Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze zebranie rodziców 19 września 2014 r.. 1. Przedstawienie nowozatrudnionych nauczycieli. 2. Koncepcja dalszego rozwoju szkoły. 3. Wyniki egzaminu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze zebranie rodziców 19 września 2014 r.. 1. Przedstawienie nowozatrudnionych nauczycieli. 2. Koncepcja dalszego rozwoju szkoły. 3. Wyniki egzaminu."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze zebranie rodziców 19 września 2014 r.

2 1. Przedstawienie nowozatrudnionych nauczycieli. 2. Koncepcja dalszego rozwoju szkoły. 3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. 4. Strategia przygotowań uczniów kl. III do egzaminu. 5. Działania profilaktyczne szkoły w zakresie ochrony uczniów przed patologiami społecznymi. 6. Komunikaty

3 1. Renata Krępa– nauczyciel matematyki w kl. III a 2. Ewa Lenart – nauczyciel matematyki w kl. I, II a, II b i III b 3. Dorota Wicherska – nauczyciel geografii 4. Ks. Mateusz Wójcik – nauczyciel religii w kl. I, II a i b 5. Ks. Stanisław Olszak – nauczyciel religii w kl. III a i b 6. Ewa Basiak – nauczyciel języka rosyjskiego

4 Niepubliczne Gimnazjum w Mielcu łączy dwa cele edukacyjne; rozwija uzdolnienia uczniów oraz eliminuje opóźnienia dydaktyczne poprzez pomoc psychologiczno – pedagogiczną. W wychowaniu naczelnym zadaniem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży. Ambicją szkoły jest nauczanie dobrych manier. Cele te szkoła realizuje poprzez realizację czterech programów autorskich: „Każdy uczeń przychodzi z obietnicą sukcesu” „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna” „Dobrze zdany egzamin gimnazjalny” Wychowanie na miarę „Savoir vivre” Ponadto w celu przygotowania uczniów do aktywnego zachowania się na rynku pracy realizujemy w wybranych klasach kształcenie postaw przedsiębiorczych. Pozalekcyjne formy pracy szkoły; wyjazdowe warsztaty z fizyki i chemii na Politechnice Rzeszowskiej, UMCS w Lublinie, Uniwersytecie Jagiellońskim, imprezy szkolne w lokalach publicznych Mielca, „Biała szkoła” w Krynicy. Nowością w tym roku będzie „Dziennik ucznia”

5 1. 4 próbne egzaminy, powtórzenie testu z klasy II 2. 3 spotkania z rodzicami 3. Praca z testami w domu i w szkole luty-marzec, kwiecień 4. Indywidualne programy naprawcze /poniżej 50 %/ 5. Zastosowanie w sprawdzianach przedmiotowych narzędzi pomiarowych OKE 6. Dodatkowe lekcje z j. polskiego, matematyki na poziomie rozszerzonym i na poziomie uzupełnienia braków w kl. III 7. Bal gimnazjalny

6

7

8

9

10

11

12

13

14  Pełna kontrola w zakresie wchodzenia i wychodzenia ze szkoły,  Lekcje wychowawcze :”Nie dla narkotyków i innych używek”,  Spektakle teatralne o tematyce antynarkotykowej,  Współpraca z rodzicami w sytuacjach niepokojących zachowań ucznia,  Kącik prawny dla ucznia

15 1. Test pisemny przy zastosowaniu Baterii Testów Apis P(R) mierzący cztery typy zdolności:  abstrakcyjno-logiczne,  werbalne,  wzrokowo-przestrzenne  społeczne 2. Rozmowa z uczniem 3. Rozmowa z rodzicem w następnym tygodniu o wynikach testu. 4. Uogólnione wyniki są przedstawiane Radzie Pedagogicznej

16 Ścieżka dostępu: Http://www.niep-gim.mielec.pl Menu główne: Dziennik lekcyjny Imię i nazwisko ucznia Pesel jako PIN Semestr Informacje będą aktualizowane co dwa tygodnie

17 1. Ubezpieczenie uczniów /65 zł w PZU/ 2. Pasowanie na gimnazjalistę. 3. Wycieczka do Warszawy. 4. Obowiązki ucznia:  pilnie uczęszczać na zajęcia szkolne!  nosić do szkoły „Dziennik ucznia”,  przebywać tylko na terenie szkolnym,  przebierać obuwie!

18 Zgodnie z par. 5 ust.1 pkt. 1 rozp. MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii RR ustalił następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych:  31 października /piątek/  21,22,23 kwietnia / wtorek, środa, czwartek/egzaminy,  5 czerwca /piątek/,  23, 24, 25 czerwca /wtorek, środa, czwartek/

19  Zgodnie z art. 53 ust.2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty co roku na pierwszym zebraniu w wyborach tajnych rodzice wybierają Radę Rodziców,  W skład Rady Rodziców zgodnie z wyżej cytowaną podstawą prawną wchodzi po jednym przedstawicielu z rad klasowych.  Zebranie przedstawicieli rodziców poszczególnych klas i wybory przewodniczącego odbędą się w gabinecie dyrektora szkoły


Pobierz ppt "Pierwsze zebranie rodziców 19 września 2014 r.. 1. Przedstawienie nowozatrudnionych nauczycieli. 2. Koncepcja dalszego rozwoju szkoły. 3. Wyniki egzaminu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google