Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Mazowieckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Mazowieckiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Mazowieckiego
projekt RIS MAZOVIA

2 1 czerwca 2005 – start projektu RIS MAZOVIA
Biuro Projektu RIS MAZOVIA (w ramach Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Innowacyjności) Dr Maria Antosik – Kierownik Projektu, Sławomir Nowak – Koordynator, ul. Okrzei 35, Warszawa, Tel: (0-22) , 81, 82; Fax: (0-22)

3 Partnerzy Regionalni Politechnika Warszawska
Ośrodek Transferu Innowacji-OTI Ośrodek Przetwarzania Informacji

4 Partnerzy Zagraniczni
META Group S.r.l. Terni, Barcelona, Lubljana, Buenos Aires Firma Konsultingowa Umbria ZAB - ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH - Poczdam Agencja Rozwoju Brandenburgii Brandenburgia

5 RIS MAZOVIA Czas trwania projektu – 32 miesiące; 3 Fazy tworzenia RIS:
Faza 0 – zdefiniowanie strategii (osiągnięcie konsensusu pomiędzy kluczowymi „aktorami”); Faza 1 – analiza regionu: infrastruktury wspomagającej innowacje, analiza potrzeb MŚP i regionalnej podaży; Faza 2 – opracowanie: strategii,konkretnych akcji, definicja akcji pilotażowych, monitoring; Zatwierdzenie dokumentu RIS przez Sejmik Województwa – 2008r.

6 RIS –Faza 0 Czas trwania 12 miesięcy:
Ustanowienie struktury zarządzania projektem; Wybór ekspertów uczestniczących w fazie implementacji; Zdefiniowanie metodologii projektu; Osiągnięcie zgody wszystkich uczestniczących stron co do celów projektu, programu pracy, metodologii. Stworzenie regionalnego konsensusu w celu realizacji projektu i ustanowienia Regionalnej Strategii Innowacji.

7 Innowacyjność, rozumiana jako zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych, jest motorem rozwoju i konkurencyjności gospodarki regionu

8 RIS MŚP Instytuty badawcze Instytucje wsparcia Parki i inkubatory
Instytucje finansowe MŚP Instytuty badawcze Instytucje wsparcia Władze regionalne i lokalne Uniwersytety Parki i inkubatory

9 Cele RSI Regionalna Strategia Innowacji (RSI) służy zbudowaniu
trwałego partnerstwa pomiędzy jednostkami naukowo- badawczymi przemysłem, samorządem regionu i administracją rządową, samorządem gospodarczym, oraz infrastrukturą biznesową w celu: - wspomagania władz regionalnych we wdrażaniu efektywnego systemu stymulowania innowacyjności; - tworzenie podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju; - wzrostu konkurencyjności regionu poprzez wykorzystanie wiedzy; - wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności MSP; - nawiązania ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie innowacji i transferu wiedzy; - efektywnej absorpcji Funduszy Strukturalnych oraz innych źródeł finansowych: krajowych i zagranicznych;

10 Cele RSI (2) Realizacji celów RSI służą mechanizmy przewidziane w
metodyce; CELE: osiągnięcie regionalnego konsensusu; analiza i ocena regionalnego potencjału innowacyjnego; zdefiniowanie strategii oraz projektów pilotażowych; stworzenie struktury oceny projektów i ewaluacji strategii na etapie implementacji.

11 Korzyści z RIS Polityka wsparcia bez RIS: Rozproszone działania
Brak środków finansowych Brak masy krytycznej Ograniczony efekt Brak wizji w czasie Brak znajomości potrzeb regionalnych firm

12 Korzyści z RIS Polityka wsparcia po RIS: Ograniczona ilość działań
Koncentracja środków Zorientowanie na potrzeby Masa krytyczna - szansa Wizja strategiczna Klarowność polityki Społeczne poparcie

13 Zapraszam do współpracy Dziękuję za uwagę
Kontakt w sprawie projektu RIS MAZOVIA: Maria Antosik, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Innowacyjności Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; ul.Okrzei 35; Warszawa Tel ; Fax ;


Pobierz ppt "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Mazowieckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google