Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Dla wszystkich starczy miejsca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Dla wszystkich starczy miejsca"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Dla wszystkich starczy miejsca
Projekt „Dla wszystkich starczy miejsca...” Milenijne cele rozwoju wytyczone przez ONZ Prezentacja wykonana w ramach programu Edukacja z Internetem przez uczniów Powiatowego Gimnazjum Sportowo – Językowego w Trzebnicy pod opieką polonistki p. Moniki Komisarczyk

2 Edukacja rozwojowa „Milenijne Cele Rozwoju nie zostaną osiągnięte przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Cele muszą być osiągnięte poprzez wspólne wysiłki rządów i ludzi” Sekretarz Generalny ONZ w latach Kofi Annan

3 ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych – uniwersalna organizacja międzynarodowa. Utworzona w roku 1945 na postawie Karty Narodów Zjednoczonych, podpisana w 26 VI 1945, podczas konferencji w San Francisco. Jako główny cel działania ONZ określa: utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, organizowanie współpracy i popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między państwami.

4 Flaga ONZ W 1945 roku przyjęto emblemat złożony z dwóch elementów - przedstawienia wszystkich kontynentów na tle siatki kartograficznej (symbol globalnego charakteru organizacji) oraz wieńca ze stylizowanych gałązek oliwnych, tradycyjnego symbolu pokoju. 7 grudnia 1946 zmieniono orientację mapy tak, aby linię pionową tworzył południk zerowy. Niebieski płat jest kolorem nieba - kolejnym symbolem jedności. Ostateczne przyjęcie w obecnym kształcie nastąpiło 20 października 1947 roku.

5 Milenijne Cele Rozwoju - zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie ONZ w 2000 roku. Osiem Milenijnych Celów stanowi zobowiązanie społeczności międzynarodowej do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju. Został również jasno określony termin realizacji Celów, przewidziany na 2015 rok.

6 Milenijne Cele Rozwoju
CEL 1: Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód CEL 2: Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym CEL 3: Promować równości płci i awans społeczny kobiet CEL 4: Ograniczyć umieralności dzieci CEL 5: Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami CEL 6: Ograniczyć rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób CEL 7: Zapewnić ochronę środowiska naturalnego CEL 8: Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

7 Cel 1 : Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód

8 Cel 1 : Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód
Zobowiązanie 1 : zmniejszyć do 2015 roku o połowę liczbę ludzi, których dochód nie przekracza 1$ dziennie. Zobowiązanie 2 : zmniejszyć do 2015 roku liczbę ludzi, którzy cierpią na głód. FAKTY: - obecnie 1.2 miliarda ludzi żyje za mniej niż 1$ dziennie - na całym świecie jest 800 mln niedożywionych ludzi - połowa mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej żyje w skrajnej nędzy Celem jest wydźwignięcie ludzi z biedy poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, takich jak : pożywne jedzenie, ubrania, czysta woda, mieszkanie, opieka zdrowotna czy dostęp do edukacji.

9 Cel 2: Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym

10 Cel 2: Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym
Zobowiązanie 1: zapewnić do 2015 roku wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwość ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym. Fakty : - w najbiedniejszych krajach co piąte dziecko nie chodzi do szkoły - 114 milionów dzieci w wieku szkolnym nie chodzi do szkoły. Celem jest umożliwienie wszystkim dzieciom, zarówno chłopcom jak i dziewczętom ukończenia szkoły podstawowej. Obecnie 115 milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły podstawowej, z czego trzy piąte to dziewczęta.

11 Cel 3: Promować równość płci i awans społeczny kobiet

12 Cel 3: Promować równość płci i awans społeczny kobiet
Zobowiązanie 1 : wyeliminować nierówny dostęp płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 roku, a na wszystkich szczeblach do 2015 roku Fakty: - na całym świecie ponad 63 mln dziewczynek nie uczęszcza do szkoły podstawowej - średnio kobiety zarabiają o 1/3 mniej niż mężczyźni - na całym świecie jest 575 mln kobiet nieumiejących czytać i pisać W roku 2005 do szkół podstawowych i średnich powinna uczęszczać taka sama liczba dziewczynek i chłopców, a do roku 2015 naukę na studiach powinna kontynuować taka sama liczba kobiet i mężczyzn.

13 Cel 4 : Ograniczyć umieralność dzieci

14 Cel 4 : Ograniczyć umieralność dzieci
Zobowiązanie 1: zmniejszyć o 2/3 wskaźnik umieralności dzieci w wieku do lat 5 w latach Fakty: - prawie co roku 11 milionów dzieci, czyli 1200 dzieci co godzinę, umiera na uleczalne choroby. - wydłużenie procesu edukacji matek o jeden rok zmniejsza śmiertelność dzieci o 5-10 procent. Cel 4 dotyczy problemów zdrowotnych, jakim muszą stawić czoło dzieci do piątego roku życia. Dzieci umierają głównie na HIV/AIDS, malarię, biegunkę oraz ostrą niewydolność oddechową. Współczynnik umieralności dzieci poniżej pięciu lat spadł o 15 procent od roku 1990, jednak wciąż pozostaje wysoki w krajach rozwijających się.

