Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1

2 Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 informatyka +

3 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT Usługa DHCP Usługa DNS Adresowanie IPv6 Konfiguracja adresów IP 3 informatyka +

4 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT Usługa DHCP Usługa DNS Adresowanie IPv6 Konfiguracja adresów IP 4 informatyka +

5 Rys historyczny Rok 1981 – zdefiniowanie protokołu IPv4 Rok 1984 – zdefiniowanie masek podsieci Rok 1993 – zdefiniowanie metody CIDR Rok 1996 – zdefiniowanie puli adresów prywatnych Rok 1998 – zdefiniowanie protokołu IPv6 Lata 1998 – 2009 – wdrażanie protokołu IPv6 5 informatyka +

6 Organizacje związanie z adresowaniem IP IETF InterNIC IANA ICANN 6 informatyka +

7 Łącza do systemów RIR 7 informatyka +

8 Na czym polega adresowanie fizyczne? Adresacja w warstwie łącza danych Adresacja sprzętowa Adresy MAC 8 informatyka +

9 Na czym polega adresowanie logiczne? Adresacja w warstwie sieci Adresacja logiczna Adresy IP 9 informatyka +

10 Rodzaje transmisji Transmisja unicast Transmisja multicast Transmisja broadcast 10 informatyka +

11 Transmisja unicast Transmisja „jeden do jednego” 11 informatyka +

12 Transmisja multicast Transmisja „jeden do wielu” 12 informatyka +

13 Transmisja broadcast Transmisja „jeden do wszystkich” 13 informatyka +

14 Ewolucja zapisu adresów IPv4 Adres IPv4 to 32-bitowa liczba binarna 10111011011001101110001101111101 3144082301 3.144.082.301 187.102.227.125 14 informatyka +

15 Notacja kropkowo-dziesiętna Adres IPv4 4 oktety Konwersja systemu binarnego na dziesiętny 15 informatyka +

16 Format adresu IPv4 32-bitowa liczba binarna Identyfikator sieci Identyfikator hosta 16 informatyka +

17 Rodzaje adresów IPv4 Adres sieci Adres rozgłoszenia Adres hosta 17 informatyka +

18 Klasy adresów IPv4 Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E 18 informatyka +

19 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT Usługa DHCP Usługa DNS Adresowanie IPv6 Konfiguracja adresów IP 19 informatyka +

20 Klasa A Identyfikator sieci – 1 bajt Identyfikator hosta – 3 bajty 126 sieci po 16 777 214 hostów 20 informatyka +

21 Klasa B Identyfikator sieci – 2 bajty Identyfikator hosta – 2 bajty 16 384 sieci po 65 534 hosty 21 informatyka +

22 Klasa C Identyfikator sieci – 3 bajty Identyfikator hosta – 1 bajt 2 097 152 sieci po 254 hosty 22 informatyka +

23 Klasa D i E Adresy dla celów specjalnych –Obsługa grup multicastowych –Przyszłe zastosowania 23 informatyka +

24 Alokacja adresów IPv4 Procentowy udział adresów IP w poszczególnych klasach Klasa A – 2 147 483 648 adresów IP Klasa B – 1 073 741 824 adresów IP Klasa C – 536 870 912 adresów IP Klasa D i E – 536 870 912 adresów IP 24 informatyka +

25 Przykłady adresów IPv4 Przykładowe adresy IPv4 w klasie A Przykładowe adresy IPv4 w klasie B Przykładowe adresy IPv4 w klasie C 25 informatyka +

26 Adresy zarezerwowane 255.255.255.255 0.0.0.0 127.0.0.1 26 informatyka +

27 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT Usługa DHCP Usługa DNS Adresowanie IPv6 Konfiguracja adresów IP 27 informatyka +

28 Wprowadzenie do adresowania bezklasowego Adresowanie z użyciem masek podsieci Maska podsieci – 32-bitowa liczba binarna Charakterystyczna budowa maski podsieci Zapis maski w notacji kropokowo- dziesiętnej 28 informatyka +

29 Standardowe maski podsieci w postaci binarnej 29 informatyka +

30 Standardowe maski podsieci w notacji dziesiętnej 30 informatyka +

31 Określanie identyfikatora sieci Konwersja dziesiętnego zapisu adresu IP na postać binarną Maska podsieci w notacji binarnej Wykorzystanie operatora logicznego AND 31 informatyka +

32 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT Usługa DHCP Usługa DNS Adresowanie IPv6 Konfiguracja adresów IP 32 informatyka +

33 Podział na podsieci z maską 25-bitową Adres sieciowy z klasy C Zapożyczony 1 bit Maska podsieci o adresie 255.255.255.128 33 informatyka +

34 Podział na podsieci z maską 26-bitową Adres sieciowy z klasy C Zapożyczone 2 bity Maska podsieci o adresie 255.255.255.192 34 informatyka +

35 Podział na podsieci z maską 27-bitową Adres sieciowy z klasy C Zapożyczone 3 bity Maska podsieci o adresie 255.255.255.224 35 informatyka +

36 Podział na podsieci z maską 28-bitową Adres sieciowy z klasy C Zapożyczone 4 bity Maska podsieci o adresie 255.255.255.240 36 informatyka +

37 Podział na podsieci z maską 29-bitową Adres sieciowy z klasy C Zapożyczonych 5 bitów Maska podsieci o adresie 255.255.255.248 37 informatyka +

38 Podział na podsieci z maską 30-bitową Adres sieciowy z klasy C Zapożyczonych 6 bitów Maska podsieci o adresie 255.255.255.252 38 informatyka +

39 Podział na podsieci z maską 31-bitową Adres sieciowy z klasy C Zapożyczonych 7 bitów Maska podsieci o adresie 255.255.255.254 39 informatyka +

