Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r.
Monnari Trade S.A.

2 Jakość, elegancja i styl
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za III kwartał 2014 r. z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków finansowych. Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, jak również Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub rekomendacją w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych wydarzeń, są one obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji. Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją.

3 Spis treści Jakość, elegancja i styl Opis Grupy Kapitałowej
Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2014 r. Podsumowanie wyników Grupy za IV kwartał i cały rok 2014 Przychody Marża brutto na sprzedaży Zysk operacyjny Wynik netto Kapitał własny Podatek dochodowy Przepływy pieniężne Działania marketingowe Plany na 2015 r.

4 Opis Grupy Kapitałowej
MONNARI TRADE S.A. Grupa Kapitałowa - budowa od 2011 r. Spółka Dominująca MONNARI TRADE S.A. oraz 96 spółki zależne (100%) Prezentacja skonsolidowanych wyników od 2014 r.

5 Jakość, elegancja i styl
Opis Grupy Kapitałowej – działalność spółek zależnych na rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług w Grupie w zakresie: obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży, projektowania, nadzoru nad zakupami i produkcją, usług magazynowych i logistycznych, zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej, usług administracyjnych i informatycznych, obsługi finansowo-księgowej, wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których zlokalizowane są salony z marką MONNARI,  zarządzania nieruchomościami.

6 Opis Grupy Kapitałowej działalność MONNARI TRADE S.A.
Jakość, elegancja i styl Opis Grupy Kapitałowej działalność MONNARI TRADE S.A. Sprzedaż towarów sygnowanych marką MONNARI, Działania zarządcze w Grupie Kapitałowej, Działania marketingowe.

7 Przychody – kanały dystrybucji
Jakość, elegancja i styl Przychody – kanały dystrybucji Salony firmowe w liczbie 129 na w centrach handlowych i galeriach, 1 przy handlowej ulicy w centrum Warszawy sprzedaż przez sklep internetowy i inne platformy internetowe sprzedaż zewnętrzna/hurtowa w tym eksport

8 Przychody -gdzie działamy
Jakość, elegancja i styl Przychody -gdzie działamy Jesteśmy w Polsce we wszystkich dużych i średnich miastach, mamy 21,18 tys. m2 powierzchni handlowej.

9 Przychody -Gdzie działamy
Jakość, elegancja i styl Liczba sklepów własnych, w tym: 129 -        dolnośląskie 15 -        kujawsko-pomorskie 8 -        lubelskie -        lubuskie 7 -        łódzkie 6 -        małopolskie 11 -        mazowieckie 10 -        opolskie 3 -        podkarpackie -        podlaskie 5 -        pomorskie 9 -        śląskie 16 -        świętokrzyskie -        warmińsko-mazurskie 1 -        wielkopolskie 13 -        zachodniopomorskie sklep internetowy Powierzchnia handlowa w tys. m2 21,18 Przychody -Gdzie działamy

10 Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2014 r.:
Jakość, elegancja i styl Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2014 r.: Dalsza rozbudowa sieci sprzedaży – 8 nowych salonów (Piła, Tarnów, Poznań, Lublin, Wałbrzych, Suwałki, Toruń, Kraków); Kontynuacja rozbudowy Grupy Kapitałowej – 17 nowych spółek (obecnie 96 spółek zależnych), 536 tys. stałych Klientek MONNARI – karty zakupowe, Zabezpieczenie trzech linii kredytowych, których całkowity limit wynosi: PEKAO S.A. 25 mln zł, Bank Millennium S.A 15 mln zł, Bank BZ WBK S.A. 8 mln zł. - Utrzymanie efektywności działań

11

12 IV kwartał – podsumowanie wyników
Jakość, elegancja i styl IV kwartał – podsumowanie wyników IV kwartał (w tys. zł) 2014 zmiana % 2013 2012 Przychody ze sprzedaży 61 555 25,3% 49 113 14,5% 42 893 Marża 60,23% 2,22 p.p 58,01% 2,48 p.p 55,53% Koszty SG&A 21 465 17,0% 18 346 11,8% 16 411 Zysk operacyjny 16 514 45,1% 11 384 45,0% 7 852 Zysk netto 13 779 27,4% 10 813 34,4% 8 046 Zysk na jedną akcję (w zł) 0,45 0,35 0,26

