Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Porozmawiajmy o silnych i słabych, czyli: * w sieci pozytywnych powiązań i * w sieci negatywnych powiązań Jak wiedza i doświadczenie pozwalają zrozumieć.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Porozmawiajmy o silnych i słabych, czyli: * w sieci pozytywnych powiązań i * w sieci negatywnych powiązań Jak wiedza i doświadczenie pozwalają zrozumieć."— Zapis prezentacji:

1 Porozmawiajmy o silnych i słabych, czyli: * w sieci pozytywnych powiązań i * w sieci negatywnych powiązań Jak wiedza i doświadczenie pozwalają zrozumieć problemy i kwestie psychospołeczne uwikłanych w przemoc ludzi.

2 I. Merytoryczne założenia wykładu. 1.Doświadczenia zawodowe i kwalifikacje prowadzącego wykład. 2.Materiały dostępne w internecie, popularne publikacje.

3 1. Doświadczenia zawodowe i kwalifikacje prowadzącego wykład. Systemowa terapia rodzin traktuje: rodzinę jako system z cechami charakterystycznymi tylko dla siebie, związki pomiędzy członkami są głębokie i wielopoziomowe, w obrębie systemu jednostki są powiązane ze sobą silnymi i trwałymi więziami, system rodzinny osadzony jest w konkretnym kontekście społecznym, siła więzi rodzinnych jest tak duża, że trwają one w obliczu fizycznego oddzielenia się członków rodziny czy też śmierci jednego z nich. Systemowa terapia rodzin traktuje: rodzinę jako system z cechami charakterystycznymi tylko dla siebie, związki pomiędzy członkami są głębokie i wielopoziomowe, w obrębie systemu jednostki są powiązane ze sobą silnymi i trwałymi więziami, system rodzinny osadzony jest w konkretnym kontekście społecznym, siła więzi rodzinnych jest tak duża, że trwają one w obliczu fizycznego oddzielenia się członków rodziny czy też śmierci jednego z nich.

4 1. Doświadczenia zawodowe i kwalifikacje prowadzącego wykład cd. Zasady w prowadzeniu systemowej terapii rodzin: stawianie hipotez – przypuszczenia na danym etapie pracy z rodziną, cyrkularność – zdolność terapeuty do poszukiwań, neutralność – oznacza neutralny efekt jaki terapeuta wywiera na rodzinę. Zasady w prowadzeniu systemowej terapii rodzin: stawianie hipotez – przypuszczenia na danym etapie pracy z rodziną, cyrkularność – zdolność terapeuty do poszukiwań, neutralność – oznacza neutralny efekt jaki terapeuta wywiera na rodzinę.

5 1. Doświadczenia zawodowe i kwalifikacje prowadzącego wykład cd. Cechy systemu, wyróżniamy: rodzina jest całością – system zamknięty i otwarty, rodzina jest systemem homeostatycznym – coś się zmienia w systemie wówczas jeden z członków rodziny zaczyna produkować objawy, podsystemy i granice, wspólne rytuały rodzinne oraz opowieści i przekonania, prężność rodziny. Cechy systemu, wyróżniamy: rodzina jest całością – system zamknięty i otwarty, rodzina jest systemem homeostatycznym – coś się zmienia w systemie wówczas jeden z członków rodziny zaczyna produkować objawy, podsystemy i granice, wspólne rytuały rodzinne oraz opowieści i przekonania, prężność rodziny.

6 1. Doświadczenia zawodowe i kwalifikacje prowadzącego wykład cd.

7 OJCIEC MATKA SYN CÓRKA

8 1. Doświadczenia zawodowe i kwalifikacje prowadzącego wykład cd.

9

10

11 W terapii systemowej terapeuta: opiera swoją pracę na specyficznie formułowanych pytaniach, Na wyłonieniu zidentyfikowanego pacjenta, który wysyła sygnały, wchodząc w system rodzinny – pełna ostrożność i praca wg zasady nie szkodzić, w budowanych relacjach pamiętać o budowaniu sieci pozytywnych powiązań, a wypieraniu negatywnych powiązań. W terapii systemowej terapeuta: opiera swoją pracę na specyficznie formułowanych pytaniach, Na wyłonieniu zidentyfikowanego pacjenta, który wysyła sygnały, wchodząc w system rodzinny – pełna ostrożność i praca wg zasady nie szkodzić, w budowanych relacjach pamiętać o budowaniu sieci pozytywnych powiązań, a wypieraniu negatywnych powiązań.

12 2. Materiały dostępne w internecie, popularne publikacje. RODZINA DYSUNKCYJNA – jest to rodzina, która nie potrafi w pełni wypełnić funkcji przypisanych rodzinie. RODZINA DYSFUNKCJONALNA – w której zaburzone jest jej funkcjonowanie jako systemu psychospołecznego. Dysfunkcjonalność dotyczy zaburzeń życia wewnątrz rodzinnego. Wyraża się funkcjonowaniem patogennych ról, w istnieniu sztywnych lub rozmytych granic. Stan ten polega na niedostosowaniu rodziny do potrzeb, celów zwłaszcza ludzkiej społeczności

13 2. Materiały dostępne w internecie, popularne publikacje cd.

14 RODZIC RODZICE DZIECI DZIECI RODZINA SENIOR RODZINA NIEPEŁNOSPRAWNY RODZINA OTACZAJĄCY „ŚWIAT” Właśnie od osób bliskich doświadczamy największych cierpień. Od bliskich spodziewamy się wsparcia. I TAK POWINNO BYĆ!

15 2. Materiały dostępne w internecie, popularne publikacje cd. PRZYKŁADY FUNKCJONOWANIA NIEPRAWIDŁOWYCH SYSTEMÓW

16 2. Materiały dostępne w internecie, popularne publikacje cd. PRZYKŁADY FUNKCJONOWANIA NIEPRAWIDŁOWYCH SYSTEMÓW Funkcjonowanie dziecka z rodziny dysfunkcjonalnej W systemie szkolnym

17 2. Materiały dostępne w internecie, popularne publikacje cd. PRZYKŁADY FUNKCJONOWANIA NIEPRAWIDŁOWYCH SYSTEMÓW ZABURZENIA I CHOROBY PSYCHICZNE

18 2. Materiały dostępne w internecie, popularne publikacje cd. PRZYKŁADY FUNKCJONOWANIA NIEPRAWIDŁOWYCH SYSTEMÓW PRZESTĘPCZOŚĆ

19 PODSUMOWANIE I. 1.Problem przemocy domowej jest wielopłaszczyznowy. 2.Nadal ma twarz kobiety i dziecka (słabszego). 3.Jest specyficznym zjawiskiem przybierającym formę łańcucha przyczyn i skutków.

20 II. Praktyczne budowanie sieci pozytywnych i negatywnych powiązań. ZAPRASZAM NA FILM

21 II. Praktyczne budowanie sieci pozytywnych i negatywnych powiązań. OJCIEC MATKA SYN

22 II. Praktyczne budowanie sieci pozytywnych i negatywnych powiązań. OJCIEC MATKA SYN DYREKTOR SZKOŁY KATECHETKA NAUCZYCIEL WF PRACOWNIK SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT GRUPA RÓWIEŚNICZA

23 Dziękuję za uwagę Elżbieta Karnicka Poradnia Rodzinna


Pobierz ppt "Porozmawiajmy o silnych i słabych, czyli: * w sieci pozytywnych powiązań i * w sieci negatywnych powiązań Jak wiedza i doświadczenie pozwalają zrozumieć."

Podobne prezentacje


Reklamy Google