Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKO-BIOLOGICZNE PODSTAWY FIZYKOTERAPII. PLAN WYKŁADU 1. Bodźce lecznicze 2. Reakcje i reaktywność na bodźce 3. Przekazywanie i dawkowanie energii 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKO-BIOLOGICZNE PODSTAWY FIZYKOTERAPII. PLAN WYKŁADU 1. Bodźce lecznicze 2. Reakcje i reaktywność na bodźce 3. Przekazywanie i dawkowanie energii 4."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKO-BIOLOGICZNE PODSTAWY FIZYKOTERAPII

2 PLAN WYKŁADU 1. Bodźce lecznicze 2. Reakcje i reaktywność na bodźce 3. Przekazywanie i dawkowanie energii 4. Tolerancja na bodźce

3 BODŹCE Kinetyczne Mechaniczne Elektryczne Chemiczne Świetlne Dźwiękowe Termiczne Psychiczne Klimatyczne Hydrostatyczne Hydrodynamiczne PODSTAWOWE BODŹCE LECZNICZE STOSOWANE W FIZJOTERAPII

4 I ZASADA TERMODYNAMIKI ENERGIA NIE JEST WYTWARZANA ANI NISZCZONA, ALE PRZETWARZANA

5 RODZAJE ENERGII STOSOWANYCH W FIZJOTERAPII I WYTWARZANYCH W ORGANIŹMIE CIEPLNACIEPLNA ELEKTRYCZNAELEKTRYCZNA ELEKTROMAGNETYCZNAELEKTROMAGNETYCZNA (pole) MECHANICZNAMECHANICZNA CHEMICZNA (tylko w organizmie)CHEMICZNA (tylko w organizmie)

6 ENERGIE NATURALNE RODZAJE ENERGII : - promieniowanie elektromagnetyczne, wytwarzane przez Ziemię - promieniowanie UV mieszczące się w widmie słonecznym - ciepło Słońca i innych źródeł - energia mechaniczna i ciążenie Ziemi, woda, wiatrRODZAJE ENERGII : - promieniowanie elektromagnetyczne, wytwarzane przez Ziemię - promieniowanie UV mieszczące się w widmie słonecznym - ciepło Słońca i innych źródeł - energia mechaniczna i ciążenie Ziemi, woda, wiatr REAKCJE WYWOŁANE ENERGIAMI NATURALNYMI - powstają w miejscu absorpcji i w miejscach odległych, mają charakter reakcji adaptacyjnychREAKCJE WYWOŁANE ENERGIAMI NATURALNYMI - powstają w miejscu absorpcji i w miejscach odległych, mają charakter reakcji adaptacyjnych

7 ENERGIE SZTUCZNE RODZAJE ENERGII : - promieniowanie elektromagnetyczne o parametrach nie występujących w przyrodzie - ultradźwięki - pole magnetyczne o parametrach nie występujących w przyrodzieRODZAJE ENERGII : - promieniowanie elektromagnetyczne o parametrach nie występujących w przyrodzie - ultradźwięki - pole magnetyczne o parametrach nie występujących w przyrodzie REAKCJE WYWOŁANE ENERGIAMI SZTUCZNYMI - powstają w miejscu absorpcji energiiREAKCJE WYWOŁANE ENERGIAMI SZTUCZNYMI - powstają w miejscu absorpcji energii

8 MECHANIZM RECEPCJI BODŹCA PRZEZ KOMÓRKĘ bodziec receptor Zmiany jonowe Na + K + Komórka depolaryzacja błony komórkowej (potencjał receptorowy) *bodziec fizyczny inicjuje lub uzupełnia proces leczniczy

9 KOMUNIKACJA MIĘDZYKOMÓRKOWA PODSTAWOWE DEFINICJE Receptory komórkowe Są to wyspecjalizowane struktury białkowe, zdolne do odbierania-przekształcania- przekazywania informacji ze środowiska zewnętrznego do efektorów Ligandy Są to związki łączące się z receptorem Agonista Jest to ligand pobudzający receptor Antagonista Jest to ligand hamujący receptor

10 PODZIAŁ RECEPTORÓW KOMÓRKOWYCH Receptory zewnątrzkomórkowe: a. Jonotropowe (ligandy jonowe) b. Metabotropowe (białko G) c. Katalityczne (enzymy) Receptory wewnątrzkomórkowe a. Cytoplazmatyczne b. Jądrowe

