Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze”. — Marcel Achard Zebranie z Rodzicami 21.05.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze”. — Marcel Achard Zebranie z Rodzicami 21.05.2014r."— Zapis prezentacji:

1 „Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze”. — Marcel Achard Zebranie z Rodzicami 21.05.2014r.

2 STATUT Jest to dokument, który stanowi podstawę działania przedszkola

3 Obowiązki Rodziców §28 Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka, rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie wychowanie swoich dzieci. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: dostarczenie wypełnionego wniosku o przyjęciu dziecka do przedszkola w ustalonym terminie, zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola, przyprowadzanie i odbieranie dziecka (przez opiekuna lub upoważnioną osobę pełnoletnią) w wyznaczonych godzinach, regularne i terminowe opłacanie przedszkola, informowanie o chorobie dziecka bądź dłuższej jego nieobecności z innego powodu, a w szczególności zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, współpraca z nauczycielem, respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, przestrzeganie niniejszego statutu. 2. Rodzice, nauczyciele i psycholog zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

4 Prawa Rodziców 3. Rodzice mają prawo do: zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy w danym oddziale, uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwa. 4.Tworzy się trójki oddziałowe, reprezentujące rodziców, które mogą na swoje życzenie utworzyć Radę Rodziców.

5 Programy własne Przedszkola Program wychowawczy wynikający z głównej koncepcji przedszkola- „Wychowanie bez porażek,” Program wychowawczy wynikający z głównej koncepcji przedszkola- „Wychowanie bez porażek,” „Strażnicy przyrody” – edukacja ekologiczna, „Strażnicy przyrody” – edukacja ekologiczna, „Świat wartości estetycznych” - program dydaktyczny „Świat wartości estetycznych” - program dydaktyczny Program teatralny „ Ze sztuką za pan brat” Program teatralny „ Ze sztuką za pan brat” Program komputerowy „Przygoda z komputerem” Program komputerowy „Przygoda z komputerem” „Z alergią na co dzień” – program profilaktyczny „Z alergią na co dzień” – program profilaktyczny „Mam 3 latka” – program adaptacyjny „Mam 3 latka” – program adaptacyjny „Dziecko i relaks” – program profilaktyczny „Dziecko i relaks” – program profilaktyczny

6 Programy ogólnopolskie Partnerskie Przedszkole Partnerskie Przedszkole Optymistyczne Przedszkole Optymistyczne Przedszkole Kubusiowi Przyjaciele Natury Kubusiowi Przyjaciele Natury Akademia Aquafresh Akademia Aquafresh Bezpieczne wakacje Bezpieczne wakacje ………… oraz wiele innych inicjatyw ogólnopolskich, warszawskich i dzielnicowych ………… oraz wiele innych inicjatyw ogólnopolskich, warszawskich i dzielnicowych

7 Jak przygotować dziecko do przedszkola Zastanów się, czy twój maluch jest dostatecznie samodzielny, żeby poradzić sobie w przedszkolu. Powinien umieć: jasno komunikować swoje potrzeby; zgłaszać chęć skorzystania z toalety; samodzielnie jeść (panie będą mu pomagać, ale tylko trochę); umyć ręce i buzię (w przedszkolu robi się to przed posiłkiem i po każdym posiłku); próbować się ubierać; jasno komunikować swoje potrzeby; zgłaszać chęć skorzystania z toalety; samodzielnie jeść (panie będą mu pomagać, ale tylko trochę); umyć ręce i buzię (w przedszkolu robi się to przed posiłkiem i po każdym posiłku); próbować się ubierać; Jeżeli dziecko ma zaległości w którejkolwiek z tych czynności, to ostatni dzwonek na naukę.

8 Dni adaptacyjne Przyjdźcie! Naprawdę warto. Przedszkola są wprawdzie urządzone przytulnie i kolorowo. Ale ogromne sale, długie korytarze, wielkie łazienki mogą malucha onieśmielić, a nawet przestraszyć. Lepiej więc, by zwiedził je spokojnie w towarzystwie mamy i całkiem sympatycznej pani niż pierwszego dnia w tłumie obcych dzieci, kiedy wszystko będzie dla niego nowe i przerażające.