13 Podsumowanie wyników finansowych za 4. kwartał 2014 r.
Zwiększenie przychodów o 25,3 % Wzrost zysku operacyjnego o 45,1 % Wzrost zysku netto o 27,4 %

14 Marża na sprzedaży Jakość, elegancja i styl
Konsekwentny wzrost marży w poszczególnych kwartałach Marża na sprzedaży

15 Rok 2014 – podsumowanie wyników
Jakość, elegancja i styl Rok 2014 – podsumowanie wyników (w tys. zł) 2014 zmiana % 2013 2012 Przychody ze sprzedaży 20,4% 10,4% Marża 60,13% 4,00 pp. 56,13% 3,61 pp. 52,53% Koszty SG&A 76 640 15,7% 66 234 10,1% 60 175 Zysk operacyjny 30 282 78,3% 16 984 100,6% 8 466 Zysk netto 30 241 73,7% 17 408 111,4% 8 233 Środki pieniężne na koniec okresu 37 621 32,6% 28 364 5,1% 26 998 Zysk na jedną akcję (w zł) 0,99 0,57 0,27

16 Podsumowanie wyników finansowych za 2014 r.
Zwiększenie przychodów o 20,4 % Wzrost zysku operacyjnego o 78,3 % Wzrost zysku netto o 73,7 %

17 Podsumowanie wyników finansowych za 2014 r.
Utrzymanie kontroli kosztów SG&A (kosztów ogólnych, sprzedaży i zarządu)

18 Podsumowanie wyników finansowych za 2014 r.

19 Podatek dochodowy Jakość, elegancja i styl
Podatek dochodowy w rachunku zysków za 4. kwartał Podatek bieżący Podatek odroczony Podatek odroczony w bilansie zmiana Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 713 2 018 (695) Rezerwa na podatek odroczony (653) (659) (6) Netto 2 060 1 359 (701) Wynik brutto za 4. kwartał Efektywna stawka podatkowa za 4. kwartał (3.114 / ) ,4%

20 Kluczowe dane finansowe Kapitał własny
Jakość, elegancja i styl Kluczowe dane finansowe Kapitał własny Wzrost kapitału własnego o prawie 100% w okresie 3 lat

21 Kluczowe dane finansowe % udział kolekcji w wartości bilansowej zapasów na 31.12.2014 r.

22 Przepływy pieniężne Środki pieniężne 30.09.2014 11 203
Jakość, elegancja i styl Przepływy pieniężne Środki pieniężne 11 203 Działalność operacyjna 27 770 Zysk netto 13 779 Amortyzacja 847 Spadek należności 2 552 Spadek stanu zapasów 5 170 Wzrost zobowiązań 5 556 Pozostałe - 134 Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Razem przepływy 26 390 Środki pieniężne 37 620 Główne pozycje: Kaucje - 4,1 mln Zaliczki na dostawy 1,5 mln Główne pozycje: Zobowiązania z tyt. podatków 3,3 mln Zobowiązania handlowe 2,3 mln Brak kredytów na

23 Aktywnie wspieramy sprzedaż
Cotygodniowe akcje promocyjne Współpraca z innymi markami

24 Pojawiliśmy się w TV Z własnym spotem reklamowym Jako partner allegro

25 Pomagamy Wspieramy Dom Małego Dziecka w Łodzi
Jako organizator akcji Dobro jest w Modzie przekazaliśmy na rzecz fundacji TVN darowiznę w wysokości ponad 400 tys. zł

26 Jakość, elegancja i styl
Plan na 2015 r. Utrzymanie wysokiej rentowności i dalsza poprawa wyników finansowych na wszystkich poziomach Rozbudowa sieci salonów firmowych w najlepszych lokalizacjach w Polsce: – w I kwartale otwarcie dwóch salonów i powiększenie jednego – w całym roku 2015 nowe otwarcia oraz powiększenie salonów (powyżej 200 m2 do 300 m2) w CH, gdzie kończą się umowy (19) – łączny przyrost powierzchni 3 – 4 tys. m2 Aktywne akcje marketingowe Poszukiwanie możliwości inwestycyjnych na rynku

27 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy odwiedzenia nas w salonach firmowych
i pod adresem Kontakt: Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych


Pobierz ppt "Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google