Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leasing w Polsce i za granicą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leasing w Polsce i za granicą"— Zapis prezentacji:

1 Leasing w Polsce i za granicą
oraz inne konstrukcje antypodatkowe

2 Leasing Leasingiem jest każda umowa, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat jedna ze stron przekazuje drugiej prawo do użytkowania określonego składnika aktywów przez uzgodniony okres.

3 Ustawa o rachunkowości
Leasing operacyjny Leasing finansowy Cel umowy Używanie środka trwałego bądź jego używanie i zakup Używanie i zakup środka trwałego Okres trwania umowy Ze względów podatkowych zazwyczaj okres ten jest krótszy niż okres amortyzacji podatkowej (jednak nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych bądź 10 lat - w przypadku nieruchomości) Brak ograniczeń prawnych w tym zakresie - okres ten może być w pełni dowolny, choć w praktyce jest zbliżony do okresu amortyzacji Podatek dochodowy Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje finansujący: czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania korzystającego Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje korzystający: kosztem uzyskania przychodów korzystającego jest element odsetkowy każdej z rat leasingowych Ustawa o rachunkowości Przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych finansującego Przedmiot umowy leasingu jest zaliczany do środków trwałych korzystającego VAT Leasing traktowany jako usługa: podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem użytkowania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT W większości przypadków leasing jest traktowany jako dostawa towarów; podatek VAT jest naliczany „z góry” z chwilą wydania przedmiotu umowy; VAT podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT

4 Kalkulator leasingowy
Źródło :

5 Źródło: http://www.kalkulator.pl/kalkulator-leasingu

6 Ranking firm leasingowych

7 Źródło : http://www.ebroker.pl/leasing

8 Źródło : www.comperia.pl/leasing-kontra-kredyt-czyli-co-lepsze-dla-msp.html

9 Leasing czy kredyt? Źródło:

10 Leasing konsumencki Leasing konsumencki jest analogiczny jak leasing dla firmy, przeznaczony jest jednak dla osób prywatnych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Ogólne warunki leasingu konsumenckiego: procedura uproszczona na podstawie oświadczenia Klienta o dochodach leasing operacyjny na pojazdy zakupione na fakturę z pełnym VAT 23% od 1% wkładu własnego, okres leasingu – od 1 do 7 lat wartość końcowa wykupu od 1 do 53% (przy leasingu na 12 miesięcy) wiek kredytowanego pojazdu – do 10 lat w chwili zakończenia umowy możliwość dodatkowego ubezpieczenia umowy LIFE, GAP od straty finansowej Wymagania podstawowe: Zatrudnienie min. 3 miesiące lub stałe udokumentowane świadczenia Zdolność leasingowa według oświadczenia Klienta

11 Źródło: http://net4car.pl/kalkulator/leasingu-konsumenckiego

12 Leasing konsumencki czy kredyt?
Źródło:

13 Finansowe i podatkowe korzyści z leasingu w Polsce

14 Finansowe Planowanie - łatwość planowania dzięki stałym miesięcznym kosztom Środki trwałe - zmniejszenie kwoty środków trwałych prowadzące do poprawy rentowności aktywów Płynność - uwolnienie środków zainwestowanych we flotę oraz precyzyjne planowanie przepływów finansowych (cash flow) dzięki stałym ratom miesięcznym Rentowność - uwolnienie środków finansowych, które mogą być zainwestowane w aktywa biznesowe o wysokiej rentowności, przynosząc zwrot z kapitału Kapitał obrotowy - zmniejszenie kwoty rozliczeń międzyokresowych np. w wyniku rozłożenia składki ubezpieczeniowej na raty miesięczne Źródło:

15 Podatkowe Tarcza podatkowa- czyli kwota zaoszczędzonego podatku dochodowego z tytułu zaliczenia opłat leasingowych, w koszty prowadzenia działalności. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania. Kolejną zaletą jest możliwość sterowania poziomem kosztów. Przykładowo przedsiębiorca może zdecydować o wysokości udziału własnego. Decydując się na wysoki wkład własny może znacząco podnieść koszty działalności w pierwszym miesiącu trwania umowy. Raty leasingowe, a konkretnie część netto stanowi koszt uzyskania przychodu, a VAT podlega odliczeniom. Przedsiębiorca może też wpływać na wysokość rat, a tym samym wysokości miesięcznych odpisów poprzez dobór okresu trwania umowy (najczęściej od 2 do 5 lat). W leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią w całości kosztu uzyskania przychodu, w wyniku czego zapłacimy niższe podatki.

16 Leasing transgraniczny
Leasing transgraniczny (cross-border leasing) to leasing, w którym finansującym (leasingodawcą) jest podmiot z innego państwa członkowskiego UE niż korzystający (leasingobiorca).

