Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w roku 2012 Opracowanie: PBS Spółka z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w roku 2012 Opracowanie: PBS Spółka z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Badanie struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w roku 2012 Opracowanie: PBS Spółka z o.o

2 Charakterystyka i wielkość ruchu turystycznego

3 Natężenie ruchu turystycznego Od roku 2010 natężenie ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim stopniowo rośnie  dotyczy to zarówno grupy turystów krajowych, jak i zagranicznych. Zarówno w sezonie, jak i w skali roku liczba noclegów udzielanych turystom krajowym i zagranicznym rośnie. zmienna 20102011 korzystający z noclegów ogółem 1 746 8101 863 559 korzystający z noclegów turyści krajowi 1 368 8711 461 905 korzystający z noclegów turyści zagraniczni 377 939401 654 zmienna 20102011 udzielone noclegi ogółem 9 445 0589 928 007 noclegi udzielone turystom krajowym 7 436 9917 693 066 noclegi udzielone turystom zagranicznym 2 008 0672 234 941

4 Udział turystów zagranicznych Turyści zagraniczni stanowią około jednej piątej ogółu turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie. Dominują wśród nich: turyści z Niemiec (74,13% odwiedzających z zagranicy w roku 2010 i 73,05% w roku 2011) turyści z Danii (odpowiednio 8,98% i 8,11%) turyści ze Szwecji (odpowiednio 3,63% i 3,44%). W 2011 roku województwo zachodniopomorskie przyjęło 21,0% turystów zagranicznych odwiedzających Polskę – jest to wynik lepszy, niż w roku 2010, w którym ten sam odsetek wynosił niespełna 20%. Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym wzrosła w roku 2011 o 11,2% w stosunku do poprzedniego roku i jest to wzrost dwukrotnie wyższy, niż w skali ogólnopolskiej.

5 Ruch turystyczny w województwie zachodniopomorskim na tle turystyki w Polce (1/2) W województwie zachodniopomorskim udzielono największej liczby noclegów, zarówno turystom polskim, jak i zagranicznym – 17,4% spośród noclegów udzielonych w całej Polsce. W stosunku do roku 2010, w którym z bazy noclegowej województwa zachodniopomorskiego skorzystało 1 746 810 osób, w roku 2011 odnotowano wzrost o 6,7%. W 2011 roku województwo zachodniopomorskie przyjęło 21,0% turystów zagranicznych odwiedzających Polskę. Podobnie jak w przypadku liczby udzielonych noclegów ogółem jest to wynik lepszy, niż w roku 2010, w którym ten sam odsetek wynosił niespełna 20%. Na tle turystyki w Polsce w 2011 roku województwo zachodniopomorskie zajmowało czwarte miejsce pod względem liczby osób turystów korzystających z bazy noclegowej ogółem. Większa liczba turystów odwiedziła jedynie województwa mazowieckie, małopolskie i dolnośląskie.

6 Ruch turystyczny w województwie zachodniopomorskim na tle turystyki w Polce (2/2) Jeden na sześciu respondentów zadeklarował, że najczęściej odwiedzanym przez niego województwem w ciągu ostatnich dwóch lat było województwo zachodniopomorskie. Spośród objętych badaniem CATI osób aktywnych turystycznie ponad jedna trzecia (36,5%) zadeklarowała, że celem przynajmniej jednego z wyjazdów poza miejsce stałego zamieszkania w ciągu ostatnich dwóch lat było województwo zachodniopomorskie Na kolejnych miejscach pod względem popularności znalazły się województwa mazowieckie i małopolskie – co dziesiąty turysta stwierdził, że właśnie te województwa odwiedzał najczęściej. Do jakiego województwa najczęściej wyjeżdżał(a) Pan(i) w ciągu ostatnich dwóch lat? (N=1065)

7 Ruch turystyczny w województwie zachodniopomorskim ze względu na powiaty Największa liczba osób skorzystała z bazy noclegowej powiatu kołobrzeskiego. Na kolejnych miejscach pod względem liczby osób korzystających z bazy noclegowej znalazły się: miasto Szczecin, powiat kamieński, powiat gryficki, powiat koszaliński, miasto Świnoujście powiat sławieński. W wymienionych powiatach udzielono największej liczby noclegów. Najmniej osób skorzystało z noclegu w powiatach białogardzkim, choszczeńskim, łobeskim i pyrzyckim, gdzie najmniejsza była również liczba udzielonych noclegów.

