Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agroturystyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agroturystyka."— Zapis prezentacji:

1 Agroturystyka

2 Turystyka wiejska stanowi formę rekreacji odbywającą się na obszarach „prawdziwej” wsi i obejmuje wielorakie rodzaje aktywności rekreacyjnych związanych z przyrodą, wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajoznawczą i etniczną: odbywa się na terenach wiejskich, głównie przestrzeniach otwartych, jest dostosowana do warunków wiejskich – mała skala przedsięwzięcia, kontakt z naturą, dziedzictwem kulturowym, tradycją, jest wiejska, co do skali obiektów i osiedli, z którymi jest związana podtrzymuje wiejski charakter obszarów wykorzystuje oszczędnie zasoby miejscowe

3 A g r o t u r y s t y k a to forma wypoczynku, odbywającego się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym (hodowlanym, rybackim, ogrodniczym) i jego otoczeniem przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym.

4 Z a k w a t e r o w a n i e w t u r y s t y c e w i e j s k i e j
mała skala przedsięwzięcia bezpośredni kontakt z gospodarzami urządzenie kwatery łączące prostotę i komfort zapewnienie przestrzeni w obiekcie i jego otoczeniu atrakcje

5 ■ gospodarstwa agroturystyczne ■ gospodarstwa agro-eko-turystyczne
Dynamika wzrostu ilości gospodarstw agroturystycznych i agro-eko-turystycznych na Dolnym Śląsku

6 Ilość gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych regionach turystycznych
Lp. Nazwa regionu turystycznego Ilość gospodarstw 1. Bory Dolnośląskie 22 2. Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska 37 3. Rudawy Janowickie 24 4. Góry Sowie 50 5. Kotlina Kłodzka 6. Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie 52 7. Wzgórza Strzelińsko - Niemczańskie 8 8. Nizina Śląska i okolice Wrocławia 12 9. Góry i Pogórze Izerskie 42 10. Góry i Pogórze Kaczawskie 30 11. Góry Kamienne i Wałbrzyskie 31 12. Góry Stołowe 56 13. Góry Bystrzyckie 14. Góry Złote i Bardzkie 25 15. Masyw Ślęży i Dolina Świdnicka 10 16. Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy

7 Dynamika wzrostu ilości miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych i agro-eko-turystycznych

8 Trendy we współczesnej turystyce:
czas wolny od pracy rozwój transportu pasażerskiego – komunikacji poprawa siły nabywczej społeczeństwa skutki cywilizacji wzrost świadomości ekologicznej uznanie znaczenia aktywnego wypoczynku dla zdrowia zmęczenie anonimowością życia w dużych miastach rozbudzone potrzeby poznawcze potrzeba kontaktu z innymi ludźmi, towarzystwa wypieranie biernych form wypoczynku wzrastają oczekiwania i wymagania gości potrzeba samorealizacji

9 Elementy produktu agroturystycznego:
baza noclegowa i wyżywienie odpoczynek w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym urozmaicone usługi w gospodarstwie ciekawe zjawiska przyrodnicze dobra kultury możliwość poprawy zdrowia imprezy i wydarzenia turystyczne i kulturalne miejsca kultu religijnego

10 Wzbogacenie oferty agroturystycznej:
walory przyrodnicze (parki, rezerwaty, obszary leśne) bogactwo krajobrazu (góry, rzeki) dziedzictwo kulturowe (zabytki, budownictwo, kuchnia) infrastruktura (ochrona środowiska) infrastruktura turystyczna (wypożyczalnie, parkingi) szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne, dydaktyczne) rozrywka (imprezy kulturalne) informacja turystyczna imprezy turystyczne (rajdy) praca w gospodarstwie

11 Aktywne formy rekreacji:
spacery ścieżki edukacyjne wycieczki jedno i wielodniowe turystyka górska wycieczki rowerowe, plażowanie rekreacja na wodzie rekreacja konna biegi na orientację ścieżki zdrowia sporty zimowe zbiór runa leśnego praca w gospodarstwie

