Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL w Stalowej Woli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL w Stalowej Woli"— Zapis prezentacji:

1 Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL w Stalowej Woli
Praktyki studenckie Aaaaby odbyć praktyki...

2 Ile trwają praktyki? Zasada: 4 tygodnie, czyli 20 dni roboczych Możliwe – ale nie polecane przez mnie - jest dzielenie okresu praktyk np. od 1 do 14 lipca (+ ) od 1 do 14 sierpnia Uwaga! Nie ma możliwości kierowania studentów na dłuższe praktyki. W razie wyrażonej chęci kontynuacji współpracy ze strony patrona praktyk trzeba we własnym zakresie ustalić zasady i podstawy prawne tej współpracy. Opiekunowi praktyk należy zgłosić ten fakt – z odpowiednim wyprzedzeniem – po to, by tę dodatkową współpracę można było zaliczyć jako „praktyki ponadobowiązkowe” Aaaaby odbyć praktyki...

3 Kiedy można odbywać praktyki?
Zasada Wakacje między IV a V rokiem Wyjątek 1 W trakcie semestru VIII Potrzebna zgoda dziekana zaopiniowana wcześniej przez opiekuna praktyk. Wzór pisma na stronie internetowej Obowiązuje zasada 3 + 2 ( 3 dni w tygodniu KUL, 2 dni – praktyki) Wyjątek 2 W trakcie semestru IX Aaaaby odbyć praktyki...

4 Gdzie można odbywać praktyki?
1 Sąd rejonowy Prokuratura rejonowa Skierowanie bez zgody instytucji przyjmującej 2 Kancelaria prawna Skierowanie za zgodą instytucji przyjmującej 3 Jednostka sektora finansów publicznych Aaaaby odbyć praktyki...

5 Opcja: sąd / prokuratura
1 Ze strony wybierz odpowiadający Ci sąd / prokuraturę Skopiuj adres i numer telefonu do sekretariatu sądu / prokuratury Sprawdź od razu, czy na stronie internetowej sądu / prokuratury nie ma zakładki „Praktyki studenckie” – jeśli tak, to dokładnie się z nią zapoznaj 2 Zadzwoń pod ten numer telefonu i dowiedz się: a) czy w terminie wybranym przez Ciebie będą wolne miejsca dla praktykantów? b) czy poza umową przygotowaną i wysłaną przez opiekuna praktyk potrzeba jeszcze innych dokumentów? Np. wszyscy studenci chcący odbyć praktykę w prokuraturach okręgu tarnobrzeskiego wypełniają samodzielnie szereg dokumentów: 3 Napisz maila do opiekuna praktyk ( tytuł „Praktyki”) NA CO NAJMNIEJ 30 DNI PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK podając: - Pełną nazwę sądu / prokuratury - Adres i numer telefonu sądu / prokuratury - Proponowany przez Ciebie termin praktyk - Informację o 2a i 2b - Inne informacje powzięte w trakcie rozmowy telefonicznej Potem czekaj na odpowiedź Aaaaby odbyć praktyki...

6 Opcja: kancelaria prawna
Podpisaną przez patrona praktyk zgodę zostaw w dziekanacie ( z zaznaczeniem, że to dla opiekuna praktyk) Wyślij maila do opiekuna praktyk (tytuł „Praktyki”) NA CO NAJMNIEJ 30 DNI PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK z informacją o pozostawieniu pisma w dziekanacie Potem czekaj na odpowiedź 3 Na spotkanie w kancelarii weź ze sobą wydrukowaną ze strony internetowej „Zgodę na odbycie praktyk”, a także wydrukowany regulamin i program praktyk 2 Wybierz odpowiadającą Ci kancelarię prawną Skontaktuj się z biurem kancelarii i umów się na rozmowę w sprawie praktyk studenckich 1 Aaaaby odbyć praktyki...

7 Procedura identyczna jak przy kancelariach prawnych
Opcja: JSFP Procedura identyczna jak przy kancelariach prawnych Aaaaby odbyć praktyki...

8 Co dalej? Aaaaby odbyć praktyki...
Mail zwrotny do studenta /studentki z potwierdzeniem odbioru maila „Praktyki” Opiekun praktyk (z ramienia KUL): Sporządzenie umowy w sprawie skierowania studenta / studentki na praktyki i wysłanie umowy do patrona praktyk Opiekun praktyk: Patron praktyk (szef instytucji przyjmującej studenta na praktykę): Podpisanie umowy i odesłanie 1 egzemplarza opiekunowi praktyk Mail do studenta / studentki o zakończeniu procedury skierowania na praktyki i zostawieniu pisemnego, imiennego skierowania na praktyki w dziekanacie Aaaaby odbyć praktyki...

