Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wójtami, burmistrzami, prezydentami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wójtami, burmistrzami, prezydentami."— Zapis prezentacji:

1 wójtami, burmistrzami, prezydentami.
Spotkanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami. Styczeń 2015 r.

2 Temat: Przygotowanie do wejścia w życie
od 1 marca 2015 r. nowych ustaw: ustawy o ewidencji ludności ustawy o dowodach osobistych ustawy prawo o aktach stanu cywilnego

3 Dlaczego? „Rewolucyjne” zamiany w zakresie realizacji zadań i obsługi klienta w obszarze spraw obywatelskich Pełna informatyzacja gmin, zadań, usług z zakresu spraw obywatelskich bezpośredni dostęp wszystkich gmin do rejestrów: PESEL, RDO, RSC bezpośrednie zasilanie rejestrów przez gminy automatyczna wymiana danych między rejestrami e-usługi- załatwianie spraw drogą elektroniczną odmiejscowienie wielu usług

4 Wdrożenie nowych ustaw
Wielkie przedsięwzięcie logistyczne i merytoryczne realizowane w ramach programu pl.ID Instytucja wdrażająca – MSW Wdrożenie i realizacja ustaw – GMINA

5 Wdrożenie nowych ustaw
masowy i powszechny charakter usług – 1,5 mln spraw niezwłoczne załatwianie spraw – „od ręki” wpływ pracy każdej gminy na pracę innych gmin i instytucji → organów administracji, służb, sądów

6 Sprawne wdrożenie nowych ustaw
Konieczne jest: dobre przygotowanie: merytoryczne informatyczne organizacyjne szczególny nadzór, wsparcie, pomoc władz gmin

7 Zadania na styczeń i luty 2015 r.

8 Edukacja

9

10 3 nowe ustawy 10 zmienionych ustaw 21 nowych rozporządzeń
Zmiany merytoryczne 3 nowe ustawy 10 zmienionych ustaw 21 nowych rozporządzeń

11 Szkolenia merytoryczne grudzień
USC nieobecnych 9 gmin EL i DO nieobecnych 5 gmin

12 Szkolenia informatyczne ŹRÓDŁO
od lipca 2014 r. MSW szkolenia liderów gminnych w Łodzi szkolenia e-learningowe EGZAMIN obowiązkowy – certyfikat

13 Szkolenia liderów w Łodzi
Małopolska – 334 osoby Polska osób

14 Szkolenie e-learningowe
liczba wydanych kart kryptograficznych logowało się – 723 osoby nie logowało się – 546 osób w 19 gminach nie logował żaden pracownik

15 Egzamin termin „0” 10-12 grudnia 2014 r. Małopolska zdało - 620 osób
pozostało – 649 osób

16 Ostatni termin egzaminu
19-23 stycznia 2015 r. https://szkolenia.obywatel.gov.pl/blocks/coi_exam/list.php

17 Zwolnieni z egzaminu Katarzyna Czernik -Zakopane
Emilia Skupień -Zakopane Kinga Kufta -Gdów

18 Sprawdzenie w swojej gminie
Wnioski: Sprawdzenie w swojej gminie Kto z pracowników: nie logował się na platformie e-learningowej kto nie zdał egzaminu Samokształcenie

19 Karty kryptograficzne
podpis kwalifikowany

20 przez aplikację ŹRÓDŁO karty kryptograficznej wydanej przez MSW
Uwaga: Dostęp i praca w SRP wyłącznie przez aplikację ŹRÓDŁO za pomocą karty kryptograficznej wydanej przez MSW

21 Uwaga: Każda osoba pracująca w SRP musi mieć kartę kryptograficzną Wójt/burmistrz/prezydent musi mieć

22 Podpis elektroniczny Do pracy w SRP nie potrzeba urzędnikom kwalifikowanego podpisu elektronicznego Podpis elektroniczny kwalifikowany → tylko do wydawania klientom elektronicznych decyzji, odpisów aktów, zaświadczeń, udostępniania danych itp.

23 Łącza i stanowiska z dostępem do SRP

24 Łącza do SRP Dostęp do SRP – wydzielona, dedykowana sieć
Instalacja łączy - od 21 listopada do 31 grudnia 2014 r. (Orange) - brak łączy - 6 gmin Koszt instalacji i utrzymania łączy ponosi MSW

25 Podłączenie stanowisk wewnątrz budynku – LAS
Łącza do SRP Podłączenie stanowisk wewnątrz budynku – LAS Instrukcja podłączenia dla gmin: dodatkowe wyjaśnienia MSW

26 Łącza sieci teleinformatycznej sieci energetycznej
Urządzenia dostarczone do gmin muszą pozostawać włączone do: sieci teleinformatycznej sieci energetycznej Konieczne wyłączenie urządzenia z sieci → informację  przesłać na adres:

27 Liczba stanowisk w Małopolsce
z dostępem do SRP

28 Sprzęt

29 MSW zapewniło gminom: Stacje robocze - 551 Serwery - 182
Drukarki Skanery- 372 Routery Switche Czytniki kart -1001 Czytniki z pin padem

30 Dodatkowy sprzęt od 25 czerwca do 3 września 2014 r. MSW
dostępna ankieta inwentaryzacyjna i doposażeniowa gminy mogły zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt sprzęt zamówiony zostanie dostarczony na przełomie I/II kwartału 2015 r.