12 Wypoczywający w gospodarstwach wiejskich według wykonywanego zawodu
[%] Wypoczywający w gospodarstwach wiejskich według wykonywanego zawodu

13 Motywy wypoczynku na wsi:
możliwość spokojnego wypoczynku w naturalnym wiejskim środowisku – 55,8% chęć spędzenia urlopu w ulubionym krajobrazie – 21,2% walory zdrowotne terenów wiejskich – 3,8% koszty pobytu – 3,8% możliwość realizacji zainteresowań hobbystycznych – 3,8% możliwość bezpośredniego kontaktu z rodziną wiejską i gospodarstwem rolnym – 3,8% chęć zmiany dotychczasowego sposobu wypoczynku – 7,7%

14 Źródła informacji o możliwościach wypoczynku na wsi
[%] Źródła informacji o możliwościach wypoczynku na wsi

15 Częstotliwość wyjazdów weekendowych
[%] Częstotliwość wyjazdów weekendowych

16 Warunki działalności turystycznej
w rodzinie: fachowe kwalifikacje, umiejętności zainteresowania akceptacja i współpraca całej rodziny dobre stosunki z sąsiadami predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, cierpliwość, talent organizacyjny

17 Warunki działalności turystycznej
w gospodarstwie: położenie gospodarstwa odpowiednie budynki, pomieszczenia, sprzęty zwierzęta gospodarskie zapewnienie bezpieczeństwa miejsca rekreacji na wolnym powietrzu możliwości ciekawych zajęć

18 Warunki działalności turystycznej
we wsi/regionie: wiejska struktura zabudowy komunikacja i transport oznakowane trasy wycieczkowe możliwości zakupów i usług imprezy regionalne

19 P i e r w s z e w r a ż e n i e: wygląd zewnętrzny zachowanie miejsce
atmosfera okoliczności Nigdy nie masz drugiej szansy na stworzenie dobrego pierwszego wrażenia

20 Analiza SWOT Mocne strony – to specjalne atuty obiektów wiejskiej bazy noclegowej odróżniające je od konkurencyjnych podmiotów turystycznych w danym regionie. Słabe strony – są konsekwencją ograniczeń w zasobach rzeczowych i finansowych oraz niedostatecznych umiejętności.

21 Szanse – to tendencje i zjawiska w otoczeniu gospodarstw wiejskich podejmujących działalność turystyczną, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się bodźcem rozwojowym oraz osłabić istniejące zagrożenia. Zagrożenia – to wszystkie czynniki zewnętrzne, które są przez prowadzących obiekty turystyki wiejskiej postrzegane jako niebezpieczeństwa, bariery, utrudnienia, dodatkowe koszty działania

22 o f e r t y a g r o t u r y s t y c z n e j
C h a r a k t e r o f e r t y a g r o t u r y s t y c z n e j Każdy usługodawca powinien zdecydować się jaką ofertę przygotować oraz przewidzieć oczekiwania danej grupy. Gospodarstwo zdecydowane świadczyć odpowiedni rodzaj usługi musi spełniać określone wymagania. Grupa celowa to grupa gości o podobnych: cechach osobowych motywach urlopowych sposobach spędzania wolnego czasu

23 R o d z i n y z d z i e ć m i Dla tej kategorii gości niezbędnym jest zapewnienie: dużej i bezpiecznej przestrzeni do zabawy w budynku i na zewnątrz pokoju do zabaw z zestawem zabawek obecności zwierząt w obejściu i bezpieczny z nimi kontakt placu zabaw z różnymi urządzeniami do zabawy kontaktu z innymi dziećmi rowerów dziecięcych, samochodzików, itp. organizowanie imprez dla dzieci (pikniki, gry i zabawy) możliwości kąpieli dla dzieci posiłków przystosowanych dla dzieci oddzielnych sypialni dla rodziców i dzieci opieki nad dziećmi w wyjątkowych sytuacjach

