Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc przy projektowaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc przy projektowaniu"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc przy projektowaniu
1 systemy dachowe Pomoc przy projektowaniu dachów zielonych 1

2 Jaką funkcję ma pełnić dach zielony: użytkową czy nieużytkową (ozdobną)?
Funkcja dachu jest bardzo ważna i bezpośrednio wpływa na: - konstrukcję nośną – płyta żelbetowa, blacha trapezowa - rodzaj termoizolacji – XPS, EPS, wełna mineralna - warstwę drenażową – maty pętelkowe, maty kubełkowe, drenaż żwirowy - rodzaj roślinności – roślinność ekstensywna i intensywna - kąt nachylenia dachu Dach nieużytkowy Dach użytkowy systemy dachowe

3 3 1. Jaką funkcję ma pełnić dach zielony: użytkową czy nieużytkową (ozdobną)? 1.1 Dach nieużytkowy: zieleń ekstensywna (trawy stepowe, mchy rozchodniki, zioła) substrat (mineralny na bazie lawy wulkanicznej) mniejsza ilość substratu (od ok. 6 – 8 cm) możliwość stosowania zamiast substratów geowłóknin lub wełny skalnej magazynujących wodę roślinność: na gotowych matach, sadzonki lub siew systemy dachowe 3

4 4 1. Jaką funkcję ma pełnić dach zielony: użytkową czy nieużytkową (ozdobną)? 1.2 Dach użytkowy: zieleń intensywna (trawnik, drzewa, krzewy) odpowiedni rodzaj substratu (większa zawartość części organicznych) większa ilość substratu (do ok cm) drenaż odporny na ściskanie (żwir, maty kubełkowe) swoboda aranżacji (trawnik z mat, krzewy i drzewa) Uwaga! Trawnik, pomimo płytkiego ukorzenienia, traktujemy jako zieleń intensywną, ponieważ układany jest na substracie organicznym, na którym często zasiewają się chwasty (np. perz) a ich korzenie mogą przebić hydroizolację. systemy dachowe 4

5 2. Jaki typ zieleni na dachu?
5 2. Jaki typ zieleni na dachu? 2.1. Zieleń ekstensywna: mchy, rozchodniki, zioła, trawy stepowe Cechy: są to formy roślinności, które rozwijają się samodzielnie, odporne na ekstremalne warunki pogodowe, wysoka zdolność regeneracji, minimalne nakłady pielęgnacyjne 1 – 2 razy w roku. 2.1. Zieleń ekstensywna: mchy, rozchodniki, zioła, trawy stepowe Cechy: - są to formy roślinności, które rozwijają się samodzielnie - odporne na ekstremalne warunki pogodowe - wysoka zdolność regeneracji - minimalne nakłady pielęgnacyjne 1-2 razy w roku systemy dachowe 5

6 2. Jaki typ zieleni na dachu?
6 2. Jaki typ zieleni na dachu? 2.2 Zieleń uproszczona intensywna: trawy, zagajniki, krzewy Cechy: ograniczone możliwości kształtowania i użytkowania, wymagają więcej pielęgnacji niż rośliny ekstensywne. systemy dachowe 6

7 2. Jaki typ zieleni na dachu?
7 2. Jaki typ zieleni na dachu? 2.3 Zieleń intensywna: byliny, drzewa, krzewy, trawnik Cechy: możliwość swobodnego kształtowania, wymagają intensywnej pielęgnacji. systemy dachowe 7

8 3. Jak wyglądają gotowe maty z zielenią ekstensywną?
Rodzaje mat z zielenią ekstensywną: - Vedaflor typ 300 – mata wegetacyjna, mchy, rozchodniki - Vedaflor typ 301 – mata wegetacyjna mchy, rozchodniki + geowłóknina 1200 g - Vedaflor typ 317 – mata wegetacyjna mchy, rozchodniki, zioła Vedaflor typ 300 Vedaflor typ 301 Vedaflor typ 317 systemy dachowe

