Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Omówienie głównych działań zrealizowanych w ramach projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Omówienie głównych działań zrealizowanych w ramach projektu."— Zapis prezentacji:

1 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Omówienie głównych działań zrealizowanych w ramach projektu pt. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Wałbrzych, 11.12.2014 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

2 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Informacja o projekcie Tytuł projektu: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”, Finansowanie: projekt współfinansowany przez UE w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013 - konkurs dotacji dla JST oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

3 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Informacja o projekcie Zamawiający: Gmina Wałbrzych Wykonawca: „EU-CONSULT” Sp. z o.o. www.eu-consult.pl Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

4 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Cel główny projektu Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich dostarczania mieszkańcom

5 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Gmina Jedlina-ZdrójGmina Radków Gmina Miejska Kamienna GóraGmina Szczawno-Zdrój Gmina MieroszówGmina Świebodzice Gmina Miejska Nowa RudaGmina Walim Gmina Nowa RudaGmina Wałbrzych - Lider Informacja o projekcie Projekt skierowany był do 10 z 22 gmin, które są aktualnie członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej (oraz dodatkowo Gmina Radków).

6 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Etapy projektu Etap 1 – Diagnoza – Przeprowadzenie działań diagnostycznych (wraz z rekomendacjami usprawnień w zakresie jakości i dostępności usług publicznych. Etap 2 – Wdrożenie - Opracowanie systemu pomiaru jakości usług publicznych oraz przygotowanie 5 przedwstępnych studiów wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych wskazanych w części diagnostycznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

7 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Etapy projektu Etap 3 – Szkolenia – Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z 10 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz szkoleń dla partnerów społeczno – gospodarczych. Etap 4 – Promocja – Utworzenie strony www. www.aglomeracja-walbrzyska.pl Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

8 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ETAP I – Diagnoza – Przeprowadzenie działań diagnostycznych (wraz z rekomendacjami usprawnień w zakresie jakości i dostępności usług publicznych). Cele badania  Celem głównym badania było zweryfikowanie stanu wiedzy na temat usług publicznych świadczonych dotychczas w 10 gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ocena ich efektywności, skuteczności, dostępności i jakości.  Wyniki badań powinny przyczynić się do poprawy systemu ich realizacji dla osiągnięcia lepszej efektywności, skuteczności, dostępności oraz jakości. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

9 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ETAP I – Diagnoza Zakres prac:  Opracowanie „Raportu diagnostyczno-doradczego z rekomendacjami usprawnień w zakresie jakości i dostępności usług publicznych na obszarze 10 gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej”, Opracowanie raportu poprzedzone zostało szeroko zakrojonymi badaniami przeprowadzonymi wśród mieszkańców w formie ankiet, rozmów telefonicznych, a także bezpośrednich spotkań i wywiadów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

10 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ETAP I – Diagnoza PROCES BADAWCZY Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

11 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ETAP I – Diagnoza PROCES BADAWCZY FGI (sesje fokusowe) - 65 sesji fokusowych z 6-10 respondentami każda (przedstawiciele rodzin wielodzietnych, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 65 roku życia, osoby bezrobotne, osoby pracujące w tym samozatrudnione, pracownicy urzędów gmin, uczniowie i studenci, przedstawiciele partnerów społeczno- gospodarczych), Wywiad telefoniczny (CATI) - grupa 1069 osób, Wywiad osobisty wspomagany komputerowo (CAPI) – 2028 osób. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00. Łącznie zrealizowanych zostało 65 sesji fokusowych z 6-10 respondentami każda.

12 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ETAP II – Wdrożenie - Opracowanie systemu pomiaru jakości usług publicznych W oparciu o wyniki zawarte w Raporcie diagnostycznym opracowano „System pomiaru jakości usług publicznych”, który będzie wykorzystywany w gminach w celu: usprawnienia działań administracji samorządowej, zwiększenia przejrzystości funkcjonowania władz samorządowych oraz uspołecznienia procesu zarządzania sprawami publicznymi, monitorowania postępów w świadczeniu usług publicznych oraz porównania ich stanu z innymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

13 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ETAP II – Wdrożenie - Opracowanie systemu pomiaru jakości usług publicznych wskaźniki monitoringu (31) jakości i dostępności usług publicznych w obszarach: -Edukacja i szkolnictwo – 8 wskaźników, -Zdrowie– 3 wskaźniki, -Kultura – 4 wskaźniki, -Gospodarka komunalna – 7 wskaźników, -Ochrona środowiska – 4 wskaźniki, -Komunikacja – 5 wskaźników. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

14 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ETAP II – Wdrożenie - Przygotowanie 5 przedwstępnych studiów wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych  Cel: opracowanie przedwstępnych studiów wykonalności wpłynie na poprawę poziomu przygotowania do realizacji wytypowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych (w zakresie ubiegania się przez poszczególne gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej o środki pochodzące z Unii Europejskiej w latach 2014-2020). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

15 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ETAP II – Wdrożenie - Przygotowanie 5 przedwstępnych studiów wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych  Budowa klastra Surowcowego Aglomeracji Wałbrzyskiej,  Utworzenie Centrum Kultury Aglomeracji Wałbrzyskiej im. Wałbrzyskich Górników w ramach rewitalizacji społecznej i urbanistycznej Śródmieścia Wałbrzycha, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

16 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ETAP II – Wdrożenie - Przygotowanie 5 przedwstępnych studiów wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych  Rozbiórka i budowa nowej kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim,  Termomodernizacja budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie,  Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

17 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ETAP III - Szkolenia – Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z 10 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz szkoleń dla partnerów społeczno – gospodarczych.  Cel szkoleń: podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rozwoju lokalnego oraz możliwości pozyskania i wykorzystania zewnętrznych środków finansowych na podniesienie poziomu świadczonych usług publicznych w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej  Liczba uczestników szkoleń i warsztatów: 129 osób. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

18 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ETAP IV - Promocja – Utworzenie strony www. www.aglomeracja-walbrzyska.pl Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

19 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” ETAP IV - Promocja – Utworzenie strony www. www.aglomeracja-walbrzyska.pl Liczba odwiedzin na stronie: około 42 tys. Zawartość: - podstawowe informacje o Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz aktualne opracowania i dokumenty o charakterze strategicznym, -aktualne informacje nt. inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, -materiały informacyjne dot. tematyki usług publicznych /w tym problematyka w zakresie działań przyczyniających się do poprawy dostępności i jakości świadczonych usług/ Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.


Pobierz ppt ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Omówienie głównych działań zrealizowanych w ramach projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google