24 D o r o ś l i z n i e m o w l ę t a m i
i m a ł y m i d z i e ć m i Dla tej grupy turystów należy zapewnić: łóżeczko, chodzik, krzesełko-stolik, wanienka, podgrzewacz plac zabaw pralka, suszarka kącik zabaw w mieszkaniu opieka

25 O s o b y s t a r s z e pokoje z łazienką i wygodnym dostępem pod prysznic zaciszny dom i ogród wygodne schody, łóżka, fotele, krzesła gotowość gospodarzy do słuchania wysokie wymagania kulinarne, np. posiłki dietetyczne

26 N i e p e ł n o s p r a w n i wyrównany teren
szerokie drzwi, przejścia, bramy, aleje, podjazdy, dźwig osobowy odpowiednie wyposażenie łazienki (uchwyty, specjalny prysznic) likwidacja ostrych krawędzi i kantów wolny dostęp do okien z obniżonymi parapetami meble odpowiedniej wysokości pomoc medyczna w niedalekiej odległości kuchnia udostępniona niepełnosprawnym lub ich opiekunom podłogi, powierzchnie dojazdowe i posadzki antypoślizgowe

27 E k o l o d z y informacja o specyfice gospodarstwa (certyfikat gospodarstwa ekologicznego) segregacja śmieci w gospodarstwie stosowanie środków do biodegradacji nieczystości w szambach i odstojnikach rozwiązana gospodarka ściekami płynnymi i odpadami stałymi przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków, kompostownik informacja o badaniu wody ogrzewanie ekologiczne większość posiłków wykonana na bazie własnych produktów sprzedaż bezpośrednia produktów ekologicznych

28 W ę d k a r z e informacja o terenach wędkarskich
wypożyczalnia podstawowego sprzętu wędkarskiego elementy wystroju nawiązujące do wędkarstwa wyodrębnione miejsce do sprawiania ryb, wędzarnia dostępna kuchnia lub aneks kuchenny do przygotowania potraw z ryb pomieszczenie do przechowywania sprzętu i odzieży serwowanie regionalnych potraw z ryb dostosowanie pory posiłków do życzeń wędkujących możliwość zakupu na miejscu lub wskazanie miejsc zakupu zezwoleń na wędkowanie

29 M y ś l i w i wydzielone miejsce na zabezpieczenie broni
osobne pomieszczenie na odzież myśliwską informacja o lokalizacji koła łowieckiego i o występującej zwierzynie łownej elementy wystroju związane z myślistwem serwowanie dań z dziczyzny dostosowanie godzin posiłków do życzeń myśliwych przygotowanie pakietów żywnościowych na polowania

30 U p r a w i a j ą c y j a z d ę k o n n ą
organizowanie rajdów, obozów jeździeckich, wczasów w siodle, osoba z uprawnieniami instruktorskimi w gospodarstwie nauka jazdy dla dorosłych i dzieci ujeżdżalnia, hipodrom, siodlarnia elementy wystroju nawiązujące do jeździectwa, możliwość wypożyczenia stroju do jazdy konnej udział uczestników w pielęgnacji koni hipoterapia (specjalne uprawnienia) dodatkowe ubezpieczenia gości

31 T u r n u s y d l a s a m o t n y c h imprezy integracyjne (wieczorki zapoznawcze, ogniska) teren do integracyjnych gier sportowych możliwości zaprezentowania się każdego z uczestników turnusu wspólne wycieczki pokoje głównie jednoosobowe miejsce spotkań integracyjnych (barek, kawiarnia, pokój wypoczynkowy) zapewnienie na życzenie spotkania z psychologiem

32 Z w o l e n n i c y m e d y c y n y n a t u r a l n e j
określenie minimalnego czasu pobytu przygotowanie diet zależnych od rodzaju dolegliwości program ćwiczeń ruchowych program edukacyjny w oparciu o uznane autorytety możliwość zakupu paramedyków ziołowych z danego terenu materiały informacyjne na temat medycyny naturalnej zorganizowane zbieranie ziół występujących w okolicy

