Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać"— Zapis prezentacji:

1 Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać
(Antoine de Saint-Exupéry)

2 Twórczość, kreatywność, innowacyjność

3 Twórczość Słowo "tworzyć" (kreować) i "twórczość" (kreacja) pochodzą od łacińskiego creatus i creare oznaczających „robić”, „produkować”, „rosnąć” lecz pochodzą także od francuskiego kere mającego źródło w imieniu rzymskiej bogini Ziemi - Ceres

4 Tworzyć to znaczy: powodować powstawanie czegoś, być sprawcą rzeczy, której przedtem nie było Komponować, układać, pisać utwór muzyczny lub dzieło literackie mieć postać czegoś, składać się na coś, stanowić coś

5 Trzy znaczenia pojęcia twórcy
Twórca Człowiek (od XX w) artysta (XIX w) Bóg (średniowiecze)

6 kreatywność Kreatywność odnosi się do cech człowieka, zdolnego do generowania rzeczy mających określoną, pozytywną wartość, związaną z dobrem, prawdą, pięknem i użytecznością techniczna Edward Nęcka uważa, iż termin ten jest coraz częściej stosowany, aby odróżnić znaczenie twórczości jako cechy osoby od znaczenia twórczości jako cech wytworu i całości dorobku twórcy Zarezerwowana jest do nazwania zachowań i cech człowieka Myślenie lateralne to zdolność tworzenia pozornie nie istniejących połączeń, zdolność patrzenia na rzeczy z różnych stron

7 Kreatywność to zdolność człowieka do w miarę częstego generowania nowych i wartościowych wytworów (rzeczy, idei, metod działania itd.)

8 Innowacyjność To wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona
Innowator to człowiek wprowadzający innowacje

9 Ludzie kreatywni generują pomysły Innowatorzy wdrażają je do praktyki
Człowiek o rozwiniętej postawie twórczej generuje pomysły i stosuje je w praktyce

10 Czynniki zewnętrzne wpływające na kreatywność
Inhibitory To czynniki mające negatywny wpływ na aktywność twórczą, hamujące i utrudniające jej przebieg Stymulatory To czynniki mające pozytywny wpływ na aktywność twórczą, dynamizujące i usprawniające jej przebieg

11 Co ogranicza kreatywność?
niesłuszne przekonanie, że zawsze istnieje tylko jedna dobra odpowiedź Konformizm, czyli udzielanie takiej odpowiedzi, jakiej się od nas oczekuje brak chęci i odwagi do stawiania wyzwań tendencja do pochopnych osądów obawa przed ośmieszeniem, brak chęci podjęcia ryzyka

12 Co ogranicza kreatywność?
Brak motywacji Stwierdzenie „ja i tak nie jestem twórczy” Brak umiejętności dostrzegania problemów Przedwczesne przerywanie procesów twórczych – niecierpliwość Rywalizacja Jednostronność postrzegania danego problemu Nadmierna wiedza Taktyka kury str. 194 Co ogranicza kreatywność?

13 Rodzaje szkolnych inhibitorów
Przeszkody związane z celami i treściami wychowania oraz nauczania (programem szkolnym) nastawienie na przyswajanie wiedzy, a nie rozwijanie myślenia Przeszkody związane z postawami nauczyciela i metodami nauczania Przeszkody związane z postawami uczniów Przeszkody związane z bazą lokalową i wyposażeniem szkół

14 Co wspomaga kreatywność?
Zawieszenie osądu – powstrzymanie się od przedwczesnej oceny pomysłów, pomysł musi zaistnieć, musi zostać napisany, narysowany, ocenimy go na końcu Spontaniczność – im bardziej szalone pomysły, tym lepsze wyniki, wiele z nich będzie kompletnie niemądra lub nieadekwatna do problemu i trzeba je odrzucić, ale pozwoli to wyselekcjonować kilka naprawdę dobrych koncepcji

15 Co wspomaga kreatywność?
Ilość – im więcej pomysłów, tym lepiej, z wielu pomysłów łatwiej wybrać kilka naprawdę dobrych np.. Technika burzy mózgów, generujemy pomysły do oporu Wzajemne ulepszenia – łączenie i wzbogacanie pomysłów innych – z problemem warto się podzielić z innymi, co dwie głowy to nie jedna, każda kolejna osoba może mieć zupełnie inne pomysły

