Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak żyć w zgodzie w zgodzie z innymi ? z innymi ? Jak żyć w zgodzie w zgodzie z innymi ? z innymi ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak żyć w zgodzie w zgodzie z innymi ? z innymi ? Jak żyć w zgodzie w zgodzie z innymi ? z innymi ?"— Zapis prezentacji:

1 Jak żyć w zgodzie w zgodzie z innymi ? z innymi ? Jak żyć w zgodzie w zgodzie z innymi ? z innymi ?

2 Zachowania i postawy wobec innych Komunikacja interpersonalna Savoir – vivre w szkole Savoir – vivre w szkole „O wartości człowieka świadczy nie tylko to, co wie czy potrafi, ale również to jak się zachowuje.”

3 AsertywnośćAsertywność UległośćUległość AgresjaAgresja Zachowania i postawy wobec innych Zachowania

4 SERTYWNOŚĆ mam prawa. masz prawa. ma prawa. Respektujemy prawa innych, uznajemy prawa własne. prawa własne.Respektujemy prawa innych, uznajemy prawa własne. prawa własne.

5 SERTYWNOŚĆ Ryzykujemy:  tym, że w naszych relacjach z innymi możemy spodziewać się zmian. możemy spodziewać się zmian.  tym, że w naszych relacjach z innymi możemy spodziewać się zmian. możemy spodziewać się zmian. Zachowując się asertywnie:  jesteśmy zadowoleni z siebie i innych,  mamy szacunek dla siebie i innych,  nie ranimy innych,  kształtujemy poczucie własnej wartości.

6 LEGŁOŚĆ Respektujemy prawa innych, lekceważymy prawa własne. prawa własne.Respektujemy prawa innych, lekceważymy prawa własne. prawa własne. masz prawa. ma prawa.

7 LEGŁOŚĆ Ryzykujemy:  utratą poczucia własnej wartości,  tym, że zachęcimy innych do dominacji nad sobą. nad sobą.  tym, że zachęcimy innych do dominacji nad sobą. nad sobą. Zachowując się ulegle:  nie uwzględniamy własnych potrzeb, poglądów i odczuć, poglądów i odczuć,  nie uwzględniamy własnych potrzeb, poglądów i odczuć, poglądów i odczuć,  boimy się reakcji innych na nasze decyzje, utraty ich aprobaty, decyzje, utraty ich aprobaty,  boimy się reakcji innych na nasze decyzje, utraty ich aprobaty, decyzje, utraty ich aprobaty,  uważamy, że jest to właściwe, grzeczne zachowanie, zachowanie,  uważamy, że jest to właściwe, grzeczne zachowanie, zachowanie,  chcemy uniknąć konfliktów.

8 GRESJA Respektujemy prawa własne, lekceważymy prawa innych. Respektujemy prawa własne, lekceważymy prawa innych. mam prawa.

9 GRESJA Ryzykujemy że:  w naszych stosunkach z innymi będzie panowała atmosfera wrogości, panowała atmosfera wrogości,  w naszych stosunkach z innymi będzie panowała atmosfera wrogości, panowała atmosfera wrogości,  będziemy nielubiani przez innych. Zachowując się agresywnie:  podejmujemy decyzje, w których nie uwzględniamy dobra innych, uwzględniamy dobra innych,  podejmujemy decyzje, w których nie uwzględniamy dobra innych, uwzględniamy dobra innych,  wyrażamy obawę o to, że nie dostaniemy od innych tego, czego dostaniemy od innych tego, czego chcemy, chcemy,  wyrażamy obawę o to, że nie dostaniemy od innych tego, czego dostaniemy od innych tego, czego chcemy, chcemy,  zwracamy na siebie uwagę,  demonstrujemy innym swoją władzę,  wyładowujemy złość na otoczeniu.

10 NADAWCANADAWCA ODBIORCAODBIORCA Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między nadawcą i odbiorcą. Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między nadawcą i odbiorcą.