33 I n n e p r o p o z y c j e g r u p c e l o w y c h:
miłośnicy przyrody uprawiający turystykę kajakową uczestnicy plenerów artystycznych: malarskich, rzeźbiarskich osoby „puszyste”

34 Typy zakładów hotelarskich wg ustawy o usługach turystycznych :
motel pensjonat kemping dom wycieczkowy schronisko młodzieżowe schronisko pole biwakowe inne: (w tym kwatery wiejskie)

35 Podstawowe zasady urządzenia kwatery :
rozkład pomieszczeń i umeblowanie zapewniające wygodę gościom wystarczająco dużo przestrzeni dla gości w sypialniach i pomieszczeniach wspólnych przestrzeń rekreacyjna wokół domu wszystkie elementy wyposażenia oddane do dyspozycji gości sprawne i w dobrym stanie technicznym urządzenia oddane do dyspozycji gości harmonijne urządzenie wnętrz pod względem stylu i kolorów odpowiednie oświetlenie, odpowiednia temperatura i wentylacja łatwość utrzymania czystości

36 Rodzaje zakwaterowania w gospodarstwie agroturystycznym:
Pokój gościnny pokój spełniający funkcje sypialni dla 1-4 osób z dostępem do łazienki, WC i pomieszczeń wspólnych. Elementy składowe: sypialnia 1-4 osobowa łazienka i WC w pokoju lub wspólne dla kilku pokoi pokój wypoczynkowy dla wszystkich gości kuchnia (aneks kuchenny)

37 Rodzaje zakwaterowania :
Samodzielna jednostka mieszkalna: mieszkanie wakacyjne – to niezależna jednostka mieszkalne z osobnym wejściem, składająca się z 1-3 sypialni, kącika wypoczynkowego, niezależnej toalety i łazienki, kuchni z urządzeniami i wyposażeniem do samodzielnego przygotowania posiłków. Mieszkanie wakacyjne jest rozwiązaniem najmniej czasowo absorbującym gospodarzy.

38 Rodzaje zakwaterowania :
Samodzielna jednostka mieszkalna: dom wakacyjny – stanowi niezależny budynek urządzony i wyposażony podobnie jak mieszkanie wakacyjne i wynajmowany w całości, jest jednak odrębną jednostką o większej powierzchni, wraz z przylegającym terenem. Liczba łóżek w jednym domu wynosi zwykle od 4 do 10, tj. dla 1-2 rodzin W domu wakacyjnym zwykle znajduje się od 2 do 5 sypialni, kuchnia lub aneks kuchenny, łazienka i WC, pokój wypoczynkowy, taras z meblami ogrodowymi.

39 Rodzaje zakwaterowania :
Kwatera grupowa – to pomieszczenie sypialne wyposażone w więcej niż 4 miejsca noclegowe, z dostępem do łazienki, WC oraz pomieszczeń wspólnych. Jest to rodzaj zakwaterowania preferowany przez grupy znajomych lub wycieczki. Najczęściej z tego typu zakwaterowania korzysta młodzież, wycieczki szkolne, grupy zorganizowane. W tym rodzaju zakwaterowania nie jest wymagany szeroki zakres usług, jednak obowiązkiem kwaterodawcy jest serwowanie śniadania lub zapewnienie dostępu do urządzeń kuchennych.

40 Rodzaje zakwaterowania :
Przyzagrodowe pole namiotowe – miejsce w zagrodzie wiejskiej przygotowane do rozbicia namiotu lub postawienia przyczepy kempingowej, posiadające przynajmniej przyłącze wody oraz dostęp do WC. W sezonie letnim cieszą się one dużym powodzeniem, szczególnie przez osoby młode. Jest to najtańsza forma zakwaterowania.