9 3. Jak wyglądają gotowe maty z zielenią ekstensywną?
Zieleń ekstensywna w postaci kilku gatunków obsadzana jest na matach, które po 2 latach wzrostu i pielęgnacji u producenta może być ułożona na dachu. Uwaga! Bardzo trudny jest indywidualny dobór zieleni na matach z powodu długiego okresu produkcji (2 lata) oraz odpowiedniego doboru roślinności do regionu lub otoczenia. Nie wszystkie rośliny mogą się przyjąć. systemy dachowe

10 3. Jak wyglądają gotowe maty z zielenią ekstensywną?
Wymiary do transportu: - mata – 1,0 x 1,0 m - rolka – 1,0 x 2,0 m rolka o długości do 20 mb Pakowanie max 40 m2 na palety o wymiarach 1,1 x 1,1 m2 Roślinność transportuje się z zakładu produkcji na budowę na paletach w formie mat lub rolek. systemy dachowe

11 4. Jakie może być nachylenie zielonego dachu?
1111 4. Jakie może być nachylenie zielonego dachu? Większy kąt dachu wymaga: zapewniania lepszych zdolności magazynujących substratu oraz drenażu, zabezpieczeń przed zsuwaniem się substratu i drenażu, rezygnacji z substratu na rzecz mat z geowłóknin magazynujących wodę. systemy dachowe 11

12 4. Jakie może być nachylenie zielonego dachu?
1212 4. Jakie może być nachylenie zielonego dachu? Dobór warstw w zależności od kąta nachylenia dachu: I. Kąt nachylenia do 5° - drenaż – folie kubełkowe, maty pętelkowe, żwir - warstwa wegetacyjna – substrat od 5-10 cm - roślinność – maty, nasadzenia, siew II. Kąt nachylenia od 5° do 15° - drenaż – folie kubełkowe, geowłókniny drenażowe 250 – 500 g/m2 III. Kąt nachylenia od 15° do 45° - drenaż – geowłókniny drenażowe 250 – 500 g/m2 - warstwa wegetacyjna – dodatkowe zabezpieczenia antyerozyjne - roślinność – maty wegetacyjne systemy dachowe 12

13 4. Jakie może być nachylenie zielonego dachu?
Schemat dachu spadkowego Specjalne ukształtowanie dachu zapobiegające zsuwaniu się warstw systemy dachowe

14 5. Jakie mamy rodzaje substratów?
1414 5. Jakie mamy rodzaje substratów? Rodzaje substratów: I. Do zieleni intensywnej: - Vedaflor typ I – trawy, byliny, krzewy i drzewa - Vedaflor typ I - T – trawnikowy - Vedaflor typ I - E – mineralno - organiczny, cięższy niż typ I Vedaflor typ S - I – średnio intensywny, byliny, trawy, rozchodniki, zioła, krzewy i małe drzewa - Vedaflor typ I-W – wypełniający, jako dolna część warstwy wegetacyjnej II. Do zieleni ekstensywnej: - Vedaflor typ E – rozchodniki (sedum), zgodny z FLL - Vedaflor typ E – L – lekki, rozchodniki (sedum), zgodny z FLL - Vedaflor typ E – XF – na bazie skał wapiennych, zgodny z FLL systemy dachowe 14

15 5. Jakie mamy rodzaje substratów?
Uwaga! - Rodzaj substratu należy konsultować z doradcami firmy Vedag. - Stosowanie substratów z keramzytów wpływają niekorzystnie na stabilność podłoża wegetacyjnego. - FLL dopuszcza użycie do 65 g/l substancji organicznych do substratu mineralnego dla zieleni ekstensywnej. Są producenci, którzy dodają więcej substancji organicznych - nawet ponad 30%. Substrat taki jest tańszy lecz wyrastają na nim chwasty. - Do trawnika z rolki w dachu użytkowym używa się często zwykłego/ogrodniczego humusu dlatego traktujemy taki dach jako intensywny. systemy dachowe

16 5. Jaka ma być grubość warstwy wegetacyjnej?
1616 5. Jaka ma być grubość warstwy wegetacyjnej? Grubość warstwy wegetacyjnej [cm] 4 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 125 150 200 Ekstensywne zazielenienie mech / rozchodnik X rozchodnik / mech / zioła rozchodnik / zioła / trawa trawa / zioła Uproszczone intensywne zazielenienie dzikie rośliny wieloletnie / zagajniki zagajniki / wieloletnie rośliny zagajniki Intensywne zazielenienie trawnik niskie wieloletnie i zagajniki średniowysokie wieloletnie i zagajniki wysokie wieloletnie i małe drzewa duże krzaki i małe drzewa średnie i wysokie drzewa wysokie drzewa systemy dachowe 16

