Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jemy by żyć, nie inaczej... Nauczyciel prowadzący projekt – mgr Joanna Moździerz Projekt międzyklasowy w ramach zajęć koła biologicznego. Do projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jemy by żyć, nie inaczej... Nauczyciel prowadzący projekt – mgr Joanna Moździerz Projekt międzyklasowy w ramach zajęć koła biologicznego. Do projektu."— Zapis prezentacji:

1 1 Jemy by żyć, nie inaczej... Nauczyciel prowadzący projekt – mgr Joanna Moździerz Projekt międzyklasowy w ramach zajęć koła biologicznego. Do projektu przystąpili uczniowie klasy drugiej 10 osób oraz klasy pierwszej 6 osób i trzeciej 5 osób.

2 2 Cele projektu Uczniowie nauczą się wybierać informacje istotne. Będą potrafili określić skutki niedoboru określonych składników pokarmowych Nabędą wiedzę o prawidłowym odżywianiu, zaprezentują i będą ją umieli wykorzystać na co dzień. Będą doskonalili umiejętność zbierania danych z obserwacji, Przetworzą zebrane informacje i na podstawie analizy danych wyciągną odpowiednie wnioski.

3 3 „Jemy by żyć, nie inaczej…". " Żeby żyć trzeba jeść" tak głosi stare powiedzenie, ale "jemy by żyć, nie inaczej…". Grupa uczniów z koła biologicznego postanowiła zająć się tematem odżywiania się. W związku z tym uczestnicy projektu przybliżyli nam zagadnienia związane z poznaniem zasad prawidłowego odżywiania, składnikami pokarmowymi i skutkami ich niedoboru. Zajmowali się również zaburzeniami odżywiania. W części doświadczalnej badali podatność na choroby układu krążenia i inne zaburzenia w odżywianiu naszych uczniów określając ich BMI. Czyli od stanu zdrowia do choroby wyniki były zaskakujące...

4 4 Jak pracowaliśmy? Zebraliśmy informacje na temat: niezbędnych składników pokarmowych, prawidłowego odżywiania, chorób związanych z niedoborem składników pokarmowych i zaburzeń odżywiania Przeprowadziliśmy pomiar parametrów potrzebnych do określenie BMI Przeprowadziliśmy selekcje informacji Opracowaliśmy materiał doświadczalny Wykonaliśmy prezentacje, postery i broszurkę Zaprezentowaliśmy efekty naszej pracy na forum szkolnym Przedstawiliśmy podczas prezentacji konkretne wnioski Dokonaliśmy oceny i samooceny

5 5 Narzędzia i programy komputerowe i internetowe Wyszukiwarka Google – do wyszukiwania niezbędnych informacji Power Point – do wykonania prezentacji Word - wykorzystano do wykonania napisów na plakaty i wykonania broszurki ACDSee – do edycji zdjęć Exel – arkusz kalkulacyjny do utworzenia wykresów dotyczących pomiaru BMI Rejestrator dźwięku – wykorzystano do zapisu podkładu głosowego pod prezentację

6 6 Organizacja zespołów uczniowskich Członkowie poszczególnych grup zadaniowych zbierali informacje dotyczące następujących zagadnień: Grupa I - Karolina, Joasia, Agata, Katarzyna :Informacje dotyczące niezbędnych składników pokarmowych: makroelementy, mikroelementy, witaminy rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach Grupa II - Bartek, Rafał, Emil, Gerard :Prawidłowe odżywianie - zasady prawidłowego odżywiania, diety, piramidy żywieniowe, DZS Grupa III - Mateusz,Ola, Wioleta. Małgosia :Choroby wywołane niedoborem składników pokarmowych – skutki niedoboru niektórych witamin i soli mineralnych Grupa IV - Jakub, Ola J.Sebastian, Damian :Wytypowanie populacji uczniów naszej szkoły do oceny BMI i zebranie informacji dotyczących wzrostu i wagi we współpracy z pielęgniarką szkolną z zachowaniem zasad dyskrecji W dalszej kolejności dane zostały opracowane w grupach oraz przygotowano prezentacje, postery i broszurę, które zaprezentowano społeczności uczniowskiej

