Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Konik, Menedżer Dział Doradztwa Podatkowego Katowice, 8 maja 2007 r. Efektywność branży hutniczej a podatki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Konik, Menedżer Dział Doradztwa Podatkowego Katowice, 8 maja 2007 r. Efektywność branży hutniczej a podatki."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Konik, Menedżer Dział Doradztwa Podatkowego Katowice, 8 maja 2007 r. Efektywność branży hutniczej a podatki

2 Agenda  Jak podatki wpływają na biznes?  Restrukturyzacja branży a neutralność podatkowa  Struktury kapitałowe a zwolnienie podatkowe  Sprzedaż złomu a obowiązek podatkowy  „Odzyskiwanie” VAT przy WDT/eksporcie  Dokumentacja podatkowa

3 2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. Efektywność branży hutniczej Jak podatki wpływają na biznes? Optimus S.A. Optimus eksportował komputery, które były następnie importowane do szkół w ramach kontraktów z MEN. Zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi oraz podatkowymi, import komputerów był zwolniony z cła i podatku VAT, podczas gdy sprzedaż komputerów w kraju była opodatkowana st. 22%. Organy zakwestionowały takie transakcje – w ramach śledztwa zabezpieczono majątek podatnika na poczet ewentualnych przyszłych roszczeń w wysokości 30 mln PLN. JTT Computer S.A. Transakcje jak powyżej. Firma, która w 2002 r. miała debiutować na GPW znajduje się w stanie upadłości. Obecnie IS powinna zwrócić jej niesłusznie pobrany w 2000 r. podatek w wysokości 23 mln PLN (wraz z odsetkami). Piekarz z Legnicy Przekazywał ubogim część upieczonego chleba. Nie naliczał VAT przy nieodpłatnym przekazaniu. Wstępnie skalkulowano, że cały należny podatek miałby wynieść ponad 200 tys. PLN.

4 Restrukturyzacja – aspekty podatkowe Łączenie i podział spółek kapitałowych co do zasady powinny być neutralne podatkowo. Niewłaściwe podejście może jednak skutkować opodatkowaniem takich czynności zgodnie z art. 10 ustawy o PDOP. Wydzielanie/włączanie zaplecza serwisowo – usługowego: efektywność biznesowa, aspekty podatkowe.

5 2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. Efektywność branży hutniczej Struktury kapitałowe Zgodnie z nowelizacją ustawy o PDOP, dywidendy zostały zwolnione z opodatkowania (wg. stawki 19%) przy łącznym spełnieniu warunków określonych w art. 20 ust. 3 ustawy o PDOP. Brak spełnienia warunków powyższego zwolnienia skutkuje niekorzystnym opodatkowaniem dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – efektywne opodatkowanie wynosi prawie 35% (konsekwencja wykreślenia art. 23 ustawy o PDOP). Okresy przejściowe – 1 stycznia 2008 r.

6 2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. Efektywność branży hutniczej Sprzedaż złomu – obowiązek podatkowy w VAT Znaczenie klasyfikacji złomu – wsadowy/niewsadowy dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego – art. 19 ust. 13 pkt 5 ustawy o VAT. Istnieje ryzyko, iż władze podatkowe stwierdzą zaniżenie kwoty podatku należnego w miesiącu, w którym podatnik otrzymał zapłatę za złom lub w którym przypada trzydziesty/dwudziesty dzień od wysyłki złomu. W takiej sytuacji organy skarbowe mogą określić wysokość podatku należnego w prawidłowej wysokości i naliczyć odsetki od zaległości podatkowych plus sankcja (wg stawki 30%).

7 2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. Efektywność branży hutniczej Odzyskiwanie VAT przy WDT i eksporcie Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 42 ust. 1 – 3 ustawy o VAT. W eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0% pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty (art. 41 ust. 4 i 6 ustawy o VAT). Brak spełnienia warunków (nieuzyskanie w terminie wymaganych przez ustawę dokumentów) określonych we wskazanych powyżej przepisach uniemożliwia zastosowanie stawki O%, co może bardzo niekorzystnie wpływać na cash flow.

8 2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. Efektywność branży hutniczej Dokumentacja podatkowa Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi obowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej – art. 9a ustawy o PDOP.  Z naszego doświadczenia wynika, że w terminie 7 dni bardzo trudno przygotować odpowiedniej jakości dokumentację.  Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o PDOP, jeżeli podatnik nie przedstawi organom skarbowym wymaganej przez przepisy dokumentacji podatkowej, wówczas różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.  Dodatkowe ryzyko sankcji osobistych dla osób prowadzących/odpowiedzialnych za sprawy podatkowe.

9 Kontakt Tomasz Konik Menedżer tel.: (+32) 603 03 35 e-mail: tkonik@deloitteCE.com Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 13 40-007 Katowice tel. (32) 603 03 30 fax (32) 603 03 31 www.deloitte.com/pl/podatki

10


Pobierz ppt "Tomasz Konik, Menedżer Dział Doradztwa Podatkowego Katowice, 8 maja 2007 r. Efektywność branży hutniczej a podatki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google