Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

2 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo Erasmus Grundtvig (European Langues Label, różne projekty o tematyce językowej) Erasmus+ 2014-2020

3 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Art. 2 (7) - „mobilność edukacyjna” oznacza fizyczne przeniesienie się do państwa innego niż państwo zamieszkania w celu podjęcia studiów, szkolenia (…); może ona obejmować działania przygotowawcze, takie jak kursy języka państwa przyjmującego, a także wysyłanie, przyjmowanie i działania następcze; Art. 5 (e)- poprawa nauczania i uczenia się języków oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej Unii i świadomości międzykulturowej; Zał. 1- Mierniki działu Edukacja i szkolenia, działu młodzież zawiera wskaźnik – „Odsetek uczestników mobilności długoterminowej, którzy stwierdzili poprawę swoich kompetencji językowych”.

4 Uczestnicy programu Erasmus+ A.Kraje uczestniczące w programie (programme countries) a.28 państw członkowskich UE b.Islandia, Liechtenstein, Norwegia c.Szwajcaria (?) d.Turcja e.Była republika Jugosławii Macedonia B.Kraje partnerskie (partner countries) a.Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja b.Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

5 2014–2020 oraz działania „specjalne” zarządzane centralnie: Jean Monnet- działania dot. integracji europejskiej Sport- działania sportowe na poziomie najbliższym obywatelowi ERASMUS + Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1AKCJA 2AKCJA 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych zdecentralizowana Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk zdecentralizowana/ centralna Wsparcie dla reform w obszarze edukacji centralna

6 AkcjaObszar Edukacja szkolna Kształcenie i szklenia zawodowe Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież KA1 Mobilność - kadra - osoby uczące się - kadra - osoby uczące się - kadra - wolontariusze - wymiany młodzieży - kadra KA2 Projekty współpracy Partnerstwa strategiczne Transnational Cooperation Activities (TCA) Partnerstwa strategiczne TCA Partnerstwa strategiczne TCA Partnerstwa strategiczne TCA KA3 Wsparcie reform KE Dialog usystematyzowany

7 Akcja 2 -sojusze na rzecz wiedzy to współpraca instytucji szkolnictwa wyższego i środowiska pracy; -sojusze na rzecz umiejętności sektorowych to współpraca pomiędzy instytucjami kształcenia zawodowego a środowiskiem pracy ; Akcja 1 Mechanizm gwarancji pożyczek na studia magisterskie (Master Loans Guarantee Facility) od 2015/2016- akcja centralna

8 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę Agencji Narodowej Programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/ http://erasmusplus.org.pl/ Ministerstwami zarządzającymi Programem Erasmus+ jest: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Pobierz ppt "PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google