7 7 Rola nauczyciela Wspierałam uczniów w ich pracach nad projektem. Zwracałam uwagę, że wobec ogromu różnych informacji powinni się skupić na np. wybranych przykładach chorób wynikających ze złego odżywiania się. Dałam wskazówki co do sposobu prezentacji wyników pracy ale nie narzucałam sposobu w jaki mają to uczniowie zrobić Dyscyplinowałam osoby opieszałe w wykonywaniu zadań. Pilnowałam harmonogramu wykonywania zadań. Przygotowałam karty oceny i samooceny. Zawiadomiłam Dyrektora i Grono Pedagogiczne o terminie i przewidywanym czasie prezentacji wyników projektu Pomogłam zorganizować miejsce prezentacji Konsultowałam plany wystąpień przed prezentacją wyników a w czasie jej trwania dodawałam osobom występującym odwagi:)

8 8 Opis działań uczniów Uczniowie wyszukiwali niezbędne informacje w Internecie. Pracowali w oparciu o słowa klucze podane im przez nauczyciela prowadzącego projekt. Efektem była ogromna ilość informacji dotyczących przyjętych do realizacji projektu tematów. W związku z tym pojawiła się konieczność selekcji materiału. Sprawiło to kłopot ponieważ wszystkie informacje wydawały się istotne. Na początku grupy postanowiły, że będą omawiały np.. znaczenie wszystkich składników pokarmowych. Po przepracowaniu zebranego i wyselekcjonowanego materiału niemal wszystkie grupy jednomyślnie doszły do wniosku, że powstał szum informacyjny i że odbiorcy wprawdzie usłyszą o wszystkim ale jest wysoce prawdopodobne, że nic nie zapamiętają. Stąd też postanowiono omówić zagadnienia na wybranych przykładach. Na podstawie zebranych informacji powstawały prezentacje, postery i broszurka. Podczas dyskusji np. grupa II doszła do wniosku, że oprócz prezentacji w Power Poincie będzie się jeszcze posiłkowała się jeszcze posterami. Oprócz zasad zdrowego żywienia pokazali piramidy żywieniowe i DZS dla wybranych składników mineralnych. Bardzo ciekawą okazała się również przygotowana przez zespół zadaniowy broszurka o chorobach spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem. Broszurka wykonana w Wordzie. Zawarto w niej przykłady poparte zdjęciami z Internetu.

9 9 Zaburzenia odżywiania Zaburzenia odżywiania mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Bardzo groźne dla młodzieży są te, które mają podłoże w psychice. Jadłowstręt psychiczny i choroba wilczego głodu. Chorobą społeczną jest otyłość. Grupa zadaniowa w składzie Jakub, Ola, Sebastian i Damian pracowała nad wyjaśnieniem problemu ”czy uczniowie naszej szkoły są zagrożone anoreksją i otyłością”. W tym celu dokonano niezbędnych pomiarów do określenia BMI. W związku z tym przeprowadzono pomiary wzrostu i wagi na wybranej populacji uczniów, następnie wyliczono wskaźnik masy ciała za pomocą kalkulatora znajdującego się na stronie Internetowej http://serwisy.gazeta.pl/zdrowie/0,51205,1833728.html. W dalszej kolejności opracowywano wyniki w Exelu i za pomocą tego programu wykonano wykresy obrazujące wskaźnik masy ciała dla chłopców i dziewcząt a następnie uczestnicy grupy wyciągnęli odpowiednie wnioski. Zarówno komentarz do tematu, wykresy jak i wnioski umieszczono na posterze. http://serwisy.gazeta.pl/zdrowie/0,51205,1833728.html Zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania dotyczące anoreksji i bulimii grupa przedstawiła również wykonując prezentację w Power Poincie

