Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych Renata Birska, Ewa Busse-Turczyńska – Biblioteka Główna AM w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych Renata Birska, Ewa Busse-Turczyńska – Biblioteka Główna AM w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych Renata Birska, Ewa Busse-Turczyńska – Biblioteka Główna AM w Lublinie

2 Dbałość o użytkownika i o kolekcję: OPAC, WWW, bazy danych pełnotekstowe, konsorcja Współpraca w ramach sieci bibliotek medycznych Dokształcanie bibliotekarzy, nasze publikacje Poczucie misji zawodu Biblioteka Akademii Medycznej w Lublinie ul. Szkolna 18

3 Podstawy misji zawodu bibliotekarskiego „Bibliotekarz współtwórcą nauki” – Joachim Lelewel Ustawodawstwo Prawa i wzorce teoretyczne –Ranganathan – 5 praw –Urquhart - wzorce –Kotarbiński – koncepcja prakseologiczna – problematyka skutecznego działania w nauce o informacji –Analiza systemowa bibliotek Środowisko w jakim funkcjonuje biblioteka

4 Inspiracje teoretyczne dla misji bibliotek Pięć praw Ranganathana Książki są do użytku Każdemu czytelnikowi odpowiednia książka Każdej książce właściwy czytelnik Oszczędzaj czas czytelnika Biblioteka jest rosnącym organizmem

5 Wzorce Donalda Urquharta biblioteki są dla użytkowników, to, co najlepsze, jest przeciwieństwem tego co dobre, żadna biblioteka nie jest samotną wyspą, w badaniu zastosowań nowych technik i systemów trzeba mieć na względzie przyszłość, nie przeszłość, personel biblioteki powinien działać jako zespół, zadaniem bibliotekarza bywa często ułatwienie pracy wielu uczonym, biblioteki mogą stać się szczególnie cenne dla społeczeństwa.

6 Otoczenie biblioteki medycznej a misja Wspomaganie rozwoju nauk biomedycznych wraz z promocją zdrowia i ratowaniem życia ludzkiego – pogłębiony wymiar etyczno-filozoficzny Wzrost publikacji medycznych – biblioteka partner równorzędny, równie dynamicznie rozwijający swoje usługi Nowe dyscypliny nauki, terapii oraz techniki medycznej Profile użytkowników Rzeczywistość technologiczna

7 Misja biblioteki medycznej polega na umiejętnym i pełnym wykorzystaniu możliwości technologicznych, aby usprawnić udostępnianie wiarygodnej i pełnej informacji biomedycznej w celu wzbogacenia wiedzy środowisk lekarskich oraz promocji zdrowia w społeczeństwie. Wypełnianie tej misji nie jest dzisiaj możliwe bez współpracy bibliotek.

8 Przedsięwzięcia współpracy bibliotek medycznych w realizacji misji bibliotekarskiej Konferencje dyrektorów bibliotek medycznych CKCZ – wspólnie budowany Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych doc@med - automatyczny system wypożyczeń międzybibliotecznychdoc@med MESH – wirtualna współpraca nad językiem informacyjno- wyszukiwawczym EMBASE – konsorcjalny dostęp do biomedycznej bazy danych

9 CKCZ – wspólnie budowany Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych

10 MESH – wirtualna współpraca nad językiem informacyjno-wyszukiwawczym

11 Odwzorowanie wybranych praw bibliotekarskich w przedsięwzięciach współpracy bibliotek medycznych

12 Współpraca bibliotek uczelni i instytutów medycznych podnosi sprawność ich funkcjonowania na rzecz użytkownika przyczyniając się do: wzrostu jakości kształcenia studentów medycyny rozwoju nauk biomedycznych promocji zdrowia w społeczeństwie


Pobierz ppt "Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych Renata Birska, Ewa Busse-Turczyńska – Biblioteka Główna AM w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google