Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Pomoc przy projektowaniu dachów zielonych systemy dachowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Pomoc przy projektowaniu dachów zielonych systemy dachowe."— Zapis prezentacji:

1 1 Pomoc przy projektowaniu dachów zielonych systemy dachowe

2 2 1.Jaką funkcję ma pełnić dach zielony: użytkową czy nieużytkową (ozdobną)? Funkcja dachu jest bardzo ważna i bezpośrednio wpływa na: - konstrukcję nośną – płyta żelbetowa, blacha trapezowa - rodzaj termoizolacji – XPS, EPS, wełna mineralna - warstwę drenażową – maty pętelkowe, maty kubełkowe, drenaż żwirowy - rodzaj roślinności – roślinność ekstensywna i intensywna - kąt nachylenia dachu systemy dachowe Dach użytkowy Dach nieużytkowy

3 3 systemy dachowe 1. Jaką funkcję ma pełnić dach zielony: użytkową czy nieużytkową (ozdobną)? 1.1 Dach nieużytkowy: -zieleń ekstensywna (trawy stepowe, mchy rozchodniki, zioła) -substrat (mineralny na bazie lawy wulkanicznej) -mniejsza ilość substratu (od ok. 6 – 8 cm) -możliwość stosowania zamiast substratów geowłóknin lub wełny skalnej magazynujących wodę -roślinność: na gotowych matach, sadzonki lub siew

4 4 systemy dachowe 1. Jaką funkcję ma pełnić dach zielony: użytkową czy nieużytkową (ozdobną)? 1.2 Dach użytkowy: -zieleń intensywna (trawnik, drzewa, krzewy) -odpowiedni rodzaj substratu (większa zawartość części organicznych) -większa ilość substratu (do ok. 20 - 25 cm) -drenaż odporny na ściskanie (żwir, maty kubełkowe) -swoboda aranżacji (trawnik z mat, krzewy i drzewa) Uwaga! Trawnik, pomimo płytkiego ukorzenienia, traktujemy jako zieleń intensywną, ponieważ układany jest na substracie organicznym, na którym często zasiewają się chwasty (np. perz) a ich korzenie mogą przebić hydroizolację.

5 5 systemy dachowe 2.1. Zieleń ekstensywna: mchy, rozchodniki, zioła, trawy stepowe Cechy: - są to formy roślinności, które rozwijają się samodzielnie - odporne na ekstremalne warunki pogodowe - wysoka zdolność regeneracji - minimalne nakłady pielęgnacyjne 1-2 razy w roku 2. Jaki typ zieleni na dachu? 2.1. Zieleń ekstensywna: mchy, rozchodniki, zioła, trawy stepowe Cechy: -są to formy roślinności, które rozwijają się samodzielnie, -odporne na ekstremalne warunki pogodowe, -wysoka zdolność regeneracji, -minimalne nakłady pielęgnacyjne 1 – 2 razy w roku.

6 6 systemy dachowe 2. Jaki typ zieleni na dachu? 2.2 Zieleń uproszczona intensywna: trawy, zagajniki, krzewy Cechy: -ograniczone możliwości kształtowania i użytkowania, -wymagają więcej pielęgnacji niż rośliny ekstensywne.

7 7 systemy dachowe 2. Jaki typ zieleni na dachu? 2.3 Zieleń intensywna: byliny, drzewa, krzewy, trawnik Cechy: -możliwość swobodnego kształtowania, -wymagają intensywnej pielęgnacji.

8 8 Rodzaje mat z zielenią ekstensywną: - Vedaflor typ 300 – mata wegetacyjna, mchy, rozchodniki - Vedaflor typ 301 – mata wegetacyjna mchy, rozchodniki + geowłóknina 1200 g - Vedaflor typ 317 – mata wegetacyjna mchy, rozchodniki, zioła systemy dachowe 3. Jak wyglądają gotowe maty z zielenią ekstensywną? Vedaflor typ 300 Vedaflor typ 301 Vedaflor typ 317

9 9 systemy dachowe Zieleń ekstensywna w postaci kilku gatunków obsadzana jest na matach, które po 2 latach wzrostu i pielęgnacji u producenta może być ułożona na dachu. 3. Jak wyglądają gotowe maty z zielenią ekstensywną? Uwaga! Bardzo trudny jest indywidualny dobór zieleni na matach z powodu długiego okresu produkcji (2 lata) oraz odpowiedniego doboru roślinności do regionu lub otoczenia. Nie wszystkie rośliny mogą się przyjąć.