8 Charakterystyka turysty odwiedzającego województwo zachodniopomorskie

9 Turyści krajowi Turyści krajowi generalnie są młodsi od turystów zagranicznych, nieco lepiej wykształceni i częściej aktywni zawodowo. Wśród turystów krajowych wykształcenie i aktywność zawodowa pozwalają osiągnąć dochody, które stwarzają możliwość swobodnego wyjazdu na urlop. Wśród badanych najwięcej osób pochodziło z innych miejscowości w województwie zachodniopomorskim (29,7%) co świadczy o dużym natężeniu wewnętrznego ruchu turystycznego. Turyści krajowi w województwie zachodniopomorskim to głównie osoby samotne lub pary bez dzieci (łącznie 57,1%). Ponad 1/4 stanowiły osoby z dziećmi, a niemal 15% osoby z dziećmi usamodzielnionymi. Województwo, z którego pochodzi respondent – turyści krajowi (N=1203)

10 Turyści zagraniczni Turyści zagraniczni stanowią około jednej piątej ogółu turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie. Ze względu na bliskość granicy dominują wśród nich turyści z Niemiec (72,6%). Największa liczba turystów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, odwiedza powiat kołobrzeski i miasto Szczecin. Kraj pochodzenia turystów zagranicznych

11 Cele pobytu Zarówno dla turystów krajowych jak i zagranicznych głównym celem przyjazdu do województwa zachodniopomorskiego był wypoczynek (odpowiednio 60,7% i 47%). Wśród turystów zagranicznych zdecydowanie wyższy był odsetek osób, które odwiedzały województwo zachodniopomorskie w celu poprawy kondycji zdrowotnej, zrobienia zakupów oraz zwiedzania. Co jest głównym celem przyjazdu?

12 Źródła informacji o regionie

13 Dostępność informacji o regionie Dostępność informacji na temat województwa zachodniopomorskiego nie jest problemem ani dla turystów krajowych, ani dla turystów zagranicznych. W obu przypadkach jedynie około 2% badanych musiało długo poszukiwać informacji lub w ogóle nie było w stanie do nich dotrzeć. Turyści zagraniczni dotarli do potrzebnych informacji z nieco większym trudem niż turyści krajowi. Czy podczas planowania wyjazdu dotarł(a) Pan(i) do potrzebnych informacji?

14 Źródła informacji o regionie Podstawowymi wykorzystywanymi przez turystów krajowych źródłami informacji są strony internetowe oraz opinie znajomych i rodziny. W przypadku turystów zagranicznych częściej niż opinia rodziny wykorzystywane są mapy i atlasy, prawdopodobnie w związku z koniecznością dojazdu. Za najbardziej wiarygodne źródła informacji uznawane są źródła najczęściej wykorzystywane. Z jakich źródeł informacji korzystał(a) Pan(i) planując wyjazd do województwa zachodniopomorskiego?

15 Podczas planowania wyjazdu poszukuję: ogółemmiasta pas nadmorski Pojezierze Drawskie płd. cz. województwa Turyści krajowi (n=1203) opisów miejsc 62,4%45,9%70,9%68,0%55,0% zdjęć, galerii 28,7%32,4%25,3%67,0%20,0% filmów 6,3%7,9%5,2%13,0%5,0% gotowych planów wycieczek 9,3%10,1%9,0%4,0%10,0% map 10,7%18,2%6,8%9,0%0,0% reportaży, relacji z podróży 8,9%17,2%4,6%8,0%20,0% innej formy informacji 1,1%1,5%0,9%1,0%0,0% nie wiem, trudno powiedzieć 4,1%6,1%3,1%1,0%0,0% Turyści zagraniczni (n=1115) opisów miejsc65,7%57,4%72,0%60,3%66,7% zdjęć, galerii30,9%39,1%24,5%68,5%13,3% filmów15,7%22,3%10,9%9,6%0,0% gotowych planów wycieczek13,5%8,3%17,3%4,1%6,7% map11,8%17,4%7,7%13,7%6,7% reportaży, relacji z podróży9,9%13,2%7,6%5,5%0,0% innej formy informacji0,2% 0,0% nie wiem, trudno powiedzieć0,9%1,3%0,6%0,0%13,3% Zarówno turyści krajowi (62,4%), jak i turyści zagraniczni (65,7%), niezależnie od celu podróży, najczęściej poszukują opisów miejsc. Ponad dwukrotnie mniejszy odsetek turystów krajowych (28,7%) i zagranicznych (31,0%) poszukuje galerii i zdjęć. Zarówno turyści krajowi (67%), jak i zagraniczni (68,5%), odwiedzając Pojezierze Drawskie ponad dwukrotnie częściej niż pozostali turyści poszukiwali zdjęć i galerii. Sposób prezentacji oferty turystycznej