41 O f e r t a c e n o w a : cena za nocleg: za pokój lub za nocleg od osoby dorosłej lub za całą jednostkę mieszkalną zniżka dla dzieci z określeniem wieku np. dzieci do lat 10 – 50% zniżki zróżnicowanie ceny w czasie roku np. poza sezonem zniżka 20% zniżki opłaty w zależności od długości pobytu np. cena za nocleg powyżej trzech dni niższa o 2 zł.

42 Podnoszenie wartości produktu turystycznego
modernizacja obiektu poprawa standardu zakwaterowania wprowadzanie dodatkowych usług oferowanie form spędzania wolnego czasu troska o jakość środowiska naturalnego interpretacja lokalnego dziedzictwa kulturowego

43 K A T E G O R Y Z A C J A - to ocena obiektów turystyki wiejskiej w/g systemu stanowiącego własność Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". Kategoryzacja jest dobrowolna i odpłatna. Celem kategoryzacji jest podnoszenie jakości świadczonych usług, ujednolicenie oznakowania obiektów, udzielenie rekomendacji uprawniającej do zamieszczania oferty gospodarstwa w materiałach PFTW "GG".

44 Kategoryzację bazy agroturystycznej prowadzi Polska Federacja Turystyki Wiejskiej. Czynności tej podlegają (dobrowolnie) wszystkie obiekty znajdujące się na terenach wiejskich, których prowadzenie nie wymaga decyzji administracyjnych i które nie podlegają ustawowemu obowiązkowi standaryzacji. Kategoryzacja jest gwarancją odpowiedniej jakości usług w zależności od przyznanej kategorii. Gospodarstwa jednocześnie zyskują prawo do umieszczenia oferty w materiałach promocyjnych Federacji.

45 Ocenie podlegają zarówno całe obiekty jak i poszczególne pomieszczenia noclegowe.
Na wniosek zainteresowanych gospodarstw oraz po uiszczeniu odpowiedniej opłaty Inspektorzy PFTW przeprowadzają inspekcję kategoryzacyjną. Sprawdzany jest stan, wyposażenie obiektu według specjalnych formularzy standaryzacyjnych. Każda kwatera, która otrzymała określoną kategorię ma prawo posługiwać się znakiem PFTW "Gospodarstwa Gościnne" przez okres dwóch lat. Po tym okresie w celu utrzymania przywilejów kwatery skategoryzowanej konieczne jest ponowne wystąpienie do Federacji i poddanie obiektu inspekcji.

46 Kategoryzacja kwater kategoria standard kategoria * (jedno słoneczko)
kategoria ** (dwa słoneczka) kategoria *** (trzy słoneczka)     

47 Skategoryzowanie własnej kwatery agroturystycznej związane jest z uiszczeniem odpowiedniej opłaty:
dla osób zrzeszonych w stowarzyszeniach będących członkami Federacji: 350 zł do 5 pokoi lub do dwóch SJM, przyzagrodowe pola namiotowe i miejsca na ustawienie przyczep, miejsca w obiektach prowizorycznych j.w. dla pozostałych osób odpowiednio: 700 zł do 5 pokoi lub dwóch SJM, 20 zł - za każdy następny pokój lub SJM.     

48 Przepisy prawno – podatkowe w agroturystyce

49 Zgodnie z art. 1a ustawy o usługach turystycznych (zm. Dz. U. 62 poz
Zgodnie z art.1a ustawy o usługach turystycznych (zm. Dz. U. 62 poz. 576) od 1 maja 2004 roku przepisy dotyczące świadczenia usług hotelarskich stosuje się także do rolników wynajmujących pokoje i miejsce na ustawianie namiotów w gospodarstwie rolnym. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (usługi agroturystyczne) prowadzona jest przez wójta (burmistrza lub prezydenta), właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

50 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 14/2000 poz. 176 z późn. zmianami) wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, są dochody uzyskane z tytułu wynajmowania pokoi gościnnych, jeżeli spełnione są równocześnie następujące warunki:

