Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kadry dla innowacyjności Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego prof. dr hab. Maria Elżbieta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kadry dla innowacyjności Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego prof. dr hab. Maria Elżbieta."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kadry dla innowacyjności Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska Warszawa 26.03.2008 r.

2 Innowacyjność Polski na tle innych krajów W 2007 r Polska awansowała do grupy krajów „doganiających” (catching up), w której znajdują się m.in. Czechy, Litwa, Łotwa, Portugalia, Grecja, Słowenia, Bułgaria. Źródło European Innovation Scoreboard 2006 Grupę tę charakteryzuje szczególnie wysoka dynamika zagregowanego wskaźnika obrazującego poziom innowacyjności - Sumary Innovation Index (SII).

3 Wykształcone kadry dla budowania innowacyjnej gospodarki Źródło: TNS OBOP, Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz ocena przygotowania do pracy absolwentów studiów technicznych, grudzień 2007

4 Wykształcone kadry dla budowania innowacyjnej gospodarki Pod koniec pierwszego półrocza 2007 roku, nieobsadzonych pozostawało 30 756 stanowisk przeznaczonych dla specjalistów oraz pracowników technicznych średniego szczebla. Spośród tego 10 629 to nowe miejsca pracy, powstałe w ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2007r. Źródło: Raport GUS: Popyt na pracę w I półroczu 2007 roku, wrzesień 2007

5 Gospodarka potrzebuje inżynierów

6 Najbardziej poszukiwani specjaliści

7 Wykształcone kadry dla budowania innowacyjnej gospodarki Największa przeszkodą dla innowacyjności firm nie jest już finansowanie, lecz brak wykwalifikowanych pracowników, którzy stanowią dla konkurujących ze sobą przedsiębiorstw podporę ich sukcesu Źródło: TNS OBOP, Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz ocena przygotowania do pracy absolwentów studiów technicznych, grudzień 2007

8 Z czego wynika problem ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów – inżynierów? Źródło: TNS OBOP, Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz ocena przygotowania do pracy absolwentów studiów technicznych, grudzień 2007

9 Co pomogłoby przedsiębiorcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy? Źródło: TNS OBOP, Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz ocena przygotowania do pracy absolwentów studiów technicznych, grudzień 2007

10 PO KL szansą na wzrost innowacyjności Najważniejsze wyzwania stojące przed Polską na drodze budowania innowacyjnej gospodarki : wzmocnienie bazy technologicznej i naukowej promocja innowacyjnych rozwiązań, wzmacnianie powiązań nauki i przemysłu rozwój systemu szkolnictwa Źródło: Policy mix for innovation in Poland, przygotowanego przez OECD, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11 PO Kapitał Ludzki PO Kapitał Ludzki – - nowoczesne szkolnictwo, nauka dla rozwoju gospodarki!

12 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kadry dla innowacyjności Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego prof. dr hab. Maria Elżbieta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google