17 Raiffeisen-Leasing Polska S. A
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. podpisał umowę leasingu transgranicznego z ukraińską spółką TISO, producentem materiałów termoizolacyjnych. Transakcja obejmuje finansowanie linii technologicznej do produkcji ww materiałów. 

18 Leasing transgraniczny na przykładzie samochodu – czy to się opłaca?
Niższe stawki VAT-u za granicą i możliwość zwrotu zapłaconego podatku ALE biurokracja ! Podatek akcyzowy Bariera językowa Rejestracja pojazdu Ubezpieczenie

19 Korzyści finansowe i podatkowe? WĄTPLIWE
Korzyści płynące z cross border leasingu, choć teoretycznie są, mogą zostać przesłonięte przez piętrzące się trudności i problemy. Niewykluczone, że próbując odzyskać zapłacony VAT od urzędu skarbowego, składając nietypowe oświadczenia i deklaracje, Urząd Skarbowy bardziej wnikliwie przyjrzy się naszej działalności, co zwykle nie bywa przyjemne. 

20 KONSTRUKCJE ANTYPODATKOWE

21 PODATEK BELKI Podatek od dochodów kapitałowych, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płacony przez osoby fizyczne i prawne. Do dochodów kapitałowych zalicza się m.in. odsetki od pożyczek, środków na rachunkach bankowych, dywidendy lub zbycia akcji, papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych. Zgodnie z ustawą podatek Belki wynosi 19% od uzyskanego dochodu. KWOTA PODATKU NIE MOŻE WYNOSIĆ MNIEJ NIŻ 1 GROSZ!

22 Lokaty antypodatkowe Codzienna kapitalizacja odsetek
Odsetki w wysokości 2.49 zł Podatek Belki: 2.49 zł * 19% = zł Podatek zaokrąglany w dół wynosił 0 zł. W skali miesiąca zysk lepszy od standardowych lokat. KONSEKWENCJA: Zmiana ordynacji podatkowej od 2012 r.

23 INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE

24 Umowa o prowadzenie IKE zawierana jest pomiędzy oszczędzającym, a jedną z czterech grup instytucji finansowych: bankiem - w formie rachunku, lub lokaty bankowej, funduszem inwestycyjnym - w formie inwestycji w jednostki uczestnictwa wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ubezpieczycielem - w formie polisy na życie z funduszem kapitałowym, podmiotem prowadzącym działalność maklerską - w formie rachunków papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, służącego do jego obsługi

25 FUNDUSZE PARASOLOWE

26 Źródło: www.blog.opiekuninwestora.pl

27 Inne konstrukcje antypodatkowe
Polisy antypodatkowe Polisolokata Lokata strukturyzowana Lokata inwestycyjna Transakcje pakietowe Emisja akcji z prawem poboru

28 Alicja Zadrożna Katarzyna Gajowa
Dziękujemy za uwagę! Alicja Zadrożna Katarzyna Gajowa

29 Kaja Monkiewicz Daniel Waniek
Leasing Kaja Monkiewicz Daniel Waniek

30 Definicja leasingu Finansowanie inwestycji, które daje możliwość leasingobiorcy na korzystanie ze środków produkcji przez pewien ustalony termin za opłatą, która pokrywa nie tylko koszty korzystania z rzeczy, ale również część jej wartości.

31 Przyczyny stosowania leasingu
Korzyści podatkowe (przyśpieszenie do zaliczenia kosztów poniesionych wydatków inwestycyjnych) Ominięcie restrykcji dotyczących weryfikacji zdolności kredytowej przez banki

32 Leasing finansowy umowy w których przedmiot leasingu w pełni amortyzuje się w okresie ich trwania nie pozwala na zaliczenie do kosztów wszystkich opłat. Część odpowiadająca za użytkowanie rzeczy zaliczona do kosztów, pozostała część podlega amortyzacji u leasingobiorcy.

33 Leasing operacyjny nie występuje przesunięcie czasowe pomiędzy wydaniem pieniędzy i zaliczeniem ich do kosztów przedmiot leasingu operacyjnego może być używany przez wielu kolejnych użytkowników - umowy są krótkoterminowe i mogą zostać wcześniej rozwiązane Leasing operacyjny ma charakter antyfiskalny, leasing finansowy nie ma takiego charakteru.

