Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowy bank rozwoju Współpraca BGK z regionami w perspektywie finansowej 2014-2020 Radosław Stępień, Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowy bank rozwoju Współpraca BGK z regionami w perspektywie finansowej 2014-2020 Radosław Stępień, Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu."— Zapis prezentacji:

1 Państwowy bank rozwoju Współpraca BGK z regionami w perspektywie finansowej 2014-2020 Radosław Stępień, Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Konwent Marszałków Kazimierz Dolny, 29 października 2014 r.

2 Planowana rola BGK w nowym okresie programowania Płatnik środków europejskich Prefinansowanie części działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Instytucja Wdrażająca dla kredytu technologicznego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Operator instrumentów finansowych w krajowych i regionalnych programach Operator programów komplementarnych do interwencji publicznej w ramach polityki spójności, np.: Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie Mieszkania na wynajem Mieszkanie dla młodych Fundusz Termomodernizacji i Remontów 2

3 Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe umożliwiają zastosowanie produktów o charakterze zwrotnym Produkty zwrotne mogą mieć charakter bezpośredniego wsparcia (np. pożyczki i wkłady kapitałowe), jak i wsparcia pośredniego (np. poręczenia i reporęczenia) Wykorzystanie instrumentów finansowych pozwala na stworzenie trwałych mechanizmów wsparcia W perspektywie finansowej 2007-2013 instrumenty zwrotne (instrumenty inżynierii finansowej) stanowiły niecałe 1% środków polityki spójności w Polsce; BGK zarządzał ok. 65% tych środków W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 BGK finansuje m.in.: –sektor MŚP – Inicjatywa JEREMIE (6 województw) oraz Projekt w ramach PO RPW –rewitalizację i rozwój miast – Inicjatywa JESSICA (3 województwa) –sektor ekonomii społecznej – Projekt w ramach PO KL Ponadto BGK wdraża tzw. kredyt technologiczny w ramach PO IG 3

4 Obsługa instrumentów finansowych w RPO 2014-2020 – założenia oferty BGK z sierpnia br. Kompleksowy charakter Dostosowanie szczegółowych rozwiązań do specyfiki Regionu oraz oczekiwań władz Województwa Możliwość podejmowania strategicznych decyzji wspólnie z Instytucją Zarządzającą Wykorzystanie modelu funduszu funduszy w obszarze wsparcia MŚP Finansowanie projektów inwestycyjnych (m.in. z zakresu rewitalizacji i rozwoju miast, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska) w ramach tzw. modelu „jednostopniowego” Wykorzystanie potencjału instytucji regionalnych 4

5 Model funduszu funduszy – obszar MŚP Schemat modelu wdrażania instrumentów finansowych z wykorzystaniem funduszu funduszy w obszarze MŚP Fundusz Funduszy Ostateczni Odbiorcy Instrumenty dłużne Instrumenty poręczeniowo - gwarancyjne Instrumenty mieszane Instytucja Zarządzająca RPO Pośrednik Finansowy Pośrednik Finansowy Pośrednik Finansowy Pośrednik Finansowy Pośrednik Finansowy Pośrednik Finansowy Pośrednik Finansowy Pośrednik Finansowy Pośrednik Finansowy Pośrednik Finansowy Pośrednik Finansowy Pośrednik Finansowy Zalety: Elastyczność Efekt skali Sprawdzone rozwiązanie Płynność Kompleksowość 5

6 PRZEDSIĘBIORCY Poręczenia portfelowe 1:7 Regwarancje Subfundusze re-gwarancyjne dla Województw (RPO 2014-2020) Subfundusze re-gwarancyjne dla Województw (RPO 2014-2020) do wysokości X zł Poziom krajowy Poziom regionalny Minimalny efekt mnożnikowy  Kredyty inwestycyjne  Kredyty obrotowe na cele rozwojowe  Transakcje leasingowe  Kredyty inwestycyjne  Kredyty obrotowe na cele rozwojowe  Transakcje leasingowe Fundusze Poręczeniowe Fundusze Poręczeniowe Skarb Państwa od wysokości X zł do Y zł Poręczenia indywidualne Fundusze Poręczeniowe Poręczenia indywidualne  Wadia  Faktoring  Kredyty  Wadia  Faktoring  Kredyty * * Skala środków uzależniona od wyników analizy ex ante Regwarancje – element zestawu instrumentów w modelu funduszu funduszy 6

7 Regwarancje… - korzyści dla uczestników

8 Regwarancje… - komentarz do stanowiska Konwentu z 30 września br. Oferowane przez BGK w ramach funduszu funduszy instrumenty finansowe, w tym poręczenia i gwarancje, są skutecznymi narzędziami realizacji polityki regionalnej i nie ingerują w decyzje samorządów województw co do zakresu ich wykorzystania Propozycja BGK zakłada uruchamianie instrumentów finansowych w oparciu o regionalnych pośredników finansowych, w tym funduszy poręczeniowych i jednocześnie pozwala na zwiększenie ich możliwości sprzedażowych i zakresu działania Dobrany do potrzeb każdego regionu pakiet instrumentów finansowych zapewni optymalne wsparcie przedsiębiorców w ramach RPO w dostępie do finansowania zewnętrznego, a tym samym przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności MŚP, co jest spójne z celem tematycznym 3 polityki spójności UE Rozwiązania proponowane przez BGK uwzględniają zmiany mechanizmów stosowania instrumentów finansowych w RPO 2014 -2020 i niwelują bariery pełnego wykorzystania tych instrumentów (np. limity poziomu wypłat z gwarancji – tzw. cap), gwarantują realizację celów RPO 8

9 9 Instrumenty finansowe 2014-2020: nowy kontekst Określone w Rozporządzeniu KE 480/2014 (z marca br.) wymogi, które muszą spełnić podmioty wdrażające instrumenty finansowe Oceny ex-ante Transzowanie środków Nowe zasady określania wynagrodzenia podmiotów wdrażających (niższe limity, powiązanie wynagrodzenia z efektywnością) Korekty finansowe za stwierdzone nieprawidłowości Wnioski ze spotkań z regionami


Pobierz ppt "Państwowy bank rozwoju Współpraca BGK z regionami w perspektywie finansowej 2014-2020 Radosław Stępień, Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google