16 Warunki procesu twórczego
Inspirowanie Stymulowanie Budzenie Ożywianie potencjalnych zdolności twórczych Usuwanie Różnorodnych barier i przeszkód, które hamują aktywność twórczą Rozwijanie Wiedzy i umiejętności niezbędnych w twórczym myśleniu i działaniu

17 Dydaktyka kreatywności
Metody stymulujące ciekawość poznawczą i myślenie pytajne np. 20 pytań do zdania Wykorzystujące techniki myślenia dywergencyjnego np. ćwiczenie płynności i giętkości słownej Wykorzystujące analogie i metafory Metody oparte na dramie kreatywnej Trening twórczości

18 Dialektyczne wymiary osobowości twórczej
bystrość (inteligencja) i naiwność energia fizyczna i zamiłowanie do ciszy i spokoju wesołość i dyscyplina wyobraźnia i fantazja z jednej strony oraz zakorzenione poczucie rzeczywistości z drugiej niezwykła pokora i duma w tym samym czasie buntowniczość i niezależność Zdolność do przeżywania smutku ale także zdolność do przezywania wielkiej radości subiektywizm i jednocześnie ekstremalne poczucie obiektywności postępowanie na kontinuum od introwersji do ekstrawersji

19 przepis na twórczy umysł
Jak być kreatywnym – przepis na twórczy umysł Zadziwienie – staraj się pielęgnować w sobie mentalność odkrywcy, zachowuj dziecięcą ciekawość świata i kwestionuj to, co inni uważają za oczywiste Motywacja – gdy tylko stwierdzisz u siebie iskierkę zainteresowania czymś, rób wszystko, aby ją podsycić Odwaga intelektualna – staraj się myśleć wbrew powszechnie przyjętym schematom i nawykom postępowania Relaks – poświęć trochę czasu na swobodne rozmyślania i marzenia, ponieważ to właśnie wówczas przychodzą do głowy najlepsze pomysły – zjawisko olśnienia

20 Przepis na twórczy umysł
Baw się pomysłami Baw się dwuznacznością Błędy są przydatne, są informacją zwrotną Wierz w to, że jesteś kreatywny Jest bardzo wiele właściwych odpowiedzi

21 Codzienna twórczość Impuls – podłoże i źródło twórczości, które może być nieświadome. Czasami impulsem są sny, codzienne doświadczenia, spotykani ludzie, uczucia Formułowanie problemów – Na tym etapie proces twórczy wymaga braku zgody na zastaną rzeczywistość, potrzeby zmiany, chęci zadawania pytań, wyobrażania sobie nowych rozwiązań Działanie – czyli cykle twórcze, dobieranie rozwiązań do problemu Twórczość jako sposób życia – w konsekwencji trzech pierwszych etapów mamy do czynienia z twórczością przenikającą całe życie ludzkie

22 Twórczość dzieci i młodzieży
Dzieci nie są twórcze podejście elitarno – przedmiotowe Dzieci są twórcze, czasem bardziej twórcze niż dorośli, podejście podmiotowo – humanistyczne Podejście realistyczne – dzieci są twórcze tylko w pewnych dziedzinach twórczość dzieci przejawia się najpełniej w nieco innych formach (dziedzinach) niż nauka, technika, działalność społeczna a jej cechami swoistymi są: ciekawość poznawcza, fantazjowanie, gra wyobraźni, zabawy tematyczne i konstrukcyjne oraz plastyka Str 178, 180

23 Konsekwencje kreatywności
Jest niezbędna dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i każdej jednostki z osobna Bez niej nie byłoby sztuki, nauki, innowacji, żadnego postępu Pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji Dzięki niej każdy może przekraczać własne granice Świat się zmienia, powstają nowe narzędzia, nowe idee, powstaje nowe postrzeganie, a niektóre wzorce pozostają od lat takie same

24 Umysł to nie dzban, który należy wypełnić, ale ognisko, które wypada zapalić   (Plutarch)

25 Kreatywność jest zabawą pomysłami a zabawa jest wolna
Kreatywność jest zabawą pomysłami a zabawa jest wolna. Ci którzy muszą się bawić nie umieją się bawić


Pobierz ppt "Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać"

Podobne prezentacje


Reklamy Google