31 Dodatkowy sprzęt Małopolska
nie zgłosiło zamówienia na sprzęt – 107 gmin nie wypełniło ankiet gmin

32 Aplikacje Wspierające (AW) = Aplikacje Alternatywne (AA)

33 Rejestracja Stanu Cywilnego
REJESTRY GMINNE Ewidencja Ludności AW GZM RM RZC Dowody Osobiste MSW GEWIUDO BRAK Rejestracja Stanu Cywilnego BAZA POMOCNICZA BAZA POMOCNICZA obecnie Od 1 marca

34 Liczba aktów w Małopolsce
12 mln aktów usc z ostatnich 100 lat ponad 50 % aktów jest w AW

35 EL → prowadzenia RM, RZC Dostosowanie AW USC → migracja aktów do RSC
→ połączenie RM z rejestrem PESEL informacja na stronie spotkanie MSW z firmami – autorami AW konieczny kontakt gminy z firmą umowa

36 Aplikacje Wspierające Małopolska
Ewidencja Ludności KORELACJA CLANET MiCOMP OTAGO RADIX SYGNITY TECHNIKA TEN-SOFT COIG USC TECHNIKA BIURO KOMPLEKS-SERVICE RADIX SYGNITY TEN-SOFT

37 Aktualizacja zgłoszeń w GIODO

38 Aktualizacja GIODO RM - aktualizacja RZC - aktualizacja
GEWIUDO – likwidacja + przechowywanie bazy danych → w terminie 30 dni od zmiany lub → zgłoszenie ABI do GIODO → brak obowiązku zgłoszenia aktualizacji do GIODO WSOIC - wyjaśnienia

39 Upoważnienia

40 Uwaga: Każdy pracownik pracujący w rejestrach PESEL, RDO, RSC musi posiadać: kartę kryptograficzną pisemne upoważnienie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta) nadane uprawnienia - LAR

41 Upoważnienie dla wójta
Minister Spraw Wewnętrznych przekazał upoważnienie dla każdego wójta/burmistrza/prezydenta Nowi wójtowie → upoważnienie do stycznia 2015 r.

42 przetwarzania danych w rejestrach PESEL, RDO, RSC
Upoważnienie wójta do: przetwarzania danych w rejestrach PESEL, RDO, RSC nadawania dalszych imiennych upoważnień pracownikom gminy do pracy w rejestrach z zachowaniem ograniczeń ustawowych

43 Rejestr upoważnień Wyznaczenie w każdej gminie osoby do:
prowadzenia i stałej aktualizacji rejestru upoważnień wydanych przez wójta (burmistrza, prezydenta) przesyłania do MSW kopii wydanych przez wójta (burmistrza, prezydenta) upoważnień informowania MSW o ewentualnej zmianie na stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta)

44 UPOWAŻNIENIA Upoważnienia wydane przez poprzedniego wójta są ważne Upoważnienie wydane przez MSW dla poprzednio urzędującego Wójta, Burmistrza lub Prezydenta, należy odesłać do DEP MSW

45 UPOWAŻNIENIA konsultacje
Kwestie prawne, upoważnienia, uprawnienia Naczelnik- Kamil Obłodecki tel , kom. 723 997 991 Wydział Analityczno-Prawny

46 Uprawnienia = Role w SRP

47 Nadawanie uprawnień technicznych
LAR wyznaczony przez wójta mający kartę kryptograficzną zgłoszony do MSW – ankieta - brak 3 gmin możliwość zgłoszenia/skreślenia LAR – ankieta

48 MSW zapewnia gminom: druki odpisów aktów stanu cywilnego
Formularze MSW zapewnia gminom: druki odpisów aktów stanu cywilnego druki 2 zaświadczeń

49 Formularze dla USC Małopolska – na 1,5 miesiąca 30 000 odpisów aktów
2 000 zaświadczeń Druga partia – początek lutego 2015 r. podział proporcjonalny do liczby wydanych odpisów i zaświadczeń w pierwszym półroczu 2014 r. min – 4 zaświadczenia

50 Odbiór formularzy Druki ścisłego zarachowania
Ewidencja druków ścisłego zarachowania Pismo do gmin – wyjaśnienia Procedura opracowana przez WSOiC Zasady dystrybucji, ewidencji i brakowania druków.

