Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza dorobku naukowego dzięki wykorzystaniu narzędzi: InCites, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators Marcin Kapczynski Strategic Business.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza dorobku naukowego dzięki wykorzystaniu narzędzi: InCites, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators Marcin Kapczynski Strategic Business."— Zapis prezentacji:

1 Analiza dorobku naukowego dzięki wykorzystaniu narzędzi: InCites, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators Marcin Kapczynski Strategic Business Manager Thomson Reuters

2 Co zapewnia Thomson Reuters w ramach rozszerzonego dostępu? InCites™ narzędzie do analizy badawczejWeb of Science™ literatura z l.filadelfijskiej ESI najbardziej wpływowe publikacjeJCR analiza wpływu czasopism

3 InCites InCites ™ to narzędzie wszechstronnej analizy badawczej przygotowywane w oparciu o wskaźniki bibliometryczne wyliczane dla wszystkich typów publikacji z Web of Science, przy wykorzystaniu zasad standaryzacji i normalizacji, stosowanym m.in. do: oceny badań naukowych, przeprowadzenie analiz porównawczych w zakresie produktywności, oraz efektywności instytucji i badaczy w zestawieniu z ich odpowiednikami z całego świata.

4 Journal Citation Reports Journal Citation Reports® zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zebrano w niej i zestawiono liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać

5 Essential Science Indicators ESI opiera się na danych o najbardziej wpływowych autorach i pracach w poszczególnych dziedzinach. Przedstawia ranking autorów, instytucji, krajów oraz czasopism w obrębie 22 szerokich dyscypliny. Statystyka używana do prowadzenia analiz literatury naukowej identyfikująca: Najlepszych naukowców i instytucje w danej dyscyplinie, Trendy i „wzrastające” dziedziny badawcze, Percentyl cytowań Przedział lat Autorzy1%10 Instytucje1%10 Kraje50%10 Czasopisma50%10 Highly Cited Papers1%10 Hot Papers.1%2

6 Jak uzyskać dostęp ?

7 Jak wykorzystywane jest InCites? Instytucje naukowo badawcze Instytucje grantowe Wydawcy Business Poznanie: Współpraca i analiza horyzontów badawczych Wsparcie: Planownie startegiczne / Publikacje/ Finansowanie Monitoring: Analiza konkurencji Raportowanie: Tworzenie i dystrybucja raportów Promocja: Komunikacja, Public Relations Identyfikacja: Rekrutacje, Identyfikacja ekspertów i potencjałów Zarządzanie informacją: Tworzenie baz w oparciu o wskaźniki

8 Web of Science Core Collection: Afilacje instytucji praca nad metadanymi Web of Science Core Collection Unifikacja nazw instytucji Standardyzacja i oczyszczenie danych Normalizacja Punkty odniesienia (benchmarks & baselines) 30 lat publikacji Incites Reports

9 Web of Science Core Collection: Obiektywny i unikatowy proces doboru Standardy wydawniczeJakość treści Miedzy - narodowość Analiza wpływu Zbiór kryteriów stosowany przez ponad 50 lat Zakres bazy Core na Web of Science jest dynamiczny i rośnie ! Neutral 12700 wybranych czasopism naukowych 12000 konferencji uwzględnianych rocznie 56000 książek wyselekcjonowanych

10 Incites: Wskażniki, które mają znaczenie Get it herehere Produktywność i wpływ Normalizacja Najlepsze rezultaty Współpraca badawcza Web of Science Documents Times Cited Citation Impact % of documents cited H Index Percentile and Average percentile Category Normalized Citation Impact Category Expected Citation Impact Highly Cited Papers Hot Papers Journal Normalized Citation Impact Journal Expected Citation Impact Impact relative to world % Documents in Top 1% % Documents in Top 10% Category Expected Citation Impact Highly Cited Papers % Industry Collaborations % International Collaborations International collaborations

