Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczne Otoczenie Organizacji Tomasz Ochinowski * Jerzy Jagodziński * Michał Mijal.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczne Otoczenie Organizacji Tomasz Ochinowski * Jerzy Jagodziński * Michał Mijal."— Zapis prezentacji:

1 Społeczne Otoczenie Organizacji Tomasz Ochinowski * Jerzy Jagodziński * Michał Mijal

2 No to jak to zaliczyć? (proste i łatwe jak…) Egzamin pisemny: test z pytaniami otwartymi. Test odbędzie się podczas sesji egzaminacyjnej. Podczas testu nie można używać żadnych pomocy (książek, notatek itp…) Oferta dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką SOO: 30% oceny końcowej można uzyskać biorąc udział w klasówce z lektur (esej), która będzie miała miejsce – tylko dla chętnych - w czasie ostatnich 20 minut czwartych zajęć (sobota 5 XII, niedziela 6 XII). Uwaga!!! Konieczna jest znajomość zarówno wszystkich lektury obowiązkowych jak i dodatkowych. Będzie można używać własnoręczne notatki. Tylko wykonanie własnoręcznych notatek stwarza możliwość refleksyjnego przyswojenia wiedzy, tak by można ją było zastosować w praktyce.

3 Lektury (nie da rady… obowiązkowe…) pozycje książkowe (trzeba znać treść całości):  Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa: PWE  Shermer, M. (2009). Rynkowy umysł, tłum. Eichler, A. E. i Szwajcer, P. J. Warszawa: Wydawnictwo CiS  Kożusznik, B.(red.)(2005). Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji. Katowice: Wyd. UŚ

4 Lektury (choć nadal obowiązkowe, to tylko artykuły zebrane w jednej książce)  Stein, P. (2008). Być singlem – próba zrozumienia życia singli, tlum. Boguni – Borowska, M. W: Sztompka, P. i Boguni – Borowska, M. (red)., Socjologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 142 – 157  Hardin, R. (2008). Zaufanie i społeczeństwo, tłum. Krywułt. M W: Sztompka, P. i Boguni – Borowska, M. (red)., Socjologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 525 - 559  Selvin, J. (2008). Internet i formy związków ludzkich, tłum. Juza, M. W: Sztompka, P. i Boguni – Borowska, M. (red)., Socjologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 593 – 627  Pahl, R. (2008). Neuroza sukcesu, tłum. Śleboda, M. W: Sztompka, P. i Boguni – Borowska, M. (red)., Socjologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 934 -959

5 Lektury dodatkowe  Hochschild, A. R. (2009). Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, tłum. Konieczny, J. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. 3. Zarządzanie uczuciem, s. 39 – 69, rozdz. 7. Między kijem a marchewką. Zawody wymagające pracy emocjonalnej, s. 145 – 169 oraz Aneks C. Zawody a praca emocjonalna, s. 253 – 258  Staniszkis, J. (2009). Antropologia władzy. Warszawa: Prószyński i S-ka, fragment drukowany na łamach pisma „Europa” z dnia 08.08. 2009 (obecnie dodatek do „Newsweeka”, wcześniej do „Dziennika”) zatytułowany tam „Kryzys gospodarki, kryzys władzy – przypadek Unii Europejskiej”. Dostępny w: http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/Europa/kryzys-gospodarki-- kryzys-wladzy---przypadek-unii-europejskiej,43635,1 [2009. 02. 10] http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/Europa/kryzys-gospodarki-- kryzys-wladzy---przypadek-unii-europejskiej,43635,1 http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/Europa/kryzys-gospodarki-- kryzys-wladzy---przypadek-unii-europejskiej,43635,1

6 Struktura wykładu Zmiana, innowacja, nauka a etyka Zmiana, innowacja, nauka a etyka Globalizacja Globalizacja Ułatwienia komunikacyjne Ułatwienia komunikacyjne Komercjalizacja mediów, teatralizacja polityki Komercjalizacja mediów, teatralizacja polityki Edukacja a zatrudnienie Edukacja a zatrudnienie Dostępność przyjemności Dostępność przyjemności Być nie mieć, uzewnętrznienie tożsamości Być nie mieć, uzewnętrznienie tożsamości

7 Co to jest przyjemność Pozytywne doznanie, które analogicznie do bólu może być fizjologicznie opisane jako centralne lub obwodowe. Przeciwieństwo bólu. Wikipedia

8 Co jest przyjemne?... …

9 Co jest przyjemne? Spotkania Hobby Praca Wakacje Zakupy Telewizja Cisza Seks …

10 Przyczyny Wielkie przemiany technologiczne, telewizja cyfrowa, Internet, komórki Narastanie potrzeb konsumpcyjnych Zmiany w świadomości i systemach wartości – liberalizacja, emancypacja, sekularyzacja, demokratyzacja. …

11 Rewolucja naukowo- techniczna Sposób na poprawę komfortu i jakości życia. Ułatwienia komunikacyjne. Łatwiejszy dostęp do wszelkich przyjemności.

