Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIA 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIA 2014."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIA 2014

2 Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl
Prezentacja podsumowuje rok szkoleniowy 2014, na który składają się przedsięwzięcia organizowane, współorganizowane oraz rekomendowane przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl we współpracy ze: Stowarzyszeniem Jednostek Strzeleckich „Strzelec” Legią Akademicką „KUL” Jednostkami Strzeleckimi ZS „Strzelec” OSW SJS STRZELEC

3 System szkoleń Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl
Główny cel Stowarzyszenia: przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w powszechnej ochotniczej Obronie Terytorialnej oraz rezerwowych Siłach Zbrojnych RP, oraz różnorodnych formacjach mundurowych i państwowych. Cel realizujemy poprzez prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego.

4 System szkoleń Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl
Poprzez działalność szkoleniową integrujemy osoby działające w organizacjach i grupach proobronnych, których celem jest włączenie się w system „ochotniczej aktywnej rezerwy Sił Zbrojnych” - Obrony Terytorialnej. System szkolenia ON.pl nawiązuje do specyfiki działań ochotniczej formacji terytorialnej. Przyjęte jednolite standardy służą integracji i unifikacji działalności szkoleniowej.

5 GŁÓWNE CYKLE SZKOLENIOWE 2014
Kurs Piechoty Kurs Walki w Mieście Kurs Działań Rozpoznawczych/Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego Warsztaty taktyczne lekkiej piechoty (Kurs piechoty dla zaawansowanych, STAZA 14, wspinaczka, Warsztaty Rozpoznawcze) Kompania w działaniach nieregularnych w terenie zurbanizowanym Obrońca 2014 Weekend Zwiadowców SONDA – Szkoła Niższych Dowódców ŁĄCZNIE 950 UCZESTNIKÓW

6 KURS SZKOŁY NIŻSZYCH DOWÓDCÓW „SONDA”
to podstawowy kurs szkoleniowy obejmujący poziom dowódcy drużyny. Akronim nawiązuje do tradycji Armii Krajowej Miejsce: Łódź Termin: luty 2014 Liczba uczestników: 14 Liczba instruktorów: 4 Tematyka kursu obejmowała dwa główne bloki tematyczne: metodykę prowadzenia zajęć oraz dowodzenie pododdziałem na polu walki (szczebel drużyny lekkiej piechoty).

7 Miejsce: Piątek k/Łodzi
KURS WALKI W MIEŚCIE Termin: czerwiec 2014 Miejsce: Piątek k/Łodzi Liczba uczestników: 40 Liczba instruktorów: 8 Kurs Walki w Mieście jest jedynym tego typu szkoleniem realizowanym w Ruchu Strzeleckim, którego ukończenie daje szkolonym podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu działania piechoty w terenie zabudowanym.

8 KURS WALKI W MIEŚCIE Elementy szkolenia: a) część teoretyczna (seminarium KWM): - charakterystyka terenu zabudowanego (analiza taktyczna), - charakterystyka działania różnych rodzajów wojsk w terenie zabudowanym, - natarcie i obrona w terenie zabudowanym, - zwalczanie broni pancernej w terenie zabudowanym, - ćwiczenie aplikacyjne, - egzamin zaliczeniowy; b) część praktyczna (poligon KWM): - poruszanie się w czasie walki w terenie zabudowanym, - fortyfikacja w terenie zabudowanym, - walka w pomieszczeniach, - wejścia do budynków, - ćwiczenie łączne natarcie plutonu w terenie zabudowanym.

