Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorstwa sektora MSP: miejsce w polskiej gospodarce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorstwa sektora MSP: miejsce w polskiej gospodarce"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorstwa sektora MSP: miejsce w polskiej gospodarce
Paulina Zadura -Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Przedsiębiorstwa sektora MSP: miejsce w polskiej gospodarce Warszawa, 25 listopada 2013 r.

2 Udział przedsiębiorstw w tworzeniu PKB

3 Liczba przedsiębiorstw aktywnych

4 Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w latach 2004-2011

5

6 Proces przedsiębiorczości wg GEM
Całkowita przedsiębiorczość we wczesnym stadium (TEA) Potencjalni przedsiębiorcy: nastawienie i zdolności Zamierzenia Pre-przedsiębiorcy Nowi przedsiębiorcy Dojrzałe firmy Porzucenie działalności Fazy przedsiębiorczości Charakterystyki Płeć Wiek Wpływ Wzrost Innowacje Internacjonalizacja Branża Sektor Profil przedsiębiorczości

7 TEA

8 TEA GEM APS 2012, Warszawa

9 Dynamika przedsiębiorczości
GEM APS 2012, Warszawa

10 Postawy przedsiębiorcze

11 Luka płci

12 Sektory rozpoczynania działalności
GEM APS 2012, Warszawa

13 Przedsiębiorstwa w Polsce są zróżnicowane
Firmy wysokiego wzrostu Firmy ustabilizowane LIDERZY 3% DOGANIAJĄCY 7% UMIARKOWANI 30% LIFESTYLE* 60% Blisko światowej granicy technologicz. Bardzo szybki wzrost obrotów Bardzo szybki wzrost zatrudnienia Działalność B+R wewn. lub zewn. Szeroka działalność inwestycyjna Długoterminowe plany rozwojowe Finans. własne, zwrotne i ew. equity Poziom co najmniej kraj. granicy tech. Dynamiczny wzrost obrotów Dynamiczny wzrost zatrudnienia Absorpcja najnow. techn., inicjacja B+R Szeroka działalność inwestycyjna Co najmniej średnio terminowe plany Finansowanie własne i zwrotne Innowacyjność w skali lokalnej Umiarkowany wzrost obrotów Powolny wzrost lub stabilizacja zatrudn. Absorpcja dojrzałych techn., Umiarkowane i rzadkie inwestycje Plany rozwojowe niespisane lub brak Finans. własne, uzupełniane zwrotnym Zapóźnienie technologiczne Stabilizacja lub powolny wzrost obr. Brak zatrudnienia lub inicjacja zatrudnienia Co do zasady nie wdrażają innowacji Brak lub inicjacja inwestycji Brak planów rozwojowych Finansowanie w zasadzie tylko własne Przedmiotem zainteresowania PARP jest stymulowanie zarówno przedsiębiorczości rozumianej jako wsparcie prostego biznesu, jak również jej bardziej zaawansowanej formy – innowacyjności. Mając to w pamięci i myśląc o zadaniach PARP na lata , dokonaliśmy segmentacji przedsiębiorstw działających w Polsce. Populację przedsiębiorstw podzieliliśmy na cztery główne kategorie, które różnią się takimi cechami jak: poziom rozwoju, w tym zaawansowania technologicznego, tempo wzrostu, podejmowane działania prorozwojowe i perspektywy wzrostu. Segmentacja ta pokazuje nam, że każda grupa ma inny potencjał i inne potrzeby a co za tym idzie powinna być inaczej wspierana. Z jednej strony wyróżniliśmy przedsiębiorstwa typu lifestyle (brak stosownego odpowiednika w języku polskim). Jest to najbardziej zróżnicowana grupa, których celem istnienia jest przynoszenie dochodów właścicielowi na niewysokim poziomie, najczęściej poprzez samozatrudnienie. Są to głównie mikro firmy, które najczęściej nie zatrudniają pracowników. Działają na rynkach, gdzie panuje wysoka konkurencja lub w niszach rynkowych. Konkurują głównie niskimi kosztami. Co do zasady ich potencjał wzrostu jest najmniejszy. Szacowana wielkość w liczbach do (wszystkie przedsiębiorstwa ) Nieco lepiej rokującą grupą są przedsiębiorstwa określone przez nas jako umiarkowani. Jest to duża grupa, również zróżnicowana. Są to firmy w przeważającej mierze tradycyjne o ugruntowanej pozycji, które osiągnęły już pewien zadowalający dla właściciela poziom rozwoju i udziału w rynku. Firmy te rosną wraz z rynkiem, na którym działają. Jest to najczęściej rynek dojrzały. Część podmiotów działa też na rynkach schyłkowych. Panuje na nich duża konkurencja. Konkurują głównie niskimi kosztami lub relacją jakość/cena. Kolejną grupą są podmioty określone przez nas jako doganiający (z ang. catching-up). Są to podmioty, w których kluczowym motorem wzrostu jest innowacyjność i wdrażanie nowych technologii. Ich poziom rozwoju odstaje jeszcze od liderów. Skupiają się oni na absorpcji nowoczesnych dostępnych na rynku technologii. Lepsi z nich inicjują B+R. Konkurują relacją jakość/cena lub jakością. Działają głównie na stosunkowo młodych ale dojrzewających rynkach. Najmniej liczną grupą są liderzy. Jest to wąska grupa podmiotów, które znajdują się blisko światowej granicy technologicznej lub sami tę granicę wyznaczają. Inwestują w B+R. Konkurują głównie jakością produktów, zyskują premię cenową z tytułu bycia liderem/jednym z liderów rynku. Cechuje je szybkie wdrażanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów, nowatorskość i wzornictwo. Działają zazwyczaj na rynkach wschodzących lub w niszach rynkowych. (Dane na slajdzie są przybliżone. Są to szacunki własne oparte na danych statystycznych GUS i Eurostat, badaniami własnymi oraz literaturą przedmiotu.) *Przedsiębiorstwa, których jedynym celem istnienia jest przynoszenie dochodów właścicielowi, głównie firmy mikro

14 Elastyczność działania i współpraca
Zmiany? Innowacyjni Kobiety - pracodawcy Zorientowani na ICT ? Młodzi przedsiębiorcy Kobiety – pracodawcy (BKL – samodyskryminacja) – kobieca przedsiębiorczość Młodzi – w ICT w szczególności? Optymizm – mniejszy im dłużej firma działa na rynku, większy gdy zatrudnia pracowników Jacy jesteśmy? Z pewnością: Częścią sieci społecznościowych: 70% użytkowników internetu jest aktywnych na portalach społecznościowych – 1. miejsce wśród krajów OECD (OECD Internet Economy Report 2012), Aktywnie korzystający z internetu i technologii komunikacyjnych: 10. miejsce w UE jeśli chodzi o wykorzystanie internetu do nauki. Polski rynek ICT rozwija się bardzo dynamicznie – przewiduje się, że do 2020 r. liczba użytkowników internetu wzroście z obecnych 18 mln do 28 mln. Dzięki środkom europejskim przeznaczonym na PO Cyfrowa Polska i wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego podmiotów sektora ICT, może stać się on najlepiej rozwijającym się rynkiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Elastyczność działania i współpraca

15 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

16 Innowacyjność

17 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa


Pobierz ppt "Przedsiębiorstwa sektora MSP: miejsce w polskiej gospodarce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google