51 Odbiór formularzy Kraków ul. Przy Rondzie 6 I piętro, pokój nr 110
tel  832 dla: Miasto Kraków powiaty: krakowski, chrzanowski, wielicki, miechowski, proszowicki, wadowicki, olkuski, oświęcimski, nowotarski, tatrzański, suski, myślenicki

52 Odbiór formularzy Tarnów Al. Solidarności 5-9, pokój nr 32
tel. 14  dla: Miasto Tarnów powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński

53 Odbiór formularzy Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52, pokój nr 114,
tel. 18  dla: Miasto Nowy Sącz powiaty: sądecki, gorlicki, limanowski

54 Kanały komunikacji PIA ePUAP Poczta elektroniczna: LAS, LAR, gminy
Poczta Polska sprawdzać ww. pocztę odbierać na bieżąco korespondencję informować o wszystkim LAS

55 Wzmocnienie kadrowe USC

56 Kierownicy i zastępcy usc
obecnie 254 osoby do r osoby zatrudnieni w kilku gminach zatrudnieni na ułamki etatów

57 Wskazówki: Wzmocnić kadrowo usc Zapewnić: wsparcie informatyczne
→ kierownik/zastępca musi stale przebywać w usc: zatrudnić kierownika/zastępcę w jednej gminie zatrudnić więcej zastępców na ułamki etatów zatrzymać doświadczonych kierowników/zastępców Zapewnić: wsparcie informatyczne

58 Problemy, pytania, wnioski, uwagi, wątpliwości merytoryczne i techniczne?!
MSW Koordynatorzy wojewódzcy dane kontaktowe wysłano do gmin

59 Szkolenia merytoryczne nieobecni
USC Iwkowa Podegrodzie Jordanów gmina Jordanów miasto Siepraw Krościenko nad Dunajcem Andrychów Stryszów Przeciszów EL i DO Mszana Dolna miasto Rytro Spytkowice nowotarskie Jordanów miasto Tomice

60 Gminy w których nikt się nie logował
Borzęcin Bolesław (powiat dąbrowski) Lipinki Ropa Liszki Skała Dobczyce Grybów UM Chełmiec Korzenna Rytro Pałecznica Bystra-Sidzina Rzepiennik Strzyżewski Skrzyszów Brzeźnica Mucharz Spytkowice (powiat wadowicki) Biskupice

61 Dodatkowy sprzęt brak ankiet
Libiąż Trzebinia Ropa Skała Sułoszowa Pcim Tokarnia Grybów Łososina Dolna Klucze Trzyciąż Koniusza

62 Dodatkowy sprzęt brak zamówienia
Biały Dunajec UM Bochnia Bolesław dąbrowski Bolesław olkuski Borzęcin Brzeźnica Budzów Bukowno Bystra-Sidzina Charsznica Chełmiec Chełmek Ciężkowice Czarny Dunajec Dobczyce Dobra Drwinia Gdów Gnojnik Gromnik Gródek nad Dunajcem UG Grybów Igołomia - Wawrzeńczyce Iwanowice Iwkowa Jabłonka Jodłownik Kalwaria Zebrzydowska Kamienica Kamionka Wielka Kęty Klucze Koniuszy Korzenna Krościenko nad Dunajcem Krynica-Zdrój

63 Dodatkowy sprzęt brak zamówienia
Olesno Olkusz Osiek Pałecznica Polanka Wielka Poronin Proszowice Raba Wyżna Radgoszcz Radłów Ropa Ryglice Rytro Rzepiennik Strzyżewski Siepraw Skała Skawina Słaboszów Krzeszowice Książ Wielki Lanckorona Laskowa Lipnica Wielka Lubień Łabowa Łącko Łapanów Łososina Dolna Łużna Maków Podhalański Mędrzechów Michałowice Mogilany Mucharz Myślenice UM Nowy Targ‘ Nowy Wiśnicz Nowe Brzesko

64 Dodatkowy sprzęt brak zamówienia
Słomniki Słopnice Spytkowice wadowickie Spytkowice nowotarskie Stryszawa Stryszów Sucha Beskidzka Szczucin Szczurowa Świątniki Górne Trzebinia Tuchów UG Jordanów UG Mszana Dolna UM Limanowa UM Mszana Dolna UM Oświęcim UM Tarnowa UM Jordanowa Uście Gorlickie Wadowice Wielka Wieś Wierzchosławice Wietrzychowice Wiśniowa Wolbrom Zakopane Zawoja Zembrzyce Żabno

65 Gminy bez sieci: Biecz UM Tarnowa Chrzanów UM Grybów Miasto
Nowy Wiśnicz UG Jordanów

66 UPRAWNIENIA Gminy, które nie wypełniły w listopadzie ankiety dla LAR
Lisia Góra, Ropa, Muszyna.

67 15 gmin bez programu do USC
Borzęcin Drwinia Koszyce Lipinki Łapanów Mędrzechów Niedźwiedź Nowe Brzesko Radgoszcz Radziemice Trzciana Trzyciąż Uście Gorlickie Zembrzyce Żegocina

68 Dziękuję za uwagę Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców MUW w Krakowie


Pobierz ppt "wójtami, burmistrzami, prezydentami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google