10 10 systemy dachowe Wymiary do transportu: - mata – 1,0 x 1,0 m - rolka – 1,0 x 2,0 m - rolka o długości do 20 mb Pakowanie max 40 m2 na palety o wymiarach 1,1 x 1,1 m2 3. Jak wyglądają gotowe maty z zielenią ekstensywną? Roślinność transportuje się z zakładu produkcji na budowę na paletach w formie mat lub rolek.

11 11 systemy dachowe 4. Jakie może być nachylenie zielonego dachu? Większy kąt dachu wymaga: -zapewniania lepszych zdolności magazynujących substratu oraz drenażu, -zabezpieczeń przed zsuwaniem się substratu i drenażu, -rezygnacji z substratu na rzecz mat z geowłóknin magazynujących wodę.

12 12 systemy dachowe Dobór warstw w zależności od kąta nachylenia dachu: I. Kąt nachylenia do 5° - drenaż – folie kubełkowe, maty pętelkowe, żwir - warstwa wegetacyjna – substrat od 5-10 cm - roślinność – maty, nasadzenia, siew II. Kąt nachylenia od 5° do 15° - drenaż – folie kubełkowe, geowłókniny drenażowe 250 – 500 g/m2 - warstwa wegetacyjna – substrat od 5-10 cm - roślinność – maty, nasadzenia, siew III. Kąt nachylenia od 15° do 45° - drenaż – geowłókniny drenażowe 250 – 500 g/m2 - warstwa wegetacyjna – dodatkowe zabezpieczenia antyerozyjne - roślinność – maty wegetacyjne 4. Jakie może być nachylenie zielonego dachu?

13 13 systemy dachowe 4. Jakie może być nachylenie zielonego dachu? Specjalne ukształtowanie dachu zapobiegające zsuwaniu się warstw Schemat dachu spadkowego

14 14 systemy dachowe 5. Jakie mamy rodzaje substratów? Rodzaje substratów: I. Do zieleni intensywnej: - Vedaflor typ I – trawy, byliny, krzewy i drzewa - Vedaflor typ I - T – trawnikowy - Vedaflor typ I - E – mineralno - organiczny, cięższy niż typ I - Vedaflor typ S - I – średnio intensywny, byliny, trawy, rozchodniki, zioła, krzewy i małe drzewa - Vedaflor typ I-W– wypełniający, jako dolna część warstwy wegetacyjnej II. Do zieleni ekstensywnej: - Vedaflor typ E – rozchodniki (sedum), zgodny z FLL - Vedaflor typ E – L – lekki, rozchodniki (sedum), zgodny z FLL - Vedaflor typ E – XF – na bazie skał wapiennych, zgodny z FLL

15 15 systemy dachowe 5. Jakie mamy rodzaje substratów? Uwaga! - Rodzaj substratu należy konsultować z doradcami firmy Vedag. - Stosowanie substratów z keramzytów wpływają niekorzystnie na stabilność podłoża wegetacyjnego. - FLL dopuszcza użycie do 65 g/l substancji organicznych do substratu mineralnego dla zieleni ekstensywnej. Są producenci, którzy dodają więcej substancji organicznych - nawet ponad 30%. Substrat taki jest tańszy lecz wyrastają na nim chwasty. - Do trawnika z rolki w dachu użytkowym używa się często zwykłego/ogrodniczego humusu dlatego traktujemy taki dach jako intensywny.