16 Preferencje turystów odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie w okresie ostatnich dwóch lat

17 Sposoby organizacji wyjazdów Sposób organizacji wyjazdu Zarówno turyści krajowi, jak i zagraniczni najczęściej organizują swój wyjazd indywidualnie. Poświęcenie szczególnej uwagi turystom indywidualnym jest istotne z jeszcze jednego względu – w przypadku wyjazdów sezonowych systematycznie spada liczba tych organizowanych instytucjonalnie. Turyści coraz częściej zdani są na siebie, a zarządcy atrakcji na promocję wśród indywidualnego odbiorcy.

18 Środki transportu Jaki był Pana/i główny środek transportu do województwa zachodniopomorskiego? Dla zdecydowanej większości turystów głównym środkiem transportu do województwa zachodniopomorskiego był samochód. W tym kontekście niepokojące wydają się stosunkowo niskie oceny stanu infrastruktury drogowej, ale z drugiej strony duża liczba turystów (krajowych i zagranicznych) wybiera województwo zachodniopomorskie jako miejsce pobytu ze względu na łatwość dojazdu. Warto w związku z tym inwestować w infrastrukturę drogową, by wyjść naprzeciw potrzebom odwiedzających. Być może pozwoli to na zwiększenie ich mobilności w trakcie urlopu i tym samym skorzystanie z większej liczby usług.

19 Miejsca noclegów Gdzie się Pan/i zatrzymał/a? Turyści coraz rzadziej kierują się wprost do hotelu, a częściej szukają oferty bardziej zróżnicowanej i prawdopodobnie – atrakcyjniejszej cenowo. Jednocześnie oczekują usług możliwie wysokiej jakości  jak zauważył jeden z zarządców atrakcji turystycznych, wolą przyjechać na krócej i spędzić czas w dobrych warunkach, niż na dłużej i zmagać się z niewygodą. Duża grupa osób nocuje u znajomych i rodziny. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że są to osoby dla których odwiedziny bliskich osób są głównym celem pobytu.

20 Długość trwania pobytu. Jak długo będzie trwał Pana/i aktualny pobyt? Wśród badanych turystów większość spędzała w Województwie Zachodniopomorskim 5 dni lub więcej. Znaczną grupę stanowiły także osoby których pobyt trwał tylko 1 dzień bez noclegu. Wśród turystów krajowych prawdopodobnie były to osoby z innych miejscowości w województwie zachodniopomorskim, wśród zagranicznych natomiast, turyści zamieszkujący okolice granicy przyjeżdżający do Polski np. na zakupy.

21 Częstotliwość przyjazdów (1/2) Mocną stroną województwa zachodniopomorskiego jako regionu turystycznego jest to, że odwiedzający je turyści często są osobami, które wracają z kolejną wizytą i planują kolejne odwiedziny. Grupa osób powracających jest duża zarówno wśród turystów krajowych, jak i turystów zagranicznych. Liczba odwiedzających mogłaby się zwiększyć, gdyby promować województwo zachodniopomorskie wśród osób, które do tej pory rzadko bywają odbiorcami jego oferty, np. wśród tych, dla których głównym celem wyjazdu jest aktywny wypoczynek. Który raz odwiedza Pan(i) województwo zachodniopomorskie?

