Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT WSPÓŁPRACY POD AKRONIMEM „KADR” Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW 2007 – 2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT WSPÓŁPRACY POD AKRONIMEM „KADR” Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW 2007 – 2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT WSPÓŁPRACY POD AKRONIMEM „KADR” Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW 2007 – 2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy

2 P ARTNERZY PROJEKTU Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka

3 J AK POWSTAŁ PROJEKT „KADR”? Pomysł projektu zrodził się w oparciu o tradycję kin objazdowych, którą dobrze znamy z lat 60. i 70. W tych latach różnego rodzaju przedsiębiorcy zaczęli organizować pokazy filmowe, podczas tzw. burd jarmarcznych, w namiotach wędrownych demonstratorów i cyrków lub na zapleczach sklepów.

4 J AK POWSTAŁ PROJEKT „KADR”? W 1900 roku oficjalnie powstał zawód tzw. przedsiębiorcy kinowego. Posiadał on zwykle jeden aparat projekcyjny i zapas filmów, które wyświetlał najczęściej podczas letnich zabaw plenerowych. Jego popularność sprawiła, że z czasem zaczęło pojawiać się coraz więcej kin stacjonarnych, co automatycznie stało się początkiem końca kin objazdowych. Historia kin objazdowych stała się właśnie inspiracją do napisania projektu „KADR”.

5 C EL OGÓLNY PROJEKTU Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru 3 partnerskich LGD oraz zwiększenie aktywności i integracji społecznej różnych grup odbiorców w różnych przedziałach wiekowych poprzez organizację plenerowych projekcji filmowych, a także przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjno – informacyjnych od marca do listopada 2014r.

6 C ELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU 1.Wprowadzenie nowej oferty kulturalnej na obszarach wiejskich należących do 3 LGD poprzez realizację 108 projekcji filmowych w ramach kina plenerowego dla 7 grup odbiorców. 2. Wspieranie inicjatyw oraz wzrost aktywności i integracji wśród lokalnych społeczności partnerskich LGD poprzez przygotowanie i projekcję filmu aktywizującego oraz konferencji podsumowującej. 3. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru 3 partnerskich LGD poprzez podjęcie działań promocyjno- informacyjnych tj. wydanie oraz rozpowszechnianie wspólnej publikacji na temat atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie 3 partnerów projektu oraz przygotowanie i projekcje filmów promocyjnych dla widzów w różnym wieku. 4. Integracja społeczności 3 LGD poprzez wspólną organizację Maratonu Filmowego.

7 P ROJEKT ZWIERAŁ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA : Szeroko zakrojona promocja przedsięwzięcia (informacje na stronach internetowych, w prasie, na Facebooku, bardzo duża liczba gadżetów promocyjnych) Przygotowanie 1 filmu aktywizującego i 2 promocyjnych (po 2 odcinki każdy), filmy były wyświetlane przed projekcjami właściwymi i pełniły rolę „reklamy” obszaru partnerskich LGD Wydanie albumu o atrakcjach turystycznych 3 LGD Przeprowadzenie szkolenia dla kinooperatorów

8 P ROJEKT ZWIERAŁ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA : Zakup kompletnego sprzętu do kina plenerowego:  projektor, ekran, zestaw nagłośnienia, namiot ochronny, zestaw skrzyń transportowych, mikrofony Organizacja maratonu filmowego jako inauguracji projektu (16 filmów) Realizacja pojedynczych projekcji filmowych (łącznie 92 filmy) we wszystkich gminach należących do poszczególnych LGD Konferencja podsumowująca

9 P ROBLEMY NA KTÓRE ODPOWIEDZIAŁ PROJEKT : duże zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju usługi i oferty kulturalne, duża ilość świetlic i obiektów pełniących ich funkcje, które nie są w pełni wykorzystywane, posiadane zasoby turystyczne, historyczne są niewystarczające by zainteresować osoby spoza LGD do dłuższego przyjazdu na nasz teren. Brak jest swoistego wyróżnienia- znaku rozpoznawczego w przypadku wszystkich trzech LGD. Żaden z produktów lokalnych nie jest na tyle wypromowany, aby bezpośrednio kojarzyć się z terenem, na którym występuje, stąd też potrzeba znalezienia swoistego wyróżnika tych obszarów oraz ukierunkowanej promocji trzech LGD.