16 16 systemy dachowe 5. Jaka ma być grubość warstwy wegetacyjnej? Grubość warstwy wegetacyjnej [cm] 468101215182025303540455060708090 100125150200 Ekstensywne zazielenienie mech / rozchodnik XXX rozchodnik / mech / zioła XXX rozchodnik / zioła / trawa XXX trawa / zioła XXX Uproszczone intensywne zazielenienie trawa / zioła XXXXXXX dzikie rośliny wieloletnie / zagajniki XXXXXXXXXX zagajniki / wieloletnie rośliny XXXXXXXXX zagajniki XXXXXXXXXXXX Intensywne zazielenienie trawnik XXXXXX niskie wieloletnie i zagajniki XXXXXXXXX średniowysokie wieloletnie i zagajniki XXXXXXX wysokie wieloletnie i małe drzewa XXXXXX duże krzaki i małe drzewa XXXXXX średnie i wysokie drzewa XXXX wysokie drzewa XX

17 17 systemy dachowe Warstwy wegetacyjno – magazynujące - Ciężar substratów mieści się w przedziale 1,4 – 1,6 t/m3 co w znaczący sposób wpływa na obciążenie konstrukcji. - Substraty do roślinności ekstensywnej magazynują około 3 – 4 l/1m2/1 cm grubości. -Minimalne wymagania dla roślinności ekstensywnej to 12 litrów/m2. - Dach zielony ekstensywny wymaga ok. 5-10 cm substratu co daje ciężar z wodą ok. 160 kg/m2. - Chcąc obniżyć ciężar ekstensywnego dachu zielonego można substraty zastępować geowłókninami magazynującymi wodę. Uwaga! Zamianę należy konsultować z doradcą firmy Vedag. 6. Jakie mamy warstwy wegetacyjno – magazynujące wodę?

18 18 systemy dachowe Systemy dachów zielonych Rodzaje geowłóknin do zieleni ekstensywnej: - Vedaflor typ G600– odpowiednik ok. 2cm substratu Vedaflor typ E - XF - Vedaflor typ G1000– odpowiednik ok. 3cm substratu Vedaflor typ E - XF - Vedaflor typ G1200– odpowiednik ok. 4cm substratu Vedaflor typ E - XF Uwaga: - w celu uzyskania odpowiedniej pojemności wodnej geowłókniny układamy warstwowo - geowłóknina 1000g – 11-12 l/m2, geowłóknina 1200g – 14 l/m2 - przy zastosowaniu geowłóknin można zrezygnować z substratów lub wykonać połączenie mieszane - geowłókniny w porównaniu z substratem szybciej odprowadzają wodę 6. Jakie mamy warstwy wegetacyjno – magazynujące wodę?

19 19 systemy dachowe 7. Jaki zastosować drenaż? Dach ekstensywny 6.1 Mata drenażowo – zasobnikowa - Vedaflor SD20: - Pojemność wodna - ok. 4,45 [l/m2] - Wysokość wytłoczeń - 20 mm - Wytrzymałość na ściskanie - 150 [kN/m2] - Odporność na temperaturę - - 40°C / +80°C Uwaga! - Należy zwrócić uwagę na wybór maty, gdyż nie każda mata kubełkowa jest drenażem. - Zastosowanie odpowiedniego substratu zapewnia zmagazynowanie właściwej ilości wody potrzebnej dla roślinności ekstensywnej. Maty służą głównie jako drenaż, dodatkowo w niewielkim stopniu podnoszą wilgotność podłoża.

20 20 systemy dachowe 7. Jaki zastosować drenaż? Dach ekstensywny 6.2 Mata pętelkowa laminowana obustronnie geowłókniną Vedaflor Dren 10: - zdolność odprowadzenia wody - 2,0 l/(s*m) - wysokość - ok. 9 mm - ciśnienie - 20 kPa - Wydłużenie przy sile zrywającej - 33 % - Siła rozciągająca - 5-6 kN/m Uwaga! Mata pętelkowa zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniem hydroizolacji.

21 21 systemy dachowe 7. Jaki zastosować drenaż? Dach użytkowy Warstwa drenażowa – żwir płukany 8-16 - minimalna grubość 5 - 6cm - wytrzymała na ściskanie - oddzielona geowłókniną - w przypadku drenażu żwirowego ułożonego bezpośrednio na hydroizolacji stosować matę ochronną np. Vedag Bautenschutzmatte gr. 6, 9, 12, 20mm Uwaga! Żwir jest drenażem odpornym na ściskanie, często wykorzystywany w przypadku dachów z dużymi obciążeniami użytkowymi.