11 Komunikacja interpersonalna

12 Komunikacjaniewerbalna gesty postawaciała wygląd zewnętrzny ton i modulacja głosu odległość od rozmówcy mimika

13 10%10% słowa(treść)słowa(treść) naszej uwagi kierujemy na 25%25% nana sposób mówienia (modulację i barwę głosu) sposób mówienia (modulację i barwę głosu) mowęciałamowęciała na na 65%65%

14 Stosuj się do zasad prawidłowej komunikacji:  jasno wyrażaj swoje myśli,  uważnie słuchaj co mówią inni,  sprawdzaj czy zostałeś dobrze zrozumiany, zrozumiany,  sprawdzaj czy zostałeś dobrze zrozumiany, zrozumiany,  dyskutuj na argumenty, Komunikacjawerbalna

15  w rozwiązywaniu konfliktów stosuj negocjacje, idź na kompromis. negocjacje, idź na kompromis.  w rozwiązywaniu konfliktów stosuj negocjacje, idź na kompromis. negocjacje, idź na kompromis. Komunikacjawerbalna To co mówisz może:  sprawiać radość,  łagodzić,  pocieszać,  zjednywać,

16  sprawiać przykrość,  ranić,  poniżać,  obrażać. Komunikacjawerbalna Nie daj się ponosić emocjom - mów spokojnie, elementy wypowiedzi podkreślaj umiarkowaną gestykulacją.

17 Savoir - vivre w szkole Savoir - vivre w szkole

18 PUNKTUALNOŚĆPUNKTUALNOŚĆ ŻYCZLIWOŚĆŻYCZLIWOŚĆ GRZECZNOŚĆGRZECZNOŚĆ UPRZEJMOŚĆUPRZEJMOŚĆ LOJALNOŚĆLOJALNOŚĆ UŚMIECHUŚMIECH DYSKRECJADYSKRECJA Savoir - vivre czyli dobre maniery, znajomość obowiązujących form towarzyskich i reguł grzeczności Savoir - vivre czyli dobre maniery, znajomość obowiązujących form towarzyskich i reguł grzeczności

19 Przestrzegaj podstawowych zasad savoir - vivre’u: Przestrzegaj podstawowych zasad savoir - vivre’u:  kulturalnie witaj nauczycieli i pracowników szkoły (ręce z kieszeni, postawa stojąca, szkoły (ręce z kieszeni, postawa stojąca, lekki skłon głowy), lekki skłon głowy),  kulturalnie witaj nauczycieli i pracowników szkoły (ręce z kieszeni, postawa stojąca, szkoły (ręce z kieszeni, postawa stojąca, lekki skłon głowy), lekki skłon głowy),  przy wejściu przepuszczaj osoby starsze, kobiety, kobiety,  przy wejściu przepuszczaj osoby starsze, kobiety, kobiety,  zachowuj kulturę języka, używaj zwrotów grzecznościowych (proszę, dziękuję, grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam), unikaj wulgaryzmów, przepraszam), unikaj wulgaryzmów,  zachowuj kulturę języka, używaj zwrotów grzecznościowych (proszę, dziękuję, grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam), unikaj wulgaryzmów, przepraszam), unikaj wulgaryzmów,  podczas rozmowy utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą, nie przerywaj, wzrokowy z rozmówcą, nie przerywaj, nie krzycz, nie jedz, nie żuj gumy, nie krzycz, nie jedz, nie żuj gumy,  podczas rozmowy utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą, nie przerywaj, wzrokowy z rozmówcą, nie przerywaj, nie krzycz, nie jedz, nie żuj gumy, nie krzycz, nie jedz, nie żuj gumy,  ubieraj się czysto i schludnie, zgodnie z regulaminem wyglądu zewnętrznego, z regulaminem wyglądu zewnętrznego,  ubieraj się czysto i schludnie, zgodnie z regulaminem wyglądu zewnętrznego, z regulaminem wyglądu zewnętrznego,  dobieraj strój na różne okazje (na lekcje, dyskotekę, egzaminy), nie przesadzaj dyskotekę, egzaminy), nie przesadzaj z ozdobami, z ozdobami,  dobieraj strój na różne okazje (na lekcje, dyskotekę, egzaminy), nie przesadzaj dyskotekę, egzaminy), nie przesadzaj z ozdobami, z ozdobami,  troszcz się o czystość otoczenia, nie zaśmiecaj korytarzy, dbaj o mienie swoje zaśmiecaj korytarzy, dbaj o mienie swoje i innych, i innych,  troszcz się o czystość otoczenia, nie zaśmiecaj korytarzy, dbaj o mienie swoje zaśmiecaj korytarzy, dbaj o mienie swoje i innych, i innych,  do wszystkich odnoś się z szacunkiem.