51 wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach
mieszkalnych budynki mieszkalne należą do gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje, muszą być położone na terenach wiejskich, pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu

52 Osoby wynajmujące więcej niż pięć pokoi (również rolnicy) powinni wybrać jedną z trzech form opodatkowania: ryczałt ewidencjonowany kartę podatkową zasady ogólne Ryczałt polega na opłaceniu podatku liczonego od całości przychodów, bez dokumentowania i odliczania kosztów ich uzyskania, natomiast karta podatkowa to opłacanie stałej kwoty miesięcznej, bez względu na wysokość osiągniętego przychodu. Stawka ryczałtu dla usług hotelarskich wynosi 17%.

53 Podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać:
osoby świadczące usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym także wydające gościom posiłki), jeżeli łączna liczba pokoi nie przekracza 12; stawka miesięczna w zależności od liczby mieszkańców wynosi: zł. w miejscowościach do mieszkańców, zł. w miejscowościach od mieszkańców, zł. w miejscowościach ponad mieszkańców, a usługodawcy nie mogą zatrudniać więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka,

54 Zaleta opodatkowania kartą
Mankament opodatkowania kartą podatek w stałej wysokości płaci się również wtedy, gdy z działalności nie uzyskało się w danym miesiącu żadnego przychodu Zaleta opodatkowania kartą brak konieczności prowadzenia ksiąg, składania deklaracji i zeznań podatkowych

55 Podatek od towarów i usług
Podatek ten, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54/2004 poz. 535), obowiązuje osoby osiągające przychody między innymi z odpłatnego świadczenia usług. Zasadnicza stawka podatku VAT wynosi 22%, natomiast dla usług hotelarskich, a do końca roku także gastronomicznych – wynosi 7%. Osoby, które z tytułu sprzedaży towarów i odpłatnego świadczenia usług nie przekroczą euro rocznego przychodu, są zwolnione z tego podatku.

56 Podatnicy korzystający ze zwolnienia podatkowego, mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień. Obowiązek ten dotyczy zarówno przedsiębiorstw, w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jak i osób objętych art. 3 prawa działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług agroturystycznych.

57 Wystawianie rachunków
Każda osoba świadcząca usługi odpłatnie ma prawo i obowiązek wystawić na życzenie klienta odpowiedni rachunek lub fakturę. Podatnicy VAT wystawiają faktury VAT, przy czym nie muszą zamieszczać podpisu nabywcy jeśli jest to osoba fizyczna.

58 Osoby zwolnione z VAT wystawiają rachunki, które powinny spełniać minimum dowodów księgowych (Dz.U. Nr 121 poz. 591), jeżeli mają być wykorzystane przez odbiorcę jako podstawa rozliczenia poniesionych kosztów. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: określenie rodzaju dowodu (np. rachunek), określenie stron (nazwy, adresy, kwaterodawca - turysta), liczba noclegów, posiłków, data wystawiania i podpis wystawcy.

59 Rachunek wystawiony całkowicie odręcznie może być także ważnym dowodem księgowym, jeżeli zawiera wymienione wcześniej informacje i podpis wystawcy. W każdym przypadku należy przechowywać kopie wystawionych rachunków.

60 Podatek od nieruchomości
Jest to powszechny podatek płacony na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 9/2002 poz. 84) przez posiadaczy gruntów i budynków, ustalany co do wysokości i nakładany przez gminę (tzw. podatek lokalny).

61 Wymagania budowlane Obiekty (budynki mieszkalne i usługowe), w których świadczone są usługi hotelarskie (w tym usługi agroturystyczne) powinny spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 106/2000 poz. 1126), niezależnie od statusu usługodawcy jako przedsiębiorcy. Podstawowym wymaganiem dla każdego obiektu budowlanego jest posiadanie decyzji pozwalającej na budowę lub użytkowanie obiektu.

