Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik żywienia i gospodarstwa domowego Numer z klasyfikacji zawodów:321402.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik żywienia i gospodarstwa domowego Numer z klasyfikacji zawodów:321402."— Zapis prezentacji:

1 Technik żywienia i gospodarstwa domowego Numer z klasyfikacji zawodów:321402

2 Zadania i czynności robocze: Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy personelu w zakładzie żywienia zbiorowego lub bezpośrednio z produkcją potraw Poznanie i uwzględnianie w praktyce procesów technologicznych i zmian zachodzących w produktach żywnościowych w czasie przetwarzania ich na potrawy,

3 Zadania i czynności robocze: Bezpośrednie przygotowanie potraw zgodnie z obowiązującymi zasadami, aktualną wiedzą i możliwościami technicznymi(kucharz, garmażer), Przeprowadzanie kalkulacji potraw(kalkulator, rozliczeniowiec), Nadzorowanie placówki lub grupy osób (kierownik zmiany, sali, kuchni, kontroler, technik technologii żywienia zbiorowego),

4 Zadania i czynności robocze: W żywieniu zbiorowym wykorzystuje się naukowo procesy przetwórcze i sposoby zabezpieczenia wyprodukowanych potraw przed stratami wartości odżywczych, Technik zbiorowy przestrzega podstawowych norm surowcowych określonych do poszczególnych rodzajów potraw,

5 Zadania i czynności robocze: Obsługuje maszyny i urządzenia oraz nadzoruję ich eksploatację, Dokonuje odbioru jakościowego surowców i towarów, Nadzoruje i organizuje cały przebieg procesu produkcyjnego potraw i ich ekspedycję,

6 Zadania i czynności robocze: Organizuje i nadzoruję prace konsumentów, Dba, aby potrawy i posiłki były przyjęte zgodnie z przyjętymi normami dietetycznymi, ustala sposoby przygotowania potraw(jadłospisy i kart dań), Kieruje całym zakładem żywienia zbiorowego, Odpowiada za jakość posiłków,

7 Zadania i czynności robocze: Organizuje zaopatrzenia materiałowe i surowcowe, ustala asortyment produkcji i sprzedaży, Zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji, kalkulacji potraw i rozliczeń, Przeprowadza wewnętrzne kontrole i opracowuje projekty usprawniania działalności.

8 Środowisko pracy (materialne środowisko pracy) Technik żywienia wykonuje swoją pracę w placówkach żywienia zbiorowego-barach, restauracjach, stołówkach, W kuchni(garmażer, kucharz), Na sali stołówki czy restauracji(kierownik sali czy zmiany).

9 Środowisko pracy (warunki społeczne) Praca indywidualna, Najczęściej podlegają mu inne osoby, których pracę organizuje, kieruje nią i nadzoruje, Może pracować na stanowisku wymagającym kontaktów z osobami, na rzecz których prowadzi usługi.

10 Środowisko pracy (warunki organizacyjne) Technik żywienia może prowadzić zakład pracy lub też może być zatrudniony przez pracodawcę, Musi liczyć na pracę w dni wolne, w nocy czy też z okresowym natężeniem pracy.

11 Wymagania psychologiczne: Osoby zatrudniane przy posiłkach powinny mieć dobry smak, węch, zręczne palce i ręce, Zdolności plastyczne zwłaszcza w zakresie rysunku dekoracyjnego, Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, Szybki refleks, Łatwe przejście od jednej czynności do drugiej, Wytrwałości przy wykonywaniu często powtarzających się czynności, Dokładność,

12 Wymagania psychologiczne: Zdolności rachunkowe i zainteresowania urzędnicze, Znajomość zasad działania i orientacja stosowania urządzeń technicznych. Technik powinien mieć świadomość odpowiedzialności moralnej, Ocena potraw za pomocą zmysłów(węch, wzrok, smak i dotyk).

13 Wymagania fizyczne i zdrowotne: Praca technika może przebiegać z różnym obciążeniem fizycznym, W biurze może pracować osoba z gorszym stanem zdrowia, nawet niepełnosprawna, Na większym stanowisku pracuje osoba z lepszym stanem zdrowia, W pracy technika eliminuje się choroby skóry, kręgosłupa i koniczyn, Dobra odporność na wysiłek, Dobra sprawność układu kostno-stawowego, zmysłu smaku i węchu, Ważne są badania w kierunku na nosicielstwo duru brzusznego.

14 Warunki podjęcia pracy w zawodzie: Wykształcenie zawodowe bądź średnie, najlepiej z ukończonym technikum ze specjalnością technologii żywienia, Konieczność ukończenia kursu bhp, Powinien spełniać wymagania zdrowotne.

15 Zawody pokrewne: Dietetyk, Technik żywności, Cukiernik, Mleczarz, Pracownik kuchni.


Pobierz ppt "Technik żywienia i gospodarstwa domowego Numer z klasyfikacji zawodów:321402."

Podobne prezentacje


Reklamy Google