17 6. Jakie mamy warstwy wegetacyjno – magazynujące wodę?
Ciężar substratów mieści się w przedziale 1,4 – 1,6 t/m3 co w znaczący sposób wpływa na obciążenie konstrukcji. - Substraty do roślinności ekstensywnej magazynują około 3 – 4 l/1m2/1 cm grubości. Minimalne wymagania dla roślinności ekstensywnej to 12 litrów/m2. Dach zielony ekstensywny wymaga ok cm substratu co daje ciężar z wodą ok. 160 kg/m2. Chcąc obniżyć ciężar ekstensywnego dachu zielonego można substraty zastępować geowłókninami magazynującymi wodę. Uwaga! Zamianę należy konsultować z doradcą firmy Vedag. systemy dachowe

18 Systemy dachów zielonych
6. Jakie mamy warstwy wegetacyjno – magazynujące wodę? Systemy dachów zielonych Uwaga: - w celu uzyskania odpowiedniej pojemności wodnej geowłókniny układamy warstwowo - geowłóknina 1000g – l/m2, geowłóknina 1200g – 14 l/m2 - przy zastosowaniu geowłóknin można zrezygnować z substratów lub wykonać połączenie mieszane - geowłókniny w porównaniu z substratem szybciej odprowadzają wodę Rodzaje geowłóknin do zieleni ekstensywnej: - Vedaflor typ G600 – odpowiednik ok. 2cm substratu Vedaflor typ E - XF - Vedaflor typ G1000 – odpowiednik ok. 3cm substratu Vedaflor typ E - XF - Vedaflor typ G1200 – odpowiednik ok. 4cm substratu Vedaflor typ E - XF systemy dachowe

19 7. Jaki zastosować drenaż?
Dach ekstensywny 6.1 Mata drenażowo – zasobnikowa - Vedaflor SD20: - Pojemność wodna ok. 4,45 [l/m2] - Wysokość wytłoczeń mm - Wytrzymałość na ściskanie [kN/m2] - Odporność na temperaturę °C / +80°C Uwaga! - Należy zwrócić uwagę na wybór maty, gdyż nie każda mata kubełkowa jest drenażem. - Zastosowanie odpowiedniego substratu zapewnia zmagazynowanie właściwej ilości wody potrzebnej dla roślinności ekstensywnej. Maty służą głównie jako drenaż, dodatkowo w niewielkim stopniu podnoszą wilgotność podłoża. systemy dachowe

20 7. Jaki zastosować drenaż?
Dach ekstensywny 6.2 Mata pętelkowa laminowana obustronnie geowłókniną Vedaflor Dren 10: - zdolność odprowadzenia wody ,0 l/(s*m) - wysokość ok. 9 mm - ciśnienie kPa - Wydłużenie przy sile zrywającej % - Siła rozciągająca kN/m Uwaga! Mata pętelkowa zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniem hydroizolacji. systemy dachowe

21 7. Jaki zastosować drenaż?
Dach użytkowy Warstwa drenażowa – żwir płukany 8-16 - minimalna grubość 5 - 6cm - wytrzymała na ściskanie - oddzielona geowłókniną - w przypadku drenażu żwirowego ułożonego bezpośrednio na hydroizolacji stosować matę ochronną np. Vedag Bautenschutzmatte gr. 6, 9, 12, 20mm Uwaga! Żwir jest drenażem odpornym na ściskanie, często wykorzystywany w przypadku dachów z dużymi obciążeniami użytkowymi. systemy dachowe

22 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację?
Materiały Vedag posiadają badania FLL określające odporność na przerastanie korzeni wykonane przez akredytowaną instytucję. Zabezpieczenie przed przenikaniem korzeni – materiały z rodziny Vedaflor: - do zieleni intensywnej papy z wkładką miedziowaną Vedaflor WS-I - do zieleni ekstensywnej bitum wymieszany z odpowiednimi środkami chemicznymi i Vedaflor WF systemy dachowe