62 Właściciel jest zobowiązany prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

63 Przepisy przeciwpożarowe
Budynki, w tym budynki mieszkalne i usługowe, powinny być projektowane, użytkowane i utrzymywane w sposób zabezpieczający przed powstaniem pożaru. Szczegółową podstawę dla wymagań w tym zakresie stwarza między innymi Rozporządzenie MSW i A z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 121/2003 poz. 1138). Spełnienie wymagań przeciwpożarowych potwierdza się opinią powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

64 Przepisy higieniczno - sanitarne
Państwowa Inspekcja Sanitarna zgodnie z art.26.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku (Dz.U. z 1998 nr 90, poz. 575 z późn. zmianami) ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.

65 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  Dz.U. z 2004 r. nr 188, poz.1945 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, w art. 35 punkt 3 mówi, że za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Wymagania minimalne, co do wyposażenia określa załącznik nr 7 do ustawy.

66 Przestrzeganie wymagań sanitarnych nadzoruje właściwy ze względu na położenie gospodarstwa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który na wniosek prowadzącego obiekt może ten fakt potwierdzić opinią lub protokołem okresowej kontroli.

67 Najważniejsze elementy kontroli to:
badanie wody na okoliczność przydatności do spożycia (Dz.U. z 2002 nr 203, poz. 1718), prawidłowość usuwania ścieków z gospodarstwa, prawidłowość postępowania z odpadami komunalnymi, ogólny ład i porządek w obiekcie i jego otoczeniu, procedura prania bielizny pościelowej, drogi obiegu bielizny, gromadzenia brudnej i magazynowania czystej, stan wyposażenia i „obłożenie” węzłów higieniczno – sanitarnych, dostępność środków higieny (mydło, papier toaletowy) dezynfekcja sanitariatów, magazynowanie środków czystości i dezynfekcyjnych oraz sprzętu porządkowego,

68 obecność w obiekcie owadów i gryzoni,
dostępność apteczki pierwszej pomocy, dokumentacja zdrowotna obsługujących gości, dezynfekcja koców, kołder i poduszek środkiem działającym na bakterie, wirusy, grzyby i prątki gruźlicy – profilaktycznie raz w roku i każdorazowo w przypadku stwierdzenia zabrudzeń wydzielinami ludzkimi. W związku z koniecznością zakupu właściwego środka, umiejętnością sporządzania odpowiedniego roztworu i posiadaniem sprzętu do przeprowadzania zabiegów wskazane jest, aby dezynfekcję przeprowadzała wyspecjalizowana firma.

69 Zgodnie z art. 36 (Dz. U. 1998 r. nr 90, poz. 575 z późn
Zgodnie z art. 36 (Dz.U r. nr 90, poz. 575 z późn. zmianami) za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowanym nadzorem pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. (Dz.U. z r. nr 20, poz. 193) dokładnie określa sposób ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

70 Dofinansowanie usług agroturystycznych

71 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich ” Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

72 Cele działania tworzenie alternatywnych źródeł dochodów; promowanie pozytywnego wizerunku wsi i rolnictwa w społeczeństwie; zachowanie zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich; ułatwienie dostępu rolników oraz pozostałych mieszkańców wsi do usług; zwiększenie opłacalności produkcji i usług w gospodarstwie rolnym.

73 Zakres pomocy: Wspierane będą projekty dotyczące: agroturystyki (wówczas, gdy w czynnym gospodarstwie rolnym w budynku mieszkalnym znajduje się nie więcej niż 5 pokoi przeznaczonych na wynajem – nie liczy się pomieszczeń wspólnych takich jak np.: salonik, łazienki, kuchnie); usług związanych z turystyką i wypoczynkiem; usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej; prowadzone na małą skalę przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa rolnego;

74 wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych) oraz zakładanie plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne; rzemiosła i rękodzielnictwa; drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich; sprzedaży lub promocji przez internet produktów rolnych oraz towarów i usług odpowiadających zakresowi działania – e-commerce

75 Wysokość pomocy Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu nie może przekroczyć 100 tys. złotych

76 Beneficjenci Osoby fizyczne – rolnicy oraz domownicy.
„Rolnikiem” jest osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: prowadzi na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodarstwa rolnego (minimum 1ha) położonego w granicach RP; opłaca podatek rolny.