40 Podział na podsieci z maską 32-bitową Adres sieciowy z klasy C Zapożyczonych 8 bitów Maska podsieci o adresie 255.255.255.255 40 informatyka +

41 Sumaryzacja tras 41 informatyka +

42 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT Usługa DHCP Usługa DNS Adresowanie IPv6 Konfiguracja adresów IP 42 informatyka +

43 Adresy prywatne Opisane w dokumencie RFC 1918 Przeznaczone do użytku prywatnego Stosowane tylko wewnątrz sieci lokalnej 43 informatyka +

44 Wprowadzenie do translacji NAT Zdefiniowana w dokumencie RFC 1631 Translacja adresów prywatnych na publiczne i odwrotnie Translacja adresów na routerze w warstwie sieciowej 44 informatyka +

45 Terminologia związana z NAT Sieć wewnętrzna Sieć zewnętrzna Adres lokalny Adres globalny Wewnętrzny adres lokalny Wewnętrzny adres globalny Zewnętrzny adres lokalny Zewnętrzny adres globalny 45 informatyka +

46 Działanie translacji NAT 46 informatyka +

47 Statyczna translacja NAT 47 informatyka +

48 Dynamiczna translacja NAT 48 informatyka +

49 Translacja PAT 49 informatyka +

50 Zalety translacji NAT i PAT Oszczędność przestrzeni adresowej Elastyczność połączeń z siecią publiczną Prosta konfiguracja Podniesienie bezpieczeństwa sieci 50 informatyka +

51 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT Usługa DHCP Usługa DNS Adresowanie IPv6 Konfiguracja adresów IP 51 informatyka +

52 Podstawy działania DHCP 52 informatyka +

53 Sposoby przydzielania adresów IP Alokacja automatyczna Alokacja ręczna Alokacja dynamiczna 53 informatyka +

54 Wymiana komunikatów protokołu DHCP 54 informatyka +

55 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT Usługa DHCP Usługa DNS Adresowanie IPv6 Konfiguracja adresów IP 55 informatyka +

56 Adresy domenowe Łatwiejsze w użyciu Bardziej intuicyjne Określające „branżę” Mające strukturę hierarchiczną 56 informatyka +

57 Domeny com/co - firmy komercyjne edu/ac - instytucje naukowe i edukacyjne gov - instytucje rządowe mil - instytucje wojskowe org - wszelkie organizacje społeczne i inne instytucje typu "non-profit”; int - organizacje międzynarodowe nie dające się zlokalizować w konkretnym państwie net - firmy i organizacje zajmujące się administrowaniem i utrzymywaniem sieci komputerowych 57 informatyka +

58 Działanie usługi DNS 58 informatyka +

59 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT Usługa DHCP Usługa DNS Adresowanie IPv6 Konfiguracja adresów IP 59 informatyka +

60 Format adresu IPv6 IPv6 – 128-bitowa liczba binarna Olbrzymia przestrzeń adresowa Zapis w notacji dwu-kropkowo- szesnastkowej Udoskonalenia IPv6 60 informatyka +

61 Możliwe uproszczenia zapisu adresu IPv6 61 informatyka +

62 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT Usługa DHCP Usługa DNS Adresowanie IPv6 Konfiguracja adresów IP 62 informatyka +

63 Konfiguracja adresów IP Ręczna konfiguracja adresów IP Automatyczna konfiguracja adresów IP Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP 63 informatyka +

64 Ręczna konfiguracja adresów IP (1) 64 informatyka +

65 Ręczna konfiguracja adresów IP (2) 65 informatyka +

66 Ręczna konfiguracja adresów IP (3) 66 informatyka +

67 Ręczna konfiguracja adresów IP (4) 67 informatyka +

68 Ręczna konfiguracja adresów IP (5) 68 informatyka +

69 Ręczna konfiguracja adresów IP (6) 69 informatyka +

70 Ręczna konfiguracja adresów IP (7) 70 informatyka +

71 Konfiguracja adresów IP Ręczna konfiguracja adresów IP Automatyczna konfiguracja adresów IP Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP 71 informatyka +

72 Automatyczna konfiguracja adresów IP (1) 72 informatyka +

73 Automatyczna konfiguracja adresów IP (2) 73 informatyka +

74 Automatyczna konfiguracja adresów IP (3) 74 informatyka +

75 Automatyczna konfiguracja adresów IP (4) 75 informatyka +

76 Automatyczna konfiguracja adresów IP (5) 76 informatyka +

77 Automatyczna konfiguracja adresów IP (6) 77 informatyka +

78 Automatyczna konfiguracja adresów IP (7) 78 informatyka +

79 Konfiguracja adresów IP Ręczna konfiguracja adresów IP Automatyczna konfiguracja adresów IP Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP 79 informatyka +

80 Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP (1) Polecenie – ping 127.0.0.1 80 informatyka +

81 Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP (2) Polecenie – ping loopback 81 informatyka +

82 Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP (3) Polecenie – ping localhost 82 informatyka +

83 Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP (4) Polecenie – ping www.wwsi.edu.pl 83 informatyka +

84 Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP (5) Polecenie – ping /? 84 informatyka +

85 Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP (6) Polecenie – tracert www.wwsi.edu.pl 85 informatyka +

86 Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP (7) Polecenie – tracert /? 86 informatyka +

87 Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP (8) Polecenie – ipconfig 87 informatyka +

88 Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP (9) Polecenie – ipconfig/all 88 informatyka +

89 Testowanie konfiguracji protokołu TCP/IP (10) Polecenie – ipconfig /? 89 informatyka +

90 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 90 informatyka +

91


Pobierz ppt "Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google