Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACYJNE WARTOŚCI SZACHÓW „64 pola szachownicy otwierają w umyśle ogrom możliwości, podobnie jak 32 litery alfabetu w kulturze.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACYJNE WARTOŚCI SZACHÓW „64 pola szachownicy otwierają w umyśle ogrom możliwości, podobnie jak 32 litery alfabetu w kulturze.”"— Zapis prezentacji:

1 EDUKACYJNE WARTOŚCI SZACHÓW „64 pola szachownicy otwierają w umyśle ogrom możliwości, podobnie jak 32 litery alfabetu w kulturze.”

2 WARTOŚCI W ŻYCIU CZŁOWIEKA Wartości można określić jako te wszystkie cele, normy i zasady postępowania, które umożliwiają rozwój oraz osiągnięcie trwałej satysfakcji życiowej. Świat, w którym żyjemy, jest światem wartości. Aksjologia (nauka o wartościach) wskazuje, że życie człowieka jest procesem ich realizowania. Odkrywanie, przyjmowanie i prowadzenie życia zgodnego z przyjętym systemem wartości jest celem wychowania i samowychowania. Przyjęty system wartości wypełnia osobowość, nadaje kształt życiu człowieka, sens jego egzystencji.

3 WSPÓŁCZESNY ŚWIAT WARTOŚCI Sprawia, że: rozwijają się nowe wartości, dotychczas istniejące zyskują nowy profil lub podlegają procesom destabilizacji, zmieniają się nie tylko pojedyncze wartości, ale także całe ich systemy. Wielu młodych ludzi staje przed problemem wyboru, które wartości traktować jako pierwszoplanowe: wartości konsumpcyjne, materialne, czy wartości moralne – wyznaczające stosunek do drugiego człowieka i do siebie samego.

4 WSPÓŁCZESNY ŚWIAT WARTOŚCI Rozróżnienie tego, co jest właściwe, a co nie jest właściwe, jest długim procesem, który obejmuje lata od wczesnego dzieciństwa aż po osiągnięcie dorosłości. To, w jaki sposób proces ten będzie przebiegał, jakim wartościom w życiu człowieka dorosłego będzie hołdował młody człowiek, zależy w dużym stopniu od rodziców i nauczycieli. Dzieci i młodzież potrzebuje wartości dla swojego zdrowego rozwoju, normalnego, prawidłowego funkcjonowania w życiu dorosłym, a nawet dla dawania sobie rady z problemami dnia codziennego.

5 POCZĄTEK EDUKACJI Dziecko na początku edukacji = radość, ufność, indywidualność Nauczyciel = świadomość (dylematy, szukanie najlepszych rozwiązań)

6 NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA Jak wspierać rozwój różnorodnych, nieukształtowanych osobowości? Jakie stosować formy, metody pracy, środki pomocnicze? Jak wyjść naprzeciw potrzebom psychologicznym ucznia? Jak pobudzić jego aktywność? Jak rozpoznać i rozwinąć jego zdolności?

7 NAUKA I WYCHOWANIE POPRZEZ GRĘ Teoretycy, jak i praktycy oświatowi podkreślają dobitnie, że sukces dziecka w szkole zależy od: sposobu zdobywania umiejętności poziomu emocjonalnego i intelektualnego

8 GRA – DLACZEGO NIE? I TO JESZCZE DYDAKTYCZNA! Zalety gier dydaktycznych: podnoszą efektywność procesu kształcenia, służą poszanowaniu norm (zasad), zwiększają trwałość i operatywność zdobytych wiadomości, mają znaczący wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw (m. in. przyzwyczają do zwycięstw oraz porażek), skuteczniej przygotowują do praktycznej działalności (np. sprzyjają podstawom przedsiębiorczości), udoskonalają wykonywane przez uczniów operacje intelektualne poprzez rozwijanie ich spostrzegawczości, wyobraźni i koncentracji uwagi, umożliwiają wykorzystanie w praktyce zdobytych wiadomości oraz umiejętności, są dla uczniów niezwykle atrakcyjną formą nauczania, przez co dostarczają im przyjemnych doświadczeń i budzą w nich pozytywną motywację do nauki, niezwykle aktywizują uczniów do wspólnej i samodzielnej pracy.

