Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Korzyści dla pracodawcy – finansowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Korzyści dla pracodawcy – finansowe."— Zapis prezentacji:

1

2 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Korzyści dla pracodawcy – finansowe

3 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Projekt „Spróbujmy się zrozumieć” projekt innowacyjny testujący, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. celem projektu jest wypracowanie nowoczesnych metod i narzędzi, które pozwolą nie tylko na aktywizację osób Niesłyszących, ale także zwiększą świadomość i otwartość w środowisku osób słyszących, dając podstawę do łatwiejszej, lepszej i dzięki temu bardziej trwałej współpracy. projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

4 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy 1.Zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 2. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego 3.Zwroty kosztów

5 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy 1. Zmniejszenie lub uniknięcie składki na PFRON Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 6% Wpłaty na PFRON: 40,65% x przeciętne wynagrodzenie x (liczba zatrudnionych ogółem x 6% - liczba zatrudnionych ON) 1550pln/osoba Obniżenie wskaźnika: etat x2 lub etat x3

6 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy 2. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego Warunki: – Nie zaleganie z wpłatami na PFRON – Wzrost zatrudnienia netto (ochrona pozostałych pracowników przed zwalnianiem) – Osiągnięcie wskaźnika zatrudniania ON na poziomie 6%* Zatrudnienie na umowę o pracę i wykazanie pracownika w ewidencji zatrudnionych ON

7 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego Dofinansowaniu podlegają koszty wynagrodzenia tj.: – wynagrodzenie brutto – finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych – max. 90% faktycznie poniesionych kosztów płacy

8 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

9 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy 3. Zwroty kosztów – jakich? Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

10 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Zwroty kosztów – warunki Pracodawca składa wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych do starosty Warunki: podpisanie umowy ze starostą, pozytywna opinia PIP o przystosowaniu stanowiska pracy ON, utrzymanie stanowiska przez 36 miesięcy, udokumentowanie poniesionych kosztów Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl [zatrudnienie osób niepelnosprawnych]


Pobierz ppt "Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Korzyści dla pracodawcy – finansowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google