Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Globalizacja działalności gospodarczej;  Wzrost konkurencji – wykonujemy tylko to w czym jesteśmy najlepsi;  Łatwy dostęp do informacji i szybka dyfuzja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Globalizacja działalności gospodarczej;  Wzrost konkurencji – wykonujemy tylko to w czym jesteśmy najlepsi;  Łatwy dostęp do informacji i szybka dyfuzja."— Zapis prezentacji:

1

2  Globalizacja działalności gospodarczej;  Wzrost konkurencji – wykonujemy tylko to w czym jesteśmy najlepsi;  Łatwy dostęp do informacji i szybka dyfuzja wiedzy;  Nowe metody produkcji, komunikacji;

3  Mniej rolników – stają się robotnikami;  Mniej robotników – więcej pracowników umysłowych. Rozwój firm IT, konsultingowych, finansowych;  Możliwość pracy 24/7 dzięki różnym strefom czasowym;  Przewaga konkurencyjna krajów oparta na innowacyjności i przedsiębiorczości, a nie dostępie do surowców

4  Dezintegracja dużych przedsiębiorstw, integracja między przedsiębiorstwami;  Organizacje jednocześnie się zwiększają i zmniejszają;  Regiony w kierunku integracji, państwa w kierunku dezintegracji;  Zanik standaryzacji, synchronizacji, centralizacji;  Indywidualizacja produktu.

5  Szybsze zmiany technologii od zmian społecznych;  Nowy typ rodziny;  Nowe instytucje społeczne (Facebook, portale randkowe);  Zmiana systemu edukacyjnego;  Nowy kodeks zachowań społecznych;

6  Osłabienie więzi społecznych;  Ograniczenie realnych relacji;  Indywidualizm;

7  Cywilizacyjne zagrożenie środowiska naturalnego;  Megatrendy ludnościowe;  Dystans Północ – Południe  Terroryzm, przestępczość, choroby cywilizacyjne;  Bezrobocie;  Negatywne skutki Internetu: agresja, gry, pornografia, marnotrawienie czasu, iluzoryczne kontakty;  Energia.

8  Coraz częściej połączenie pracy i nauki;  Trwa całe życie;  Wymaga się od przedsiębiorców – stają się elementem systemu edukacyjnego – finansuje doktorat  Nowe zdalne sposoby;  Homeschooling;

9  Przyszłość należy do tych, co potrafią programować;  Pracodawca – pracownicy - szczególnie młodzi chcą aktywnie uczestniczyć w życiu organizacji,  Negocjacje związki zawodowe – pracodawca – rzadziej dochodzi do strajków,  Pracownicy z różnych kultur – rozumiejący różne kultury.

10  Formy pracy – praca związana z czasem a nie miejscem, własna działalność gospodarcza, partnerskie stosunki z pracodawcą;  Liczba zatrudnionych nie oddaje faktycznej wielkości organizacji;  Mieszane struktury – łączenie organizacji biurokratycznej z nowoczesnymi formami.

11 Dywizje mają dużą niezależność, ale w centrali zapadają decyzje o ich rozwijaniu / zamykaniu (3M) Funkcje kluczowe finanse, B&R

12 Czasem czwarty liść – wykonywanie pracy przez klienta https://prezi.com/ywaommd5sx9f/organizacja-o- strukturze-koniczyny/ Elastycz na siła robocza Kluczo wi praco wnicy Pracow nicy kontrak towi

13  Struktura = funkcja,  Lokalizacja dowolna (Indie), nadal lokalne taryfy;  Dwutorowe działanie: ustalone odpowiedzi na FAQ oraz informacja automatyczna;  Odpowiedzi pojawiają się na ekranie;  Duża hala z boksami (przedzielone 1,2 m ścianką);

14  Duża możliwość kontroli pracowników – automatyczne sprawdzanie 20 parametrów;  Przykład fabryki (masowej produkcji) w białych kołnierzykach;  Dokładne opisanie elementu pracy  film

15  Układ strategicznego współdziałania, w ramach którego realizowany jest plan strategiczny;  Oparcie na potencjale strategicznych partnerów;  Wysoki poziom zaufania;

16  Know – how (grupy partnerskie, klastry, zazębiające się zarządy);  Strukturę (konsorcja, franchising);  Własność (joint venture, capital venture) – działalność innowacyjna, badawczo rozwojowa.

17  Setki małych wytwórców odzieży i tysięcy działających pod wspólnym szyldem punktów sprzedaży. Wspólne centrum dystrybucyjne, system informacji i kontroli.  Dostarcza fachowe porady techniczne, większość urządzeń, prowadzi marketing, czasem wspomaga kapitałowo. Źródło: Mikuła, Pietruszka-Oryl

18  Działa w przestrzeni wirtualnej;  Niektóre funkcje dokonywane nie przez ludzi ale przez systemy informacyjno – komunikacyjne (wirtualne zakupy);  Działa tylko, gdy pojawi się zachęcający projekt;  Czasowa struktura, która może się zmieniać (wirtualna współpraca)

19  Elastyczność działania;  Szybkość;  Obniżanie nakładów inwestycyjnych;  Trudności w egzekwowaniu należności.

20  Kreuje swoją przyszłość;  Ciągłe uczenie się wszystkich członków organizacji;  Tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy;  Kreowanie innowacji;  Ciągłe adaptowanie do zmian;

21  Odrzucenie tradycyjnych struktur;  Zdolność wynajdowania nowych pól aktywności;  Wolność wypowiedzi;  Ciągłe uczenie się;  Partnerskie układy z kontrahentami.

22  Nowe role zarządzające;  Równoważenie interesów wszystkich podmiotów powiązanych z funkcjonowaniem organizacji;  Poszerzenie nadzoru właścicielskiego;  Rada nadzorcza – kontakt spółki z otoczeniem, a nie tylko kontrola Zarządu;  Rada może mediować między właścicielami a zarządem;  Rada też angażuje się w realizację misji i celów organizacji.


Pobierz ppt " Globalizacja działalności gospodarczej;  Wzrost konkurencji – wykonujemy tylko to w czym jesteśmy najlepsi;  Łatwy dostęp do informacji i szybka dyfuzja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google