Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Mazowieckiego projekt RIS MAZOVIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Mazowieckiego projekt RIS MAZOVIA."— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Mazowieckiego projekt RIS MAZOVIA

2 1 czerwca 2005 – start projektu RIS MAZOVIA Biuro Projektu RIS MAZOVIA (w ramach Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Innowacyjności) Dr Maria Antosik – Kierownik Projektu, Sławomir Nowak – Koordynator, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, Tel: (0-22) 59 79 580, 81, 82; Fax: (0-22) 59 79 552 E-mail: m.antosik@mazovia.pl s.nowak@mazovia.pl

3 Partnerzy Regionalni Ośrodek Przetwarzania Informacji Politechnika Warszawska Ośrodek Transferu Innowacji-OTI

4 Partnerzy Zagraniczni Umbria Brandenburgia META Group S.r.l. Terni, Barcelona, Lubljana, Buenos Aires Firma Konsultingowa ZAB - ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH - Poczdam Agencja Rozwoju Brandenburgii

5 RIS MAZOVIA Czas trwania projektu – 32 miesiące; 3 Fazy tworzenia RIS: Faza 0 – zdefiniowanie strategii (osiągnięcie konsensusu pomiędzy kluczowymi „aktorami”); Faza 1 – analiza regionu: infrastruktury wspomagającej innowacje, analiza potrzeb MŚP i regionalnej podaży; Faza 2 – opracowanie: strategii,konkretnych akcji, definicja akcji pilotażowych, monitoring; Zatwierdzenie dokumentu RIS przez Sejmik Województwa – 2008r.

6 RIS –Faza 0 Czas trwania 12 miesięcy: Ustanowienie struktury zarządzania projektem; Wybór ekspertów uczestniczących w fazie implementacji; Zdefiniowanie metodologii projektu; Osiągnięcie zgody wszystkich uczestniczących stron co do celów projektu, programu pracy, metodologii. Stworzenie regionalnego konsensusu w celu realizacji projektu i ustanowienia Regionalnej Strategii Innowacji.

7 Innowacyjność, rozumiana jako zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych, jest motorem rozwoju i konkurencyjności gospodarki regionu

8 RIS Instytucje wsparcia Parki i inkubatory MŚP Instytuty badawcze Instytucje finansowe Uniwersytety Władze regionalne i lokalne

9 Cele RSI Regionalna Strategia Innowacji (RSI) służy zbudowaniu trwałego partnerstwa pomiędzy jednostkami naukowo- badawczymi przemysłem, samorządem regionu i administracją rządową, samorządem gospodarczym, oraz infrastrukturą biznesową w celu: - wspomagania władz regionalnych we wdrażaniu efektywnego systemu stymulowania innowacyjności; - tworzenie podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju; - wzrostu konkurencyjności regionu poprzez wykorzystanie wiedzy; - wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności MSP; - nawiązania ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie innowacji i transferu wiedzy; - efektywnej absorpcji Funduszy Strukturalnych oraz innych źródeł finansowych: krajowych i zagranicznych;

10 Cele RSI (2) Realizacji celów RSI służą mechanizmy przewidziane w metodyce; CELE: 1)osiągnięcie regionalnego konsensusu; 2)analiza i ocena regionalnego potencjału innowacyjnego; 3)zdefiniowanie strategii oraz projektów pilotażowych; 4)stworzenie struktury oceny projektów i ewaluacji strategii na etapie implementacji.

11 Korzyści z RIS Polityka wsparcia bez RIS: Rozproszone działania Brak środków finansowych Brak masy krytycznej Ograniczony efekt Brak wizji w czasie Brak znajomości potrzeb regionalnych firm Polityka wsparcia Doradztwo MSP Pożyczki MSP Inkubatory Parki Technologi czne Spin-off Promocja eksportu Bazy danych inne Dotacje MSP Szkolenia MŚP

12 Polityka wsparcia po RIS: Ograniczona ilość działań Koncentracja środków Zorientowanie na potrzeby Masa krytyczna - szansa Wizja strategiczna Klarowność polityki Społeczne poparcie Polityka wsparcia Doradztwo MSP Pożyczki MSP Inkubatory Parki Technologi czne Spin-off Promocja eksportu Bazy danych inne Dotacje MSP Szkolenia MŚP Korzyści z RIS

13 Zapraszam do współpracy Dziękuję za uwagę Kontakt w sprawie projektu RIS MAZOVIA: Maria Antosik, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Innowacyjności Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; ul.Okrzei 35; 03-715 Warszawa Tel. 22 59 79 582; Fax. 22 59 79 552; e-mail: m.antosik@mazovia.pl


Pobierz ppt "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Mazowieckiego projekt RIS MAZOVIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google