22 22 Materiały Vedag posiadają badania FLL określające odporność na przerastanie korzeni wykonane przez akredytowaną instytucję. Zabezpieczenie przed przenikaniem korzeni – materiały z rodziny Vedaflor: - do zieleni intensywnej papy z wkładką miedziowaną Vedaflor WS-I - do zieleni ekstensywnej bitum wymieszany z odpowiednimi środkami chemicznymi i Vedaflor WF systemy dachowe 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację?

23 23 systemy dachowe Badania FLL - Zasady obsadzania roślinnością 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację?

24 24 systemy dachowe 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację? Badania FLL – testy na przenikanie korzeni Zasady układania pap w skrzyni odzwierciedla sytuację na dachu.

25 25 systemy dachowe Rośliny po zakończeniu testu czteroletniego 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację? Badania FLL – roślinność po badaniu

26 26 systemy dachowe ↑ zwykła papa bitumiczna Folia PCV → 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację? Przykład penetracji korzeni i kłączy papy bitumicznej bez zabezpieczeń przeciwkorzennych

27 27 systemy dachowe 9. Ile waży dach zielony? Waga wykonanego dachu zależy od jego konstrukcji i zastosowanych rozwiązań. Wagi składowych dachu: Termoizolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm – ok. 30 kg/m2 Termoizolacja z płyt EPS 100 – 039 gr. 20 cm – ok. 4,0 kg/m2 Termoizolacja z płyt XPS gr. 20 cm – ok. 10 kg/m2 Warstwy hydroizolacji (2 warstwy papy) – ok. 10 kg/m2 Geowłóknina ochronna – ok. 0,13 kg/m2 Wagi składowych dachu w stanie nasączonym: Żwir płukany 8-16 (warstwa 5cm) – ok. 90 kg/m2 Geowłóknina filtracyjna – ok. 0,13 kg/m2 Substrat – ok. 1600 kg/m3 Geowłóknina magazynująca 1000g/m2 – 13 kg/m2 Zieleń ekstensywna w matach – ok. 35 kg/m2

28 28 systemy dachowe 9. Ile waży dach zielony? 1. System dachu zielonego klasyczny z geowłókniną magazynującą (mata Vedaflor typ 317, geowłóknina Vedaflor typ G1000, drenaż Vedaflor Dren 10, papa korzenioodporna WS-I lub WF, papa podkładowa samoprzylepna Vedatop SU, termoizolacja EPS 100-038 gr. 20 cm, papa paroizolacyjna Vedagard Multi SK Plus) – ok. 67,09 kg/m2 2. System dachu zielonego klasyczny z substratem 4 cm (mata Vedaflor typ 317, substrat Vedaflor typ E-XF gr. 4cm, geowłóknina ochronna g. 125g/m2, drenaż Vedaflor SD 20, geowłóknina ochronna g. 125g/m2, papa korzenioodporna WS-I lub WF, papa podkładowa samoprzylepna Vedatop SU, termoizolacja EPS 100-038 gr. 20 cm, papa paroizolacyjna Vedagard Multi SK Plus) – ok. 123,66 kg/m2 3. System dachu zielonego klasyczny z substratem 4 cm i żwirem (mata Vedaflor typ 317, substrat Vedaflor typ E-XF gr. 4cm, geowłóknina ochronna g. 125g/m2, drenaż żwirowy 8-16mm gr 5cm, geowłóknina ochronna g. 125g/m2, papa korzenioodporna WS-I lub WF, papa podkładowa samoprzylepna Vedatop SU, termoizolacja EPS 100-038 gr. 20 cm, papa paroizolacyjna Vedagard Multi SK Plus) – ok. 198,26 kg/m2 4. System dachu zielonego odwrócony z substratem 4 cm i żwirem (mata Vedaflor typ 317, substrat Vedaflor typ E-XF gr. 4cm, geowłóknina ochronna g. 125g/m2, drenaż żwirowy 8-16mm gr 5cm, geowłóknina ochronna g. 125g/m2, termozilacja XPS gr. 20 cm, folia ślizgowa PE 0,2 mm, papa korzenioodporna WS-I lub WF, papa podkładowa Vedatect PYE PV200 S5T) – ok. 199,26 kg/m2

29 29 systemy dachowe 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem? Warstwy dachowe muszą zostać odpowiednio przymocowane, w celu zabezpieczenia przed działaniem wiatru. Rozróżnia się trzy możliwości mocowania: 1.Klejenie 2.Mocowanie mechaniczne 3.Obciążanie Wymagania: - Roślinność musi być odporna na rozwiewanie przez wiatr. - Krawędzie i narożniki zabezpieczyć przed odrywaniem. - Gęstość mocowania lub ciężar balastu dobiera się obliczeniowo.

