Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami. Styczeń 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami. Styczeń 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami. Styczeń 2015 r.

2 Temat: Przygotowanie do wejścia w życie od 1 marca 2015 r od 1 marca 2015 r. nowych ustaw: o ewidencji ludności ustawy o ewidencji ludności o dowodach osobistych ustawy o dowodach osobistych prawo o aktach stanu cywilnego ustawy prawo o aktach stanu cywilnego

3 Dlaczego? realizacji zadań i obsługi klienta  „Rewolucyjne” zamiany w zakresie realizacji zadań i obsługi klienta w obszarze spraw obywatelskich o Pełna informatyzacja gmin, zadań, usług z zakresu spraw obywatelskich bezpośredni dostęp wszystkich gmin do rejestrów : PESEL, RDO, RSC bezpośrednie zasilanie rejestrów przez gminy automatyczna wymiana danych między rejestrami e-usługi- załatwianie spraw drogą elektroniczną odmiejscowienie wielu usług

4 Wdrożenie nowych ustaw  Wielkie przedsięwzięcie logistyczne i merytoryczne realizowane w ramach programu pl.ID  Instytucja wdrażająca – MSW GMINA  Wdrożenie i realizacja ustaw – GMINA

5  masowy i powszechny 1,5 mln spraw  masowy i powszechny charakter usług – 1,5 mln spraw  niezwłoczne od ręki”  niezwłoczne załatwianie spraw – „ od ręki”  wpływ pracy każdej gminy na pracę innych gmin i instytucji →  wpływ pracy każdej gminy na pracę innych gmin i instytucji → organów administracji, służb, sądów Wdrożenie nowych ustaw

6 Sprawne wdrożenie nowych ustaw  Konieczne jest: dobre przygotowanie: merytoryczne informatyczne organizacyjne szczególny nadzór, wsparcie, pomoc władz gminszczególny nadzór, wsparcie, pomoc władz gmin

7 Zadania na styczeń i luty 2015 r.

8 Edukacja

9 www.obywatel.gov.pl

10 Zmiany merytoryczne 3 nowe ustawy 10 zmienionych ustaw 21 nowych rozporządzeń

11 grudzień Szkolenia merytoryczne grudzień  USC nieobecnych 9 gmin  EL i DO nieobecnych 5 gmin

12  od lipca 2014 r. MSW  szkolenia liderów gminnych w Łodzi  szkolenia e-learningowe  EGZAMIN obowiązkowy – certyfikat ŹRÓDŁO Szkolenia informatyczne ŹRÓDŁO

13 Szkolenia liderów w Łodzi 334  Małopolska – 334 osoby  Polska - 4300 osób

14 Szkolenie e-learningowe 1 269  liczba wydanych kart kryptograficznych - 1 269 723  logowało się – 723 osoby 546  nie logowało się – 546 osób w 19 gminach nie logował żaden pracownik

15 termin „0” Egzamin termin „0”  10-12 grudnia 2014 r.  Małopolska 620 zdało - 620 osób 649 pozostało – 649 osób

16 Ostatni termin egzaminu 19-23 19-23 stycznia 2015 r.  https://szkolenia.obywatel.gov.pl/blocks/coi_exam/list.php https://szkolenia.obywatel.gov.pl/blocks/coi_exam/list.php

17 Zwolnieni z egzaminu  Katarzyna Czernik -Zakopane  Emilia Skupień -Zakopane  Kinga Kufta -Gdów

18 Wnioski: Sprawdzenie w swojej gminie  Kto z pracowników: nie logował się na platformie e-learningowej kto nie zdał egzaminu Samokształcenie

19 Karty kryptograficzne i podpis kwalifikowany

20 Uwaga: SRP Dostęp i praca w SRPwyłącznie przez aplikację ŹRÓDŁO za pomocą karty kryptograficznej wydanej przez MSW

21 Uwaga: Każda osoba pracująca w SRP musi mieć kartę kryptograficzną Wójt/burmistrz/prezydent musi mieć kartę kryptograficzną

22 Podpis elektroniczny Do pracy w SRPDo pracy w SRP nie potrzeba urzędnikom kwalifikowanego podpisu elektronicznego Podpis elektroniczny kwalifikowany tylko do wydawania klientom → tylko do wydawania klientom elektronicznych decyzji, odpisów aktów, zaświadczeń, udostępniania danych itp.

