Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

na rzecz wspierania inwestycji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "na rzecz wspierania inwestycji"— Zapis prezentacji:

1 na rzecz wspierania inwestycji
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Działalność PAIiIZ na rzecz wspierania inwestycji

2 Czego poszukują inwestorzy zagraniczni?
Zasobów BIZ w sektorze surowców naturalnych tania i/lub wyspecjalizowania siła robocza Rynków zbytu BIZ na rynkach obsługiwanych dotychczas przez eksport lub na rynkach o utrudnionym dostępie Inwestycje dostawców na rynkach, na których obecni są ich klienci BIZ wykorzystujące zasoby lokalne Efektywności Optymalizacja/integracja działalności prowadząca do specjalizacji produktów/procesów Zasobów strategicznych Przejęcia i sojusze w celu realizacji długoterminowych celów przedsiębiorstw Źródło:

3 Rozważanie inwestycji
Proces inwestycyjny Oferta Agencji Rozważanie inwestycji Strategiczne decyzje korporacyjne dotyczące nowych inwestycji, kierunek inwestycji promocja gospodarcza Polski przez kampanie promocyjne, seminaria inwestycyjne, warsztaty, study tours marketing inwestycyjny, wizyty firm współpraca z ambasadami RP za granicą Długa lista krajów Analiza makroekonomicznych, społecznych i politycznych warunków, ogólna analiza prawna i finansowa w tym dot. systemu wsparcia inwestorów, misje rozpoznawcze wsparcie Project Managerów wizyty lokalizacyjne dla inwestorów dostarczanie danych makroekonomicznych i sektorowych, informacja o zachętach inwestycyjnych oferowanych centralnie i lokalnie, Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), fundusze UE Krótka lista Krótka lista krajów, wybór lokalizacji, szczegółowe analizy prawne i finansowe, analiza systemu zachęt inwestycyjnych, negocjacje z władzami centralnymi i lokalnymi, znajdowanie potencjalnych partnerów wsparcie przy ubieganiu się o dofinansowanie rządowe inwestycji współpraca z SSE Bazy danych dostawców i partnerów biznesowych sieć regionalnych centrów obsługi inwestorów baza danych nieruchomości wsparcie poinwestycyjne rzecznik praw inwestorów zagranicznych decyzja inwestycyjna

4 Przejrzyste zasady lokalizacji inwestycji
zapytanie o lokalizację INWESTOR PAIiIZ zlecenie DIZ warunki brzegowe projektu DRR propozycje lokalizacji oferty oferty Wybór lokalizacji Wyjazdy z inwestorem do wybranych lokalizacji

5 Pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych
Zadania: formułowanie kierunków i narzędzi marketingu bezpośredniego obsługa projektów inwestycyjnych opieka poinwestycyjna pozyskiwanie lokalizacji i przygotowywanie ofert lokalizacyjnych prowadzenie baz poddostawców marketing bezpośredni w krajach bez oddziałów monitorowanie rynku i identyfikacja potencjalnych inwestorów marketing bezpośredni w stosunku do potencjalnych inwestorów pośredniczenie między centralą a inwestorem w początkowym okresie obsługi inwestycji Cele szczegółowe: zwiększenie napływu BIZ do Polski w sektorach generujących największą wartość dodaną i o najwyższym zaawansowaniu technologicznym zapewnienie sprawnej i zgodnej ze standardami obsługi inwestorów doprowadzenie do ulokowania inwestycji w Polsce poprawa satysfakcji klienta poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce eliminacja barier napotykanych w procesie inwestycyjnym Centrala Oddziały

6 Rola regionów w pozyskiwaniu inwestycji
Oferty Oferty Zamiar inwestycyjny PAIiIZ Region Decyzja inwestycyjna Zachęty Na szczeblu centralnym Lokalne Regionalne

7 Atrakcyjność inwestycyjna regionów w 2009
Inwestycje przemysłowe Inwestycje wysokich technologii Górny i Dolny Śląsk, z racji tradycji przemysłowych, są najbardziej atrakcyjne dla inwestycji przemysłowych. Najbardziej atrakcyjne dla inwestycji technologicznych i usługowych są rejony w pobliżu dużych miast. Inwestycje usługowe Źródło: IBNGR 2009

8 Formy pomocy publicznej w Polsce
I. Granty rządowe po indywidualnych negocjacjach indywidualnie zatwierdzane i przyznawane przez Ministra Gospodarki po opiniach Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji Zagranicznych Zwolnienie z CIT w Specjalnych Strefach Ekonomicznych dostępne tylko w SSE III. Zwolnienie z podatku od nieruchomości negocjowane z władzami lokalnymi tylko kiedy nieruchomość jest własnością inwestora IV. Granty pieniężne dostępne z funduszy UE negocjowane z instytucjami zarządzającymi zależnie od parametrów projektu Wszystkie powyższe instrumenty mogą być łączone, lecz wartość całej pomocy nie może przekroczyć maksymalnego wskaźnika

9 Mapa pomocy regionalnej w latach 2007-2013
50% 40% 40% do 2010 30% od 2011 Warszawa City 30 % Limity dla małych przedsiębiorstw są wyższe o 20 pkt. proc. a dla średnich o 10 pkt. proc.

