Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) w programie drEryk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) w programie drEryk"— Zapis prezentacji:

1 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) w programie drEryk
profesjonalne oprogramowanie dla podmiotów leczniczych

2 Wprowadzenie Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego DiLO jest częścią tzw. szybkiej terapii onkologicznej. Celem karty jest ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową poruszanie się w systemie opieki medycznej – pełni ona rolę skierowania. Wprowadzenie karty ma na celu usystematyzowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dzięki niej diagnostyka i leczenie onkologiczne są jasno określone, a pacjent ma zagwarantowaną kompleksową opiekę medyczną na każdym etapie choroby. Pakiet onkologiczny zakłada, że od pierwszej wizyty do diagnozy nie może upłynąć więcej niż 9 tygodni. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

3 Karta jest dokumentem papierowym
Dostęp do karty DiLO Karta jest dokumentem papierowym Karta jest wypełniana w serwisie internetowym udostępnionym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lekarze, którzy chcą wypełniać karty powinni zostać zgłoszeni, celem nadania uprawnień do korzystania z systemu internetowego do wypełniania kart DILO. Lekarze, którzy mogą się spotkać z koniecznością wypełnienia karty powinni zostać zgłoszeni przez Kierowników Klinik i Oddziałów oraz Poradni do Dyrektora USK lub bezpośrednio do Sekcji Informatyki (ewentualnie do pracowników Działu Statystyki Medycznej), celem nadania uprawnień do korzystania z systemu internetowego do wypełniania kart DILO. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

4 Karty DiLO – krok po kroku. Logowanie - Portal świadczeniodawcy
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

5 Karty DiLO – krok po kroku. Logowanie - SZOI
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

6 Karty DiLO – krok po kroku
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

7 Etapy Diagnostyki w ramach pakietu onkologicznego
Diagnostyka podstawowa rozpoczyna się podczas wizyty pacjenta u lekarza POZ / AOS. Przeprowadza on dokładny wywiad z pacjentem i ocenia dolegliwości, ewentualnie zleca wykonanie niezbędnych badań. Pacjent z podejrzeniem nowotworu złośliwego (jeżeli lekarz nie wykluczy tej choroby na podstawie wykonanych badań), otrzymuje kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, dzięki której szybko dostanie się do specjalisty. Diagnostyka wstępna (AOS). Obejmuje katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych - 27 pozycji Diagnostyka pogłębiona (potwierdzenie nowotworu złośliwego AOS). Obejmuje katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych - 17 pozycji Pełny katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych dla Ambulatoryjnego Świadczenia Specjalistycznego zawiera Załącznik nr 5c do zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

8 Karty DiLO – krok po kroku
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

9 Karty DiLO – krok po kroku
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

10 Karty DiLO – krok po kroku
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

11 Jakie informacje zawiera karta?
Karta zawiera rubryki, uzupełniane przez lekarzy na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Zapewnia to zgromadzenie informacji o pacjencie i leczeniu w jednym miejscu: wykaz badań diagnostycznych, diagnoza, informacja o stopniu zaawansowania choroby, plan leczenia. Karta jest własnością pacjenta. Dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza wydającego kartę po zakończeniu leczenia. Świadczeniodawca ma obowiązek nieodpłatnie przekazać pacjentowi oryginał karty oraz przechowywać jej kopię. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

12 Karty DiLO – krok po kroku
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

13 Karty DiLO – krok po kroku
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

14 Karty DiLO – krok po kroku
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

15 Karty DiLO – krok po kroku
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

16 Kto wydaje kartę? Od 1 stycznia 2015 r. karty może wydawać lekarz POZ (przy podejrzeniu nowotworu złośliwego) lub lekarz AOS (jeśli zdiagnozuje taką chorobę). Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzymuje pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu. Kartę mogą otrzymać również pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę wystawia lekarz prowadzący leczenie w szpitalu. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

17 Karty DiLO – krok po kroku
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

18 Zniesienie Limitów Świadczenia związane z diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych w ramach karty DiLO są rozliczane bez limitów. Dzięki temu pacjenci onkologiczni mają łatwiejszy i szybszy dostęp do leczenia. Limity zostały zniesione w placówkach opieki zdrowotnej, które udzielają świadczeń w ramach pakietu onkologicznego (zapewniają terminowość i kompleksowość świadczeń).
 Zniesienie limitowania diagnostyki i leczenia onkologicznego, a także stworzenie odrębnej listy pacjentów onkologicznych spowoduje skrócenie kolejki pacjentów oczekujących na inne świadczenia specjalistyczne i łatwiejszy dostęp do tych świadczeń. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

