Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze dla sektora ochrony zdrowia dostępne w ramach programów pomocowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze dla sektora ochrony zdrowia dostępne w ramach programów pomocowych."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze dla sektora ochrony zdrowia dostępne w ramach programów pomocowych

2 Programy pomocowe na rzecz sektora ochrony zdrowia Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

3 Priorytet 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowy

4 Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – informacje podstawowe Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – informacje podstawowe Podstawy prawne Podstawy prawne Schemat zarządzania MF EOG i NMF Schemat zarządzania MF EOG i NMF Priorytet Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem – informacje podstawowe Priorytet Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem – informacje podstawowe Rodzaje kwalifikowalnych projektów Rodzaje kwalifikowalnych projektów Realizowane projekty Realizowane projekty Nowa perspektywa na lata 2010-2015 Nowa perspektywa na lata 2010-2015

5 Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – informacje podstawowe Mechanizmy Finansowe na lata 2004 – 2009 są instrumentami, które umożliwiają Polsce oraz innym nowym krajom członkowskim Unii Europejskiej korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Mechanizmy Finansowe na lata 2004 – 2009 są instrumentami, które umożliwiają Polsce oraz innym nowym krajom członkowskim Unii Europejskiej korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Przyznana Polsce pomoc wynosi 533,51 mln EUR Przyznana Polsce pomoc wynosi 533,51 mln EUR

6 Podstawy prawne Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) oraz Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG (MF EOG) - umowy podpisane w dniach 14 oraz 28 października 2004 r. przez rząd RP z państwami- darczyńcami (tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 26 lipca 2005r.

7 Schemat zarządzania MF EOG i NMF Krajowy Punkt Kontaktowy – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) odpowiada za zarządzanie całością Mechanizmów Krajowy Punkt Kontaktowy – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) odpowiada za zarządzanie całością Mechanizmów Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia (Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych) odpowiada za wdrożenie priorytetu 2.5 Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia (Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych) odpowiada za wdrożenie priorytetu 2.5 Instytucja Wspomagająca - Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia Instytucja Wspomagająca - Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów odpowiada za kontrolę finansową Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów odpowiada za kontrolę finansową Instytucja Audytu – Ministerstwo Finansów odpowiada za wykrywanie nieprawidłowości Instytucja Audytu – Ministerstwo Finansów odpowiada za wykrywanie nieprawidłowości

8 Priorytet Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem – informacje podstawowe Kwota środków przeznaczonych na sektor ochrony zdrowia w ramach Mechanizmów Finansowych na lata 2004-2009 wynosi 42,93 mln EUR + 9 328 044 EUR w ramach realokacji. Kwota środków przeznaczonych na sektor ochrony zdrowia w ramach Mechanizmów Finansowych na lata 2004-2009 wynosi 42,93 mln EUR + 9 328 044 EUR w ramach realokacji. Celem priorytetu jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in.. Programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej Celem priorytetu jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in.. Programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej W ramach priorytetu odbyły się dwa nabory wniosków W ramach priorytetu odbyły się dwa nabory wniosków W I naborze w 2005 r. złożono 375 wniosków na łączną kwotę 366 mln EURO (realizowanych jest 21 projektów na łączną kwotę 17 845 769 EURO) W I naborze w 2005 r. złożono 375 wniosków na łączną kwotę 366 mln EURO (realizowanych jest 21 projektów na łączną kwotę 17 845 769 EURO) W drugim naborze w 2007 r. złożono 457 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 410 153 856 EUR (do chwili obecnej otrzymano 35 GOL na kwotę 22 978 960 EURO) W drugim naborze w 2007 r. złożono 457 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 410 153 856 EUR (do chwili obecnej otrzymano 35 GOL na kwotę 22 978 960 EURO)

9 Rodzaje kwalifikowalnych projektów Projekty w zakresie promocji zdrowia i programów profilaktyki, Projekty w zakresie promocji zdrowia i programów profilaktyki, Projekty w zakresie poprawy opieki perinatalnej, Projekty w zakresie poprawy opieki perinatalnej, Projekty w zakresie podnoszenia stanu wiedzy o nowoczesnych metodach planowania rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa, Projekty w zakresie podnoszenia stanu wiedzy o nowoczesnych metodach planowania rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa, Projekty mające na celu integrację ze społeczeństwem środowisk zagrożonych patologią (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych jak narkomania i alkoholizm) oraz zapobieganie przestępczości nieletnich Projekty mające na celu integrację ze społeczeństwem środowisk zagrożonych patologią (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych jak narkomania i alkoholizm) oraz zapobieganie przestępczości nieletnich Projekty mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, Projekty mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, Projekty mające na celu tworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, Projekty mające na celu tworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, Projekty w zakresie terapeutycznych systemów telemedycznych, medycznych internetowych systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych Projekty w zakresie terapeutycznych systemów telemedycznych, medycznych internetowych systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych Projekty w zakresie podnoszenia dostępności i jakości usług medycznych, Projekty w zakresie podnoszenia dostępności i jakości usług medycznych,

