Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016"— Zapis prezentacji:

1 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016
POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

2 Oferta edukacyjna 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne
Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa wielozawodowa
zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów samochodowych zawód: murarz-tynkarz zawód: fryzjer zawód: kucharz zawód: piekarz zawód: monter robót wykończeniowych zawód: dekarz zawód: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zawód: mechanik automatyki przemysłowe j i urządzeń precyzyjnych zawód: monter-elektronik zawód: elektryk zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych zawód: cukiernik zawód: stolarz zawód: monter robót wykończeniowych w budownictwie

5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
wymagania: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wyniku egz. gimnazjalnego. potwierdzenie praktyki w wybranym zawodzie złożenie podania – przez Internet

6 Praktykę w wybranym zawodzie można załatwić już teraz !!!

7 Technikum

8 Technikum -kierunki Technik informatyk

9 Technikum -kierunki Technik ekonomista

10 Technikum punktowane przedmioty: język polski matematyka fizyka
informatyka

11 Technikum wymagania: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wyniku egz. gimnazjalnego złożenie podania - przez Internet pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów podczas rekrutacji /szczegóły –zasady rekrutacji na

12 17 marca 2015 – grupa informatyków wyjeżdża na targi elektroniki i informatyki do Hannoveru 

13 Liceum ogólnokształcące

14 Liceum ogólnokształcące
klasa biologiczno-chemiczna klasa społeczno-prawna klasa fizjoterapii klasa kosmetologii

15 Liceum ogólnokształcące
klasa biologiczno-chemiczna przedmioty rozszerzone: biologia chemia język obcy

16 Klasa biologiczno-chemiczna
przygotowuje uczniów głównie do podjęcia studiów na kierunkach  medycznych, przyrodniczych, oraz takich jak biotechnologia, , dietetyka. Po ukończeniu biologii i chemii w zakresie rozszerzonym można podjąć studia na studiach inżynierskich z zakresu np. ochrony środowiska czy chemii. Przedmioty te są niezbędne do podjęcia studiów na Akademii Wychowania Fizycznego.

17 Liceum ogólnokształcące
klasa społeczno-prawna przedmioty rozszerzone: historia wos język angielski/język niemiecki przedmiot dodatkowy - prawo

18 Klasa społeczno-prawna
Jeżeli interesuje Cię współczesny świat i niepokoją jego problemy, chcesz szerzej poznać ludzką kulturę i historię oraz przybliżyć specyfikę różnych dyscyplin humanistycznych, jeżeli masz odwagę stawać zawsze po stronie dobra i sprawiedliwości, wybierz klasę społeczno-prawną. Proponujemy Ci wobec tego poznanie w rozszerzonym zakresie następujących nauk: języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie z elementami prawa. Nauka w tej klasie umożliwi Ci wybór wielu spośród humanistycznych studiów uniwersyteckich. Program tej klasy skierowany jest głównie do przyszłych kandydatów na prawników, politologów, znawców stosunków międzynarodowych oraz historyków.

19 Liceum ogólnokształcące
Klasa kosmetologii przedmioty rozszerzone: biologia chemia zajęcia dodatkowe : kosmetologia

20 Klasa kosmetologii Kosmetologia - to jedna z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin dermatologii. Nauka powiązana z farmacją, fizjoterapią, dietetyką oraz chemią . Kosmetologia - zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian skórnych. Kosmetolog - zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii. Uzyskuje ponadto przygotowanie do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. Jest również przygotowany do  współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji. Klasa KOSMETOLOGII pozwoli przygotować absolwenta do podjęcia studiów wyższych.

21 Liceum ogólnokształcące
klasa fizjoterapii przedmioty rozszerzone: biologia chemia fizyka zajęcia dodatkowe : elementy fizjoterapii

22 Klasa fizjoterapii FIZJOTERAPIA
Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci. Klasa fizjoterapii pozwoli przygotować absolwenta do podjęcia studiów wyższych po ukończeniu których uzyskujemy kwalifikacje do uprawiana zawodu FIZJOTERAPEUTY

23 Liceum ogólnokształcące
wymagania: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wyniku egz. gimnazjalnego złożenie podania - przez Internet pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów podczas rekrutacji /szczegóły –zasady rekrutacji na

24 Egzamin maturalny 2014 zdawalność - ZS Ozimek – 83,3 %
zdawalność - POWIAT OPOLSKI -75,7% - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE – 88,4 %

25 Stypendia STYPENDIUM RADY POWIATU -uczniowie, którzy na koniec gimnazjum uzyskają średnią ocen co najmniej 5,0 otrzymują stypendia w wysokości 120 zł miesięcznie. STYPENDIA NAUKOWE/SPORTOWE – w szkole funkcjonuje system stypendialny za dobre, bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sportowe. Za cały rok szkolny około 400 zł

26 Baza szkoły

27 nowocześnie wyposażone pracownie
50 notebooków, 6 tablic multimedialnych

28

29 pracownia biologiczna

30 pracownia fizyczna

31 pracownia chemiczna

32 pracownie komputerowe

33 świetlica szkolna

34 biblioteka

35 sala gimnastyczna

36 sala gimnastyczna

37 siłownia

38 SZKOLNY INFOKIOSK

39 szafki dla uczniów

40 MASZ WGLĄD W SWOJE OCENY !
dziennik elektroniczny

41

42

43 Dlaczego ZS w Ozimku ? kadra pedagogiczna posiadająca wysokie kwalifikacje wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego nowocześnie wyposażone pracownie udział w projektach współfinansowanych z UE, które umożliwiają udział uczniom w dodatkowych zajęciach przedmiotowych, zdobycie dodatkowych kwalifikacji. oszczędność czasu i finansów dla ucznia i rodzica !!!

44 Dlaczego ZS w Ozimku ? stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dostęp do ocen na platformie edziennika szafki dla uczniów udział w POLSKO-NIEMIECKIEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY

45 POLSKO-NIEMIECKA wymiana młodzieży

46 Projekt „Świat Przyjaciół”

47 Składanie podań Podania do Zespołu składamy w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://opolskie.edu.com.pl Rekrutacja zaczyna się 18 maja 2015r. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na szkolnej stronie internetowej

48 Etapy procesu rekrutacji
Założenie konta na stronie - od 18 maja https://opolskie.edu.com.pl - do 3 czerwca 2015 otrzymasz swój LOGIN, ustalasz hasło. Wypełniasz swoje dane osobowe i adresowe. Wybierasz języki obce, szkołę, oddział. * Drukujesz podanie, które po podpisaniu przez Ciebie i rodzica należy dostarczyć do wybranej szkoły. Dostarczenie wymaganych dokumentów – świadectwo, wynik z egz, gim. Potwierdzenie woli nauki. Ogłoszenie list przyjętych – 6 lipca 2015

49 * Jak wybierzesz nasz Zespół -> to pomożemy przy zakładaniu konta w systemie, w drukowaniu podania.

50 Dziękujemy za uwagę  Dominika Kosydor – 3A LO

51 Adam Hałajko – 3A LO

52 Patrycja Maleska-3A LO – foto

53 oraz Tomasz Ciekalski Dariusz Bigas

54 Zapraszamy POWIAT OPOLSKI


Pobierz ppt "Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016"

Podobne prezentacje


Reklamy Google