Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Frączak Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Organizacje pozarządowe w procesie absorpcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Frączak Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Organizacje pozarządowe w procesie absorpcji."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Frączak Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Organizacje pozarządowe w procesie absorpcji - obszary współpracy

2 Organizacje jako partner w: PLANOWANIU Udział w konsultacjach społecznych REALIZOWANIU Udział w projektach, w tym partnerskich MONITORINGU Udział w Komitetach Monitorujących ------------------------------------ polityk publicznych

3 Organizacje pozarządowe – dane KLON/JAWOR W Polsce jest obecnie: 60 tys. stowarzyszeń, 8 tys. fundacji 26 % organizacji zatrudnia płatny personel 120 tys. osób zatrudnionych 65 tys. pełnych etatów 18 % organizacji prowadzi działalność gospodarczą lub działalność odpłatną, a 5 % zamierza ją uruchomić. Dla 5 % organizacji dochody z takiej działalności przekraczają 50 % rocznych przychodów. Łącznie działania takie generują około 1/4 całości przychodów sektora.

4 Organizacje pozarządowe – dane KLON/JAWOR Mogące się ubiegać o środki z funduszy strukturalnych: Zestawienie kryteriów dostępności środków z funduszy strukturalnych z danymi, opisującymi kondycję trzeciego sektora wykazuje, że tylko 15 % organizacji pozarządowych potencjalnie może się ubiegać o Fundusze Europejskie KRYTERIA: personel (26%) - budżet organizacji (40%) – - księgowość (58%) - zgodność z celami FS (85%) - - konto bankowe (84%) -

5 Organizacje pozarządowe – szacunki Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych W latach 2004-2006 organizacje pozarządowe mogły składać projekty w ramach większości programów operacyjnych, których łączna szacunkowa wartość wynosiła 3 289 mln euro

6 Organizacje pozarządowe – szacunki Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych W 2004 aż co druga organizacja widziała w dostępie do Funduszy Europejskich szansę na dodatkowe źródło finansowania, ponad 70% deklarowało, że będzie się starało o pozyskanie tych środków. W efekcie próbę podjęło tylko 7 % organizacji.

7 Organizacje pozarządowe – szacunki Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych Projekty realizowane:

8 Organizacje pozarządowe – rekomendacje dla współpracy międzysektorowej Odpowiedzialny biznes Społeczne zaangażowanie się biznesu Partnerstwo społeczno-prywatne Wsparcie dla działań obywatelskich Partnerstwo trójsektorowe Rozwiązywanie problemów społecznych Przedsiębiorstwa społeczne Wsparcie dla ekonomii społecznej

9 Trzy sektory - cztery partnerstwa PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE PARTNERSTWO PUBLICZNO - SPOŁECZNE PARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE PARTNERSTWO PRYWATNO - SPOŁECZNE ADMINISTRACJA PUBLICZNA BIZNES ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

10 Organizacje pozarządowe – rekomendacje dla współpracy międzysektorowej Przedsiębiorstwa społeczne potrzebują wsparcia finansowego na rozwój i inwestycje, ale obecne możliwości kredytowania są bardzo ograniczone. Istnieje, jak się zdaje, potencjał, który może zostać wykorzystany do stworzenia systemu finansowego dla przedsiębiorstw społecznych; wymaga to jednak dużego wysiłku edukacyjnego.

11 Organizacje pozarządowe – rekomendacje dla współpracy międzysektorowej Podstawowa „obietnica” ekonomii społecznej to ta, że działania w specyficznych obszarach rynku, oparte o coś więcej niż chęć zysku mogą być skutecznym mechanizmem odzyskiwania oraz ochrony suwerenności i podmiotowości dla osób, instytucji i wspólnot. Dla organizacji ekonomia społeczna oznacza umiejętność zdobywania środków na własne działania – odchodzenie od postawy „wyciągniętej ręki” i całkowitego uzależnienia od preferencji publicznych i prywatnych donatorów. To szansa na uniknięcie pułapki stania się „przedłużeniem” instytucji publicznych albo zakładnikiem filantropijnych wzruszeń na rzecz bycia suwerennym podmiotem, zdolnym do podejmowania działań w sferze publicznej zgodnych z misją i decyzją członków oraz założycieli organizacji.

12 Organizacje pozarządowe w procesie absorpcji zapraszamy do współpracy www.ofop.engo.pl, e-mail: ofop@ofop.engo.pl ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828 91 28, wew. 135, 154, fax (0-22) 828 91 29 www.ofop.engo.plofop@ofop.engo.pl


Pobierz ppt "Piotr Frączak Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Organizacje pozarządowe w procesie absorpcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google