11 CYTOKINY HORMONOPODOBNE BIAŁKA I PEPTYDY. Wydzielane są przez komórki, wpływają na funkcje innych komórek Interleukiny 1-18 Interferony TNF Czynniki wzrostowe: (TGF, GM-CSE) Chemokiny Inne

12 MECHANIZM DZIAŁANIA BODŹCA FIZYCZNEGO KOMUNIKACJA MIĘDZYKOMÓRKOWA bodziec receptor Zmiany aktywności organizmu Sterowanie układami Wykonawczymi (mięśnie, gruczoły) W zakresie biologicznym informacyjnym KodowanieKodowanie IntegracjaIntegracja PrzechowywaniePrzechowywanie

13 Komunikacja międzykomórkowa A) bezpośrednia (jądrowa) B) pośrednia (poprzez transportery

14 SPOSOBY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ Sygnalizacja endokrynnaSygnalizacja endokrynna (hormonalna)- wydzielanie substancji sygnałowej do krwioobiegu Sygnalizacja parakrynowaSygnalizacja parakrynowa miejscowe wydzielanie substancji sygnałowej Sygnalizacja neuronalnaSygnalizacja neuronalna (nerwowa)- poprzez substancje sygnałowe zawarte w błonach komórkowych (sygnalizacja bezpośrednia)

15 Podział sposobów komunikacji a)bezpośrednia b)pośrednia (transportery) Poziomy komunikacji: błonowy cytoplazmatyczny jądrowy

16 PRAWO SCHULTZA-ARNDTA SŁABE ŚREDNIE MOCNE rodzaje bodźców działanie Pobudzają procesy życiowe Wywołują reakcje adaptacyjne Hamują procesy życiowe, działają destrukcyjnie

17 RODZAJE I CECHY BODŹCÓW BODZIEC - cechy : siła działania, czas, częstotliwość i szybkość 1. bodźce zmysłowe działające na receptory (np. światło i dźwięk) 2. bodźce działające na cytoplazmę komórkową poprzez: uwalnianie: poprzez: uwalnianie: * termoreceptory * histaminy * termoreceptory * histaminy * mechanoreceptory * adrenaliny * mechanoreceptory * adrenaliny * chemoreceptory * prostaglandyny * chemoreceptory * prostaglandyny * nocyceptory * bradykininy * nocyceptory * bradykininy * osmoreceptory * serotoniny * osmoreceptory * serotoniny * acetylocholiny * acetylocholiny

18 REAKTYWNOŚĆ NA BODŹCE zależy od: Cech bodźca Zdolności organizmu do odpowiedzi - rodzaj tkanki - okolica - wielkość powierzchni - wrażliwość osobnicza (wiek, płeć, rodzaj choroby, leki, inne) rodzaj choroby, leki, inne) - stanu aktywności narządu (stan czynnościowy układu autonomicznego) czynnościowy układu autonomicznego)

19 TYPY REAKCJI NA BODŹCE LECZNICZE TYP A TYP B TYP C SŁABYPOWOLNY SZYBKISOLNY MIESZANY CHARAKTER REAKCJI ODPOWIEDŹ LECZNICZA WAGOTONICYASTENICY SYMPATYKOTONICYPYKNICY WAGOTONICY + CECHY SYMPAT. PÓŹNA (PO 3-4 TYG.) WCZESNA (PO 1 TYG.) PO 2 TYG.

20 TRZY FAZY ZMIAN AKTYWNOŚCI W UKŁADZIE AUTONOMICZNYM PODCZAS TERAPII BODŹCOWEJ I FAZA WSTĘPNA chwiejność układu, reakcje alarmowe II FAZA ERGOTROPOWA ERGOTROPOWA faza walki, wzmożonych reakcji III FAZA TROFOTROPOWAodpoczynku, zdrowienia, adaptacji

21 STAN AKTYWNOŚCI NARZĄDU A REAKTYWNOŚĆ NA BODŹCE Im bardziej nasilona jest czynność narządu (pobudzenie układu autonomicznego) tym mniejsza jest jego pobudliwość na bodźce pobudzające, a większa na hamujące (reguła Wildera)

22 RODZAJE REAKCJI WYWOŁANYCH DZIAŁANIEM ENERGII 1.Miejscowe 2.Odległe 3.Uogólnione MIEJSCE 1.Natychmiastowe 2.Późne CZAS 1.Fizykochemiczne 2.Chemiczne 3.Biologiczne MECHANIZMY Adaptacyjne (czynne), kompensacyjne, ochronne, alarmowe CHARAKTER REAKCJI