12 Spotkania Dlaczego są przyjemne? Gdzie odbywały się dawniej spotkania towarzyskie? A gdzie odbywają się obecnie? Mail, GG, komórka (lata ’90) Imprezy urodzinowe – lokalizacja Rundy po lokalach

13 Hobby Coraz więcej czasu (XIX, Francja XX) Indywidualne vs grupowe Moda a tradycja Jak dotrzeć do indywidualnych? Jak dotrzeć do grupowych? Fitness Cluby „Najeść się, wyspać, wypić i zapalić”? Prohibicja i inne pomysły

14 Inteligentny robot AIBO będący zabawką, udającą prawdziwego psa

15 Praca Czy praca jest przyjemna? Upadek Czy jest dostępna bardziej niż kiedyś? Kto kiedyś myślał o pracy jako przyjemności? Systemy kafeteryjne – czemu służą?

16 Wakacje Jakie były 20 lat temu? Zmiany: Cena Dopasowanie Zakres usług Wybór …

17 Wakacje c.d. Last Minute Jak wybieram? Samochód? Czy wychodzę z hotelu? A Polska? Urlop w Japonii Seryjność i tłok

18 Ekologia a przyjemność Aspekt psychologiczny znaczenie świata przyrody dla naszej jakości życia Aspekt filozoficzny etyczne i pozaetyczne motywacje na rzecz proekologicznych postaw ludzi.

19 Ekologia – harmonia z naturą

20 Ekologia a przyjemność Transport rowerowy – Polska?

21 Świadomość ekologiczna – Skandynawia Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska. Wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego. Edukacja ekologiczna = podstawowy warunek zmiany konsumpcyjnego modelu społeczeństwa.

22 Zakupy Czy są przyjemne? Dlaczego są lub nie są? Święta – czego? Samonagradzanie? Przyczyna?

23 Telewizja Co jest w niej przyjemnego? Europa vs USA Telewizja 2.0? Jak kształtuje nas telewizja Taniec z gwiazdami vs Okna

24 Telewizja c.d. Kiedy Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne radziło rodzicom, by nie pozwolili oglądać telewizji dzieciom przez pierwsze dwa lata życia, a później nie pozwolili mieć im telewizora i komputera w dziecinnym pokoju, rodzice stwierdzili, że rada ta nie jest możliwa do wykonania. Borgmann, 2000

25 Cisza …

26 Zmiany seksualności Liberalizacja i emancypacja (mieszkanie) Związki partnerskie a małżeństwa Single – łatwy cel dla kogo? Seks w wielkim mieście Feminizm – przykład Samotność w tłumie czy w sieci? Bezsenność w Seattle

27 Zmiany seksualności c.d. Nadmiar wolnego czasu 40 dni i 40 nocy Mniejszości seksualne i poprawność polityczna Plotka Osłabienie więzi społecznych i mechanizmów socjalizacyjnych (emigracja) Mężczyzna w taksówce Ostatnia strona w czasopismach

28 Dostępność Natychmiastowa Dopasowana do potrzeb Masowa Nowe i zmienne mody Degradacja jakości

29 Narastanie zachwytu konsumpcyjnego Konsumpcja jako czynnik rozwoju gospodarczego Tworzą się nowe elity Potrzeba a pragnienie posiadania Nowość jako wartość Rola mediów

30 Komu żyje się najlepiej?

31 Ranking krajów wg. ankiety Ottawa 2009 – komu żyje się najlepiej….. Norwegia Dania, Holandia, Belgia, Francja, a Kanada dziewiąta Stany Zjednoczone i Hiszpania razem na 10 miejscu.

32 Ranking krajów wg. PKB na głowę w dolarach - źródło MFW 2008 1.Luksemburg - 113,004 2.Norwegia - 94,387 3.Katar - 93,204 4.Szwajcaria - 68,433 5.Dania - 62097 6.Irlandia - 60510 7.Emiraty Arabskie- 55025 8.Islandia - 53058 9.Holandia - 52500 10.Szwecja - 52181 50.Polska - 13845

33 Skąd te wyniki? Zamiast wielkości PKB oceniano wskaźnik komfortu ekonomicznego

34 WKE - Co to za zwierzę ? Jest to metoda pomiaru koniunktury gospodarczej i postępu społecznego w poszczególnych krajach. Co to znaczy postęp społeczny?

35 Postęp społeczny to m.in. Konsumpcja Poziom bezpieczeństwa finansowego Skala nierówności dochodów Akumulacja finansowa Środowisko naturalne Korupcja i etyka biznesu

36 Co w tym nowego? Wymiar moralny rozwoju, a nie tylko techniczny i Wymiar cywilizacyjny Nastroje społeczne – poczucie komfortu Dobrostan psychiczny

37 Dostępność przyjemności Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. EPIKUR Czyny są dobre; jeżeli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeżeli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. John Stuart MILL – utylitaryzm

38 Skoro tak tego pragniemy, to czy jesteśmy szczęśliwi Nie potrafimy się cieszyć, gdy jesteśmy pozbawieni konsumpcji? A może jednak?

39 Równowaga w Święta?


Pobierz ppt "Społeczne Otoczenie Organizacji Tomasz Ochinowski * Jerzy Jagodziński * Michał Mijal."

Podobne prezentacje


Reklamy Google