10 Specjalne Strefy Ekonomiczne
Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to obszar przygotowany pod inwestycje dający szczególne korzyści Celem SSE jest wsparcie rozwoju regionalnego Obecnie jest 14 SSE; każda składa się z podstref Suma powierzchni wszystkich SSE – hektarów SSE będą działać do 2020 Zezwolenia na działalność w SSE wydawane są przez władze każdej z nich Minimalna inwestycja: EUR Możliwość włączenia obszaru wybranego przez inwestora do SSE Korzyści z działania w SSE: zwolnienie podatkowe (CIT) działka w pełni przygotowana pod inwestycję i w konkurencyjnej cenie darmowa pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją

11 PO IG – Działanie 4.4 – Wsparcie inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym
Projekty inwestycyjne (włączając szkolenia i doradztwo) związane z nabyciem lub wdrożeniem nowych rozwiązań technologicznych (które są użytkowane na świecie przez nie więcej niż 3 lata, lub których upowszechnienie na świecie w danym przemyśle nie przekracza 15%) w sektorze produkcyjnym lub usługowym włączając te, których celem jest redukcja szkodliwego wpływu działań człowieka na środowisko lub te, których efektem jest stworzenie lub znaczne usprawnienie produktu lub usługi Wartość wydatków kwalifikowanych: Nie mniej niż 8 mln PLN i nie więcej niż 160 mln PLN Maksymalna wartość przyznanej pomocy: na część inwestycyjną: 40 mln PLN na część doradczą: 1 mln PLN na część szkoleniową: 1 mln PLN * Alokacja na lata została wstrzymana do czasu redystrybucji środków z innych działań.

12 PO IG – Działanie 4.5 – Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (1)
Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Nowe innowacyjne inwestycje (np. innowacyjne technologie, produkty), z którymi związany jest zakup lub implementacja rozwiązań technologicznych, które są użytkowane na świecie przez nie więcej niż 3 lata, lub których upowszechnienie na świecie w danym przemyśle nie przekracza 15%, i które spełniają poniższe warunki: wydatki kwalifikowane w wysokości przynajmniej 160 mln PLN, liczba nowych miejsc pracy nie mniejsza niż 150 Maksymalny poziom wsparcia Do 30% wydatków kwalifikowanych

13 PO IG – Działanie 4.5 – Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (2)
Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Inwestycje związane z zakupem aktywów materialnych i niematerialnych oraz utworzenie w związku z nimi nie mniej niż 100 miejsc pracy, których celem jest rozwój: centrów usług wspólnych (np. finansowych, księgowych, bankowych, ubezpieczeniowych), centrów IT (np. rozwój oprogramowania, testowanie aplikacji, projektowanie sieci, optymalizacja produktów, zarządzanie bazami danych), centrów B+R (np. centra jakości, usługi inżynieryjne) - wymagane przynajmniej 10 nowych miejsc pracy Wydatki kwalifikowane nie mniejsze niż 160 mln PLN lub 2 mln PLN w przypadku B+R Maksymalny poziom wsparcia część inwestycyjna: do 30% wydatków kwalifikowanych (B+R zgodnie z mapą regionów - do 50% dla dużych przedsiębiorstw), Część szkoleniowa: do 25% kosztów dla dużych przedsiębiorstw (35% średnie, 45% pozostałe), usługi doradcze: do 50% kosztów poniesionych po aplikowaniu o wsparcie

14 PO Kapitał Ludzki - Subsidies for HR development
PO Kapitał Ludzki 11,5 mld EUR (9,7 mld EUR – EU) Działania związane z wzrastającym zatrudnieniem i umiejętnościami adaptacji przedsiębiorstw i pracowników, a także wzrost poziomu wykształcenia, redukcja obszarów wykluczenia społecznego i wsparcie rozwoju administracji Przykład: Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz usługi doradcze) Beneficjenci: Przedsiębiorcy, Firmy szkoleniowe, Instytucje związane z rynkiem pracy, Organizacje pozarządowe i inne podmioty Priorytet Wkład UE (mln EUR) I. Zatrudnienie i integracja społeczna 430,3 II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 661,3 III. Wysoka jakość systemu oświaty 855,3 IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 816,3 V. Dobre rządzenie 519,2 VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1 918,4 VII. Promocja integracji społecznej 1 320,0 VIII. Regionalne kadry gospodarki 1 350,2 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 447,9 X. Pomoc techniczna 388,3 Źródło: MRR


Pobierz ppt "na rzecz wspierania inwestycji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google