Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2.Budynek Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi jest XIX wieczny zabytkowy budynek, którego zarządcą jest Inspektorat. Budynek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2.Budynek Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi jest XIX wieczny zabytkowy budynek, którego zarządcą jest Inspektorat. Budynek."— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki Inspekcji Handlowej w świetle doświadczeń z działalności

2 2.Budynek Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi jest XIX wieczny zabytkowy budynek, którego zarządcą jest Inspektorat. Budynek ten jest własnością Skarbu Państwa.

3 3.Podstawa prawna Ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000r., tj. z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 148) Głównymi zadaniami Inspektoratu jako wyspecjalizowanego organu kontroli są: Ochrona interesów i praw konsumentów. Ochrona interesów gospodarczych państwa.

4 4.Ustawowe zadania Inspekcji Handlowej
Kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług Kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych, z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów Kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa Kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o substancjach chemicznych i ich mieszaninach kontrola produktów wykorzystujących energię kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych Kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług Kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1155) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666)  Podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów Organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich Prowadzenie poradnictwa konsumenckiego Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o Inspekcji Handlowej lub przepisach odrębnych

5 5.Główne formy realizacji zadań ustawowych
Kontrole Mediacje Stały Polubowny Sąd Konsumencki Porady i instruktaże

6 6. Wyniki działań IH w 2014r.

7 7. Wyniki działań IH w 2014r.

8 8.Branża przemysłowa – produkty badane
W branży przemysłowej w 2014r. zbadano 2824 produkty (w tym 136 partii paliw) w tym m.in.: Zabawki Maszyny Sprzęt elektryczny Paliwa Odmierzacze paliw Substancje chemiczne Płyny hamulcowe Wyroby włókiennicze

9 9.Branża przemysłowa – produkty zakwestionowane w 2014r.
W branży przemysłowej w 2014r. zakwestionowano 844 wyroby (w tym 13 partii paliw) m.in.: Zabawki (ftalany, małe elementy, ryzyko zranienia) Sprzęt elektryczny i maszyny (instrukcje, oznakowanie) Łóżka opalające (przekroczenie promieniowania UV) Odmierzacze paliw płynnych Paliwa

10 10.Zabawki - ftalany

11 11.Zabawki – małe elementy

12 12.Zabawki Nieprawidłowy kształt geometryczny – zbyt długa rączka
Nieprawidłowy kształt geometryczny – zbyt długa rączka; zbyt wysokie ciśnienie akustyczne

13 13.Zabawki Małe elementy i dostępność baterii Małe elementy
i długość linki

14 14.Nadzór rynku

15 15.Nadzór rynku

16 16.Paliwa Jakość paliw kwestionowana z powodu:
Zaniżonej badawczej liczby oktanowej, niewłaściwej temperatury destylacji – benzyna Zawyżonej zawartości siarki, niewłaściwej temperatury zapłonu, odporności na utlenianie – ON Zawyżonej zawartości siarki – LPG

17 17.Odmierzacze paliw ciekłych
Przeprowadzono 31 kontroli u 16 przedsiębiorców Sprawdzono 77 odmierzaczy Błędy ujawniono w trakcie 7 kontroli u 2 przedsiębiorców Przekroczenie dopuszczalnej wartości błędu w przypadku 53 odmierzaczy (błąd dopuszczalny 0,5%) Wartości błędów ustalone w wyniku pomiarów ilości odmierzanego paliwa wynosiły od 4,3346% do 5,6202%

18 18.Kontakty zewnętrzne Współpraca z innymi organami:
Urząd Celny i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (w ramach podpisanych umów) WIJHARS, WIOŚ, US, URE Policja Rzecznik Konsumentów, Federacja Konsumentów

19 19.Współpraca z Urzędem Celnym
Liczba wydanych opinii w roku 2014: 24 Liczba opiniowanych produktów: 70

20 20.Branża żywnościowa – produkty badane
W branży żywnościowej badano artykułów w tym m.in.: Mleko i przetwory mleczarskie Ryby i przetwory rybne Mięso i przetwory mięsne Pieczywo i wyroby piekarskie Soki i napoje, jaja, oliwa Wyroby spirytusowe i tytoniowe Produkty rolnictwa ekologicznego Wyroby gastronomiczne Wyroby garmażeryjne Wyroby cukiernicze