20 Kompetentny uczen, Cechy i postawy ułatwiające relacje z innymi Cechy i postawy ułatwiające relacje z innymi

21 ŻY CZ LI WO ŚĆ ZR OZ UM IEN IE EM P A TI A AUT EN TYC ZNO ŚĆ O TW AR TO ŚĆ S ZC ZE RO ŚĆ S ZA C UN EK TO LE RA NC JA PR AWD OMÓ WN OŚĆ Jestem przyjaźnie nastawiony do innych, staram się nie oceniać ludzi na podstawie pierwszego wrażenia. Jestem przyjaźnie nastawiony do innych, staram się nie oceniać ludzi na podstawie pierwszego wrażenia. Staram się wysłuchać i zrozumieć wysłuchać i zrozumieć inny punkt widzenia, inny punkt widzenia, dostrzegam problemy ludzi. dostrzegam problemy ludzi. Staram się wysłuchać i zrozumieć wysłuchać i zrozumieć inny punkt widzenia, inny punkt widzenia, dostrzegam problemy ludzi. dostrzegam problemy ludzi. Umiem wyobrazić sobie co myślą i czują ludzie w określonej sytuacji, staram się wczuwać w ich stany emocjonalne. Umiem wyobrazić sobie co myślą i czują ludzie w określonej sytuacji, staram się wczuwać w ich stany emocjonalne. Nie udaję kogoś innego niż jestem, nie zakładam maski żeby się przypodobać, nie jestem dwulicowy. Nie udaję kogoś innego niż jestem, nie zakładam maski żeby się przypodobać, nie jestem dwulicowy. Staram się mówić to co myślę choćby to było niepopularne, nie muszę jednak ujawniać swoich tajemnic. Staram się mówić to co myślę choćby to było niepopularne, nie muszę jednak ujawniać swoich tajemnic. W każdej sytuacji szanuję zdanie i poglądy innych, akceptuję to, że ktoś jest inny, każdy ma prawo myśleć i żyć po swojemu jeśli nie krzywdzi jeśli nie krzywdziinnych. W każdej sytuacji szanuję zdanie i poglądy innych, akceptuję to, że ktoś jest inny, każdy ma prawo myśleć i żyć po swojemu jeśli nie krzywdzi jeśli nie krzywdziinnych.

22 Cechy i postawy utrudniające relacje z innymi Cechy i postawy utrudniające relacje z innymi

23 WR OG O ŚĆ A G RE SJ A NAP AST LI WO ŚĆ KŁ ÓT LI WO ŚĆ PRZ EZ YW AN IE WYŚM IE WA NIE OS ZU KI WAN IE OBG AD YW AN IE K ŁA MS TW A LE KC EW AŻE NIE P ON IŻ AN IE

24 „Dobry kontakt zaczyna się od tego co łączy, a nie od tego, co dzieli.”


Pobierz ppt "Jak żyć w zgodzie w zgodzie z innymi ? z innymi ? Jak żyć w zgodzie w zgodzie z innymi ? z innymi ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google