9 FAQ (1) Jakie dokumenty trzeba wziąć rozpoczynając praktykę?
Skierowanie Legitymację studencką Dzienniczek praktyk Polisę ubezpieczeniową Skąd wziąć dzienniczek praktyk? Są złożone w dziekanacie Jakie ubezpieczenie jest honorowane? Każde ubezpieczenie obejmujące następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ważne na cały okres objęty praktykami Czy może być to ubezpieczenie AZS? Tak, jeśli spełnia oba w/w warunki. Czy studenci II i III roku mogą iść na praktyki obowiązkowe? Za zgodą dziekana wcześniej zaopiniowaną przez opiekuna praktyk. Czy w tej samej instytucji można robić praktyki obowiązkowe a potem ponadobowiązkowe? Można, ale właściwie nie polecam takiej taktyki. Praktyki są po to, by otrzaskać się z pracą w róznych miejscach. Ponadto – jedna i ta sama praktyka nie może być zaliczana zarówno jako obowiązkowa i jako ponadobowiązkowa. Czy przy praktykach nadobowiązkowych jest taka sama procedura jak przy obowiązkowych? Nie. Zajęcia sądowe i praktyki kancelaryjne odbywają się po przeprowadzonym przez opiekuna praktyk naborze ( jeden - dwa razy w roku akademickim). Podobnie wolontariat, co jednak nie wyklucza aktywności samych studentów przy szukaniu innych miejsc praktyk Aaaaby odbyć praktyki...

10 FAQ (2) Czy można odbywać praktyki obowiązkowe w innych instytucjach niż wymienione wcześniej? Można, o ile praktyka polega na szlifowaniu umiejętności prawniczych – np. banki, fundacje, stowarzyszenia. Dla takich instytucji obowiązuje procedura jak dla kancelarii prawnych. Warto wcześniej skontaktować się z opiekunem praktyk Jak wypełniać dzienniczek praktyk? Najważniejsze są: ostatnia strona – opinia patrona praktyk wraz z podpisem i pieczęcią i przedostatnie strony – własna, szczera i rzetelna opinia praktykanta z oceną instytucji przyjmującej a także wnioskami na przyszłość co do swojej drogi zawodowej. Brak wypełnienia ww. stron uniemożliwia zaliczenie praktyk. W pierwszej części dzienniczka praktyk proszę uzupełniać tabele aktywności po zakończeniu każdego dnia praktyk, pamiętając o ochronie danych osobowych. Czy dzienniczek praktyk trzeba zdawać po zakończeniu praktyk? Nie, trzeba trzymać go u siebie aż do zaliczenia praktyk. Kiedy i jak zalicza się praktyki? W sesji zimowej między IX a X semestrem. W określonym wcześniej terminie trzeba złożyć dzienniczki praktyk w dziekanacie, a potem proszę czekać na mail od opiekuna praktyk Wpisy praktyk w indeksie… Dokonywane są WYŁĄCZNIE na str. 82 – 84 indeksu. Trzeba bardzo dokładnie uzupełnić te pola wraz z adresem instytucji przyjmującej, terminem praktyk od – do. Również zajęcia sądowe i praktyki kancelaryjne, a także inne rodzaje aktywności studenckiej nawiązujące charakterem do praktyk trzeba wpisać w tym właśnie miejscu indeksu. Wszystko to jest ważne z co najmniej jednego powodu – to właśnie na podstawie informacji ze str indeksu będą wypisywane suplementy do dyplomów magisterskich, więc proszę poważnie podejść do tego, co tu napisałem. Czy można nie zaliczyć praktyk? Jasne, że tak. Niezaliczenie praktyk obowiązkowych wywołuje takie same skutki jak niezdanie egzaminu. Aaaaby odbyć praktyki...

11 Na koniec…. W razie innych pytań w sprawie praktyk, a także w przypadku jakichkolwiek problemów w trakcie ich odbywania proszę się kontaktować z opiekunem praktyk pod adresem: …lub bezpośrednio na konsultacjach. Powodzenia! Aaaaby odbyć praktyki...


Pobierz ppt "Informator dla studentów prawa WZPINOS KUL w Stalowej Woli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google