Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja z monitoringu realizacji projektu Dr Edyta Borys “Ucz się od najlepszych – zostań kucharzem potraw regionalnych” Olsztyn, XII 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja z monitoringu realizacji projektu Dr Edyta Borys “Ucz się od najlepszych – zostań kucharzem potraw regionalnych” Olsztyn, XII 2009r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja z monitoringu realizacji projektu Dr Edyta Borys “Ucz się od najlepszych – zostań kucharzem potraw regionalnych” Olsztyn, XII 2009r.

2 Charakterystyka beneficjentów ostatecznych Charakterystyka beneficjentów ostatecznych

3 Główne powody, dla których beneficjenci zdecydowali się wziąć udział w projekcie można określić jako zbieżne z postrzeganiem korzyści wynikających z kształcenia się ludzi dorosłych. Beneficjenci najczęściej wskazywali, że motywy podjęcia przez nich aktywności edukacyjnej są związane z chęcią zwiększenia wiedzy, podniesienia kwalifikacji, poznania czegoś nowego a także w kolejności chęć samorozwoju Wśród korzyści związanych z kształceniem się ludzi dorosłych beneficjenci wymieniali najczęściej: zwiększenie szans na rynku pracy, poszerzenie horyzontów, zwiększenie samooceny. Kształcenie ma zatem zarówno wartość instrumentalną jak i autoteliczną, bowiem z jednej strony beneficjenci dostrzegają związek kształcenia się i dokształcania z sytuacją na rynku pracy, jednocześnie jednak wskazują wprost na to, że kształcenie poszerza horyzonty.

4 Z danych uzyskanych z ankiety końcowej wynika, że oczekiwania beneficjentów zostały spełnione. Uczestnicy proszeni o ocenę stopnia w jakim ich oczekiwania dotyczące poszczególnych aspektów projektu zostały zrealizowane wskazali na wysoki stopień zadowolenia. Oczekiwania dotyczące nabycia wiedzy i umiejętności profesjonalnych (wiedza na temat wyposażenia nowoczesnej kuchni, przygotowania potraw kuchni regionalnej), jak i umiejętności społecznych ( praca w grupie, nawiązywanie kontaktów) zostały spełnione.

5 Stopień osiągnięcia rezultatów Beneficjenci dokonując oceny własnej wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki kulinarnej najniżej – dostatecznie - oceniają poziom wiedzy dotyczącej klasycznej kuchni europejskiej (średnia ocena 3,37) najwyższą ocenę wystawiają sobie natomiast za znajomość zasad dobrej praktyki higienicznej (4,4). Trenerzy wiedzę i umiejętności kursantów oceniają znacznie wyżej. Najniżej, podobnie jak beneficjenci, oceniają znajomość kuchni europejskiej (4,18), najwyżej umiejętność przygotowania potraw kuchni regionalnej (4,81).

6 Ocena poszczególnych aspektów projektu

7

8 Wnioski końcowe Projekt: „Ucz się od najlepszych - zostań kucharzem potraw regionalnych” dowodzi tego, że aktywność edukacyjna przynosi wymierne korzyści, w postaci nabycia określonych, profesjonalnych umiejętności i wiedzy oraz mniej uchwytne czy mniej oczywiste pożytki w wymiarze podmiotowym. Głównym celem niniejszego projektu było uzyskanie przez 30 osób kwalifikacji potrzebnych do pracy kucharza w tzw. małej gastronomi (rodzinne restauracje, zajazdy, pensjonaty) oferującej potrawy kuchni regionalnej. „Ucz się od najlepszych - zostań kucharzem potraw regionalnych” dowodzi tego, że aktywność edukacyjna przynosi wymierne korzyści, w postaci nabycia określonych, profesjonalnych umiejętności i wiedzy oraz mniej uchwytne czy mniej oczywiste pożytki w wymiarze podmiotowym. Głównym celem niniejszego projektu było uzyskanie przez 30 osób kwalifikacji potrzebnych do pracy kucharza w tzw. małej gastronomi (rodzinne restauracje, zajazdy, pensjonaty) oferującej potrawy kuchni regionalnej.

9  Dane zebrane podczas realizacji projektu w ramach ewaluacji i monitoringu przekonują, że rezultaty założone przez wnioskodawcę zostały osiągnięte. Wszystkie 30 osób, które uczestniczyły w projekcie zakończyły udział w szkoleniach, zdały egzamin teoretyczny i praktyczny oraz uzyskały certyfikat poświadczający uzyskanie czy podwyższenie kwalifikacji z zakresu potraw kuchni regionalnej  Uczestnicy odbyli 216 godzin szkoleń grupowych i 5 godzin szkoleń indywidualnych. W wyniku współpracy z psychologiem stworzono 30 indywidualnych planów działania, uwzględniających specyficzne zasoby i potrzeby beneficjentów.  Wszyscy kursanci byli usatysfakcjonowani otrzymanym wsparciem i pozytywnie ocenili poszczególne aspekty projektu.  W czasie realizacji projektu funkcjonował, stale aktualizowany portal www.kucharzpr.fnm.pl zawierający bieżące informacje o szkoleniach.

10  W odniesieniu do specjalistycznej wiedzy beneficjentów można stwierdzić, że przyswoili oni teorię i praktykę gastronomiczną. Zarówno w ocenie trenerów, jak i w samoocenie uczestników szkoleń nastąpił znaczny wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie sztuki kulinarnej. Potwierdzają to także wyniki egzaminu, sprawdzającego wiedzę i umiejętności kursantów z zakresu tematyki objętej szkoleniami. Wzmocnieniu uległy zdolności adaptacyjne na rynku pracy; nastąpił wzrost świadomości w zakresie konieczności podejmowania całożyciowej aktywności edukacyjnej i związanych z tym korzyści, a także wzmocnienie chęci uczestniczenia w kształceniu ustawicznym oraz gotowości do podejmowania zawodowej aktywności poza rolnictwem. Uczestnicy projektu podejmują skuteczne próby wchodzenia na rynek pracy zarówno jako pracownicy najemni, jak i pracodawcy, przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną czy turystyczną, co oznacza, że ich atrakcyjność na rynku pracy wzrosła.

11 Pewne prawa zastrzeżone Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego Na Wiedzy „Nowe Media” i Autorka dopuszcza możliwość kopiowania i rozpowszechniania opracowania na następujących zasadach:  zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem informowania społeczeństwa o współfinansowaniu publikacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy, Fundacji, która zrealizowała Projekt oraz informacji, że Projekt zrealizowany został w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

12 Opracowanie dystrybuowane bezpłatnie Projekt zrealizowano na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie www.fnm.plwww.fnm.pl, www.kucharzpr.fnm.plwww.kucharzpr.fnm.pl


Pobierz ppt "Prezentacja z monitoringu realizacji projektu Dr Edyta Borys “Ucz się od najlepszych – zostań kucharzem potraw regionalnych” Olsztyn, XII 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google