Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Działalność PAIiIZ na rzecz wspierania inwestycji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Działalność PAIiIZ na rzecz wspierania inwestycji."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Działalność PAIiIZ na rzecz wspierania inwestycji

2 Czego poszukują inwestorzy zagraniczni? Zasobów BIZ w sektorze surowców naturalnych tania i/lub wyspecjalizowania siła robocza Rynków zbytu BIZ na rynkach obsługiwanych dotychczas przez eksport lub na rynkach o utrudnionym dostępie Inwestycje dostawców na rynkach, na których obecni są ich klienci BIZ wykorzystujące zasoby lokalne Źródło: www.fdipromotion.com Efektywności Optymalizacja/integracja działalności prowadząca do specjalizacji produktów/procesów Zasobów strategicznych Przejęcia i sojusze w celu realizacji długoterminowych celów przedsiębiorstw

3 Krótka lista Krótka lista krajów, wybór lokalizacji, szczegółowe analizy prawne i finansowe, analiza systemu zachęt inwestycyjnych, negocjacje z władzami centralnymi i lokalnymi, znajdowanie potencjalnych partnerów decyzja inwestycyjna Długa lista krajów Analiza makroekonomicznych, społecznych i politycznych warunków, ogólna analiza prawna i finansowa w tym dot. systemu wsparcia inwestorów, misje rozpoznawcze Rozważanie inwestycji Strategiczne decyzje korporacyjne dotyczące nowych inwestycji, kierunek inwestycji wsparcie Project Managerów wizyty lokalizacyjne dla inwestorów dostarczanie danych makroekonomicznych i sektorowych, informacja o zachętach inwestycyjnych oferowanych centralnie i lokalnie, Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), fundusze UE wsparcie przy ubieganiu się o dofinansowanie rządowe inwestycji współpraca z SSE Bazy danych dostawców i partnerów biznesowych sieć regionalnych centrów obsługi inwestorów baza danych nieruchomości wsparcie poinwestycyjne rzecznik praw inwestorów zagranicznych promocja gospodarcza Polski przez kampanie promocyjne, seminaria inwestycyjne, warsztaty, study tours marketing inwestycyjny, wizyty firm współpraca z ambasadami RP za granicą Proces inwestycyjny Oferta Agencji

4 Przejrzyste zasady lokalizacji inwestycji INWESTOR PAIiIZ DIZ warunki brzegowe projektu DRR propozycje lokalizacji zlecenie oferty Wybór lokalizacji Wyjazdy z inwestorem do wybranych lokalizacji zapytanie o lokalizację

5 Pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych Cele szczegółowe:  zwiększenie napływu BIZ do Polski w sektorach generujących największą wartość dodaną i o najwyższym zaawansowaniu technologicznym  zapewnienie sprawnej i zgodnej ze standardami obsługi inwestorów  doprowadzenie do ulokowania inwestycji w Polsce  poprawa satysfakcji klienta  poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce  eliminacja barier napotykanych w procesie inwestycyjnym Zadania:  formułowanie kierunków i narzędzi marketingu bezpośredniego  obsługa projektów inwestycyjnych  opieka poinwestycyjna  pozyskiwanie lokalizacji i przygotowywanie ofert lokalizacyjnych  prowadzenie baz poddostawców  marketing bezpośredni w krajach bez oddziałów  monitorowanie rynku i identyfikacja potencjalnych inwestorów  marketing bezpośredni w stosunku do potencjalnych inwestorów  pośredniczenie między centralą a inwestorem w początkowym okresie obsługi inwestycji Oddziały Centrala

6 Rola regionów w pozyskiwaniu inwestycji PAIiIZRegionOferty ZachętyLokalne Na szczeblu centralnym Regionalne Zamiar inwestycyjny Decyzja inwestycyjna

7 Źródło: IBNGR 2009 Atrakcyjność inwestycyjna regionów w 2009 Inwestycje przemysłowe Inwestycje usługowe Inwestycje wysokich technologii Górny i Dolny Śląsk, z racji tradycji przemysłowych, są najbardziej atrakcyjne dla inwestycji przemysłowych. Najbardziej atrakcyjne dla inwestycji technologicznych i usługowych są rejony w pobliżu dużych miast.

8 I.Granty rządowe po indywidualnych negocjacjach indywidualnie zatwierdzane i przyznawane przez Ministra Gospodarki po opiniach Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji Zagranicznych II.Zwolnienie z CIT w Specjalnych Strefach Ekonomicznych dostępne tylko w SSE III.Zwolnienie z podatku od nieruchomości negocjowane z władzami lokalnymi tylko kiedy nieruchomość jest własnością inwestora IV.Granty pieniężne dostępne z funduszy UE negocjowane z instytucjami zarządzającymi zależnie od parametrów projektu Formy pomocy publicznej w Polsce Wszystkie powyższe instrumenty mogą być łączone, lecz wartość całej pomocy nie może przekroczyć maksymalnego wskaźnika

9 Mapa pomocy regionalnej w latach 2007-2013 50% 40% 40% do 2010 30% od 2011 Warszawa City 30 % Limity dla małych przedsiębiorstw są wyższe o 20 pkt. proc. a dla średnich o 10 pkt. proc.