10 10 Prezentacja Prezentacja odbyła się 8.03.2007 r. i zostanie jeszcze raz powtórzona w trakcie Dni Otwartych Szkoły. W prezentacji uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Prezentacje w Power Poincie były przedstawiane z użyciem projektora multimedialnego a postery najpierw omówione były następnie eksponowane na holu i w klasopracowni biologicznej. Rozdano również po uprzednim omówieniu broszurki. Podczas prezentacji pewne zagadnienia budziły prawdziwe emocje. Szczególne zainteresowanie było pomiarami BMI dało się słyszeć głosy „Ciekawo czy nie mamy nadwagi albo niedowagi?” Okazało się, że było z ty różnie. Uczniowie wielokrotnie poruszali w swoich wystąpieniach fakt, że prawidłowe odżywianie to zdrowie a wszelkie zaburzenia w pracy organizmu biorą się z nieprawidłowego odżywiania i nadmiernych ilości wysokokalorycznego pokarmu. Szczególe emocje wzbudziły diety okazało się w trakcie zadawanych pytań przez uczestników prezentacji, że większość kojarzy sobie to hasło z odchudzaniem się. Prezenterzy zagadnienia uzmysłowili zebranym, że diety w pewnych chorobach są lekiem np.. cukrzyca, dna moczanowa. Dało się słyszeć głosy „nie wiedziałem” a to ciekawe

11 11 Ocena prezentacji Uczniowie dokonali po prezentacji samooceny. A także ocenili współpracę w grupach. Samoocena i ocena pracy w grupach i wkładu indywidualnego wypadła pozytywnie. Po prezentacji audytorium oceniło ją. Oceny były bardzo wysokie. Również strona merytoryczna została oceniona przeze mnie na ocenę celującą. W poruszanych zagadnieniach uczniowie wielokrotnie poruszali zagadnienia wykraczające poza materiał programowy, swobodnie operowali terminologią biologiczną. Pewnie odpowiadali na pytania zadawane przez publiczność. Byli ekspertami w dziedzinie, którą opracowali. Po prezentacji uczniowie nie biorący udziału w projekcie wyrażali chęć wzięcia udziału w kolejnych projektach. „Fajne to” „ Mój ojciec zawsze twierdził, że komputer to nie tylko gry, chyba ma racje można robić fajne rzeczy” „ Może następny projekt będzie robiony w naszej klasie ”

12 12 Czego nauczyli się uczniowie? Uczniowie udoskonalili pracę w grupie a w szczególności komunikację między członkami grupy i wypracowywanie wspólnego zdania. Szacunku wobec członków grupy, szanowania czasu własnego i czyjegoś. Nauczyli się selekcjonować materiał. Zbierać materiał badawczy, opracowywać go. Poznali zasady zbierania danych np. poufność Konstruować plan wypowiedzi do prezentacji projektów. Prezentować publicznie efekty swoich działań. Perfekcjonalizmu potrzebnego w odpowiadaniu na pytania „na żywo” Doskonalili umiejętność tworzenia prezentacji w Power Poincie Wykorzystania Exela Tworzenia zwięzłych informacji Wiedzą jakie są skutki niedoboru określonych składników pokarmowych. Znają zasady prawidłowego odżywiania Umieją wykorzystać dekalog zasad odżywiania w trakcie działań codziennych. Umieją określić, jakie skutki niesie niedobór niektórych składników pokarmowych. Znają zaburzenia w odżywianiu, umieją rozpoznać sygnały świadczące o np. o anoreksji, bulimii

13 13 Ja i projekt Świat dzielimy na ten sprzed nauczania metodą projektu i po wprowadzeniu tej metody. Oczywiście to moja kolejna przygoda z projektem. Muszę napisać, że spojrzenie na nią zmienia się. Kiedyś sądziłam,że to bardzo skomplikowana metoda, bałam się jej. Nie powiem nie jest łatwa ale za to przyjemna ponieważ efekty są fantastyczne. Wiadomości i umiejętności uczniowie nabywają w trakcie działań nie mających nic wspólnego ze ślęczeniem nad książkami. Zacieśniają współpracę w grupie, natomiast ja mam poczucie, że wiedzę zdobywają sami a ja jedynie ukierunkowuję ich. To ważna inwestycja na przyszłość. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że to nie ostatni mój projekt


Pobierz ppt "1 Jemy by żyć, nie inaczej... Nauczyciel prowadzący projekt – mgr Joanna Moździerz Projekt międzyklasowy w ramach zajęć koła biologicznego. Do projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google