Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izba Celna w Szczecinie Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju Postępowanie krok – po kroku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izba Celna w Szczecinie Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju Postępowanie krok – po kroku."— Zapis prezentacji:

1 Izba Celna w Szczecinie Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju Postępowanie krok – po kroku

2 Izba Celna w Szczecinie Podatek akcyzowy Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego

3 Samochód osobowy Samochody osobowe to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 (Taryfy celnej) przeznaczone zasadniczo do przewozu osób włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchy drogowym. (Definicja samochodu osobowego stosowana dla potrzeb opodatkowania podatkiem akcyzowym w nabyciu wewnątrzwspólnotowym, zawarta w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym)

4 Samochód osobowy WAŻNE !!! O uznaniu pojazdu za samochód osobowy nie decydują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, na podstawie której samochód jest rejestrowany, ani sposób jego wykorzystania przez użytkownika Zarejestrowanie pojazdu jako samochód ciężarowy lub specjalny nie przesądza o braku obowiązku zapłaty akcyzy O uznaniu pojazdu za samochód osobowy decydujące znaczenie mają cechy budowy wskazujące, że jego zasadniczym przeznaczeniem jest przewóz osób

5 Cechy pojazdu decydujące o zaklasyfikowaniu do samochódów osobowych opodatkowanych akcyzą : 1.stałe siedzenia z wyposażeniem bezpieczeństwa dla każdej osoby w przestrzeni tylnej pojazdu (drugi rząd siedzeń) lub obecność stałych punktów kotwiących do ich zamontowania 2.tylne okna wzdłuż dwóch ścian bocznych; 3.przesuwne, wahadłowe lub podnoszone drzwi z oknami na bocznych ścianach lub z tyłu; 4.brak stałego panelu lub przegrody za przednim rzędem siedzeń; 5.wyposażenie charakterystyczne dla pojazdów przeznaczonych do przewozu osób.

6 Rodzaje i typy pojazdów podlegających opodatkowaniu akcyzą  samochody osobowe,  samochody osobowo-towarowe typu kombi,  Niektóre pojazdy typu pickup*,  samochody osobowe z silnikiem elektrycznym,  samochody kempingowe,  samochody terenowe,  samochody wyścigowe,  karetki pogotowia, samochody typu karawan,  pozostałe niewymienione służące zasadniczo do przewozu osób (wymagające rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym -w tym pojazdy typu quad **). * POJAZDY TYPU PICKUP SAMOCHÓD OSOBOWY TYPU PICKUP – pojazd, w którym maksymalna wew. długość podłogi powierzchni przeznaczonej do transportu jest mniejsza niż 50% długości rozstawu osi pojazdu. ** POJAZDY TYPU QUAD Najczęściej nabywane pojazdy typu Quad ( ATV - przypominające motory na czterech kołach) są klasyfikowane w zależności od rodzaju i pojemności silnika do podpozycji 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 31, 8703 32 i 8703 33 i jako takie objęte są obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego. W rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym samochodami osobowymi nie są pojazdy typu quad o kodzie CN 87031018, do którego klasyfikowane są pojazdy o nietypowej konstrukcji np. o cechach wózka golfowego. Również quady posiadające cechy ciągników, klasyfikowane do pozycji CN 87019090 nie są objęte obowiązkiem zapłaty akcyzy.

7 Obowiązki podatnika Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany : 1.po dokonaniu jego przemieszczenia z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną AKC-U, według wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji pojazdu na terytorium kraju 2.Dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej, akcyzy w terminie 30 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji pojazdu na terytorium kraju

8 Podatek akcyzowy od samochodów osobowych sprowadzonych z krajów UE Po dokonaniu formalności związanych ze złożeniem deklaracji AKC-U i zapłatą akcyzy naczelnik urzędu celnego zobowiązany jest, dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju, do wydania podatnikowi, na jego wniosek, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju W celu uzyskania takiego potwierdzenia należy postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami

9 KROK PIERWSZY Wypełnianie deklaracji AKC-U Deklaracja AKC-U do pobrania Informacje pomocne przy wypełnianiu deklaracji AKC-UInformacje pomocne przy wypełnianiu deklaracji AKC-U do poprania

10 Trzeba wiedzieć Organ uprawniony jest do weryfikacji podstawy opodatkowania (wartości samochodu wskazanej w deklaracji) oraz jej zmiany w przypadku gdy bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega ona od średniej wartości rynkowej tego samochodu (art. 104 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym ). Dokumenty (np. umowę kupna, ocenę techniczną rzeczoznawcy, dokumentację fotograficzną, rachunki za zakup części i usługi związane z naprawą samochodu, dokumenty z odprawy celnej dokonane poza terytorium kraju), które mogą dokumentować wartość samochodu warto – dla celów dowodowych – przechowywać przez okres pięciu lat.

11 KROK DRUGI Wypełnienie wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy Wniosek do pobrania KROK TRZECI Uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Druk przelewu - opłata skarbowa Druk przelewu - opłata skarbowa (do pobrania)

12 - Warto wiedzieć Deklaracja AKC-U może być złożona przez osobę upoważnioną. Od upoważnienia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 Z opłaty zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (mąż, żona, dziadkowie, pełnoletnie dzieci, pełnoletnie rodzeństwo). Druk przelewu – opłata za upoważnienie do pobrania

13 Urząd Celny w Szczecinie KROK CZWARTY Złożenie: Deklaracji AKC-U, Wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy Dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty skarbowej Osobiście Za pośrednictwem poczty na adres komórki przyjmującej deklaracje AKC-U Za pośrednictwem poczty elektronicznej Dokumenty można złożyć

14 Dokumenty można złożyć w: Urząd Celny w Szczecinie Ul. Żołnierska 45, 71-210 Szczecin, parter, pokój 30, tel. 440 65 51, 440 65 52, 440 65 53 poniedziałek od 8:00 do 17:00 od wtorku do piątku 8:00 do 15:00 Odział Celny w Świnoujściu, ul. Dworcowa 1, 72-600 Świnoujście tel. 322 63 02, 322 63 05 od poniedziałku do niedzieli całodobowo Odział Celny w Stargardzie Szczecińskim ul. I Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 577 01 34 od poniedziałku do piątku 7:45 do 15:00 Oddział Celny w Kołobrzegu ul. Portowa 41 78-100 Kołobrzeg Tel. 94 354 51 98 od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30 Oddział Celny w Koszalinie ul. Przemysłowa 3 75-216 Koszalin Tel. 94 341 61 03 od poniedziałku do piątku 7:45 do 15:00 Oddział Celny w Szczecinku ul. Łukasiewicza 1 78-400 Szczecinek Tel. 94 374 67 81 od poniedziałku do piątku 7:45 do 15:00

15 KROK PIĄTY Zapłata podatku akcyzowego Przelew na konto: Izba Celna w Szczecinie, NBP O/O Szczecin 22 1010 1599 0029 0322 2400 0000 Druk do pobrania LUB Kasa Urzędu Celnego lub Oddziału Celnego

16 KROK SZÓSTY Odbiór potwierdzenia zapłaty akcyzy Osobiście Za pośrednictwem poczty ZADEKLARUJ SIĘ


Pobierz ppt "Izba Celna w Szczecinie Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju Postępowanie krok – po kroku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google