10 Realizowane projekty „Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad rozwojowych u płodu i dzieci oraz zmian nowotworowych u dorosłych gwarancją poprawy zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego” „Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad rozwojowych u płodu i dzieci oraz zmian nowotworowych u dorosłych gwarancją poprawy zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego” Beneficjent: Szpital Powiatowy im. Dyr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Beneficjent: Szpital Powiatowy im. Dyr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Kwota grantu z MF EOG: 264 428 EUR Kwota grantu z MF EOG: 264 428 EUR Cel: zmniejszenie umieralności okołoporodowej noworodków oraz zmniejszenie umieralności osób dorosłych ze zmianami nowotworowymi Cel: zmniejszenie umieralności okołoporodowej noworodków oraz zmniejszenie umieralności osób dorosłych ze zmianami nowotworowymi „Program wczesnego wykrywania nowotworów piersi na Podbeskidziu” „Program wczesnego wykrywania nowotworów piersi na Podbeskidziu” Beneficjent: Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II Beneficjent: Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II Kwota grantu z MF EOG: 561 748 EUR Kwota grantu z MF EOG: 561 748 EUR Cel: zwiększenie wśród kobiet świadomości potrzeby profilaktyki i zaszczepienie nawyku cyklicznego poddawania się badaniom mammograficznym Cel: zwiększenie wśród kobiet świadomości potrzeby profilaktyki i zaszczepienie nawyku cyklicznego poddawania się badaniom mammograficznym

11 Nowa perspektywa na lata 2010-2015 Trwają negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a państwami-darczyńcami w sprawie nowej perspektywy finansowej Mechanizmów Trwają negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a państwami-darczyńcami w sprawie nowej perspektywy finansowej Mechanizmów

12 Obszar tematyczny Ochrona zdrowia w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich i zasobów ludzkich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

13 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – informacje podstawowe Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – informacje podstawowe Podstawy prawne programu Podstawy prawne programu Cele programu Cele programu Koncentracja geograficzna i tematyczna Koncentracja geograficzna i tematyczna Obszar tematyczny Ochrona zdrowia – informacje ogólne Obszar tematyczny Ochrona zdrowia – informacje ogólne Cele obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Cele obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Wdrażanie obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Wdrażanie obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Schemat zarządzania obszarem Ochrona zdrowia SPPW Schemat zarządzania obszarem Ochrona zdrowia SPPW Finansowanie jednostek sektora ochrony zdrowia w ramach innych priorytetów SPPW Finansowanie jednostek sektora ochrony zdrowia w ramach innych priorytetów SPPW

14 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – informacje podstawowe Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię 10 państwom członkowskim Unii Europejskiej, które wstąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię 10 państwom członkowskim Unii Europejskiej, które wstąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. Całkowita alokacja programu to ok. 1 mld CHF, z czego niemal połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) została przyznana Polsce Całkowita alokacja programu to ok. 1 mld CHF, z czego niemal połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) została przyznana Polsce

15 Podstawy prawne programu Geneza: Szczyt Konfederacja Szwajcarska – Unia Europejska w dniu 19 maja 2004 r. – decyzja Szwajcarii o przyznaniu pomocy krajom Europy Środkowo-Wschodniej Geneza: Szczyt Konfederacja Szwajcarska – Unia Europejska w dniu 19 maja 2004 r. – decyzja Szwajcarii o przyznaniu pomocy krajom Europy Środkowo-Wschodniej Memorandum of Understanding pomiędzy Wspólnotą Europejską a Radą Federacji Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na rzecz zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej podpisane 27 lutego 2006 r. Memorandum of Understanding pomiędzy Wspólnotą Europejską a Radą Federacji Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na rzecz zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej podpisane 27 lutego 2006 r. Umowa ramowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej podpisana w dniu 20 grudnia 2007 r. Umowa ramowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej podpisana w dniu 20 grudnia 2007 r.