9 KURS PIECHOTY SANDOMIERZ
KURS PIECHOTY MROZY Miejsce: Sandomierz Termin: maj/czerwiec 2014 Liczba uczestników: 68 Liczba instruktorów: 6 Miejsce: Mrozy k/Siedlec Termin: listopad 2014 Liczba uczestników: 86 Liczba instruktorów: 12 Kurs Piechoty obejmuje dwa podstawowe moduły: a) teoretyczny (ogólne omówienie działań taktycznych piechoty); b) praktyczny (zasady walki drużyny lekkiej piechoty): - reakcja na kontakt, - natarcie improwizowane (doraźne), - zerwanie kontaktu, - reakcja na zasadzkę (bliską/daleką), - niszczenie umocnionego stanowiska ogniowego, - oczyszczenie okopu. Ukończenie „Kursu Piechoty” przygotowuje szkolonych do realizacji podstawowych zadań taktycznych wykonywanych przez drużynę lekkiej piechoty na współczesnym polu walki.

10 KURS PIECHOTY DLA ZAAWANSOWANYCH
KURS PIECHOTY EŁK KURS PIECHOTY DLA ZAAWANSOWANYCH Miejsce: Ełk Termin: marzec 2014 Liczba uczestników: 40 Liczba instruktorów: 6 Kurs w Ełku przeprowadzono zgodnie z nowym systemem szkolenia. W jego ramach położono szczególny nacisk na wdrożenie nowego modelu organizacyjnego drużyny piechoty (wzmocnionej drużyny piechoty) oraz dowodzenia drużyną i sekcją ogniową w walce. Miejsce: Lublewo Termin: marzec 2014 Liczba uczestników: 15 Liczba instruktorów: 4 W Lublewie ćwiczono następujące SOP-y drużyny lekkiej piechoty w walce: 1) reakcja na kontakt, atak improwizowany, zerwanie kontaktu, 2) atak na punkt umocniony 3) łuskanie australijskie, rolowanie 4) zasadzka improwizowana.

11 KURS ROZPOZNANIA OGÓLNOWOJSKOWEGO MROZY 2014
Miejsce: Mrozy k/Siedlec Termin: grudzień 2014 Liczba uczestników: 46 Liczba instruktorów: 7 Elementy programu szkolenia: 1) Działalność rozpoznawcza ISTAR 2) Szkic obserwacji terenu 3) Analiza rozpoznawcza terenu 4) Siły Zbrojne państw ościennych 5) Rozpoznanie terenu 6) Rozpoznanie obiektu 7) Praktyczna realizacja zadania (rozpoznanie obiektu/ wypad/napad)

12 WEEKEND ZWIADOWCÓW Miejsce: Międzyrzecz Termin: grudzień 2014
Liczba uczestników: 50 Zgodnie z założeniem ćwiczenia, na ściśle określonym terenie aktywne były cztery grupy rozpoznawcze, dla których oprócz wykonywania typowo wojskowych zadań rozpoznawczych organizator przygotował punkty szkoleniowe, w których uczestnicy zmogli zdobyć dodatkową wiedzę niezbędną dla tego typu działań.

13 WARSZTATY ROZPOZNAWCZE „JELENIOWSKIE 2014”
Nigdy nie wiesz czy ktoś za Tobą nie idzie, nigdy nie wiesz czy na drodze którą idziesz nie czeka zasadzka - st. chor. ZS Marek Mroszczyk, instruktor Warsztaty 2014 trwały 48 godzin. W tym czasie pododdziały realizowały szereg zadań obejmujących elementy działań rozpoznawczych m.in. przenikanie w ugrupowanie przeciwnika, rozwinięcie posterunków obserwacyjnych (prowadzenie obserwacji w dzień i w nocy), rozpoznanie rejonu (obszaru) w ubezpieczeniu własnego ugrupowania oraz rozwinięcie i przeprowadzenie zasadzki Miejsce: Góry Świętokrzyskie Termin: luty 2014 Liczba uczestników: 35

14 WARSZTATY OGNIOWE PROJEKTU LPOT
Liczba uczestników: 45 Termin: październik 2014 Miejsce: Warszawa, Kraków, Lublin Weryfikowano opanowanie następujących zagadnień: 1) szybkie składanie się stojąc stopni; 2) przejścia pomiędzy postawami - ze stojącej do leżącej i na odwrót; 3) prowadzenia ognia z postawy leżącej do pojawiających się celów - odległość do 100 m; 4) zmiana stanowisk ogniowych w postawie leżącej; 5) zwalczanie celów w ruchu - postawa stojąc, klęcząc lub leżąc, odległość do 50 m. Celem warsztatów było sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego pododdziałów LPOT w zakresie indywidualnej reakcji na kontakt.

