Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŻYWE LEKCJE TRADYCJI - ZACHOWANIE WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GÓRALI ŚLĄSKICH NA POGRANICZU POLSKO – CZESKIM/ŽIVÉ LEKCE TRADIC - ZACHOVÁNÍ SPOLEČNÉHO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŻYWE LEKCJE TRADYCJI - ZACHOWANIE WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GÓRALI ŚLĄSKICH NA POGRANICZU POLSKO – CZESKIM/ŽIVÉ LEKCE TRADIC - ZACHOVÁNÍ SPOLEČNÉHO."— Zapis prezentacji:

1 ŻYWE LEKCJE TRADYCJI - ZACHOWANIE WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GÓRALI ŚLĄSKICH NA POGRANICZU POLSKO – CZESKIM/ŽIVÉ LEKCE TRADIC - ZACHOVÁNÍ SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ SLEZSKÝCH HORALŮ V POLSKO - ČESKÉM POHRANIČÍ Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.

2 PARTNERZY PROJEKTU Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Partner wiodący: Powiat Cieszyński Partner projektu: Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Mostach k/Jabłonkowa

3 Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.

4 Całkowita wartość projektu to 190 895,05 EURO, w tym 155 884,76 EURO dofinansowania ze środków unijnych. Szacunkowa wartość projektu po stronie Powiatu Cieszyńskiego to 115 883 EURO, w tym planowane dofinansowanie 98 500,55 EURO. Szacunkowa wartość zadania po stronie PZKO w Mostach to 75 012,05 EURO, w tym planowane dofinansowanie 57 384,21 EUR z EFRR oraz 10 126,63 EUR z budżetu państwa Republiki Czeskiej (10%). Wydatki inwestycyjne stanowią ok. 60% całkowitej wartości zadania Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.

5 Celem głównym projektu jest: wspieranie i rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami pogranicza polsko – czeskiego na Śląsku Cieszyńskim poprzez promocję i podtrzymywanie wspólnych tradycji Górali Śląskich oraz ochronę wspólnego dziedzictwa kulturowego. Nadrzędnym celem spotkań jest przybliżenie i spopularyzowanie najpiękniejszych wartości góralskiej kultury, której bogactwo jest częścią życia górali do czasów współczesnych i jest przedmiotem prezentacji, pokazów i opowiadań. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.

6 Zakres projektu PW: W ramach projektu przeprowadzona została częściowa modernizacja dawnej szkoły wchodzącej w skład Muzeum Beskidzkiego w Wiśle tzw. „Chaty u Niedźwiedzia”. Zakres przeprowadzonych prac: prace rozbiórkowe na parterze budynku, wykonanie toalet, przebudowę parteru na sale lekcyjne, wykonanie instalacji sanitarnych, instalacji c.o. wraz z wymianą pieca oraz instalacji elektrycznych. PP: Natomiast w Mostach w celu organizacji imprez kulturalnych w budynku PZKO w Mostach zrealizowano prace obejmujące przebudowę sali widowiskowej polegające na budowie antresoli wraz z oświetleniem i nagłośnieniem sali. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.

7 Projekt obejmuje łącznie organizację 15 imprez kulturalnych prezentujących bogactwo i tradycje Górali Śląskich, w tym 9 imprez w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle oraz 6 spotkań w Sali Domu Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Mostach k. Jabłonkowa. Planowane produkty projektu: Liczba osób uczestniczących: 3210 osób Dotychczas w 12 imprezach wzięło udział ponad 4,5 tys. gości Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.

8 Łącznie: 21 występów zespołów regionalnych, 26 koncertów kapel folklorystycznych 28 prelekcji tematycznych (m.in. zwyczaje pasterskie, sery owcze, sałasz, hołdamasz - dożynki, wesele góralskie, folklor dziecięcy, archaiczna muzyka ludowa, strój góralski, instrumenty pasterskie, rzemiosło artystyczne, kultura taneczna, archaiczne beskidzkie kolędowanie, tradycje sceniczne pogranicza, ostatki) 8 warsztatów tematycznych (m.in. haft, folusz, obróbka wełny owczej, rzeźba ludowa, wyrób zabawki ludowej, rekwizyty weselne, kolędnicze, wyplatanie koszy, instrumenty pasterskie, pasy góralskie, trówły, 9 warsztatów w Starej Szkole „U Niedźwiedzia” – „Jak żech chodził do szkoły, uczyli mnie rechtory” 15 prezentacji tradycyjnych potraw góralskich wraz z degustacją Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.

9 Działania promocyjne: wydanie baneru, roll-upu, plakatów oraz pocztówek Inne działania: ogłoszenia w prasie lokalnej (PW i PP) tłumaczenia do materiałów drukowanych zakup wyposażenia inwestycyjnego PW (wyposażenie starej szkoły – ławki, tablice, kałamarze) i PP (nagłośnienie i oświetlenie sceniczne na sali PZKO w Mostach) zakup wyposażenia nieinwestycyjnego PW (notebook, ekran, rzutnik do starej szkoły w Chacie u Niedźwiedzia) i PP (krzesła na salę widowiskową, notebook, rzutnik, ekran) organizacja przejazdów na imprezy z Wisły do Mostów wydanie folderu informacyjnego z programem imprez wydanie albumu opisującego zespoły, kapele, twórców ludowych pogranicza – na zakończenie projektu Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Maria Kowalska Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwo Powiatowe w Cieszynie Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.


Pobierz ppt "ŻYWE LEKCJE TRADYCJI - ZACHOWANIE WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GÓRALI ŚLĄSKICH NA POGRANICZU POLSKO – CZESKIM/ŽIVÉ LEKCE TRADIC - ZACHOVÁNÍ SPOLEČNÉHO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google