Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POIS.07.03.00-00-010/10-00 „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POIS.07.03.00-00-010/10-00 „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”"— Zapis prezentacji:

1 POIS.07.03.00-00-010/10-00 „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”

2 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” Główny Cel Projektu Poprawa jakości, efektywności i konkurencyjności transportu kolejowego w Trójmieście oraz zwiększenie spójności systemu komunikacyjnego regionu. Cel ten jest w rzeczywistości bardzo złożony, a jego osiągnięcie możliwe jest tylko poprzez realizowanie celów pośrednich, m.in.: przystosowanie infrastruktury linii do zwiększenia zdolności przewozowej i przepustowej, przystosowanie infrastruktury i taboru do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się, poprawa jakości obsługi świadczonej przez transport zbiorowy. Inwestycje realizowane w ramach Projektu mają za zadanie przede wszystkim przyczynić się do zmniejszenia udziału indywidualnego transportu samochodowego, co wpłynie korzystnie na: poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji spalin, poprawę klimatu akustycznego w Trójmieście, zmniejszenie zatłoczenia ulic, a tym samym poprawę sprawności funkcjonowania układu ulicznego, poprawę bezpieczeństwa transportu podróżnych poprzez zmniejszenie liczby wypadków, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na warunki życia mieszkańców.

3 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Projekt wpisany na listę indykatywną w dniu 30.07.2008r. Podpisano pre - umowę na dofinansowanie Projektu w dniu 11.02.2009r. Projekt ujęty na poz. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.12.2009 w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012. Termin złożenia wniosku do CUPT – 28.10.2011r. Wniosek zatwierdzony przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dawniej Ministerstwo Infrastruktury) – 17.11.2011r. Termin podpisania Umowy o Dofinansowanie z CUPT – 30 grudzień 2011r. Koszt całkowity: 351 044 958,29 zł Koszty kwalifikowalne: 284 128 967,68 zł Dofinansowanie UE: 167 636 090,93 zł

4 ZADANIE 1. 1.1. Budowa Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym, Inwestycja zakończona Etapy: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot, Gdynia Chylonia Wartość kontraktów w ramach podzadania: - całkowita: 39,5 mln zł, - całkowita: 39,5 mln zł, - kwalifikowane: 32,3 mln zł - kwalifikowane: 32,3 mln zł 1.2. Budowa Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów i sterowania oświetleniem, Inwestycja zakończona Etapy: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot Wartość kontraktów w ramach podzadania: - całkowita: 2,1 mln zł, - całkowita: 2,1 mln zł, - kwalifikowane: 1,7 mln zł - kwalifikowane: 1,7 mln zł 1.3. Budowa Linii Światłowodowej wzdłuż linii nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, Inwestycja zakończona Wartość kontraktów w ramach podzadania: - całkowita: 6,1 mln zł, - całkowita: 6,1 mln zł, - kwalifikowane: 4,9 mln zł - kwalifikowane: 4,9 mln zł

5 ZADANIE 2. MODERNIZACJA PERONÓW Inwestycja zakończona Etapy: Gdańsk Politechnika, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Żabianka AWFiS, Sopot, Sopot Wyścigi, Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana Wartość kontraktów w ramach zadania: - całkowita: 60,3 mln zł, - całkowita: 60,3 mln zł, - kwalifikowane: 49,3 mln zł - kwalifikowane: 49,3 mln zł

6 ZADANIE 3. Zadanie w trakcie realizacji Przedłużenie linii nr 250 oraz budowa przystanku Gdańsk Śródmieście Wartość kontraktu w ramach zadania: - całkowita: 66,7 mln zł, - całkowita: 66,7 mln zł, - kwalifikowane: 54,2 mln zł - kwalifikowane: 54,2 mln zł

7 ZADANIE 4. Zadanie w trakcie realizacji Modernizacja Taboru Wartość kontraktów w ramach zadania: - całkowita: 139,6 mln zł, - całkowita: 139,6 mln zł, - kwalifikowane: 113,5 mln zł - kwalifikowane: 113,5 mln zł

8 2015-03-28PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.8 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "POIS.07.03.00-00-010/10-00 „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google