15 KURS DZIAŁAŃ ROZPOZNAWCZYCH EŁK 2014
Miejsce: Rygiel k/Ełku Termin: kwiecień i październik 2014 Liczba uczestników: 25 Liczba instruktorów: 3 W tej edycji KDR nacisk położono zwłaszcza na planowanie działań patrolowych, przygotowanie indywidualnego zwiadowcy, maskowanie działań oraz organizację i wykonanie wypadu.

16 WARSZTATY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POLA WALKI STAZA 2014
Miejsce: Nowa Sól Termin: czerwiec 2014 Liczba uczestników: 24 Liczba instruktorów: 4 Głównym celem szkoleniowym warsztatów było utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa pola walki oraz przeprowadzenie dynamicznego oraz stresogennego ćwiczenia sprawdzającego w terenie zurbanizowanym.

17 WARSZTATY WSPINACZKOWE RZĘDKOWICE – Jura Krakowsko-Częstochowska
Miejsce: Rzędkowice Termin: kwiecień/maj 2014 Liczba uczestników: 11 Liczba instruktorów: 2

18 KURS UNITARNY Kurs unitarny ma na celu podstawowe przeszkolenie kadetów, którzy nigdy nie mieli styczności z mundurem do dalszej służby w jednostce strzeleckiej oraz do zajęć w jednostce wojskowej. A)Miejsce: Ciechanowiec Termin: lipiec 2014 Liczba uczestników: 70 Liczba instruktorów: 11 B)Miejsce: Studzianki Pancerne Liczba uczestników: 22 Liczba instruktorów: 5 C)Miejsce: Sandomierz Liczba uczestników: 12 Liczba instruktorów: 3 Podczas zajęć kładziemy duży nacisk na dyscyplinę oraz zajęcia fizyczne. Po zakończeniu „unitarki” kadeci są przygotowani do rozpoczęcia kolejnych etapów szkolenia min. "Kursu Piechoty" oraz "Kursu Rozpoznania Ogólnowojskowego".

19 OBROŃCA 2014 Miejsce: Międzyrzecz Termin: maj/czerwiec 2014
Liczba uczestników: 120 Zabezpieczenie: 20 Celem było przećwiczenie funkcjonowania pododdziału OT w sile wzmocnionej kompanii w działaniach zabezpieczających miejscowość. Do podstawowych zadań należało: • prowadzenie służby patrolowej jako wsparcia dla sił porządkowych; • zabezpieczenie obiektów oraz infrastruktury ważnej dla funkcjonowania miasta; • prowadzenie monitoringu tranzytu pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi; • prowadzenie działań rozpoznawczych w pobliżu obiektów infrastruktury krytycznej; • prowadzenie działań specjalnych o ograniczonym zasięgu; • reagowanie na sytuacje kryzysowe.

20 KOMPANIA W DZIAŁANIACH NIEREGULARNYCH W TERENIE NIEZURBANIZOWANYM
Miejsce: Ostrowiec Świętokrzyski Termin: wrzesień 2014 Liczba uczestników: 220 Celem ćwiczenia było zgrywanie pododdziałów organizacji proobronnych na szczeblu kompanii. Ćwiczenie tego typu zorganizowano już po raz piąty, zaś po raz trzeci realizowano go na terenie realnego miasta.

21 Kontakt: stowarzyszenie@obronanarodowa.pl
Dziękujemy za uwagę Kontakt:


Pobierz ppt "SZKOLENIA 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google