Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasyfikacja zawodów „szkolnych” w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Łódź, 19 marca 2015 r. DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasyfikacja zawodów „szkolnych” w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Łódź, 19 marca 2015 r. DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 Klasyfikacja zawodów „szkolnych” w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Łódź, 19 marca 2015 r. DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

2 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z późn. zm.) określa zawody nauczane w systemie oświaty z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

3 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje –Zawody nauczane w systemie oświaty; –Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach ze wskazaniem, które z nich mogą być nauczane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych; –Typy szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe: 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową i 4-letnie technikum dla absolwentów gimnazjum oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku dla osób posiadających wykształcenie średnie; –Ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów – ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji; –Obszary kształcenia, do których przyporządkowano poszczególne zawody.

4 Zawody nauczane w systemie oświaty 194 zawody, w których wyodrębniono 255 kwalifikacji (od 1 do 3 w każdym zawodzie): 97 zawodów z 1 kwalifikacją 74 zawody z 2 kwalifikacjami 23 zawody z 3 kwalifikacjami 7 zawodów „artystycznych”, w których nie wyodrębniono kwalifikacji; Zawód wprowadzany jest do klasyfikacji na wniosek właściwego ministra. Stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze mogą występować do właściwych ministrów z propozycją ustanawiania nowych zawodów szkolnictwa zawodowego.

5 Szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, 1) Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących: Technik masażysta – technikum, szkoła policealna, Technik tyfloinformatyk – technikum, szkoła policealna, Technik prac biurowych – technikum, Technik realizacji dźwięku – technikum, szkoła policealna. 2) Kształcenie wyłącznie dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – zasadnicza szkoła zawodowa

6 Kształcenie specjalne a typ szkoły 1)Zasadnicza szkoła zawodowa, w tym zasadnicza szkoła zawodowa specjalna dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 2)Technikum, w tym technikum specjalne dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 3)Szkoła policealna, w tym szkoła policealna specjalna dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

7 Propozycje dotyczące oferty kształcenia specjalnego w szkołach zawodowych 1)Zawody pomocnicze Pomoc kuchenna Pomocnik piekarza Pomocnik ciastkarza Pomoc krawiecka Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym Pomocniczy robotnik szklarniowy 2) Pomocnik czeladnika

8 Dziękuję za uwagę dorota.igielska@men.gov.pl digielska@wp.pl DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO


Pobierz ppt "Klasyfikacja zawodów „szkolnych” w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Łódź, 19 marca 2015 r. DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google