22 Częstotliwość przyjazdów (2/2) Zdecydowana większość badanych, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat odwiedzała województwo zachodniopomorskie odbyła jedną lub dwie wizyty. Takie odpowiedzi mogą wskazywać na przyjazdy na wakacyjny wypoczynek nad morzem. Zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych istnieje spora, ponad 20% grupa osób, która odwiedzała województwo zachodniopomorskie 3 lub więcej razy. Można zatem twierdzić, że istnieje grupa „stałych bywalców”, która gwarantuje pewną część przychodów sektora turystycznego. A ile razy w ciągu ostatnich dwóch lat odwiedzał(a) Pan(i) województwo zachodniopomorskie?

23 Szacowane wielkości wpływów z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego

24 Budżet turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie Przybliżona kwota na osobę, jaką planują wydać turyści krajowi odwiedzających województwo zachodniopomorskie najczęściej mieści się w przedziale od 100 do 500 zł. 12,7% turystów krajowych podczas swojego pobytu poniosło wydatki mieszczące się w zakresie od 500 do 1000 zł Średnio turyści krajowi przeznaczyli na swój pobyt w województwie zachodniopomorskim 652,43 zł. Turyści, którzy wykupili przynajmniej jeden nocleg na terenie województwa zachodniopomorskiego, przeznaczyli na pobyt jednej osoby 736,83 zł. TURYŚCI KRAJOWI TURYŚCI ZAGRANICZNI Turyści zagraniczni najczęściej przeznaczali na pobyt jednej osoby kwotę od 1000 do 2000 zł (20,7%). Zbliżony odsetek turystów zagranicznych przeznaczał na pobyt jednej osoby kwoty mieszczące się w przedziałach od 2000 do 5000 tys. zł (14,8%), od 100 do 500 zł (14,0%) oraz od 500 do 1000 zł (16,6%). Średnio turyści zagraniczni podczas pobytu w Województwie Zachodniopomorskim planowali wydać 1781,07 zł na osobę. Turyści zagraniczni, którzy wykupili co najmniej jeden nocleg, przeznaczyli na pobyt jednej osoby średnio 2021,41 zł.

25 Powroty turystów do województwa zachodniopomorskiego (1/2) TURYŚCI KRAJOWI Zdecydowana większość turystów krajowych odwiedzających województwo zachodniopomorskie planuje do niego wrócić. Spośród osób, które nie planują ponownej wizyty większość jako powód podała to, że nie jeździ ponownie w to samo miejsce lub ma zamiar zrealizować wszystkie plany podczas bieżącego wyjazdu. Wśród turystów krajowych planujących kolejną wizytę w regionie największy odsetek wybiera się do Kołobrzegu (13,9%) i Szczecina (13,8%). 11,0% respondentów nie podało konkretnej miejscowości, ale stwierdziło, że pojedzie na wybrzeże. Czy zamierza Pan/i ponownie odwiedzić ten region? (N=1203)

26 Powroty turystów do województwa zachodniopomorskiego (2/2) TURYŚCI ZAGRANICZNI Wśród turystów zagranicznych zdecydowana większość planuje lub rozważa ponowne odwiedziny w województwie zachodniopomorskim. Wśród turystów zagranicznych, którzy nie zamierzali ponownie odwiedzić regionu nie było osób, które nie byłyby usatysfakcjonowane obecnym wyjazdem. Plany turystów zagranicznych są podobne do planów turystów krajowych. 7,4% turystów zagranicznych nie podało nazwy miejscowości, do której się wybierają, a jedynie zaznaczyło, że wybiera się na wybrzeże. Czy zamierza Pan/i ponownie odwiedzić ten region?

27 Popyt na usługi sektora turystycznego województwa zachodniopomorskiego (1/3) Na przestrzeni lat 2006-2011wzrosła liczba turystów krajowych korzystających z bazy noclegowej województwa zachodniopomorskiego. Nie był to jednak wzrost systematyczny – między rokiem 2009 a 2011 liczba korzystających z bazy noclegowej spadła, by ponownie wzrosnąć w roku 2011. Źródło: opracowano na podstawie stat.gov.pl.

28 Popyt na usługi sektora turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego (2/3) Na przestrzeni ostatnich sześciu lat liczba turystów zagranicznych, korzystających z bazy noclegowej województwa zachodniopomorskiego spadła o około 5,4% (spadek w roku 2011 w stosunku do roku 2006). Trend ten nie był jednak stały – w stosunku do roku 2010, w roku 2011 odnotowano wzrost liczby turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej o 6,3%. Źródło: opracowano na podstawie stat.gov.pl.