9 A JEŚLI GRA DYDAKTYCZNA TO MOŻE SZACHY? Ogólne cechy (właściwości) przemawiające za szachami: Jasność i transparentność

10 Cd. ogólnych cech (właściwości) przemawiających za szachami: Wymierność

11 Cd. ogólnych cech (właściwości) przemawiających za szachami: Powszechność

12 Cd. ogólnych cech (właściwości) przemawiających za szachami: Skalowalność

13 Cd. ogólnych cech (właściwości) przemawiających za szachami: Nieskończoność

14 Cd. ogólnych cech (właściwości) przemawiających za szachami: Wszechstronność

15 Cd. ogólnych cech (właściwości) przemawiających za szachami: Wartościowość

16 WALORY DYDAKTYCZNE SZACHÓW Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Szachy – nie dają się jednoznacznie sklasyfikować i utożsamiać z jedną, wybraną dziedziną wiedzy – stanowią wyjątkowe, harmonijne połączenie sportu, nauki i sztuki. Szachy pozwalają przełamywać obawy, bierność, a nawet niechęć uczniów do zajęć szkolnych; są bodźcem do budowania edukacji kreatywnej i innowacyjnej. „Szachy posiadają rzadko spotykaną właściwość: dzieci je lubią, pomimo że szachy są dla nich dobre!”

17 Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka: Kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną;

18 Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – cd.: Wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności;

19 Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – cd.: Objawia się umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, racjonalnego wykorzystywania czasu, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu.

20 WYCHOWAWCZE WARTOŚCI SZACHÓW Posiadają społeczny charakter

21 WYCHOWAWCZE WARTOŚCI SZACHÓW Są formą interakcji międzyludzkiej

22 WYCHOWAWCZE WARTOŚCI SZACHÓW Są pasją, hobby

23 WYCHOWAWCZE WARTOŚCI SZACHÓW Wychowują

24 WYCHOWAWCZE WARTOŚCI SZACHÓW Pozwalają na kształcenie cech umysłu i charakteru

25 Korzyści wynikające z umiejętności gry w szachy (na podst. ankiety przeprowadzonej przez S. Polgar):  rozwijają zdolności matematyczne  rozwijają logiczne myślenie  uczą zdrowego współzawodnictwa  wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów  rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach  uczą strategicznego myślenia  rozwijają komunikację  umiejętność podejmowania decyzji  umiejętność rozwiązywania problemów  kreują intelekt  wyrabiają zmysł obserwacji  rozwijają pamięć  uczą szacunku i poszanowania rywala  dają pewność siebie  uczą odpowiedzialności  rozwijają wyobraźnię  rozwijają kreatywność  rozwijają koncentrację  uczą dyscypliny  uczą determinacji  uczą systematyczności, pilności  uczą cierpliwości  uczą zaangażowania  dodają odwagi  uczą planowania  uczą prawidłowego oceniania sytuacji  uczą radzić sobie z niepowodzeniami  rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem

26 Można też o szachach powiedzieć, że: przyczyniają się do wyrównywania szans rozwojowych dzieciom z rodzin rekrutujących się z grup społecznie wykluczonych, ułatwiają wyszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych, co zapobiegać może marnowaniu talentów, ułatwiają dobre relacje międzypokoleniowe między dziadkami, rodzicami i dziećmi, zmniejszają skłonność do uzależnień, zapobiegają patologiom społecznym, służą zwiększeniu zainteresowania szachami osób starszych wiekiem, wpływają na wydłużenie okresu sprawności umysłowej.

27 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE W NAUCZANIU GRY W SZACHY FORMY: nauczanie indywidualne, praca w grupach, mecze towarzyskie - rozgrywanie partii z przeciwnikiem, rozgrywki turniejowe (indywidualne i drużynowe), symultany szachowe.