9 Dzień przed……  Wieczorem przygotujcie wszystko, co jest wam potrzebne. Pozwól maluchowi wybrać ubranie. Ułóżcie je porządnie na krzesełku w odpowiedniej kolejności, żeby rano było łatwo je włożyć.  Przypomnij mu, jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień, ale nie wałkujcie tego zbyt długo. Twój przedszkolak i tak będzie podekscytowany i trudno mu będzie zasnąć.

10 Pierwszy dzień w przedszkolu Wstańcie nieco wcześniej, żeby się nie spieszyć! Wychodząc, weźcie coś na zmianę. Jeśli maluch ma swoją ukochaną przytulankę, weźcie ją ze sobą. W szatni rozbierz malucha i wejdź z nim do sali. Jeśli musisz wyjść, powiedz o tym dziecku. Zapewnij je, że po nie wrócisz. Ale pamiętaj, że "niedługo" może brzmieć dla niego prawie jak "nigdy". Lepiej mów konkretnie: "Przyjdę po ciebie po spacerze", "Będę zaraz po obiedzie" (i koniecznie dotrzymaj słowa). Przygotuj się na to, że rozstanie będzie przykre.

11 Pierwsze tygodnie….. Mogą się okazać trudniejsze niż pierwszy dzień. Maluch wie już, co go czeka, ale wcale mu się to nie podoba. Rozstania z mamą wciąż są trudne. Na szczęście po kilku tygodniach protesty zwykle słabną. Nie ma już łez w szatni ani krzyków w sali. Dziecko powoli przyzwyczaja się do nowego miejsca, pani i kolegów. Zdarza się jednak, że mija miesiąc, dwa, a dziecko nadal rozpacza. Jeżeli ma dopiero trzy lata, możliwe, że po prostu jeszcze nie dojrzało do przedszkola.

12 Bądźcie przygotowani na: bardzo trudne rozstania w pierwszych dniach, a nawet tygodniach; kryzys po kilku dniach bez protestów; agresywne zachowanie dziecka w domu; agresywne zachowanie dziecka w domu; objawy zmęczenia i senności u pełnego dotąd energii malca; objawy zmęczenia i senności u pełnego dotąd energii malca; infekcję po dwóch, trzech tygodniach chodzenia do przedszkola. infekcję po dwóch, trzech tygodniach chodzenia do przedszkola.

13 Wszystkie dzieci do przedszkola  w godzinach: 6.00 – 17.30 Czas zbierania się: Czas zbierania się:  6.00 – 8.20 Czas odbierania:  12.30 – 12.45  oraz: 15.00 – 17.30

14 Rozkład dnia w Przedszkolu  6.00 – 8.20 Schodzenie się dzieci  8.20 – 8.45 Poranne ćwiczenia ruchowe i przygotowanie się do śniadania  8.45 – 9.00 Śniadanie  9.00 – 9.45 Zajęcia zorganizowane w sali  9.45 – 10.00 Przygotowanie do zajęć na powietrzu  10.00 – 11.30 Zajęcia i zabawy w ogrodzie  11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu  12.00 – 12.30 Obiad  12.30 – 14.30 Odpoczynek poobiedni (grupy młodsze) Zajęcia w grupie i indywidualne Zajęcia w grupie i indywidualne  14.30 – 15.00 Zabawy ruchowe i przygotowanie do podwieczorku  15.00 – 15.15 Podwieczorek  15.15 – 17.30 Zabawy na powietrzu lub w sali Rozchodzenie się dzieci Rozchodzenie się dzieci