23 PRZEBIEG REAKCJI ADAPTACYJNYCH WYWOŁANYCH BODŹCAMI LECZNICZYMI 1. odbieranie informacji przez receptory1. odbieranie informacji przez receptory 2. Przewodzenie impulsów drogami nerwowymi do ośrodków2. Przewodzenie impulsów drogami nerwowymi do ośrodków 3. Przetwarzanie informacji przez ośrodki w kierunku pobudzenia wybranych narządów (intensywność, czas działania)3. Przetwarzanie informacji przez ośrodki w kierunku pobudzenia wybranych narządów (intensywność, czas działania) 4. Przesyłanie informacji z ośrodków do efektorów (narządów wykonujących czynności: mięśnie, naczynia, gruczoły, metabolizm)4. Przesyłanie informacji z ośrodków do efektorów (narządów wykonujących czynności: mięśnie, naczynia, gruczoły, metabolizm)

24 Rodzaje reakcji adaptacyjnych REAKCJE ADAPTACYJNE: 1. Ogólne( systemowe) 2. Miejscowe

25 Cechy nośnika Pojemność- ilość energ. jaka może zmieścić się w jedn.pojemności Przewodność- ilość energii przekazywana w jednostce czasu

26 PRZEKAZYWANIE ENERGII- NOŚNIKI (przykłady) Ciepłolecznictwo: Woda, para wodna Powietrze Kataplazmy Parafina BorowinaKrioterapia Ciekłe postacie: Azot Dwutlenek azotu Dwutlenek węgla Powietrze

27 PRAWO GROTHUSA-DRAPERA „Zmiany w tkankach wywołuje tylko ta energia, która została zaabsorbowana” wsp. absorpcji= ilość energii pochłoniętej całkowita ilość energii

28 JEDNOSTAJNY (natężenie, kierunek) CIĄGŁYPRZERYWANY (impuls, przerwa, fala, prędkość) CYKLICZNY (cykl, częstotliwość, amplituda, fala) PRZEPŁYW ENERGII (przebieg)

29 II ZASADA TERMODYNAMIKI „Aby energia mogła być przekazana musi zaistnieć różnica potencjałów między ciałem przekazującym a pobierającym energię” Sir Isaac Newton (zmodyf.)

30 DAWKOWANIE ENERGII LECZNICZYCH DAWKI FIZYCZNE DAWKI BIOLOGICZNE DAWKI BIOLOGICZNE (terapeutyczne) - Ilość energii - dżule (J), kalorie (cal) - Moc - waty (W), J/sek - Natężenie, gęstość - J/cm 2, W/sek 1. Lecznicza - progowa 1. Lecznicza - progowa (najmniejsza wywołująca reakcje) - nadprogowa (mała) - średnia - submaksymalna (duża) (bardzo mała) 2. Podprogowa (bardzo mała) 3. Szkodliwa (zbyt duża) A B

31 OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA BODŹCÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH 1.Indywidualne dobieranie zabiegów i metod leczniczych 2.Stopniowanie natężenia bodźców leczniczych -rozpoczynać od zabiegów mało bodźcowych -stopniowo włączać zabiegi bardziej bodźcowe i zwiększać ich natężenie i czas 3.Łączenie zabiegów mniej bodźcowych z silniej bodźcowymi 3. Łączenie zabiegów mniej bodźcowych z silniej bodźcowymi 4. Stosowanie prawidłowej kolejności wykonywania zabiegów i prawidłowego ich kojarzenia

32 OBJAWY NIETOLERANCJI ORGANIZMU NA ZBYT DUŻE BODŹCE miejscowe uszkodzenie tkanek ból objawy ogólne ; omdlenie, gorączka objawy emocjonalne: lęk, niepokój, bicia serca

33 NIETOLERANCJA PATOLOGICZNA Powstaje: przy nadwrażliwości psychicznej na bodźce, fobie w wyniku odczynu alergicznego jako reakcja paradoksalna w wyniku zaburzeń czucia

34 PRZYCZYNY NIETOLERANCJI NA BODŹCE Przedawkowanie bodźca Patologiczna reakcja z nadwrażliwością Obniżone czucie i następowe przedawkowanie

35 Dziękuję


Pobierz ppt "FIZYKO-BIOLOGICZNE PODSTAWY FIZYKOTERAPII. PLAN WYKŁADU 1. Bodźce lecznicze 2. Reakcje i reaktywność na bodźce 3. Przekazywanie i dawkowanie energii 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google