnych w zakresie Ochrony środowiska (kontener na odpady wielkogabarytowe), Infrastruktury (gazociąg, oświetlenie wzdłuż drogi krajowej, oznakowanie numerów domów, dokończenie asfaltowania dróg), Komunikacji (internet) oraz Kultury (organizowanie spotkań dla dzieci).

4 Co drugi z respondentów dostrzega potrzebę wybudowania świetlicy wiejskiej ! Ponad połowa ankietowanych deklaruje, że koniecznością inwestycyjną jest zainstalowanie oznaczeń spowalniających ruch oraz oznaczeń przejść i mostów, a co czwarta rodzina dostrzega konieczność polepszenia oświetlenia, oznakowania numerów domostw i budowy gazociągu. Ponad połowa badanych dostrzega potrzebę polepszenia komunikacji między mieszkańcami wskazując Internet jako podstawowe jej źródło. Tylko członkowie jednej rodziny dostrzegli potrzebę monitoringu wsi.

5 Według przeprowadzonych badań do najpilniejszych zadań obszarowych należą : budowa świetlicy (98%); zainstalowanie spowalniaczy ruchu w tym też oznakowań mostów (ponad 50%); oraz: wykonanie oświetlenia na przystankach autobusowych, zainstalowanie spowalniaczy ruchu (tu też oznakowań mostów); podłączenie sieci gazowej, dokończenie asfaltowania dróg pobocznych;

6 Na pytanie „Jakie działania należy podjąć, aby mieszkańcy angażowali się w sprawy sołectwa?” respondenci odpowiedzieli następująco:

7 Aż 62 % respondentów chce otrzymywać informacje w sprawach sołectwa poprzez strony internetowe, 26% poprzez tablicę ogłoszeń, zaś 12 % respondentów oświadczyło, że pisemnie.

8 Na pytanie „Czy orientuje się Pan/Pani na jakie zadania wydatkowany jest fundusz sołecki w naszej miejscowości?” 18% odpowiedziało „tak wiem”, 70% odpowiedziało „tak, trochę wiem” pozostali respondenci (12%) zaznaczyli odpowiedź „nie wiem”.

9 Spośród tematów proponowanych przez mieszkańców do omówienia na najbliższym zebraniu znalazły się: a)budowa świetlicy wiejskiej oraz modernizacja placu zabaw, b)budowa spowalniaczy ruchu, c)zasady korzystania z boiska –harmonogram zadań.

10 Spośród zadań propozycji wspólnej realizacji zadań respondenci wskazali: -organizacja cyklicznych imprez, - uczestnictwo w zebraniach wiejskich, -wspólne spotkania miejscowości, - upiększanie miejscowości.

11 Na ostatnie pytanie „Czy uczęszcza Pan/Pani na zebrania sołeckie 56 % respondentów odpowiedziało, że NIE, 44 %odpowiedziało twierdząco. Spośród powodów absencji wskazano a)brak czasu, b)dni i pory zebrań, c)zły przebieg informacji o zebraniach.

12


Pobierz ppt "KIERUNKI ROZWOJU WSI OLSZYNA DOLNA LISTOPAD 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google