15 Cel 5 : Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami

16 Cel 5 : Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami
Zobowiązanie 1 : zmniejszyć o 3/4 wskaźnik umieralności matek w latach Fakty: - w krajach rozwijających się co roku umiera pół miliona kobiet w ciąży, czyli jedna kobieta co minutę - w krajach rozwijających się tylko co druga kobieta w ciąży ma profesjonalną opiekę lekarską Osiągnięcie Celu 5 wymaga rozszerzenia opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Zwiększenie dostępu do edukacji planowania rodziny, a tym samym zmniejszenie liczby ciąż, może przyczynić się do zmniejszenia współczynnika umieralności matek.

17 Cel 6 :Ograniczyć rozprzestrzenienie się HIV/ AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych

18 Cel 6 :Ograniczyć rozprzestrzenienie się HIV/ AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych
Zobowiązanie 1: powstrzymać do 2015 roku rozprzestrzenianie się HIV/AIDS i ograniczyć liczbę nowych zakażeń. Zobowiązanie 2: powstrzymać do 2015 roku rozprzestrzenianie się malarii i innych groźnych chorób i ograniczyć liczbę zachorowań. Fakty: - na całym świecie ponad 40 mln ludzi żyje z HIV/AIDS - co minutę 19 osób zakaża się na całym świecie wirusem HIV - w niektórych krajach afrykańskich ponad 30 proc. społeczeństwa jest nosicielem wirusa HIV - epidemia HIV obniżyła średnią wieku w wielu krajach Afryki Subsaharyjskiej do 40 lat

19 Cel 7: Zapewnić ochronę środowiska naturalnego

20 Cel 7: Zapewnić ochronę środowiska naturalnego
Zobowiązanie 1: uwzględnić zasady zrównoważonego rozwoju krajowych strategiach programach; stosować metody hamujące zubożenie zasobów środowiska naturalnego Zobowiązanie 2: do 2015 roku zmniejszyć o połowę liczbę ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej pitnej wody Zobowiązanie 3: do 2020 roku osiągnąć znaczącą poprawę warunków życia przynajmniej 100 milionów mieszkańców slumsów Fakty : -na całym świecie ponad miliard ludzi nie ma stałego dostępu do wody pitnej - na całym świecie 2,4 miliarda ludzi nie ma dostępu do środków czystości - powierzchnia lasów na całym świecie zmalała w ostatnich dziesięciu latach o  prawie 100 milionów hektarów

21 Cel 8: Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

22 Cel 8 :Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju
Zobowiązanie 1: dopracować system handlowo finansowy, aby był jasny i dostępny dla wszystkich Zobowiązanie 2: zmniejszyć cła na towary eksportowane przez ubogie kraje, zwiększyć skalę redukcji długów poważnie zadłużonych ubogich krajów, umorzyć długi zaciągnięte w ramach oficjalnej pomocy i zwiększyć ją na rzecz rozwoju dla krajów podejmujących walkę z ubóstwem Zobowiązanie 3: wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom krajów śródlądowych rozwijających się na małych wyspach Fakty - wysoko rozwinięte państwa przeznaczają na rozwój biedniejszych krajów 68 miliardów dolarów rocznie - kraje wysoko rozwinięte przeznaczają ok. 300 miliardów dolarów rocznie na dotacje dla rolnictwa

23 Jakie są już efekty? W zakresie edukacji postęp jest widoczny. Na przykład Azja Południowo-Wschodnia zrobiła duży krok w kierunku osiągnięcia Celu, ale wiele regionów pozostaje w tyle, a w niektórych krajach jakość życia ludzi ubogich pogarsza się. Jeżeli utrzyma się obecne tempo, kraje Afryki na południe od Sahary osiągną Cel 1. dopiero w roku 2147! Aby Cele mogły zostać osiągnięte w 2015, biedne kraje muszą poprawić zarządzanie pomocą, a kraje bogate zwiększyć nakłady na pomoc, wzmocnić udział krajów biednych w handlu międzynarodowym oraz zredukować zadłużenie. Aby wywalczyć realizację zobowiązania osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015, musimy mieć jak największe poparcie. Razem możemy dopilnować, aby rządy dotrzymały obietnicy złożonej swoim obywatelom.

24 Bibliografia : 1)http://www.polskapomoc.gov.pl
2)http://www.undp.ogr.pl 3)Encyklopedia PWN 4)


Pobierz ppt "Projekt „Dla wszystkich starczy miejsca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google