Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Poradnictwo dla osób starszych” Dr Daria Zielińska-Pękał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Poradnictwo dla osób starszych” Dr Daria Zielińska-Pękał"— Zapis prezentacji:

1 „Poradnictwo dla osób starszych” Dr Daria Zielińska-Pękał
Warsztat pracy doradcy - czyli jak pomagać? Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 Relacja trójbiegunowa w poradnictwie
DORADCA RADZĄCY SIĘ PROBLEM

3 DORADCA Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

4 Relacja poradnicza (terapeutyczna) wg Rogersa:
to taki sposób bycia z drugą osobą, który sprzyja zdrowym zmianom i ułatwia rozwój, powodzenie w procesie pomagania zależy nie tyle od kwalifikacji czy umiejętności technicznych doradcy, ile od jego określonych postaw oraz cech osobowych. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

5 warunki dobrej poradniczej relacji
Triada Rogersa – warunki dobrej poradniczej relacji Bezwarunkowa akceptacja Empatia Kongruencja (autentyczność) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

6 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Bezwarunkowa akceptacja: całościowa akceptacja klienta przed doradcę zakłada powstrzymywanie się doradcy przed ocenianiem klienta akceptacja wszystkich uczuć klienta (tych wrogich, negatywnych, jak i tych dojrzałych i pozytywnych) akceptacja klienta takim jaki jest (takim jaki mówi, ze jest) Kongruencja autentyczność doradcy (doradca jest naprawdę sobą) to gotowość do ujawniania nastawień, które uporczywie dają o sobie znać (nawet tych negatywnych) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Empatia w potocznym rozumieniu - zdolność współodczuwania (zbyt duże uproszczenie) w terapeutycznym, jak i poradniczym kontekście empatia to zdolność zrozumienia tego, co czuje inny człowiek bez konieczności przeżywania tych samych emocji to rozumienie we współodczuwaniu empatia pełni swoistą funkcję ochraniającą doradcę przed wejściem w trajektorię cierpienia osoby radzącej się. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

8 realizowany ze środków Unii Europejskiej
empatia to nie sympatia sympatia: „czuć wraz” z innym człowiekiem ten rodzaj wspierania zakłada doświadczanie tego wszystkiego, co czuje osoba przeżywająca problem sympatia zubaża i rozprasza doradcę poprzez pozostawienie go otwartym na burze i przypływy emocji, które w takich przypadkach się pojawiają przesunięcie granic z empatii na sympatię może utrudnić relacje poradniczą. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

9 RADZĄCY SIĘ Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

10 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Radzący się to osoba, która: ma trudność w uregulowaniu swoich relacji ze światem zewnętrznym lub ze sobą samym (albo z jednym i drugim); ma obniżoną umiejętność samodzielnego wyjścia z określonej (trudnej, niepewnej) sytuacji życiowej jest psychicznie zdrowa, a jej bezradność ma charakter jedynie przejściowy. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

11 Rodzaje osób zgłaszających się po pomoc:
zaradni częściowo zaradni bezradni Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

12 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Osoba zaradna: traktuje problem jako element motywujący do działania, cechuje się fascynacją i chłodną koncentracją na problemie, jest aktywna, pełna energii i zapału brak bezradności, zagubienia, frustracji. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

13 Osoba częściowo zaradna:
otwarta, współpracująca, działająca, wie, że ma problem i chce zrobić wszystko, aby go rozwiązać z reguły traktuje problem jako element motywujący do działania. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

14 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Osoba bezradna traktuje problem jako coś, co przytłacza, cechuje ją brak koncentracji, rezygnacja, postawa ucieczkowa, obojętność, opór, mająca trudności w kontakcie z drugim człowiekiem (z doradcą) w sytuacji problemowej wydaje się być poddana. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

15 Postawa wobec starości
Opis (wg D.B Bromley’a, Psychologia starzenia się) Postawa konstruktywna Pogodzenie się ze starością i ewentualną śmiercią; zadowolenie z siebie i z kontaktów z innymi; wewnętrzne zintegrowanie oraz optymizm Postawa zależności bierność; zależność wobec innych ludzi; odejście z pracy zawodowej; poczucie bezpieczeństwa zapewnić ma dom rodzinny. Postawa obronna typ „opancerzonych” samowystarczalność i odrzucanie pomocy innych; pesymistyczne patrzenie na starość, które zostaje zamaskowane wzmożoną aktywnością. Postawa wrogości (wobec otoczenia) agresywność i podejrzliwość wobec innych; niemożność akceptacji własnej starości i nadchodzącej śmierci; zazdrość oraz wrogość wobec młodych ludzi; izolowanie się od otoczenia; samowystarczalność i aktywność (najczęściej zawodową) Postawa wrogości (skierowana na samego siebie) wrogość wobec siebie; pasywność; pesymistyczne pogodzenie się ze starością; traktowanie śmierci jako wyzwolenia; brak zadowolenia z życia Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