30 30 systemy dachowe 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem? W zależności od regionu kraju występują różne wielkości oddziaływania wiatru na elementy budynków

31 31 systemy dachowe 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem? Rodzaj terenu i jego ukształtowanie ma znaczący wpływ na działanie wiatru. Zastosowanie attyki zmniejsza siły ssące wiatru przy krawędzi budynku.

32 32 systemy dachowe 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem?

33 33 systemy dachowe 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem? Wierzchnie warstwy dachu nie mogą być poderwane przez silne podmuchy wiatru. Dlatego w miejscach szczególnie narażonych stosuje się dodatkowe obciążenia w postaci: - opasek żwirowych - płyt chodnikowych

34 34 systemy dachowe 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem? Uwagi: 1. Konieczne jest zabezpieczenie dachu zielonego w wyeksponowanym położeniu! 2.Kostka, wypełniona żwirem i/lub substratem, częściowe nasadzenie. 3. Pas żwiru i wstępnie zazielenione maty wegetatywne (pasy o szerokości 2 m). 4. Dodatkowe zabezpieczenia na czas wzrostu i ukorzeniania się roślin: nawadnianie, przekrycie tkaniną, klejenie, kotwienie.

35 35 systemy dachowe 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem? Zabezpieczenie dachu zielonego w wyeksponowanym położeniu!

36 36 systemy dachowe 11. Czy można układać zieleń na dachach skośnych? W przypadku dachów skośnych maty rozchodnikowe układa się na geowłókninach z pominięciem warstw drenażowych. Szybsze odprowadzenie wody nie jest korzystne dla roślinności. By zapewnić lepsze warunki dla roślin w kalenicy układa się większą ilość mat z geowłóknin magazynujących. Dachy skośne – bez drenażu

37 37 systemy dachowe 12. Jakie zrobić odwodnienie? Odwodnienie na dachu zielonym powinno posiadać współczynnik odpływu wody równy 0,3. Ze względów bezpieczeństwa odwodnienie projektuje się tak jak dla zwykłych dachów płaskich. Obsadzenie roślinnością zmniejszy się odpływ wody i nie istnieje ryzyko małej wydajności odwodnienia. Obszary wpustów, odpływów powinny być wolne od warstwy wegetacyjnej. Dlatego w tych obszarach stosuje się pasy żwiru o szerokości ok. 50cm w celu lepszego odpływu wody. Standardowy spadek na dachach zielonych wynosi 2 – 3% w płaszczyźnie uszczelnienia.

38 38 systemy dachowe 12. Jakie zrobić odwodnienie? Stosowane wpusty powinny być przystosowane do uszczelnienia z pokryciami bitumicznymi. Należy stosować wpusty podgrzewane i zabezpieczone przed zatkaniem.

39 39 Układanie substratów mineralnych Nanoszenie substratu – 4 - 8cm dla zieleni ekstensywnej odpowiada FLL systemy dachowe 13. Jak układa się substraty mineralne? Im więcej substratu tym większa różnorodność roślin na dachu. Układanie poprzez: - podawanie z pompy, - rozsypywanie z big bag'ów, - transport ręczny.

40 40 Układanie mat zieleni ekstensywnej na ułożonym uprzednio substracie. Po ułożeniu mat w celu lepszej aklimatyzacji podlewa się roślinność. systemy dachowe 13. Jak układa się substraty mineralne? Układanie roślinności z mat

41 41 Mokre wysiewanie kiełków → ziaren, organicznych włókien, nawozów i spoiwa Sposoby zazieleniania dachu systemy dachowe 13. Jak układa się substraty mineralne? ← Układanie wstępne zazielenionych mat Inne techniki: nasadzania, suche wysiewanie kiełków sedum i ziaren, rozsypywanie ścinek

42 42 systemy dachowe Dylatacja 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?

