Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTUJE SYSTEM INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ FONS Enterprise FIRMY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTUJE SYSTEM INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ FONS Enterprise FIRMY."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTUJE SYSTEM INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ FONS Enterprise FIRMY

2 Seria produktów FONS Seria produktów FONS tworzy jednolite, proste i przejrzyste rozwiązania dla klientów: Szpitalny system informatyczny (HIS) Laboratoryjny system informatyczny (LIS) System informatycznego zarządzania (MIS) Moduły uzupełniające Środki integracyjne

3 System informatycznego zarządzania Narzędzie integracyjne do pozyskiwania i przetwarzania danych z różnych systemów roboczych Pozwala na określanie i śledzenie on-line wartości wskaźników zapewniających realizację celów organizacji i poszczególnych komórek. Monitoruje w czasie realnym wybrane raporty na podstawie systemu wczesnego ostrzegania, przeprowadza natychmiastową analizę problematycznych danych i ustala przyczyny odchyleń oraz niezgodności.

4 Obejmuje produkty i rozwiązania stworzone przez narzędzie Elastyczny formularz –w oparciu o konfigurację umożliwia tworzenie skomplikowanych formularzy do wprowadzania danych. –pozwala na definiowanie drukowanych i statystycznych danych wyjściowych, umożliwia eksport danych przy użyciu zdefiniowanego interfejsu danych = podłączenie do krajowych lub branżowych rejestrów Stworzone formularze są dostępne dla użytkownika z poziomu modułów klinicznych HIS

5 Jest to laboratoryjny system informatyczny Zwiększa efektywność pracy laboratorium Może pracować z bezpiecznym podłączeniem on-line z ponad 600 różnymi typami analizatorów Dzięki wykorzystaniu podpisu elektronicznego umożliwia stworzenie laboratorium bez dokumentów papierowych Może być integralnym elementem systemu HIS Jest dostępny w wersji angielskiej, czeskiej, słowackiej rosyjskiej, litewskiej.

6 biochemia hematologia immunologia genetyka biologia molekularna magazyn pochod. krwi oddział transfuzji magazyn laboratoryjny bakteriologia serologia wirusologia parazytologia mykologia patologia Kompleksowe pokrycie specjalizacji

7 Konsolidacja

8 Jednolite środowisko użytkownika (GUI) Prawa dostępu z możliwością przyporządkowania roli Jednolita ewidencja wszystkich zmian (log) Podział laboratoriów na zakłady i części zakładów (bloki, księgi) Jednolite, spełniające zasady norm zarządzanie drukowanymi i elektronicznymi danymi wyjściowymi, Kompletny wykaz opracowywanych próbek ze wskazaniem wszystkich stanów oraz dowolnym filtrowaniem pozycji Definiowane przez użytkownika relacje obliczeniowe i interpretacyjne Łatwo definiowany i powtarzalny warunkowy eksport danych z bazy danych (nie wymaga znajomości poleceń SQL) Zapis wszystkich zestawień w formatach HTML, RTF, PDF, XLS Obsługa pracy z kodami kreskowymi, łącznie z centralnym przyjęciem Automatyzacja powtarzających się procesów laboratoryjnych Właściwości ogólne

9 Podstawowe okna

10 OCR – skanowanie zleceń

11 Web interface

12 FONS Enterprise Jest to szpitalny system informatyczny (HIS) System, który bazuje na procesach tzn. posiada definicje szablonów procesów Wspiera zarządzanie gospodarcze na wszystkich poziomach pracy z HIS Wspiera zarządzanie jakością leczenia podczas pracy z dokumentacją medyczną Umożliwia wysoką dostępność informacji Intuicyjność i prostota obsługi to zalety FONS Enterprise

13 FONS Enterprise kompleksowy nowoczesnychJest to nowy kompleksowy szpitalny system informatyczny (HIS), który jest zbudowany na współczesnych, nowoczesnych technologiach (m.in. platforma Windows 8) doświadczeniemStworzony został przez zespół z 20-letnim doświadczeniem w informatyce medycznej Na co dzień używanyNa co dzień używany w praktyce w ponad 300 placówkach medycznych w Republice Czeskiej i na Słowacji