15  Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w godzinach 6.00 – 17.30 czas zbierania się 6.00 – 8.20 czas zbierania się 6.00 – 8.20 czas odbierania 12.30 – 12.45 oraz 15.00 – 17.30 czas odbierania 12.30 – 12.45 oraz 15.00 – 17.30  Rodzice obowiązani są doprowadzać dziecko do budynku i osobiście je odbierać  W wyjątkowych sytuacjach dzieci odbierane z przedszkola mogą być przez osoby pełnoletnie, wcześniej upoważnione pisemnym oświadczeniem rodzica  Prosimy o ubieranie dzieci funkcjonalnie, czysto i odpowiednio do temperatury otoczenia  Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola jedzenia oraz lekarstw  Ulubione zabawki dzieci mogą przynosić w dniu wyznaczonym przez nauczycielkę  Ze względu na dobro innych dzieci, bardzo prosimy o natychmiastowe zawiadomienie o zakaźnej chorobie dziecka, typu: ospa, odra, różyczka itp.  Prosimy o zgłaszanie dłuższej nieobecności dziecka. Zgodnie ze Statutem przedszkola nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu 15 dni upoważnia dyrektora do skreślenia dziecka z listy  Prosimy o terminowe regulowanie odpłatności – do 10 każdego m-ca. Wpłaty tylko na konto.  Zajęcia dodatkowe organizowane są na życzenie rodziców, są one nieodpłatne.

16 Dni adaptacyjne w przedszkolu Zapraszamy serdecznie Rodziców wraz z dziećmi na zajęcia w godzinach 9.30 do 11.45 9.30 do 11.45codziennie w dniach 09 – 13 czerwca 17 i 18 czerwca. 16 czerwca zapraszamy wraz z dziećmi na Piknik Rodzinny 16 czerwca zapraszamy wraz z dziećmi na Piknik Rodzinny

17 ZAPRASZAMY!!! Dnia 16 czerwca zapraszamy na Piknik Rodzinny pod hasłem „Mam Prawo” W godzinach 16.00 – 18.00 w ogrodzie przedszkolnym.

18 Odpłatność za przedszkole Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy opłata za pobyt w przedszkolu wnoszona jest po zakończeniu miesiąca za godziny pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy opłata za pobyt w przedszkolu wnoszona jest po zakończeniu miesiąca za godziny pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

19 Odpłatność Pozostałe opłaty wnoszone są: Stawka żywieniowa dzienna – 7 zł Płatne do 10 w miesiącu poprzedzającym. Opłaty płatne do 10 każdego miesiąca: Rada Rodziców – 40 zł We wrześniu PZU (opłata roczna) – 53 zł

20 System rozliczeń i-przedszkole  Opłata za 1 kartę czytnikową 10zł  Opłata za dostęp do konta 10 zł (rocznie)

21 Zajęcia dodatkowe RytmikaGimnastyka Jęz. Angielski Zaj. Komputerowe w gr. 5-cio latków

22 Odpłatność - terminy  Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza nie pobieramy opłat za przedszkole w placówce.  Wszystkie opłaty są dokonywane przelewem.  Rodzice otrzymują informację w systemie i-przedszkole.  Należy zwrócić uwagę na rodzaje kont i wysokości opłat przekazywanych przez przedszkole (terminowość)

23 Konta bankowe   Konto WRD (żywienie) Nr: 78 10 30 1508 0000 0005 5021 5063 CITI BANK HANDLOWY SA w WARSZAWIE UL. SENATORSKA 16 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa   Konto opłata za pobyt dziecka Nr: 22 1030 1508 0000 0005 5021 5004 CITI BANK HANDLOWY SA w WARSZAWIE UL. SENATORSKA 16 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa

24 Konta bankowe cd. Konto Rady Rodziców (wpłaty na Radę Rodziców i ubezpieczenie Nr: 63 1160 2202 0000 0001 1969 1850 BANK MILLENNIUM SA ul. St. Żaryna 2a 02-593 Warszawa Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 334 im. "Jasia i Małgosi" 01-960 Warszawa ul. Przy Agorze 12

25 Informacje  Pierwsze zebranie organizacyjne odbędzie się na początku września.  Termin wywieszany jest na tablicy głównej przedszkola. Proszę o czytanie ogłoszeń i udział w spotkaniach bez dzieci.  Wszelkie informacje umieszczane są również na stronie internetowej przedszkola http://przedszkolandia334.edupage.org oraz w systemie i-przedszkole http://przedszkolandia334.edupage.org

26 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "„Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze”. — Marcel Achard Zebranie z Rodzicami 21.05.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google