10 Specjalne Strefy Ekonomiczne  Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to obszar przygotowany pod inwestycje dający szczególne korzyści  Celem SSE jest wsparcie rozwoju regionalnego  Obecnie jest 14 SSE; każda składa się z podstref  Suma powierzchni wszystkich SSE – 20 000 hektarów  SSE będą działać do 2020  Zezwolenia na działalność w SSE wydawane są przez władze każdej z nich  Minimalna inwestycja: 100 000 EUR  Możliwość włączenia obszaru wybranego przez inwestora do SSE Korzyści z działania w SSE:  zwolnienie podatkowe (CIT)  działka w pełni przygotowana pod inwestycję i w konkurencyjnej cenie  darmowa pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją

11 PO IG – Działanie 4.4 – Wsparcie inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym Maksymalna wartość przyznanej pomocy:  na część inwestycyjną: 40 mln PLN  na część doradczą: 1 mln PLN  na część szkoleniową: 1 mln PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: Nie mniej niż 8 mln PLN i nie więcej niż 160 mln PLN Projekty inwestycyjne (włączając szkolenia i doradztwo) związane z nabyciem lub wdrożeniem nowych rozwiązań technologicznych (które są użytkowane na świecie przez nie więcej niż 3 lata, lub których upowszechnienie na świecie w danym przemyśle nie przekracza 15%) w sektorze produkcyjnym lub usługowym włączając te, których celem jest redukcja szkodliwego wpływu działań człowieka na środowisko lub te, których efektem jest stworzenie lub znaczne usprawnienie produktu lub usługi * Alokacja na lata 2007-2013 została wstrzymana do czasu redystrybucji środków z innych działań.

12 PO IG – Działanie 4.5 – Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (1) Maksymalny poziom wsparcia Do 30% wydatków kwalifikowanych Nowe innowacyjne inwestycje (np. innowacyjne technologie, produkty), z którymi związany jest zakup lub implementacja rozwiązań technologicznych, które są użytkowane na świecie przez nie więcej niż 3 lata, lub których upowszechnienie na świecie w danym przemyśle nie przekracza 15%, i które spełniają poniższe warunki: wydatki kwalifikowane w wysokości przynajmniej 160 mln PLN, liczba nowych miejsc pracy nie mniejsza niż 150 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym

13 Maksymalny poziom wsparcia część inwestycyjna: do 30% wydatków kwalifikowanych (B+R zgodnie z mapą regionów - do 50% dla dużych przedsiębiorstw), Część szkoleniowa: do 25% kosztów dla dużych przedsiębiorstw (35% średnie, 45% pozostałe), usługi doradcze: do 50% kosztów poniesionych po aplikowaniu o wsparcie Inwestycje związane z zakupem aktywów materialnych i niematerialnych oraz utworzenie w związku z nimi nie mniej niż 100 miejsc pracy, których celem jest rozwój: centrów usług wspólnych (np. finansowych, księgowych, bankowych, ubezpieczeniowych), centrów IT (np. rozwój oprogramowania, testowanie aplikacji, projektowanie sieci, optymalizacja produktów, zarządzanie bazami danych), centrów B+R (np. centra jakości, usługi inżynieryjne) - wymagane przynajmniej 10 nowych miejsc pracy Wydatki kwalifikowane nie mniejsze niż 160 mln PLN lub 2 mln PLN w przypadku B+R 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych PO IG – Działanie 4.5 – Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (2)

14 Działania związane z wzrastającym zatrudnieniem i umiejętnościami adaptacji przedsiębiorstw i pracowników, a także wzrost poziomu wykształcenia, redukcja obszarów wykluczenia społecznego i wsparcie rozwoju administracji Przykład: Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz usługi doradcze) Beneficjenci: Przedsiębiorcy, Firmy szkoleniowe, Instytucje związane z rynkiem pracy, Organizacje pozarządowe i inne podmioty PO Kapitał Ludzki - Subsidies for HR development PO Kapitał Ludzki 11,5 mld EUR (9,7 mld EUR – EU) Źródło: MRR Priorytet Wkład UE (mln EUR) I. Zatrudnienie i integracja społeczna430,3 II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 661,3 III. Wysoka jakość systemu oświaty855,3 IV. Szkolnictwo wyższe i nauka816,3 V. Dobre rządzenie519,2 VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich1 918,4 VII. Promocja integracji społecznej1 320,0 VIII. Regionalne kadry gospodarki1 350,2 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach1 447,9 X. Pomoc techniczna388,3


Pobierz ppt "POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Działalność PAIiIZ na rzecz wspierania inwestycji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google