16 PROBLEM Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

17 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Problem: rodzaj zadania, którego podmiot nie może rozwiązać przy aktualnie posiadanym zasobie wiedzy, umiejętności i nastawienia. bardzo ważnym zadaniem jest prawidłowa identyfikacja problemu Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

18 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Problem właściwy: nie istnieje samodzielnie problem jest zawsze „czyjś”, należy do podmiotu, który go formułuje wyznaczając tym samym własne dążenie do celu. jest z natury subiektywny i jednostkowy; odnosi się do świata przeżyć i doświadczeń konkretnego człowieka w stosunku do takiego problemu podmiot zawsze przybiera określoną postawę, reaguje na niego w emocjonalny sposób, myśli o nim. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

19 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Modele doradców (wg. B.Wojtasik) Ekspert Informator Konsultant Spolegliwy opiekun Leseferysta Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

20

21 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Doradca ekspert specjalista w swojej dziedzinie; duża wiedza zawodowa i doświadczenie jest przekonany o swojej racji (wie lepiej) rozwiązuje problem za klienta udziela konkretnych instrukcji, wskazówek i poleceń interesuje go problem, a nie klient ponosi odpowiedzialność za udzieloną poradę Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

22 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Doradca informator zajmuje się głównie zbieraniem, analizowaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, selekcjonowaniem informacji o możliwościach rozwiązania problemu, to osoba doskonale doinformowana wykorzystuje środki masowego przekazu (audycje, programy TV, poradniki książkowe) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

23 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Doradca konsultant zajmuje się i klientem i sposobami rozwiązania problemu motywuje klienta do podjęcia decyzji bierze pod uwagę, jakimi wartościami kieruje się klient odpowiedzialność za wybór rozwiązania podzielona jest między obie strony łączy dyrektywny i liberalny sposób doradzania doradca tzw. „wyważonej symetrii” Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

24 Doradca spolegliwy opiekun
ciepły, otwarty, akceptującypomocny, życzliwy, wrażliwy na potrzeby klienta stymuluje klienta do aktywności podsuwa nowe propozycje nie narzuca zdania, ale proszony nie rezygnuje z udzielenia porady. odpowiedzialność za decyzje jest rozłożona pomiędzy doradcę i klienta, większa jednak po stronie radzącego się Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

25 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Doradca leseferysta (fr, „pozwolić robić”) - to nieprzeszkadzanie, niewtrącanie się, pozostawienie swobody działania nie jest zorientowany na problem, ale na klienta nie ma gotowych odpowiedzi, pobudza klienta do poznania siebie, stwarza możliwości samoanalizy, oświetla pole problemowe, odmawia udzielania rad nie ponosi odpowiedzialności za wybór rozwiązania Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

26 EKSPERT INFORMATOR KONSULTANT SPOLEGLIWY OPIEKUN LESEFERYSTA
MODEL DORADCY EKSPERT INFORMATOR KONSULTANT SPOLEGLIWY OPIEKUN LESEFERYSTA PODMIOT DZIAŁANIA doradca radzący się PRZEDMIOT DZIAŁANIA problem radzącego się problem radzącego się, jak i doradcy cała sytuacja poradnicza oraz problem radzącego się i doradcy cała sytuacja poradnicza METODY DZIAŁANIA przekonywanie kierowanie, perswazja, pytania zamknięte, pouczanie, podawanie ścisłych instrukcji przekonywanie, pouczanie informowanie konsultacja, negocjacje, dialog, pytania zamknięte i otwarte, interpretowanie wypowiedzi, informacje zwrotne, mediacje, odzwierciedlanie uczuć, parafraza, pytania otwarte, wyjaśnianie, klasyfikowanie, obserwowanie stosowanie wypowiedzi typu „ja” czynne słuchanie, słuchanie i rozumienie, ŚRODKI, NARZĘDZIA DZIAŁANIA środki materialne: kwestionariusze, testy, ankiety publikacje, wystąpienia, informatory, media, poradniki środki materialne, jak również niematerialne środki niematerialne: ciepło, życzliwość, kongruencja, akceptacja, empatia WYNIK DZIAŁANIA rozwiązanie problemu przez doradcę uzyskanie informacji przez klienta wspólna decyzja doradcy i radzącego się ostateczna decyzja należy wyłącznie do klienta podjęcie samodzielne decyzji przez klienta

27 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "„Poradnictwo dla osób starszych” Dr Daria Zielińska-Pękał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google