21 21.Branża spożywcza – produkty kwestionowane
Zakwestionowano 3107 wyrobów w tym m.in.: Produkty zafałszowane Sery dojrzewające i masło – obecność tłuszczu obcego Ryby mrożone – zawyżona zawartość glazury, nazwa niezgodna z faktyczną (sola zamiast limanda) Wyroby gastronomiczne – użycie mięsa drobiowego zamiast cielęciny, mięsa wieprzowego zamiast wołowiny, mięsa wołowo-indyczego zamiast baraniny, produktów seropodobnych zamiast sera Przetwory mięsne – brak mięsa wołowego deklarowanego w składzie wyrobu Jaja – niższa klasa wagowa od deklarowanej

22 22.Branża spożywcza – produkty kwestionowane
Niewłaściwa jakość handlowa produktów Obniżone parametry fizyko-chemiczne i niewłaściwe cechy organoleptyczne Wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości oraz z przerobionymi oznaczeniami (termin przydatności) Napoje piwne – oznakowanie (sposób prezentacji) wprowadzający konsumenta w błąd

23 23.Branża spożywcza

24 24.Branża spożywcza

25 25.Branża spożywcza - zafałszowanie
Brak składników pochodzących z zająca

26 26.Branża spożywcza - zafałszowanie

27 27.Branża spożywcza - ekologia

28 28.Mediacje statystyka 2014r. 1042 postępowania mediacyjne
851 z wynikiem pozytywnym dla konsumenta 191 z wynikiem negatywnym dla konsumenta „Wynikowość” w ostatnich latach 72-82%

29 29.Zakres tematyczny zgłaszanych wniosków o mediację
Obuwie Odzież Sprzęt komputerowy Meble Sprzęt AGD i RTV Artykuły spożywcze Usługi remontowo – budowlane

30 30.Mediacje

31 31.Dane statystyczne za 2014r. dotyczące Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego
Zarejestrowano 37 wniosków (1 bez rozpatrzenia) Łączna wartość roszczeń: ,00 zł Odmowa uczestnictwa przez przedsiębiorców – 22 5 ugód 6 wyroków na korzyść konsumenta 3 wyroki na korzyść przedsiębiorcy

32 32.Poradnictwo 2014r.

33 33.Dobre praktyki - konferencje
W ramach polskiej prezydencji w UE udział w konferencji zorganizowanej przez EUPAN (european public administration network) oraz Kancelarię Premiera Rady Ministrów pod tytułem „Doing the right things right. How to progress in building a result-oriented public sector in Europe”.

34 34.Dobre praktyki - konferencje
wystąpienie Wojewódzkiego Inspektora na temat: interaction with customers: the new face of Trade Inspection przedstawienie dobrych praktyk Inspekcji Handlowej w świetle zebranych doświadczeń

35 35.Dobre praktyki - konferencje
CSR (Corporate Social Responsibility) – Społeczna odpowiedzialność konsumenta i przedsiębiorcy; Efektywna współpraca administracji i biznesu – konferencje organizowane przez Urząd Marszałkowski Prawa i obowiązki konsumentów – Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, I LO Polubowne rozwiązywanie sporów – Wydział Prawa i Administracji UŁ Ochrona praw konsumentów usług telekomunikacyjnych UKE

36 36.Dobre praktyki – wsparcie konsumenta i przedsiębiorcy
Strona internetowa Inspektoratu: prezentacja przepisów przydatne porady druki do pobrania – wniosek o mediację i zapis na SPSK Udzielanie porad: osobiste pisemne elektroniczne telefoniczne Przyjmowanie wniosków o mediację:

37 37.Dobre praktyki - ADR Mediacje Stały Polubowny Sąd Konsumencki

38 38.Edukacja konsumencka uczniów
Uczestnictwo w organizacji konkursów konsumenckich dla dzieci i młodzieży Prelekcje dla dzieci i młodzieży dotyczące działalności pro-konsumenckiej Inspektoratu

39 39.Dobre praktyki - „otwarty urząd”
Dzień konsumenta – 15 marca Dzień mediacji – 16 października

40 E-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl www: www.wiih.lodz.pl
Kontakt Łódź, ul. Gdańska 38 Tel: Fax: www:


Pobierz ppt "2.Budynek Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi jest XIX wieczny zabytkowy budynek, którego zarządcą jest Inspektorat. Budynek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google