23 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację?
2323 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację? Badania FLL - Zasady obsadzania roślinnością systemy dachowe 23

24 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację?
Badania FLL – testy na przenikanie korzeni Zasady układania pap w skrzyni odzwierciedla sytuację na dachu. systemy dachowe

25 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację?
2525 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację? Badania FLL – roślinność po badaniu Rośliny po zakończeniu testu czteroletniego systemy dachowe 25

26 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację?
2626 8. Jak zabezpieczyć dach przed ingerencją korzeni na hydroizolację? Przykład penetracji korzeni i kłączy papy bitumicznej bez zabezpieczeń przeciwkorzennych ↑ zwykła papa bitumiczna Folia PCV → systemy dachowe 26

27 9. Ile waży dach zielony? Waga wykonanego dachu zależy od jego konstrukcji i zastosowanych rozwiązań. Wagi składowych dachu: Termoizolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm – ok. 30 kg/m2 Termoizolacja z płyt EPS 100 – 039 gr. 20 cm – ok. 4,0 kg/m2 Termoizolacja z płyt XPS gr. 20 cm – ok. 10 kg/m2 Warstwy hydroizolacji (2 warstwy papy) – ok. 10 kg/m2 Geowłóknina ochronna – ok. 0,13 kg/m2 Wagi składowych dachu w stanie nasączonym: Żwir płukany 8-16 (warstwa 5cm) – ok. 90 kg/m2 Geowłóknina filtracyjna – ok. 0,13 kg/m2 Substrat – ok kg/m3 Geowłóknina magazynująca 1000g/m2 – 13 kg/m2 Zieleń ekstensywna w matach – ok. 35 kg/m2 systemy dachowe

28 9. Ile waży dach zielony? 1. System dachu zielonego klasyczny z geowłókniną magazynującą (mata Vedaflor typ 317, geowłóknina Vedaflor typ G1000, drenaż Vedaflor Dren 10, papa korzenioodporna WS-I lub WF, papa podkładowa samoprzylepna Vedatop SU, termoizolacja EPS gr. 20 cm, papa paroizolacyjna Vedagard Multi SK Plus) – ok. 67,09 kg/m2 2. System dachu zielonego klasyczny z substratem 4 cm (mata Vedaflor typ 317, substrat Vedaflor typ E-XF gr. 4cm, geowłóknina ochronna g. 125g/m2, drenaż Vedaflor SD 20, geowłóknina ochronna g. 125g/m2, papa korzenioodporna WS-I lub WF, papa podkładowa samoprzylepna Vedatop SU, termoizolacja EPS gr. 20 cm, papa paroizolacyjna Vedagard Multi SK Plus) – ok. 123,66 kg/m2 3. System dachu zielonego klasyczny z substratem 4 cm i żwirem (mata Vedaflor typ 317, substrat Vedaflor typ E-XF gr. 4cm, geowłóknina ochronna g. 125g/m2, drenaż żwirowy 8-16mm gr 5cm, geowłóknina ochronna g. 125g/m2, papa korzenioodporna WS-I lub WF, papa podkładowa samoprzylepna Vedatop SU, termoizolacja EPS gr. 20 cm, papa paroizolacyjna Vedagard Multi SK Plus) – ok. 198,26 kg/m2 4. System dachu zielonego odwrócony z substratem 4 cm i żwirem (mata Vedaflor typ 317, substrat Vedaflor typ E-XF gr. 4cm, geowłóknina ochronna g. 125g/m2, drenaż żwirowy 8-16mm gr 5cm, geowłóknina ochronna g. 125g/m2, termozilacja XPS gr. 20 cm, folia ślizgowa PE 0,2 mm, papa korzenioodporna WS-I lub WF, papa podkładowa Vedatect PYE PV200 S5T) – ok. 199,26 kg/m2 systemy dachowe

