Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izba Celna w Szczecinie Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju Postępowanie krok – po kroku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izba Celna w Szczecinie Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju Postępowanie krok – po kroku."— Zapis prezentacji:

1 Izba Celna w Szczecinie Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju Postępowanie krok – po kroku

2 Izba Celna w Szczecinie Podatek akcyzowy Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego

3 Samochód osobowy Samochody osobowe to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 (Taryfy celnej) przeznaczone zasadniczo do przewozu osób włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchy drogowym. (Definicja samochodu osobowego stosowana dla potrzeb opodatkowania podatkiem akcyzowym w nabyciu wewnątrzwspólnotowym, zawarta w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym)

4 Samochód osobowy WAŻNE !!! O uznaniu pojazdu za samochód osobowy nie decydują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, na podstawie której samochód jest rejestrowany, ani sposób jego wykorzystania przez użytkownika Zarejestrowanie pojazdu jako samochód ciężarowy lub specjalny nie przesądza o braku obowiązku zapłaty akcyzy O uznaniu pojazdu za samochód osobowy decydujące znaczenie mają cechy budowy wskazujące, że jego zasadniczym przeznaczeniem jest przewóz osób

5 Cechy pojazdu decydujące o zaklasyfikowaniu do samochódów osobowych opodatkowanych akcyzą : 1.stałe siedzenia z wyposażeniem bezpieczeństwa dla każdej osoby w przestrzeni tylnej pojazdu (drugi rząd siedzeń) lub obecność stałych punktów kotwiących do ich zamontowania 2.tylne okna wzdłuż dwóch ścian bocznych; 3.przesuwne, wahadłowe lub podnoszone drzwi z oknami na bocznych ścianach lub z tyłu; 4.brak stałego panelu lub przegrody za przednim rzędem siedzeń; 5.wyposażenie charakterystyczne dla pojazdów przeznaczonych do przewozu osób.

6 Rodzaje i typy pojazdów podlegających opodatkowaniu akcyzą  samochody osobowe,  samochody osobowo-towarowe typu kombi,  Niektóre pojazdy typu pickup*,  samochody osobowe z silnikiem elektrycznym,  samochody kempingowe,  samochody terenowe,  samochody wyścigowe,  karetki pogotowia, samochody typu karawan,  pozostałe niewymienione służące zasadniczo do przewozu osób (wymagające rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym -w tym pojazdy typu quad **). * POJAZDY TYPU PICKUP SAMOCHÓD OSOBOWY TYPU PICKUP – pojazd, w którym maksymalna wew. długość podłogi powierzchni przeznaczonej do transportu jest mniejsza niż 50% długości rozstawu osi pojazdu. ** POJAZDY TYPU QUAD Najczęściej nabywane pojazdy typu Quad ( ATV - przypominające motory na czterech kołach) są klasyfikowane w zależności od rodzaju i pojemności silnika do podpozycji , , , , i i jako takie objęte są obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego. W rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym samochodami osobowymi nie są pojazdy typu quad o kodzie CN , do którego klasyfikowane są pojazdy o nietypowej konstrukcji np. o cechach wózka golfowego. Również quady posiadające cechy ciągników, klasyfikowane do pozycji CN nie są objęte obowiązkiem zapłaty akcyzy.

7 Obowiązki podatnika Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany : 1.po dokonaniu jego przemieszczenia z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną AKC-U, według wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji pojazdu na terytorium kraju 2.Dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej, akcyzy w terminie 30 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji pojazdu na terytorium kraju

8 Podatek akcyzowy od samochodów osobowych sprowadzonych z krajów UE Po dokonaniu formalności związanych ze złożeniem deklaracji AKC-U i zapłatą akcyzy naczelnik urzędu celnego zobowiązany jest, dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju, do wydania podatnikowi, na jego wniosek, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju W celu uzyskania takiego potwierdzenia należy postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami

9 KROK PIERWSZY Wypełnianie deklaracji AKC-U Deklaracja AKC-U do pobrania Informacje pomocne przy wypełnianiu deklaracji AKC-UInformacje pomocne przy wypełnianiu deklaracji AKC-U do poprania

10 Trzeba wiedzieć Organ uprawniony jest do weryfikacji podstawy opodatkowania (wartości samochodu wskazanej w deklaracji) oraz jej zmiany w przypadku gdy bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega ona od średniej wartości rynkowej tego samochodu (art. 104 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym ). Dokumenty (np. umowę kupna, ocenę techniczną rzeczoznawcy, dokumentację fotograficzną, rachunki za zakup części i usługi związane z naprawą samochodu, dokumenty z odprawy celnej dokonane poza terytorium kraju), które mogą dokumentować wartość samochodu warto – dla celów dowodowych – przechowywać przez okres pięciu lat.

11 KROK DRUGI Wypełnienie wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy Wniosek do pobrania KROK TRZECI Uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie nr Druk przelewu - opłata skarbowa Druk przelewu - opłata skarbowa (do pobrania)

12 - Warto wiedzieć Deklaracja AKC-U może być złożona przez osobę upoważnioną. Od upoważnienia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie nr Z opłaty zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (mąż, żona, dziadkowie, pełnoletnie dzieci, pełnoletnie rodzeństwo). Druk przelewu – opłata za upoważnienie do pobrania

13 Urząd Celny w Szczecinie KROK CZWARTY Złożenie: Deklaracji AKC-U, Wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy Dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty skarbowej Osobiście Za pośrednictwem poczty na adres komórki przyjmującej deklaracje AKC-U Za pośrednictwem poczty elektronicznej Dokumenty można złożyć

14 Dokumenty można złożyć w: Urząd Celny w Szczecinie Ul. Żołnierska 45, Szczecin, parter, pokój 30, tel , , poniedziałek od 8:00 do 17:00 od wtorku do piątku 8:00 do 15:00 Odział Celny w Świnoujściu, ul. Dworcowa 1, Świnoujście tel , od poniedziałku do niedzieli całodobowo Odział Celny w Stargardzie Szczecińskim ul. I Brygady 35, Stargard Szczeciński tel od poniedziałku do piątku 7:45 do 15:00 Oddział Celny w Kołobrzegu ul. Portowa Kołobrzeg Tel od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30 Oddział Celny w Koszalinie ul. Przemysłowa Koszalin Tel od poniedziałku do piątku 7:45 do 15:00 Oddział Celny w Szczecinku ul. Łukasiewicza Szczecinek Tel od poniedziałku do piątku 7:45 do 15:00

15 KROK PIĄTY Zapłata podatku akcyzowego Przelew na konto: Izba Celna w Szczecinie, NBP O/O Szczecin Druk do pobrania LUB Kasa Urzędu Celnego lub Oddziału Celnego

16 KROK SZÓSTY Odbiór potwierdzenia zapłaty akcyzy Osobiście Za pośrednictwem poczty ZADEKLARUJ SIĘ


Pobierz ppt "Izba Celna w Szczecinie Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju Postępowanie krok – po kroku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google