19 Rola lekarza POZ Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zwiększyła rolę lekarzy POZ w opiece onkologicznej. Nowe zadania lekarzy POZ wpisuję się w zakres ich kompetencji, a zmiany pozwalają im zlecać więcej badań, m.in.: Hematologicznych, Biochemicznych, Immunochemicznych, Elektrokardiograficznych, Ultrasonograficznych, Spirometrycznych. Ta diagnostyka pozwala potwierdzić lub wykluczyć konieczność wizyty pacjenta u specjalisty oraz zwiększa szanse na szybsze wykrycie ewentualnych zmian nowotworowych. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

20 Karta DiLO w drEryk W oprogramowaniu drEryk wprowadzono nowy typ wizyty: Porada związana z wydaniem karty DiLO Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

21 Karta DiLO w drEryk Numer karty uzyskujemy z portalu DILO, także z tego miejsca możemy wydrukować niniejszą kartę onkologiczną wraz z jej unikatowym numerem. Dlatego w oprogramowaniu drEryk nie udostępniono możliwości drukowania w/w karty. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

22 Karta DiLO w drEryk Dla prawidłowego rozliczenia niezbędne jest wpisanie numeru wydanej w portalu karty DILO Okno „Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego” > Identyfikacja karty W AOS do obliczenia czasu trwania diagnostyki stosowana będzie specjalna porada o kodzie nazwana poradą początkową w diagnostyce onkologicznej, sprawozdawana każdorazowo w przypadku świadczeń onkologicznych Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

23 Karta DiLO w drEryk Karta onkologiczna pozwala na zapisanie informacji o wykonanych badaniach, chorobach współistniejących itp.. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

24 Dodatkowe dane potrzebne do rozliczenia – procedury ICD 9
Do sprawozdawczości wymagane jest także podanie procedury ICD 9 wykonanych badań. W oknie wizyty obok rozpoznania, należy wybrać procedury wykonanych do diagnostyki badań:

25 Karta DiLO w drEryk Dla pacjenta z kartą onkologiczną w programie przygotowano specjalne opcje rejestracji do AOS. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

26 Karta DiLO w drEryk Również rejestracja do POZ dla pacjenta z kartą odbywa się automatycznie w trybie pilnym. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

27 Rozliczenia z NFZ W programie drEryk, jeżeli podczas wizyty lekarz wprowadzi po raz pierwszy dla danego pacjenta kartę onkologiczną – wizyta automatycznie zostanie zapisana jako „Porada związana z wydaniem karty onkologicznej”. Nowy typ porady zostanie wyraportowany w raporcie SWIAD z kodem: [ ] Na początek usługa o wartości 50 zł a po upływie 3 miesięcy podlegać będzie modyfikacji o współczynnik wynikający ze wskaźnika wykrywalności nowotworów. Wskaźnik wykrywalności nowotworów, będzie publikowany od drugiego kwartału, do tego czasu pozostanie równy 1. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

28 Prawidłowa konfiguracja programu – taryfa w POZ
Aby prawidłowo rozliczyć wizytę związaną z wydaniem karty onkologicznej, należy w panelu KM wykonać kilka czynności: Zakładka System> Ustawienia> System Taryfa onkologiczna – wprowadzamy wartość 1

29 Rozliczenia z NFZ – taryfa - AOS
Wartość domyślną wyliczamy automatycznie: dla pacjenta pierwszorazowego taryfa 1.1 jeśli minęły nie więcej niż 42 dni od czasu pierwszej wizyty (z kodem ). taryfa 1 jeśli minęło więcej niż 42 dni od czasu pierwszej wizyty (z kodem ). dla pacjenta onkologicznego taryfa 1 jeśli minęło: nie więcej niż 35 dni od czasu pierwszej wizyty diagnostyki wstępnej (z kodem ) nie więcej niż 28 dni od czasu pierwszej wizyty diagnostyki pogłębionej (z kodem ) taryfa 0.7 jeśli minęło więcej dni niż dla taryfy 1 Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

30 Uwarunkowania finansowania świadczeń
Finansowanie świadczeń zostanie obniżone do 70% jeżeli świadczenie zostanie wykonane: w ciągu więcej niż 35 dni od przyjęcia pacjenta z listy oczekujących na diagnostykę wstępną, w ciągu więcej niż 28 dni od przyjęcia pacjenta na diagnostykę pogłębioną (maksymalny czas na rozpoczęcie diagnostyki pogłębionej po diagnostyce wstępnej lub przyjęcia z listy oczekujących) Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

31 Rozliczenia w praktyce
Najczęściej realizowana: Wizyta 1 WP1 W40 – 6 pkt. Do 42 dni – taryfa 1.1 Naliczenie: 6 pkt. * taryfa 1.1 = 6,6 Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

32 Sektor Aplikacji Medycznych
Kontakt: Sektor Aplikacji Medycznych


Pobierz ppt "Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) w programie drEryk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google