Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izba Celna w Szczecinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izba Celna w Szczecinie"— Zapis prezentacji:

1 Izba Celna w Szczecinie Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju Postępowanie krok – po kroku

2 Podatek akcyzowy Izba Celna w Szczecinie Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego

3 Samochód osobowy Samochody osobowe to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 (Taryfy celnej) przeznaczone zasadniczo do przewozu osób włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchy drogowym . (Definicja samochodu osobowego stosowana dla potrzeb opodatkowania podatkiem akcyzowym w nabyciu wewnątrzwspólnotowym, zawarta w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym)

4 WAŻNE !!! Samochód osobowy
O uznaniu pojazdu za samochód osobowy nie decydują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, na podstawie której samochód jest rejestrowany, ani sposób jego wykorzystania przez użytkownika Zarejestrowanie pojazdu jako samochód ciężarowy lub specjalny nie przesądza o braku obowiązku zapłaty akcyzy O uznaniu pojazdu za samochód osobowy decydujące znaczenie mają cechy budowy wskazujące, że jego zasadniczym przeznaczeniem jest przewóz osób

5 Cechy pojazdu decydujące o zaklasyfikowaniu do samochódów osobowych opodatkowanych akcyzą :
stałe siedzenia z wyposażeniem bezpieczeństwa dla każdej osoby w przestrzeni tylnej pojazdu (drugi rząd siedzeń) lub obecność stałych punktów kotwiących do ich zamontowania tylne okna wzdłuż dwóch ścian bocznych; przesuwne, wahadłowe lub podnoszone drzwi z oknami na bocznych ścianach lub z tyłu; brak stałego panelu lub przegrody za przednim rzędem siedzeń; wyposażenie charakterystyczne dla pojazdów przeznaczonych do przewozu osób.

6 Rodzaje i typy pojazdów podlegających opodatkowaniu akcyzą
samochody osobowe, samochody osobowo-towarowe typu kombi, Niektóre pojazdy typu pickup*, samochody osobowe z silnikiem elektrycznym, samochody kempingowe, samochody terenowe, samochody wyścigowe, karetki pogotowia, samochody typu karawan, pozostałe niewymienione służące zasadniczo do przewozu osób (wymagające rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym -w tym pojazdy typu quad **) . * POJAZDY TYPU PICKUP SAMOCHÓD OSOBOWY TYPU PICKUP – pojazd, w którym maksymalna wew. długość podłogi powierzchni przeznaczonej do transportu jest mniejsza niż 50% długości rozstawu osi pojazdu. ** POJAZDY TYPU QUAD Najczęściej nabywane pojazdy typu Quad ( ATV - przypominające motory na czterech kołach) są klasyfikowane w zależności od rodzaju i pojemności silnika do podpozycji , , , , i i jako takie objęte są obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego. W rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym samochodami osobowymi nie są pojazdy typu quad o kodzie CN , do którego klasyfikowane są pojazdy o nietypowej konstrukcji np. o cechach wózka golfowego. Również quady posiadające cechy ciągników, klasyfikowane do pozycji CN nie są objęte obowiązkiem zapłaty akcyzy.

7 Obowiązki podatnika Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
samochodu osobowego jest obowiązany : po dokonaniu jego przemieszczenia z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną AKC-U, według wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji pojazdu na terytorium kraju Dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej, akcyzy w terminie 30 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji pojazdu na terytorium kraju

8 Podatek akcyzowy od samochodów osobowych sprowadzonych z krajów UE
Po dokonaniu formalności związanych ze złożeniem deklaracji AKC-U i zapłatą akcyzy naczelnik urzędu celnego zobowiązany jest, dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju, do wydania podatnikowi, na jego wniosek, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju W celu uzyskania takiego potwierdzenia należy postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami

9 Wypełnianie deklaracji AKC-U
KROK PIERWSZY Wypełnianie deklaracji AKC-U Deklaracja AKC-U do pobrania Informacje pomocne przy wypełnianiu deklaracji AKC-U do poprania

10 Trzeba wiedzieć Organ uprawniony jest do weryfikacji podstawy opodatkowania (wartości samochodu wskazanej w deklaracji) oraz jej zmiany w przypadku gdy bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega ona od średniej wartości rynkowej tego samochodu (art. 104 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym ). Dokumenty (np. umowę kupna, ocenę techniczną rzeczoznawcy, dokumentację fotograficzną, rachunki za zakup części i usługi związane z naprawą samochodu, dokumenty z odprawy celnej dokonane poza terytorium kraju), które mogą dokumentować wartość samochodu warto – dla celów dowodowych – przechowywać przez okres pięciu lat.

11 Uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
KROK DRUGI Wypełnienie wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy Wniosek do pobrania KROK TRZECI Uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie nr Druk przelewu - opłata skarbowa (do pobrania)

12 - Warto wiedzieć Deklaracja AKC-U może być złożona przez osobę upoważnioną. Od upoważnienia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie nr Z opłaty zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (mąż, żona, dziadkowie, pełnoletnie dzieci, pełnoletnie rodzeństwo). Druk przelewu – opłata za upoważnienie do pobrania

13 Wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy
Urząd Celny w Szczecinie KROK CZWARTY Złożenie: Deklaracji AKC-U, Wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy Dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty skarbowej Dokumenty można złożyć Osobiście Za pośrednictwem poczty na adres komórki przyjmującej deklaracje AKC-U Za pośrednictwem poczty elektronicznej

14 Dokumenty można złożyć w:
Urząd Celny w Szczecinie Ul. Żołnierska 45, Szczecin, parter, pokój 30, tel , , poniedziałek od 8:00 do 17:00 od wtorku do piątku 8:00 do 15:00 Odział Celny w Świnoujściu, ul. Dworcowa 1, Świnoujście tel , od poniedziałku do niedzieli całodobowo Odział Celny w Stargardzie Szczecińskim ul. I Brygady 35, Stargard Szczeciński tel od poniedziałku do piątku 7:45 do 15:00 Oddział Celny w Kołobrzegu ul. Portowa 41 Kołobrzeg Tel 7:30 do 15:30 Oddział Celny w Koszalinie ul. Przemysłowa 3 Koszalin Tel Oddział Celny w Szczecinku ul. Łukasiewicza 1 Szczecinek Tel

15 Zapłata podatku akcyzowego
KROK PIĄTY Zapłata podatku akcyzowego Przelew na konto: Izba Celna w Szczecinie, NBP O/O Szczecin Druk do pobrania LUB Kasa Urzędu Celnego lub Oddziału Celnego

16 Odbiór potwierdzenia zapłaty akcyzy
KROK SZÓSTY Odbiór potwierdzenia zapłaty akcyzy ZADEKLARUJ SIĘ Osobiście Za pośrednictwem poczty


Pobierz ppt "Izba Celna w Szczecinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google