29 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem?
Warstwy dachowe muszą zostać odpowiednio przymocowane, w celu zabezpieczenia przed działaniem wiatru. Rozróżnia się trzy możliwości mocowania: 1.Klejenie 2.Mocowanie mechaniczne 3.Obciążanie Wymagania: - Roślinność musi być odporna na rozwiewanie przez wiatr. - Krawędzie i narożniki zabezpieczyć przed odrywaniem. - Gęstość mocowania lub ciężar balastu dobiera się obliczeniowo. systemy dachowe

30 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem?
W zależności od regionu kraju występują różne wielkości oddziaływania wiatru na elementy budynków systemy dachowe

31 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem?
Rodzaj terenu i jego ukształtowanie ma znaczący wpływ na działanie wiatru. Zastosowanie attyki zmniejsza siły ssące wiatru przy krawędzi budynku. systemy dachowe

32 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem?
systemy dachowe

33 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem?
Wierzchnie warstwy dachu nie mogą być poderwane przez silne podmuchy wiatru. Dlatego w miejscach szczególnie narażonych stosuje się dodatkowe obciążenia w postaci: - opasek żwirowych - płyt chodnikowych systemy dachowe

34 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem?
Uwagi: 1. Konieczne jest zabezpieczenie dachu zielonego w wyeksponowanym położeniu! 2.Kostka, wypełniona żwirem i/lub substratem, częściowe nasadzenie. 3. Pas żwiru i wstępnie zazielenione maty wegetatywne (pasy o szerokości 2 m). 4. Dodatkowe zabezpieczenia na czas wzrostu i ukorzeniania się roślin: nawadnianie, przekrycie tkaniną, klejenie, kotwienie. systemy dachowe

35 10. Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem?
Zabezpieczenie dachu zielonego w wyeksponowanym położeniu! systemy dachowe

36 11. Czy można układać zieleń na dachach skośnych?
3636 11. Czy można układać zieleń na dachach skośnych? Dachy skośne – bez drenażu W przypadku dachów skośnych maty rozchodnikowe układa się na geowłókninach z pominięciem warstw drenażowych. Szybsze odprowadzenie wody nie jest korzystne dla roślinności. By zapewnić lepsze warunki dla roślin w kalenicy układa się większą ilość mat z geowłóknin magazynujących. systemy dachowe 36

37 12. Jakie zrobić odwodnienie?
Odwodnienie na dachu zielonym powinno posiadać współczynnik odpływu wody równy 0,3. Ze względów bezpieczeństwa odwodnienie projektuje się tak jak dla zwykłych dachów płaskich. Obsadzenie roślinnością zmniejszy się odpływ wody i nie istnieje ryzyko małej wydajności odwodnienia. Obszary wpustów, odpływów powinny być wolne od warstwy wegetacyjnej. Dlatego w tych obszarach stosuje się pasy żwiru o szerokości ok. 50cm w celu lepszego odpływu wody. Standardowy spadek na dachach zielonych wynosi 2 – 3% w płaszczyźnie uszczelnienia. systemy dachowe

38 12. Jakie zrobić odwodnienie?
Stosowane wpusty powinny być przystosowane do uszczelnienia z pokryciami bitumicznymi. Należy stosować wpusty podgrzewane i zabezpieczone przed zatkaniem. systemy dachowe

39 13. Jak układa się substraty mineralne?
Układanie substratów mineralnych Nanoszenie substratu – 4 - 8cm dla zieleni ekstensywnej odpowiada FLL Im więcej substratu tym większa różnorodność roślin na dachu. Układanie poprzez: - podawanie z pompy, - rozsypywanie z big bag'ów, - transport ręczny. systemy dachowe

40 13. Jak układa się substraty mineralne?
Układanie roślinności z mat Układanie mat zieleni ekstensywnej na ułożonym uprzednio substracie. Po ułożeniu mat w celu lepszej aklimatyzacji podlewa się roślinność. systemy dachowe

41 13. Jak układa się substraty mineralne?
Sposoby zazieleniania dachu ← Układanie wstępne zazielenionych mat Mokre wysiewanie kiełków → ziaren, organicznych włókien, nawozów i spoiwa Inne techniki: nasadzania, suche wysiewanie kiełków sedum i ziaren, rozsypywanie ścinek systemy dachowe

42 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?
Dylatacja systemy dachowe