77 Pomoc nie może być przyznana rolnikowi, który pobiera rentę w związku z orzeczeniem całkowitej, trwałej niezdolności do pracy, stałą rentę rolniczą lub emeryturę.

78 Możliwości kredytowania agroturystyki i turystyki wiejskiej

79 Kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i usług dla rolnictwa (Symbol IP)
O kredyt mogą ubiegać się: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

80 Kredyt może być przeznaczony na:
adaptację i remont budynków mieszkalnych i gospodarskich (o ile budynki te służą lub będą służyły świadczeniu usług agroturystycznych) modernizację budynków mieszkalnych (w tym: zakładanie instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wody, gazu) urządzanie pól namiotowych, w tym sanitariatów, doprowadzenie wody.

81 Kredyt może zostać udzielony, pod warunkiem, że agroturystyka w gospodarstwie rolnym:
będzie prowadzona głównie w oparciu o własne zasoby siły roboczej, bez zatrudniania stałych pracowników najemnych, będzie prowadzona co najmniej do czasu całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu, będzie prowadzona w gospodarstwie rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolnicza, rolnik ukończył przeszkolenie w zakresie prowadzenia agroturystyki,

82 Przez działalność agroturystyczną w gospodarstwie rolnym rozumie się wynajem pokoi osobom przebywającym na wypoczynku oraz wyżywienie tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

83 Kwota kredytu nie może przekroczyć:
80% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na działalność w zakresie agroturystyki, nie więcej jednak niż 4 mln zł. oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej (nie niższe niż 3%) - [3,0%] kredyt może być udzielony maksymalnie na 8 lat, okres karencji w spłacie kapitału do 2 lat.

84 Procedura ubiegania się o kredyt:
złożenie wniosku kredytowego do Banku współpracującego z ARiMR opracowanie i przedłożenie planu przedsięwzięcia, uzyskanie pozytywnej opinii ODR, posiadanie zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej

85 Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”
Al. Reymonta Warszawa tel. (0-22)

86 Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki
Cele podlegające kredytowaniu: Kredyty mogą być udzielane na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 10 tys. mieszkańców, obejmujących zakup, budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację oraz pierwsze wyposażenie inwestycyjne obiektów: bazy noclegowej bazy gastronomicznej bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej

87 O kredyt mogą ubiegać się:
rolnicy i członkowie ich rodzin, inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, spółki handlowe, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną, gminy i związki międzygminne.

88 Zasady i warunki udzielania kredytów:
kredyty mogą być udzielane do wysokości: w plafonie A - do zł; nie więcej niż do 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego - 0,9 stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie mniej niż 4% rocznie [3,825%] w plafonie B - do zł; nie więcej niż do 70% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego - równe stopie redyskonta weksli NBP, jednak nie może być niższe, niż 4% rocznie [4,25%] kredyty mogą być udzielane na okres do 5 lat, okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie przekraczający 1 rok.

89 Tryb udzielania kredytów:
pisemny wniosek o kredyt złożony w banku kredytującym, według wzoru stosowanego przez bank, biznes plan – plan rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia pozwolenie na budowę, projekt realizacyjny, kosztorys, wycena zakupionych materiałów, inne dokumenty wymagane przez bank kredytujący Bankami obsługującymi tę linię kredytową są: Bank Ochrony Środowiska SA i jego oddziały terenowe, oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski SA wraz z jego oddziałami terenowymi i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.

90 D z i ę k u j ę z a u w a g ę


Pobierz ppt "Agroturystyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google