14 PROSTOTA OBSŁUGI, INTUICYJNOŚĆ EKONOMIA JAKOŚĆ PROCESY FONS Enterprise

15 Jądro FONS Enterprise Stanowi jednolita struktura, która: - Zapewnia wysoki stopień indywidualizacji - Konfiguruje interfejs użytkownika pod względem designu jak i indywidualnych wymagań - Umożliwia zmiany struktury rejestrowanych danych - Pozwala na ustawianie i bieżące zmiany procesów oraz uruchomionych dokumentów - Pozwala na indywidualną konfiguracja raportów i druków

16 Elektroniczna dokumentacja FONS Enterprise, to nowe spojrzenie na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. FONS Enterprise jest nowoczesnym, rozbudowanym systemem typu HIS, rozwijanym w ciągu ostatnich 6-ciu lat. Budowany jest na współczesnych nowoczesnych technologiach, które stanowią gwarancję wydajności i stabilności, a także długotrwałego rozwoju.

17 Kompleksowy system szpitalny

18 Praca z elektroniczną dokumentacją pacjenta powinna być dla lekarza i pielęgniarki prosta i efektywna!! W FONS Enterprise platformę roboczą tworzy tzw. dashboard: Organizacja platformy roboczej zgodnie z potrzebami użytkownika Wszystko, czego użytkownik potrzebuje, znajduje się na platformie roboczej i jest w przejrzysty sposób rozmieszczone w oknach Maksymalna przejrzystość Wykorzystanie elementów graficznych Możliwość zmiany rozdzielczości, wielkości i ilości okien Nowoczesny GUI

19 Zdarzenie kliniczne Dokumentacja pacjenta oparta jest na zdarzeniu klinicznym Prowadzona w ustrukturyzowany sposób dokumentacja (możliwość dokonania oceny statystyczne)j Możliwość załadowania obrazów, dźwięków, nagrań wideo Wszystkie informacje o zdarzeniu w jednym miejscu Możliwość jednoczesnego wpisania większej liczby zdarzeń klinicznych Prosta możliwość kopiowania danych Wyszukiwanie pełnotextowe

20 Tabele, grafy, oś czasu Informacje można wyświetlić w formie tabeli Z wartości cyfrowych można tworzyć grafy i sprawdzać rozwój pacjenta w czasie Przejrzyste ukazanie wszystkich danych pacjenta na osi czasu (od współczesności do historii)

21 Przebieg choroby, medykacja, karta gorączkowa Medykacja jest prowadzona w czysto ustrukturyzowanej formie ( umożliwia dokonanie oceny statystycznej) System ewidencjonuje kto i kiedy zapisał/edytował lek (zabezpieczenie danych) Monitorowanie on-line interakcji leków (zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta) Przy podaniu leku można jednocześnie on-line usuwać leki z magazynów klinicznych Medykację i inne mierzone wartości można w przejrzysty sposób wyświetlić na osi czasu na elektronicznej karcie gorączkowej

22 System proceduralny Ustawienie systemu zgodnie z realnymi procedurami Zwiększenie efektywności pracy użytkownika Ustalanie zadań, monitorowanie terminów Ocena odchyleń, dokumentacja na cele optymalizacji

23 Wytyczne praktyki klinicznej Jasno opisana standardowa procedura opieki nad pacjentem z danym schorzeniem Standaryzacja procedur klinicznych Możliwość planowania i kontrolowania kosztów leczenia danego schorzenia Ocena odchyleń od standardu (optymalizacja opieki nad pacjentami-ISO) Uproszczenie rutynowej pracy użytkownika końcowego

24 FONS- podsumowanie Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej niesie z sobą następujące korzyści: Oszczędność czasu lekarza, pielęgniarki Planowanie zabiegów Możliwość poświęcenia większej uwagi pacjentowi Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta Obniżenie kosztów opieki Polepszenie jakości dokumentacji Możliwość dokonania oceny statystycznej Bieżące monitorowanie pracy placówki

25 HDN Group Sp. z o.o. Generalny dystrybutor Plac Wolności 5, 78-200 Białogard Tel./fax: +48 94 311 0131 E-mail: info@hdngroup.pl www.hdngroup.pl


Pobierz ppt "PREZENTUJE SYSTEM INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ FONS Enterprise FIRMY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google