23 Łącza i stanowiska z dostępem do SRP

24 Łącza do SRP  Dostęp do SRP – wydzielona, dedykowana sieć  Instalacja łączy - od 21 listopada do 31 grudnia 2014 r. (Orange) - brak łączy - 6 gmin KosztKoszt instalacji i utrzymania łączy ponosi MSW

25 Łącza do SRP wewnątrz budynku LAS Podłączenie stanowisk wewnątrz budynku – LAS  Instrukcja  Instrukcja podłączenia dla gmin:  www.obywatel.gov.pl www.obywatel.gov.pl  dodatkowe wyjaśnienia MSW

26 Łącza  Urządzenia dostarczone do gmin muszą pozostawać włączone do:  sieci teleinformatycznej  sieci energetycznej  Konieczne wyłączenie urządzenia z sieci → informację przesłać na adres: srp.net@msw.gov.pl. srp.net@msw.gov.pl

27 Liczba stanowisk w Małopolsce 831 z dostępem do SRP - 831

28 Sprzęt

29 MSW zapewniłogminom:  Stacje robocze - 551  Serwery - 182  Drukarki - 694  Skanery- 372  Routery - 175  Switche - 148  Czytniki kart - 1001  Czytniki z pin padem - 369

30 Dodatkowy sprzęt  od 25 czerwca do 3 września 2014 r. MSW dostępna ankieta inwentaryzacyjna i doposażeniowa gminy mogły zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt sprzęt zamówiony zostanie dostarczony na przełomie I/II kwartału 2015 r.

31 Dodatkowy sprzęt  Małopolska 107nie zgłosiło zamówienia na sprzęt – 107 gmin 12nie wypełniło ankiet - 12 gmin

32 Aplikacje Wspierające (AW) = Aplikacje Alternatywne (AA)

33 REJESTRY GMINNE Ewidencja Ludności AW GZM RM RZC Dowody Osobiste MSW GEWIUDOBRAK Rejestracja Stanu Cywilnego AW BAZA POMOCNICZA BAZAPOMOCNICZA obecnie Od 1 marca

34 Liczba aktów w Małopolsce  12 mln aktów usc z ostatnich 100 lat  ponad 50 % aktów jest w AW

35 Dostosowanie AW  USC  USC → migracja aktów do RSC  EL  EL → prowadzenia RM, RZC → połączenie RM z rejestrem PESEL informacja na stronie www.obywatel.gov.plwww.obywatel.gov.pl spotkanie MSW z firmami – autorami AW konieczny kontakt gminy z firmąkonieczny kontakt gminy z firmą umowaumowa

36 Aplikacje Wspierające Małopolska Ewidencja Ludności 1.KORELACJA 2.CLANET 3.MiCOMP 4.OTAGO 5.RADIX 6.SYGNITY 7.TECHNIKA 8.TEN-SOFT 9. COIG USC 1.TECHNIKA 2.BIURO KOMPLEKS-SERVICE 3.RADIX 4.SYGNITY 5.TEN-SOFT

37 Aktualizacja zgłoszeń w GIODO

38 Aktualizacja GIODO  RM  RM - aktualizacja  RZC  RZC - aktualizacja  GEWIUDO  GEWIUDO – likwidacja + przechowywanie bazy danych → w terminie 30 dni od zmiany lub → zgłoszenie ABI do GIODO → brak obowiązku zgłoszenia aktualizacji do GIODO WSOIC - wyjaśnienia

39 Upoważnienia

40 Uwaga: PESEL, RDO, RSC Każdy pracownik pracujący w rejestrach PESEL, RDO, RSC musi posiadać: kartę kryptograficzną pisemne upoważnienie wójta (burmistrza, prezydenta) pisemne upoważnienie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta) nadane uprawnienia - LAR nadane uprawnienia - LAR

41 Upoważnienie dla wójta Minister Spraw Wewnętrznych przekazał upoważnienie dla każdego wójta/burmistrza/prezydenta Nowi wójtowie → upoważnienie do 13 stycznia 2015 r.