43 43 systemy dachowe Prawidłowa dylatacja zapewnia 100%-wą trwałość materiału i szczelność. 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?

44 44 systemy dachowe Wpust dachowy 1. Roślinność 2. Wegetacyjna warstwa 3. Geowłóknina 4. Drenaż 5. Włóknina filtrująca 6. Folia PE 7. Papa VEDAFLOR 8. Papa VEDATOP SU 9. Termoizolacja 10. Papa Vedagard ES Plus 11. Masa gruntująca 12. Strop żelbetowy 13.Pas żwiru, bez roślinności 14.Warstwa kontrolna 15.Odpływ 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?

45 45 systemy dachowe Wpust dachowy 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?

46 46 systemy dachowe 1. Fasada 2.VEDAGPLAST 3.Obróbka blacharska 4.VEDAFLOR WS-I 5.VEDATOP SU 6.Izoklin 7.Drenaż 8.Włóknina filtrująca 9.Pas żwiru, bez zieleni 10.Masa gruntująca 11.Dach 12.Włóknina filtrująca 13.Substrat wegetacyjny 14.Roślinność Wykończenie ścian 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?

47 47 systemy dachowe 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym? Wykończenie ścian

48 48 systemy dachowe Obróbka drzwi tarasowych 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?

49 49 systemy dachowe Obróbka drzwi tarasowych 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?

50 50 1.Emaillit BV Extra – środek gruntujący 2.Vedatect PYE PV200 S5 - podkładowa 3.Vedaflor WS-I - antykorzenna 4.Polistyren XPS - termoizolacja 5.Geowłóknina Typar SF 37 125 g/m2 6.Drenaż – żwir płukany 8-16mm 7.Geowłóknina Typar SF 37 125 g/m2 systemy dachowe Obróbka attyki 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?

51 51 systemy dachowe Obróbka attyki 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?

52 52 systemy dachowe Dach zielony opaski żwirowe 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?

53 53 systemy dachowe By ustrzec się przed awarią na dachu zielonym należy: 1. Prawidłowo zrealizować miejsca szczególne hydroizolacji: obróbki, dylatacje, wpusty Przebicia. 2. Przeszkolić wykonawców w zakresie dachu zielonego. 3. Stosować przynajmniej dwu warstwowe krycie, z materiałów o wysokich parametrach: gr. min. 4 – 5 cm, zakres temperatur -25 st C 4. Wierzchnia warstwa hydroizolacji powinna być odporna na przenikanie korzeni udokumentowana badaniami FLL wykonanymi przez certyfikowny instytut. 15. Jak poprawnie wykonać zielony dach?

54 54 systemy dachowe 16. Czy dachy zielone są odporne na ogień? Według wytycznych dotyczących dachów zielonych FLL zieleń intensywna traktowana jest jako odporna na ogień lotny z uwagi na duże grubości warstw wegetacyjnych. Zieleń ekstensywna jest wystarczająco odporna na ogień przenoszony i promieniujący ciepło jeśli: - wysokość układu warstw wynosi min 3cm, a zawartość substancji organicznych jest mniejsza niż 20% - zastosowano formy wegetacji o małym obciążeniu ogniowym - przy większych powierzchniach dachu stosuje się przegrody ogniowe w formie opasek żwirowych, betonowych o szerokości ok. 50cm w odstępach co 40m Uwaga! Nie należy stosować warstw urodzajnych z torfu gdyż wykazuje on zdolności łatwopalne.

55 55 systemy dachowe 16. Czy dachy zielone są odporne na ogień? Zabezpieczenie przeciwpożarowe wg FLL

56 56 systemy dachowe 17. Jak odśnieżać dach zielony? Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników obiektu może zachodzić konieczność odśnieżania dachów zielonych. Zasady prawidłowego odśnieżania: - wykonywane przez specjalistyczną ekipę – wykonawca dachu podczas gwarancji, - odśnieżanie odpowiednim sprzętem, - pozostawienie ok 10 cm śniegu – nie odśnieżanie do roślinności – ryzyko uszkodzenia.

57 57 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY NA WWW.VEDAG.COM.PL systemy dachowe Vedag Polska Sp. z o.o.


Pobierz ppt "1 Pomoc przy projektowaniu dachów zielonych systemy dachowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google