16 Cele programu Przyczynienie się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej Przyczynienie się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej Przyczynienie się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznymi ośrodkami miejskimi a peryferyjnymi regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym Przyczynienie się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznymi ośrodkami miejskimi a peryferyjnymi regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym

17 Koncentracja geograficzna i tematyczna Koncentracja geograficzna – co najmniej 40 % środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostanie wydatkowane w peryferyjnych i słabo rozwiniętych regionach Polski: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz małopolskim Koncentracja geograficzna – co najmniej 40 % środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostanie wydatkowane w peryferyjnych i słabo rozwiniętych regionach Polski: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz małopolskim Koncentracja tematyczna – pomoc finansowa zostanie wydatkowana w ramach 4 obszarów: Koncentracja tematyczna – pomoc finansowa zostanie wydatkowana w ramach 4 obszarów: bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform środowisko i infrastruktura środowisko i infrastruktura sektor prywatny sektor prywatny rozwój społeczny i zasobów ludzkich rozwój społeczny i zasobów ludzkich

18 Obszar tematyczny Ochrona zdrowia – informacje ogólne W ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich przewidziano realizację programów na rzecz systemu ochrony zdrowia W ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich przewidziano realizację programów na rzecz systemu ochrony zdrowia Ogólna alokacja środków dla obszaru tematycznego Ochrona zdrowia wynosi do 35 mln CHF Ogólna alokacja środków dla obszaru tematycznego Ochrona zdrowia wynosi do 35 mln CHF

19 Cele obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Cel 1: Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej Cel 1: Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej Programy realizowane na terenie całej Polski Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego Programy realizowane w 4 województwach koncentracji geograficznej Programy realizowane w 4 województwach koncentracji geograficznej

20 Wdrażanie obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Z uwagi na niedużą alokację środków, w obszarze tematycznym przyjęto podejście programowe, tj. będą realizowane jedynie programy o min. wartości dofinansowania 4 mln CHF Z uwagi na niedużą alokację środków, w obszarze tematycznym przyjęto podejście programowe, tj. będą realizowane jedynie programy o min. wartości dofinansowania 4 mln CHF Programy zdrowotne zostaną wyłonione przez Ministerstwo Zdrowia w ramach procedury pozakonkursowej Programy zdrowotne zostaną wyłonione przez Ministerstwo Zdrowia w ramach procedury pozakonkursowej

21 Schemat zarządzania obszarem Ochrona zdrowia SPPW Krajowa Instytucja Koordynująca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) zarządza całością programu Krajowa Instytucja Koordynująca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) zarządza całością programu Instytucja Pośrednicząca – Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia odpowiada za wdrożenie obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Instytucja Pośrednicząca – Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia odpowiada za wdrożenie obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów odpowiada za kontrolę finansową całości programu Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów odpowiada za kontrolę finansową całości programu Instytucja Audytu – Ministerstwo Finansów odpowiada za wykrywanie nieprawidłowości w ramach całego programu Instytucja Audytu – Ministerstwo Finansów odpowiada za wykrywanie nieprawidłowości w ramach całego programu Ministerstwa właściwe – Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwa właściwe – Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

22 Finansowanie jednostek sektora ochrony zdrowia w ramach innych priorytetów SPPW W ramach obszaru tematycznego nr 3. Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska - publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów mogą ubiegać się o dofinansowanie na odnowę/remont centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych oraz na uzupełnienie istniejącego systemu gospodarowania odpadami przez zbieranie, składowanie i segregację oraz oczyszczanie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów szpitalnych W ramach obszaru tematycznego nr 3. Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska - publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów mogą ubiegać się o dofinansowanie na odnowę/remont centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych oraz na uzupełnienie istniejącego systemu gospodarowania odpadami przez zbieranie, składowanie i segregację oraz oczyszczanie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów szpitalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Krajowa Instytucja Koordynująca) oraz Władza Wdrażająca Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) ogłosiły nabór wniosków w dniu 19 stycznia 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Krajowa Instytucja Koordynująca) oraz Władza Wdrażająca Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) ogłosiły nabór wniosków w dniu 19 stycznia 2009 r. termin składania wniosków upływa: 20 kwietnia 2009 r. o godz. 15.00. termin składania wniosków upływa: 20 kwietnia 2009 r. o godz. 15.00.

23 Dziękuję za uwagę Więcej informacji na stronach: www.eog.gov.pl www.programszwajcarski.gov.pl www.zdrowie.gov.pl www.bpz.gov.pl


Pobierz ppt "Fundusze dla sektora ochrony zdrowia dostępne w ramach programów pomocowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google