34 Leasing finansowy i operacyjny samochodu-wydatki klienta
Samochód osobowy o wartości zł Kwota udziału własnego to 8.000zł Umowa podpisana na 36 miesięcy przyszły koszt końcowego wykupu 80zł Raty leasingowe na poziomie 2.84%, czyli 2.269,57 zł W obu przypadkach: - wydatki na raty leasingowe wyniosą ,52 zł - wydatki na leasing ,52 zł - podatek VAT ,44 Różnica polega na płatności VAT. W leasingu operacyjnym:1840zł+522zł*ilość rat+18,40zł W leasingu finansowym zapłata całości kwoty z góry

35 Różnice

36 Korzyści podatkowe leasingu-przykład
Rozważamy zakup bądź leasing finansowy tokarki do metalu GHB-1340A 400V o wartości netto ,16 PLN, którą chcemy używać przez 5 lat. Jakie będą skutki w zakresie amortyzacji podatkowej. Zakup Leasing Stawka amortyzacji 14% 20% Roczny odpis amortyzacyjny 2 875,62 PLN 4 108,03 PLN Suma opisów w ciągu 5 lat 14 378,11 PLN 20 540,16 PLN Podatkowa wartość końcowa 6 162,05 PLN 0 PLN

37 opłata wstępna od 0% okres finansowania od 24 do 60 miesięcy dostępne waluty: PLN, EUR stała i zmienna stopa procentowa  maszyny nowe i używane struktura rat dostosowana do sezonowości działalności atrakcyjne warunki ubezpieczenia finansowanie przy wykorzystaniu funduszy UE

38 Leasing konsumencki w Polsce
korzystniejsze rabaty wynegocjowane bezpośrednio u producenta lub importera korzystniejsze opłaty ubezpieczenia pojazdu krótszy okres wydania decyzji o finansowaniu brak możliwości odliczenia kosztów leasingu od dochodu brak prawa własności w czasie trwania umowy

39 Pozostałe klasyfikacje leasingu
Ze względu na przedmiot leasingu: dóbr konsumpcyjnych dóbr inwestycyjnych dóbr unikatowych Ze względu na czas zawierania umowy: Krótkoterminowy (do 3 lat) Średnioterminowy (od 3 do 10 lat) Długoterminowy (powyżej 10 lat)

40 Pozostałe klasyfikacje leasingu
Leasing otwarty Cliffing Vendor leasing Leasing lombardowy Leasing pracowniczy Leasing norweski Leasing rewolwingowy

41 Firmy leasingowe w Polsce

42 Zalety leasingu Nie jest wymagany kapitał własny
Dodatkowe zabezpieczenia nie są wymagane (leasing gwarantowany) Niższa podstawa opodatkowania przy obliczaniu podatku dochodowego PIT (leasing konsumencki) czy CIT (leasing korporacyjny) Przedmiot leasingu nie jest uwzględniany w bilansie jako zobowiązanie

43 Zalety leasingu Elastyczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości leasingobiorcy Doświadczenie leasingodawcy pozwala na tańsze zakupy maszyn i urządzeń oraz uzyskanie lepszej ceny w przypadku ewentualnej sprzedaży wyleasingowanej rzeczy po upływie okresu umowy

44

45 Zalety leasingu wg. Raiffeisen
uwolnienie środków zamrożonych w nieruchomościach - leasing zwrotny, poprawa płynności finansowej i wykorzystanie posiadanego majątku - leasing zwrotny, długoterminowe finansowanie inwestycji i bieżących potrzeb firmy, optymalizacja korzyści podatkowych - raty leasingu w całości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu - w leasingu operacyjnym, możliwość przyspieszenia amortyzacji nieruchomości z 25% do 54% w leasingu operacyjnym, bezpieczne źródło finansowania dzięki uregulowaniom leasingu w kodeksie cywilnym oraz ustawach podatkowych, elastyczne warunki umowy i płatności dostosowane do potrzeb Klienta

46 Wady leasingu Ryzyko, iż nasz leasingodawca ogłosi bankructwo lub posiada niespłacone zobowiązania Brak prawa własności przedmiotu leasingu oraz możliwość jego odebrania w przypadku opóźnienia w spłacie rat leasingowych Stosunkowo wysoka wysokość opłat, obejmująca: czynsz (lub koszt używania), wartość przedmiotu leasingu (lub jej część, w zależności od rodzaju leasingu), koszt uzyskania kapitału pozwalającego na zakupienie użyczanych przedmiotów a także zysk finansującego

47 Wady leasingu Stosunkowo wysoka wysokość opłat
Poważne skutki finansowe naruszenia warunków umowy Mniejszy zakres uprawnień niż finansujący Zmienność regulacji prawnych i trudna interpretacja zasad opodatkowania leasingu

48 Czym byłaby prezentacja bez humorystycznego zakończenia…

49 Bibliografia Finansowe i podatkowe korzyści z leasingu – prezentacja Anny Rutkowskiej i Mateusza Margola Instrumenty finansowe. Janusz Kudła

50 Dziękujemy za uwagę :)


Pobierz ppt "Leasing w Polsce i za granicą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google