11 Średnia liczba cytowania znacząca się różni w odrębnych dyscyplinach POTRZEBA: NORMALIZACJA DLA OBSZARU BADAŃ Średnia liczba cytowania znacząca się różni w odrębnych dyscyplinach POTRZEBA: NORMALIZACJA DLA OBSZARU BADAŃ Cytowania są dynamiczne, pojawiają się w różnym czasie i nie można ich porównywać w róźnych okresach. Dodatkowo tzw. dojrzałość cytowań jest różna w róznych obszarach. POTRZEBA: NORMALIZACJA ZAKRESU CZASOWEGO Cytowania są dynamiczne, pojawiają się w różnym czasie i nie można ich porównywać w róźnych okresach. Dodatkowo tzw. dojrzałość cytowań jest różna w róznych obszarach. POTRZEBA: NORMALIZACJA ZAKRESU CZASOWEGO Różne rodzaje dokumentów posiadają odrębną charakterystykę cytowalności (citation behaviour), np. zwykły artykuł nie zyskuje tak szybko i dużo cytowań jak artykuł przeglądowy (review) POTRZEBA: NORMALIZACJA RODZAJU DOKUMENTU Różne rodzaje dokumentów posiadają odrębną charakterystykę cytowalności (citation behaviour), np. zwykły artykuł nie zyskuje tak szybko i dużo cytowań jak artykuł przeglądowy (review) POTRZEBA: NORMALIZACJA RODZAJU DOKUMENTU Incites: Dlaczego Normalizacja jest tak ważna?

12 Incites: Normalizacja na poziomie artykułu 12 Srędnia ilość cytowań uzyskana przez artykuł opublikowany w 2006 r w kategori Economics Wskaźnik wpływu w kategorii Economics dla tego artykułu w 2006 roku Jeśli >1, większy wpływ niż średnia Jeśli <1, miejszy wpływ niż średnia Rodzaj dokumentu: Article Kategoria czasopisma: Economics 15/12.14 =1.24

13 Incites: Normalizacja na poziomie artykułu 13 Wskaźnik wpływu tego artykułu w czasopismie Transformations in Business & Economics journal: Jeśli >1, większy wpływ niż średnia Jeśli <1, miejszy wpływ niż średnia Percentyl to wartość mówiąca w której cześci zbioru przypadają dane obserwacje. Im miejszy percentyl tym wyższa liczba cytowań. Średnia ilość cytowań zdobyta przez artykuł opublikowany w 2006 roku w czasopiśmie Transformations in Business & Economics Rodzaj dokumentu: Article 15/4.31 =3.48

14 Incites: Normalizacja dla grupy dokumentów Autor A Autor B Analiza rezultatów z uwzględniem dyscyplin, w których te prace zostały opublikowane Analiza rezultatów z uwzględniem czasopism, w których te prace zostały opublikowane Instytucja A Instytucja B Wydawca A Wydawca B Współpraca A Współpraca B Grantodawca A Grantodawca B... A... B Porównanie mogą być prowadzone pomiędzy dowolną grupą dokumentów określoną dzięki zestawom dostępnych filtrów

15 Incites: Skuteczna kombinacja filtrów Filtruj publikacje poprzez dostępne: Organization, Organization type, location, association, author names/profiles, document types, journals, Open Access, Publishers. Dostosuj listę rezulatów dzięki progom (thresholds) Filtruj publikacje poprzez dostępne: Organization, Organization type, location, association, author names/profiles, document types, journals, Open Access, Publishers. Dostosuj listę rezulatów dzięki progom (thresholds)

16 Incites: Twórz własne raporty Wybierz zawartość bazowego raportu np. instytucja a następnie zmień perspektywę na inny poziom (refocus) np. osób Wybierz istotne wskaźniki

17 Incites: Wizualizacja raportów

18 Incites: Poziom wskaźników wybranego artykułu Zgłębiaj poziom wskaźników poszczególnych artykułów, zobacz artykuł w Web of Science Core Collection

19 Incites: Zapisuj, Kataloguj, Dystrybuuj, Edytuj, Eksportuj SHARE SAVE EDIT EXPORT ORGANIZE

20 Dodatkowe informacje i pomoc http://ipscience- help.thomsonreuters.com/inCites2Live/indcatorsGroup/aboutHandboo k/appendix/indicatorsTables.htmlhttp://ipscience- help.thomsonreuters.com/inCites2Live/indcatorsGroup/aboutHandboo k/appendix/indicatorsTables.html http://wokinfo.com http://wokinfo.com/poland/ https://www.youtube.com/user/WoSTraining

21 Dziękuję za uwagę! Marcin Kapczyński Strategic Business Manager Scientific & Scholarly Research Office: +48 22 653 97 52 Mobile: +48 693 060 193 marcin.kapczynski@thomsonreuters.com


Pobierz ppt "Analiza dorobku naukowego dzięki wykorzystaniu narzędzi: InCites, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators Marcin Kapczynski Strategic Business."

Podobne prezentacje


Reklamy Google