Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolnictwo specjalne w Danii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolnictwo specjalne w Danii"— Zapis prezentacji:

1 Szkolnictwo specjalne w Danii
Przygotowały: Agata Rybarczyk, Agata Żak

2 Organizacja kształcenia specjalnego w Danii jest odpowiednikiem pierwszych etapów kształcenia w Polsce. Obowiązek szkolny obejmuje uczniów między 7 a 16 rokiem życia Poziom zerowy oraz 10 klasa szkoły podstawowej są nieobowiązkowe Klasa 10 ma charakter wyrównujący szanse startu do szkoły średniej Edukacja na poziomie szkoły podstawowej jest bezpłatna Uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i mają zapewniony bezpłatny dojazd Na wyższych szczablach stosowany jest tzw. Taximeters czyli reguła, że „pieniądze idą za dzieckiem”

3 Centra te zatrudniają od 5 do 8 doświadczonych pedagogów specjalnych.
W duńskiej edukacji nie stosuje się podziału na stopnie niepełnosprawności intelektualnej, bo rozpatruje się indywidualne potrzeby uczniów. Istnieją specjalne centra wsparcia, zlokalizowane w większości szkół, które oferują efektywny system pomocy dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia. Centra te zatrudniają od 5 do 8 doświadczonych pedagogów specjalnych. Do form pracy prowadzonych przez te placówki należą:

4 Kształcenie specjalne w klasie macierzystej:
Nauczyciel zostaje oddelegowany z centrum i pracuje z jednym lub kilkorgiem dzieci Udziela wsparcia nauczycielowi w dostosowaniu przez niego procesu nauczania do indywidualnych, zróżnicowanych potrzeb ucznia

5 Nauczanie w małych grupach:
Dotyczy uczniów z nieznacznymi trudnościami w zakresie czytania, wymowy lub matematyki Grupa składa się przeważnie z 3, 4 uczniów a zajęcia odbywają się w zwykłej klasie lub częściowo na terenie centrum

6 Wzmożona interwencja:
Intensywna pomoc stosowana w przypadku większych trudności w czytaniu i wymowie Prowadzone są przez określony czas, przeważnie od 3 do 5 miesięcy w małych grupach, w wymiarze 10 – 15 lekcji tygodniowo

7 Nauczanie zindywidualizowane:
Realizowanie indywidualnego programu nauczania przy pomocy jednego nauczyciela Stosowane w przypadkach nasilonych zaburzeń emocjonalnych lub społecznych

8 Zajęcia motoryczne: Zajęcia w małych 3 – 5 osobowych grupach prowadzone przez 2 miesiące w wymiarze 1 – 2 lekcji tygodniowo

9 Wg The Folkeskole „kształceniem specjalnym lub inną pomocą pedagogiczną powinny być otoczone dzieci, których rozwój wymaga szczególnego zabezpieczenia i wsparcia”

10 „Nauczanie w Folkeskole powinno wychodzić naprzeciw potrzebom i uwarunkowaniom indywidualnej sytuacji wychowanka. Należy promować stosowanie zróżnicowanych metod nauczania nie tylko przez poszczególnego nauczyciela w swojej klasie, ale jako obowiązującą zasadę szkoły. Jest sprawą bardzo ważną aby wykorzystywać wszelkie możliwości służące poznaniu potrzeb dzieci w klasach ogólnodostępnych” .

11 System duński przewiduje tworzenie dla ucznia edukacji specjalnej formę segregacyjną:
Ekstensywne kształcenie – exstensive special education (najczęściej dzieci głuche, z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi) Edukacyjne ekstensywne wsparcie specjalne – exstensive special educational assistance (forma kształcenia przeznaczona dla ucznia wobec którego wyczerpano wszelkie możliwości kształcenia z rówieśnikami)

12 Szkoła integracyjna GRYDEMOSESKOLEN

13

14 W tej szkole integracyjnej uczy się 450 uczniów, w tym 46 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie pracują w specjalnie dobranych grupach utworzonych ze względu na ich możliwości: Dzieci z uszkodzeniem mózgu ale z pewnym potencjałem umożliwiającym uczenie się tworzą jedną odrębną klasę Dzieci z znacznymi deficytami i ograniczonymi możliwościami w zakresie komunikowania się, często dowożone z instytucji, które zapewniają im całodobową opiekę

15

16 Zadania opiekunów: Zaspokajać podstawowe potrzeby dzieci w zakresie rozwoju umysłowego, relacji społecznych, umiejętności motorycznych, odżywiania, zdrowia i sportu Realizować program z zakresu arteterapii, z nastawieniem na różnorodną aktywność dającą możliwość doświadczania sukcesu

17

18 Szkoła podstawowa integracyjna BIRSKOLEN w Kolding

19 Jest to duża placówka – uczy się tutaj 740 uczniów a przeciętnie duńskie szkoły podstawowe liczą uczniów. Dzieci niepełnosprawne fizycznie uczą się razem ze zdrowymi. Klasy liczą od 18 do 28 uczniów. W osobnym budynku umieszczony jest oddział dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Do dyspozycji uczniów jest basen, sala gimnastyczna, świetlice i oddzielne klasopracownie. Uczniowie mają dostęp do komputerów, kserokopiarek i skanerów.

20

21 Szkoła specjalna dla dzieci niedostosowanych społecznie z okręgu Helsingor

22 Jest to szkoła dla uczniów z poważnymi problemami emocjonalnymi i społecznymi. Każdy przypadek rozpatruje specjalna utworzona w szkole Rada. W tej szkole pod opieką 12 nauczycieli jest 12 uczniów. Uczniowie mają od 6 do 14 lat. Do szkoły uczęszczają średnio dwa i pół roku. Celem wspólnej pracy jest powrót ucznia do szkoły ogólnodostępnej. Zajęcia podzielone są na dwie części: rano odbywają się lekcje a popołudniu zajęcia dodatkowe tzw.”koła zainteresowań”


Pobierz ppt "Szkolnictwo specjalne w Danii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google