42 Upoważnienie wójta do: przetwarzania danych PESEL, RDO, RSCprzetwarzania danych w rejestrach PESEL, RDO, RSC nadawania dalszych imiennych upoważnień pracownikom gminynadawania dalszych imiennych upoważnień pracownikom gminy do pracy w rejestrach z zachowaniem ograniczeń ustawowych z zachowaniem ograniczeń ustawowych

43 Rejestr upoważnień  Wyznaczenie w każdej gminie osoby do: prowadzenia i stałej aktualizacji rejestru upoważnień prowadzenia i stałej aktualizacji rejestru upoważnień wydanych przez wójta (burmistrza, prezydenta) przesyłania do MSW kopii upoważnień przesyłania do MSW kopii wydanych przez wójta (burmistrza, prezydenta) upoważnień informowania MSW o ewentualnej zmianie na stanowisku wójta informowania MSW o ewentualnej zmianie na stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta)

44 UPOWAŻNIENIA poprzedniego są ważne  Upoważnienia wydane przez poprzedniego wójta są ważne poprzednio  Upoważnienie wydane przez MSW dla poprzednio urzędującego Wójta, Burmistrza lub Prezydenta, należy odesłać do DEP MSW

45 UPOWAŻNIENIA konsultacje Kwestie prawne, upoważnienia, uprawnienia Naczelnik- Kamil Obłodecki tel. 22 60 28-555, kom. 723 997 991 kamil.oblodecki@msw.gov.pl; Wydział Analityczno-Prawny

46 Uprawnienia = Role w SRP

47 Nadawanie uprawnień technicznych  LAR  wyznaczony przez wójta  mający kartę kryptograficzną  zgłoszony do MSW  zgłoszony do MSW – ankieta - brak 3 gmin  możliwość zgłoszenia/skreślenia LAR – ankieta  http://ankiety.coi.gov.pl/index.php/428487/lang-pl http://ankiety.coi.gov.pl/index.php/428487/lang-pl

48 Formularze  MSW zapewnia gminom:  druki odpisów aktów  druki odpisów aktów stanu cywilnego  druki 2 zaświadczeń

49 Formularze dla USC  Małopolska – na 1,5 miesiąca 30 000 odpisów aktów 2 000 zaświadczeń Druga partia – początek lutego 2015 r.  podział proporcjonalny do liczby wydanych odpisów i zaświadczeń w pierwszym półroczu 2014 r.  min – 4 zaświadczenia

50 Odbiór formularzy  Druki ścisłego zarachowania Ewidencja druków ścisłego zarachowania Pismo do gmin – wyjaśnienia  Procedura opracowana przez WSOiC Zasady dystrybucji, ewidencji i brakowania druków.

51 Odbiór formularzy  Kraków  Kraków ul. Przy Rondzie 6 I piętro, pokój nr 110 tel. 12 39 21 832 dla:  Miasto Kraków  powiaty: krakowski, chrzanowski, wielicki, miechowski, proszowicki, wadowicki, olkuski, oświęcimski, nowotarski, tatrzański, suski, myślenicki

52 Odbiór formularzy  Tarnów  Tarnów Al. Solidarności 5-9, pokój nr 32  tel. 14 696 34 04 dla:  Miasto Tarnów  powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński

53 Odbiór formularzy  Nowy Sącz  Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52, pokój nr 114, tel. 18 540 23 42 dla: Nowy Sącz  Miasto Nowy Sącz  powiaty: sądecki, gorlicki, limanowski

54 Kanały komunikacji PIA ePUAP Poczta elektroniczna: LAS, LAR, gminy Poczta Polska  sprawdzać ww. pocztę  odbierać na bieżąco korespondencję  informować o wszystkim LAS

55 Wzmocnienie kadrowe USC

56 Kierownicy i zastępcy usc  obecnie 254 osoby  do 30.10.2014 r. 293 osoby w kilku gminach  zatrudnieni w kilku gminach na ułamki etatów  zatrudnieni na ułamki etatów

57 Wskazówki:  Wzmocnić kadrowo usc → kierownik/zastępca musi stale przebywać w usc : zatrudnić kierownika/zastępcę w jednej gminie zatrudnić więcej zastępców na ułamki etatów zatrzymać doświadczonych kierowników/zastępców  Zapewnić: wsparcie informatyczne