28 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE W NAUCZANIU GRY W SZACHY METODY: Nauczanie szachów stosowane w praktyce klas początkowych polega na: przyswajaniu - metody podające - informacje, objaśnienia, opis przedmiotów, zjawisk, sytuacji, podawanie gotowych wzorów do naśladowania, odkrywaniu - metody poszukujące - rozwiązywanie przez uczniów problemów o charakterze praktycznym, a w elementarnym stopniu również i teoretycznych, dyskusja, inspirowanie do samodzielnego myślenia, przeżywaniu - metody eksponujące - sytuacje, dostarczające uczniom przeżyć emocjonalnych, pozwalające na formułowanie pewnych sądów, działaniu - metody praktyczne - wiązanie poznawania, informacji z działaniem praktycznym.

29 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE W NAUCZANIU GRY W SZACHY ŚRODKI: 1. Szachownica demonstracyjna. 2. Szachownica z kompletem bierek. 3. Zegar szachowy. 4. Zeszyt, linijka, ołówek, gumka, długopis. 5. Diagramy z zadaniami szachowymi. 6. Podręczniki do gry. 7. Czasopisma szachowe. 8. Komputer z oprogramowaniem szachowym i dostępem do Internetu.

30 JAK WYGLĄDA EDUKACJA SZACHOWA ? Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, instruktorów, szkoleniowców w ramach: kółek szachowych wyłącznie dla zainteresowanych, zajęć świetlicowych, spotkań w domach kultury, klubach, a nawet edukacji przedszkolnej rzadko niestety jako przedmiot obowiązkowy Z wszystkimi tymi ośrodkami zwykle współpracują szachowe kluby, które zajmują się odnajdywaniem młodych talentów, przyszłych zawodników klubowej reprezentacji.

31 CO MOŻNA JESZCZE ZROBIĆ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA SZACHOWEGO? W. Litmanowicz, J. Giżycki pisali: „Ze względu na walory dydaktyczne (…) gra w szachy może być popularyzowana wśród młodzieży szkolnej, lecz także stanowić przedmiot nauki włączony do programu nauczania.”

32 WNIOSKI: Nauka gry w szachy nie powinna kończyć się na sobie. Ważne jest wykorzystywanie szachów jako narzędzia edukacyjnego, które pozwala o wiele bardziej użyć potencjału, jaki jest zawarty w „królewskiej grze”. Nie ważna jest tak bardzo nauka, np. Obrony Sycylijskiej, Caro-Kann, Nimzowitscha, Partii rosyjskiej, hiszpańskiej czy francuskiej, a tym bardziej Gambitu Królewskiego lub jak najlepiej grać końcówkę wieżową czy lekkofigurową, ale zmotywowanie dzieci do myślenia – używając szachownicy jako tła. Dla niektórych dzieci szachy mogą pozostać pasją życia, podczas gdy inni mogą pamiętać w życiu dorosłym jedynie podstawowe zasady. Ale wszystkie dzieci odniosą duże korzyści, jeżeli otrzymają prawidłową edukację szachową. Szukając coraz to nowszych sposobów na poprawę kondycji polskiej szkoły, programów nauczania, nie można zapominać, iż od wieków istnieje łatwo dostępne, ekonomiczne, ciekawe, a wręcz doskonałe narzędzie edukacyjne, sprawdzające się nie tylko w procesie nauczania, ale i wychowania. „Bawiąc uczmy, ucząc bawmy” – bez obawy, że nie każde dziecko zainteresowane grą szachową zdobędzie najwyższe laury w tej dziedzinie. Z pewnością każde, a to zdecydowanie ważniejsze, zrozumie jak wiedzę posiąść i jak z niej mądrze korzystać.

33 Dziękuję za uwagę! Beata Symbor Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku


Pobierz ppt "EDUKACYJNE WARTOŚCI SZACHÓW „64 pola szachownicy otwierają w umyśle ogrom możliwości, podobnie jak 32 litery alfabetu w kulturze.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google