Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsorcja a polityka gromadzenia czasopism w bibliotekach Jolanta Stępniak Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsorcja a polityka gromadzenia czasopism w bibliotekach Jolanta Stępniak Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Konsorcja a polityka gromadzenia czasopism w bibliotekach Jolanta Stępniak Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

2 23/09/02Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników 2 Elementy określające politykę gromadzenia: typ piśmiennictwa profil tematyczny kryteria selekcji zbiorów statutowe cele biblioteki liczba i typy użytkowników źródła i wielkość finansowania warunki przechowywania i udostępniania zbiorów

3 23/09/02Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników 3 Cele współpracy bibliotek obniżenie kosztów funkcjonowania lokalnej biblioteki wykorzystanie komplementarności zbiorów innych bibliotek (oszczędność miejsca) współużytkowanie środków technicznych współpraca przy tworzeniu zasobów informacyjnych

4 23/09/02Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników 4 Konsorcja jako forma współpracy Cele –Kupować więcej i taniej –Zapewnić lepsze warunki dostępu Efekty pozytywne –więcej i taniej kupowanych zbiorów elektronicznych Efekty negatywne –Zagrożenie dla zasad specjalizacji zbiorów –Realny wzrost nakładów

5 23/09/02Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników 5 Zasady zakupu konsorcyjnego Podporządkowanie priorytetów lokalnych pojedynczych bibliotek celom nadrzędnym konsorcjum –Pakiet tytułów dla grupy bibliotek Priorytet dla bieżącego dostępu, kosztem gromadzenia ciągów wieloletnich –Dostęp do egzemplarzy archiwalnych (drukowanych)

6 23/09/02Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników 6 Własność a usługi biblioteczne Formy zakupu wydawnictw elektronicznych - licencja na dostęp - zakup na czas określony - konsorcjum Uprawnienia bibliotek do udostępniania i przechowywania zakupionych dokumentów - wypożyczenia międzybiblioteczne - archiwizacja - wymiana

7 23/09/02Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników 7 Specjalizacja zbiorów bibliotecznych w warunkach konsorcyjnych Priorytety nadrzędne Ograniczenie nakładów na zakup wydawnictw nie objętych umową konsorcyjną Konsorcyjna sprzedaż wiązana - zaleta czy wada ? Długotereminowe skutki ograniczenia specjalizacji zbiorów

8 23/09/02Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników 8 Warunki techniczne przechowywania i udostępniania zasobów konsorcyjnych zakup i obsługa oprogramowania i serwerów udostępniających zasoby wieloletnia archiwizacja zbiorów (problemy techniczne) warunki udostępniania zbiorów –określenie optymalnej / minimalnej liczby stanowisk dla obsługi użytkowników komputery w bibliotekach i pracowniach uczonych, komputery domowe

9 23/09/02Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników 9 Informacja o zasobach dla użytkowników i decydentów Katalogi, kartoteki, wykazy, listy... - jak informować czytelników o czasopismach elektronicznych (aktualność danych) Ewidencja inwentarzowa - jak zaksięgować zakup wydawnictw elektronicznych i opłatę konsorcyjną Statystyki biblioteczne i raporty finansowe

10 23/09/02Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników 10 Ocena polityki konsorcyjnej Efekty pozytywne - wzrost wykorzystania czasopism - skokowy wzrost liczby dostępnych tytułów - zainteresowanie czasopismami drukowanymi Bilans za i przeciw zakupom konsorcyjnym

11 Problemy Źródła i sposoby finansowania konsorcjum - środki na import czasopism a opłaty konsorcyjne - stopniowalność opłat członkowskich - zasady uczestnictwa w konsorcjum Organizacja konsorcjum - funkcja koordynatora konsorcjum - archiwizacja egzemplarza drukowanego, - Informacja o konsorcjach i ich zasobach

12 23/09/02Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników 12 Przyszłość polityki gromadzenia Zakup pojedynczych artykułów Rezygnacja z katalogowania czasopism i bieżącej akcesji Zaprzestanie gromadzenia czasopism ?? Nakłady na udostępnianie zasobów czy na gromadzenie

13 A jednak polecam konsorcja... stepniak@mail.uw.edu.pl


Pobierz ppt "Konsorcja a polityka gromadzenia czasopism w bibliotekach Jolanta Stępniak Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google