43 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?
4343 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym? Prawidłowa dylatacja zapewnia 100%-wą trwałość materiału i szczelność. systemy dachowe 43

44 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?
1. Roślinność 2. Wegetacyjna warstwa 3. Geowłóknina 4. Drenaż 5. Włóknina filtrująca 6. Folia PE 7. Papa VEDAFLOR 8. Papa VEDATOP SU 9. Termoizolacja 10. Papa Vedagard ES Plus 11. Masa gruntująca 12. Strop żelbetowy 13. Pas żwiru, bez roślinności 14. Warstwa kontrolna 15. Odpływ Wpust dachowy systemy dachowe

45 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?
Wpust dachowy systemy dachowe

46 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?
1. Fasada 2. VEDAGPLAST 3. Obróbka blacharska 4. VEDAFLOR WS-I 5. VEDATOP SU 6. Izoklin 7. Drenaż 8. Włóknina filtrująca 9. Pas żwiru, bez zieleni 10. Masa gruntująca 11. Dach 12. Włóknina filtrująca 13. Substrat wegetacyjny 14. Roślinność Wykończenie ścian systemy dachowe

47 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?
Wykończenie ścian systemy dachowe

48 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?
Obróbka drzwi tarasowych systemy dachowe

49 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?
Obróbka drzwi tarasowych systemy dachowe

50 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?
Obróbka attyki 1. lit BV Extra – środek gruntujący 2. Vedatect PYE PV200 S5 - podkładowa 3. Vedaflor WS-I - antykorzenna 4. Polistyren XPS - termoizolacja 5. Geowłóknina Typar SF g/m2 6. Drenaż – żwir płukany 8-16mm 7. Geowłóknina Typar SF g/m2 systemy dachowe

51 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?
Obróbka attyki systemy dachowe

52 14. Jak wykonać poprawnie detale na dachu zielonym?
Dach zielony opaski żwirowe systemy dachowe

53 15. Jak poprawnie wykonać zielony dach?
By ustrzec się przed awarią na dachu zielonym należy: 1. Prawidłowo zrealizować miejsca szczególne hydroizolacji: obróbki, dylatacje, wpusty Przebicia. 2. Przeszkolić wykonawców w zakresie dachu zielonego. 3. Stosować przynajmniej dwu warstwowe krycie, z materiałów o wysokich parametrach: gr. min. 4 – 5 cm, zakres temperatur -25 st C 4. Wierzchnia warstwa hydroizolacji powinna być odporna na przenikanie korzeni udokumentowana badaniami FLL wykonanymi przez certyfikowny instytut. systemy dachowe

54 16. Czy dachy zielone są odporne na ogień?
Według wytycznych dotyczących dachów zielonych FLL zieleń intensywna traktowana jest jako odporna na ogień lotny z uwagi na duże grubości warstw wegetacyjnych. Zieleń ekstensywna jest wystarczająco odporna na ogień przenoszony i promieniujący ciepło jeśli: - wysokość układu warstw wynosi min 3cm, a zawartość substancji organicznych jest mniejsza niż 20% - zastosowano formy wegetacji o małym obciążeniu ogniowym - przy większych powierzchniach dachu stosuje się przegrody ogniowe w formie opasek żwirowych, betonowych o szerokości ok. 50cm w odstępach co 40m Uwaga! Nie należy stosować warstw urodzajnych z torfu gdyż wykazuje on zdolności łatwopalne. systemy dachowe

55 16. Czy dachy zielone są odporne na ogień?
Zabezpieczenie przeciwpożarowe wg FLL systemy dachowe

56 17. Jak odśnieżać dach zielony?
Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników obiektu może zachodzić konieczność odśnieżania dachów zielonych. Zasady prawidłowego odśnieżania: - wykonywane przez specjalistyczną ekipę – wykonawca dachu podczas gwarancji, - odśnieżanie odpowiednim sprzętem, - pozostawienie ok 10 cm śniegu – nie odśnieżanie do roślinności – ryzyko uszkodzenia. systemy dachowe

57 systemy dachowe DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY NA WWW.VEDAG.COM.PL
5757 systemy dachowe DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY NA Vedag Polska Sp. z o.o. 57


Pobierz ppt "Pomoc przy projektowaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google