29 Popyt na usługi sektora turystycznego województwa zachodniopomorskiego (3/3) Od roku 2006 w województwie zachodniopomorskim systematycznie rosną przychody z działalności gastronomicznej, co może sugerować wzrost popytu na usługi gastronomiczne wśród turystów. Liczba odwiedzających muzea województwa zachodniopomorskiego w roku 2011 była wyższa, niż w roku 2006, jednak na przestrzeni tych lat można zaobserwować wahania liczby odwiedzających. W roku 2011 w stosunku do roku 2010 liczba odwiedzających nieznacznie spadła. Od roku 2009 liczba odwiedzających muzea stale utrzymuje się na poziomie powyżej 400 tys. i podobnej liczby odwiedzających można spodziewać się w roku 2012. SZACOWANE WIELKOŚCI WPŁYWÓW W przypadku popytu na usługi sektora turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim zaobserwować można umiarkowane tendencje wzrostowe. Wpływy z turystyki w sezonie letnim roku 2012 szacowane są na ok. 950 mln. złotych. Turyści deklarują, że będą wracać w kolejnych latach, co dobrze rokuje na rok 2013 i zapowiada utrzymanie się tendencji wzrostowej.

30 Określenie zapotrzebowania turystów na specyfikę oferty turystycznej

31 Najpopularniejsze miejsca Zdecydowana większość podczas pobytu w województwie zachodniopomorskim planuje odwiedzić miejsca i obiekty o walorach turystycznych i kulturowych (93,9% turystów krajowych, 69,6% turystów zagranicznych). Często wskazywane były również atrakcje przyrodnicze (41,1% turystów krajowych i 50,5% turystów zagranicznych). Miejscowość wskazało 9,0% turystów krajowych oraz 5% turystów zagranicznych. W kategorii „inne atrakcje” znalazły się kawiarnie, restauracje oraz dyskoteki i imprezy. Celem odwiedzin 6,2% turystów krajowych i 8,8% turystów zagranicznych są wizyty w centrach handlowych. Spośród 41,1% turystów krajowych i 47,9% turystów zagranicznych którzy wskazali atrakcję przyrodniczą, aż 36,3% to osoby, które odwiedziły plażę  tym samym plaża jest najbardziej popularną atrakcją turystyczną województwa zachodniopomorskiego.

32 Najpopularniejsze usługi turystyczne (1/2) TURYŚCI KRAJOWI Prawie wszyscy turyści skorzystali z usług gastronomicznych. Drugą najbardziej popularną wśród turystów kategorią usług były usługi handlowe. Trzech turystów na dziesięciu korzystało z usług związanych z rekreacją i aktywnym wypoczynkiem oraz z usług związanych z kulturą i rozrywką. Z usług transportu miejskiego korzystało 12,9% turystów. Najmniejszy odsetek turystów korzystał z usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych (6,6%), wycieczek zorganizowanych (3,6%) oraz wyjazdów za granicę (2,1%). Z jakich usług skorzystał(a) i zamierza Pan(i) skorzystać podczas tego pobytu? (N=1115)

33 Najpopularniejsze usługi turystyczne (2/2) TURYŚCI ZAGRANICZNI Dziewięciu na dziesięciu turystów skorzystało z usług gastronomicznych. Połowa odwiedzających skorzystała z usług handlowych. Trzy osoby na dziesięć korzystały z oferty związanej z aktywnym wypoczynkiem (30,7%) oraz z kulturą i rozrywką (29,6%). Ponad dwukrotnie mniej turystów zagranicznych korzystało z usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych (15,5%) oraz z transportu miejskiego (14,5%). 13,6% turystów zagranicznych brało udział w wycieczkach zorganizowanych Z jakich usług skorzystał(a) i zamierza Pan(i) skorzystać podczas tego pobytu? (N=1115)