10 W SPÓŁPRACA W PROJEKCIE : wspólne prowadzenie 1 profilu dla 3 LGD na portalu społecznościowym przygotowanie 3 filmów, każdy o wszystkich LGD przygotowanie publikacji o najciekawszych atrakcjach turystycznych z obszaru 3 LGD wzajemne użyczanie zakupionych filmów współpraca w trakcie projekcji w zakresie wzajemnego użyczania sprzętu, przygotowania mat. promocyjnych i przeprowadzenie 1 wspólnej imprezy: Maratonu filmowego.

11 R EALIZACJA PROJEKTU – WYBRANE ELEMENTY : Projekt został zrealizowany we wszystkich gminach należących do trzech LGD, w zależności od wielkości i zainteresowania tematyką filmową przeprowadzone zostało średnio 2-6 pokazów w każdej gminie. Projekcje filmowe odbywały się głównie w soboty lub niedziele w okresie letnim, w miejscach ogólnodostępnych wykorzystując do tego celu zasoby poszczególnych gmin w postaci boisk sportowych typu ORLIK, parków sal widowiskowych w GOK-ach i świetlicach wiejskich. W razie potrzeby nawiązywana była również współpraca ze szkołami, które posiadają odpowiednie zaplecze do tego rodzaju działań (np. sale gimnastyczne).

12 R EALIZACJA PROJEKTU – WYBRANE ELEMENTY : zakupiony został wysokiej klasy sprzęt cyfrowy, który pozwalał uzyskać znakomity obraz i dźwięk (widoczne różnice między kinem domowym na DVD a efektem uzyskanym z nośników Blu Ray) trudności w negocjacjach z niektórymi graczami rynku filmowego („dziwność” / nietypowość / nowatorstwo projektu powodowało niechęć do współpracy) kluczowy „Parasol Licencyjny” zakupiony został w MPLC (Motion Picture Licensing Company) dobór repertuaru – subiektywizm koordynatora wspierany przez sugestie partnerów (kino małoletnie, nieletnie i pełnoletnie)

13

14 P ODSUMOWANIE W LICZBACH Wyświetlono łącznie 108 projekcji filmowych (16 w ramach maratonu filmowego oraz 92 w ramach pojedynczych projekcji). W projekcjach wzięło udział ponad 5 tys. widzów.

15 P ODSUMOWANIE W LICZBACH Wyświetlono 48 różnych tytułów filmów wśród nich filmy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydanych zostało 1 200 szt. albumu promocyjnego. Największa frekwencja widzów w trakcie seansu była w Radomyślu Wielkim na projekcji w dniu 28.06.2014r. tytuł filmu: „Przygody Tintina” - 180 osób. Poprzez filmy promocyjne i aktywizujące wypromowanych zostało łącznie 30 najciekawszych pod względem turystycznym miejsc z obszaru 3 LGD. Łączny czas zrealizowanych projekcji to 206 godzin (jest to 8,5 doby).

16 K OSZT PROJEKTU Koszt całkowity 540 072,69zł LGD PROWENT: 293 668,33zł LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”: 120 723,22zł LGD Ziemia Łańcucka: 125 681,14zł Czas trwania projektu 9 miesięcy

17 Z DJĘCIA I FILMY DOKUMENTUJĄCE PROJEKT „KADR”

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 D ZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "PROJEKT WSPÓŁPRACY POD AKRONIMEM „KADR” Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW 2007 – 2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google