58 Problemy, pytania, wnioski, uwagi, wątpliwości merytoryczne i techniczne?!  MSW  Koordynatorzy wojewódzcy  dane kontaktowe wysłano do gmin

59 Szkolenia merytoryczne nieobecni  USC  Iwkowa  Podegrodzie  Jordanów gmina  Jordanów miasto  Siepraw  Krościenko nad Dunajcem  Andrychów  Stryszów  Przeciszów  EL i DO  Mszana Dolna miasto  Rytro  Spytkowice nowotarskie  Jordanów miasto  Tomice

60 nikt się nie logował Gminy w których nikt się nie logował  Borzęcin  Bolesław (powiat dąbrowski)  Lipinki  Ropa  Liszki  Skała  Dobczyce  Grybów UM  Chełmiec  Korzenna  Rytro  Pałecznica  Bystra-Sidzina  Rzepiennik Strzyżewski  Skrzyszów  Brzeźnica  Mucharz  Spytkowice (powiat wadowicki)  Biskupice

61 Dodatkowy sprzęt brak ankiet 1.Libiąż 2.Trzebinia 3.Ropa 4.Skała 5.Sułoszowa 6.Pcim 7.Tokarnia 8.Grybów 9.Łososina Dolna 10.Klucze 11.Trzyciąż 12.Koniusza

62 Dodatkowy sprzęt brak zamówienia  Biały Dunajec  UM Bochnia  Bolesław dąbrowski  Bolesław olkuski  Borzęcin  Brzeźnica  Budzów  Bukowno  Bystra-Sidzina  Charsznica  Chełmiec  Chełmek  Ciężkowice  Czarny Dunajec  Dobczyce  Dobra  Drwinia  Gdów  Gnojnik  Gromnik  Gródek nad Dunajcem  UG Grybów  Igołomia - Wawrzeńczyce  Iwanowice  Iwkowa  Jabłonka  Jodłownik  Kalwaria Zebrzydowska  Kamienica  Kamionka Wielka  Kęty  Klucze  Koniuszy  Korzenna  Krościenko nad Dunajcem  Krynica-Zdrój

63 Dodatkowy sprzęt brak zamówienia  Krzeszowice  Książ Wielki  Lanckorona  Laskowa  Lipnica Wielka  Lubień  Łabowa  Łącko  Łapanów  Łososina Dolna  Łużna  Maków Podhalański  Mędrzechów  Michałowice  Mogilany  Mucharz  Myślenice  UM Nowy Targ‘  Nowy Wiśnicz  Nowe Brzesko  Olesno  Olkusz  Osiek  Pałecznica  Polanka Wielka  Poronin  Proszowice  Raba Wyżna  Radgoszcz  Radłów  Ropa  Ryglice  Rytro  Rzepiennik Strzyżewski  Siepraw  Skała  Skawina  Słaboszów

64 Dodatkowy sprzęt brak zamówienia  Słomniki  Słopnice  Spytkowice wadowickie  Spytkowice nowotarskie  Stryszawa  Stryszów  Sucha Beskidzka  Szczucin  Szczurowa  Świątniki Górne  Trzebinia  Tuchów  UG Jordanów  UG Mszana Dolna  UM Limanowa  UM Mszana Dolna  UM Oświęcim  UM Tarnowa  UM Jordanowa  Uście Gorlickie  Wadowice  Wielka Wieś  Wierzchosławice  Wietrzychowice  Wiśniowa  Wolbrom  Zakopane  Zawoja  Zembrzyce  Żabno

65 Gminy bez sieci:  Biecz  UM Tarnowa  Chrzanów  UM Grybów Miasto  Nowy Wiśnicz  UG Jordanów

66 UPRAWNIENIA  Gminy, które nie wypełniły w listopadzie ankiety dla LAR  Lisia Góra, Ropa, Muszyna.

67 15 gmin bez programu do USC  Borzęcin  Drwinia  Koszyce  Lipinki  Łapanów  Mędrzechów  Niedźwiedź  Nowe Brzesko Radgoszcz Radziemice Trzciana Trzyciąż Uście Gorlickie Zembrzyce Żegocina

68 Dziękuję za uwagę Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie


Pobierz ppt "Spotkanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami. Styczeń 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google