34 Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej (1/2) Turyści krajowi pozytywnie oceniali atrakcyjność oferty województwa ze względu na wszystkie wymienione czynniki  2 na 5 turystów krajowych (w badaniu CATI) stwierdziło, że jest ona atrakcyjniejsza od oferty innych województw. Średnia ocena atrakcyjności turystycznej, określona na podst. wyników we wszystkich wyróżnionych kryteriach wynosiła 3,37 w skali od 1 do 4 (ocena dokonana przez turystów krajowych odwiedzających województwo w sezonie letnim, PAPI). Najgorzej zostały ocenione infrastruktura drogowa, stosunek jakości usług do ich ceny oraz jakość oferty noclegowej, najlepiej możliwość aktywnego spędzania czasu, atrakcyjność zarówno w sezonie, jak i poza nim oraz warunki naturalne. TURYŚCI KRAJOWI Elementy oferty turystycznej, których oceny były wyższe od średniej Elementy oferty turystycznej, których oceny były niższe od średniej Element ofertyŚrednia ocena Element ofertyŚrednia ocena atrakcyjność zarówno w sezonie, jak i poza nim 3,48 atrakcyjność cenowa oferty noclegowej 3,36 warunki naturalne3,48łatwość dojazdu3,36 możliwość aktywnego spędzania czasu 3,46 oznakowanie turystyczne miast i atrakcji turystycznych 3,34 zróżnicowanie oferty noclegowej 3,45 bezpieczeństwo pobytu i podróżowania 3,34 oferta rozrywek i atrakcji3,43baza sportowo-rekreacyjna3,32 walory estetyczne miejsca3,43jakość oferty noclegowej3,31 jedzenie, kuchnia3,42 stosunek jakości usług do ich ceny 3,29 dostęp do potrzebnych informacji 3,41infrastruktura drogowa3,17 zabytki, dziedzictwo kulturowe 3,40 dostępność usług3,38 atmosfera, nastawienie ludzi 3,38

35 Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej (2/2) TURYŚCI ZAGRANICZNI Turyści zagraniczni oceniali ofertę turystyczną nieco bardziej pozytywnie, niż turyści krajowi – średnia ocena wynosiła 3,41. Najgorzej ocenili infrastrukturę drogową i jakość oferty noclegowej. Najlepiej ocenione elementy oferty to: atrakcyjność zarówno w sezonie, jak i poza nim, jedzenie i kuchnia oraz atrakcyjność cenowa oferty noclegowej. Elementy oferty turystycznej, których oceny były wyższe od średniej Elementy oferty turystycznej, których oceny były niższe od średniej Element ofertyŚrednia ocena Element ofertyŚrednia ocena atrakcyjność zarówno w sezonie, jak i poza nim 3,51 atmosfera, nastawienie ludzi 3,41* jedzenie, kuchnia 3,50 bezpieczeństwo pobytu i podróżowania 3,40 atrakcyjność cenowa oferty noclegowej 3,50 zabytki, dziedzictwa kulturowe 3,39 dostęp do potrzebnych informacji, 3,46 baza sportowo-rekreacyjna 3,32 walory estetyczne miejsca 3,46 jakość oferty noclegowej 3,30 zróżnicowanie oferty noclegowej 3,45 infrastruktura drogowa 3,11 oferta rozrywek i atrakcji3,44 dostępność usług3,44 oznakowanie turystyczne miast i atrakcji 3,44 łatwość dojazdu3,44 warunki naturalne 3,44 możliwość aktywnego spędzania czasu 3,43 stosunek jakości usług do ich ceny 3,41* * Różnica na poziomie trzeciego miejsca po przecinku

36 Rekomendacje

37 REKOMENDACJE Jakość bazy noclegowej nie zawsze odpowiada oczekiwaniom turystów  podejmowane działania powinny koncentrować się nie na zwiększaniu liczby obiektów noclegowych, a na podnoszeniu jakości oferowanych usług. Województwo zachodniopomorskie odwiedzają osoby, które lubią spokojny wypoczynek nad morzem  zróżnicowanie oferty i uwzględnienie potrzeb osób lubiących aktywny wypoczynek lub zainteresowanych historią oraz intensywna promocja w tym zakresie mogłyby przyczynić się do wzrostu liczby turystów. Dokonanie segmentacji odwiedzających województwo zachodniopomorskie umożliwiłoby sprofilowanie oferty i lepsze dostosowanie jej do potrzeb turystów. Wobec faktu systematycznego spadku liczby wyjazdów organizowanych instytucjonalnie. Korzyści przynieść może koncentracja na turystach indywidualnych.


Pobierz ppt "Badanie struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w roku 2012 Opracowanie: PBS Spółka z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google