Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŁCDNiKP 824/rz Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego Certyfikat ISO 9001 (od 2002)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŁCDNiKP 824/rz Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego Certyfikat ISO 9001 (od 2002)"— Zapis prezentacji:

1 ŁCDNiKP 824/rz Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego Certyfikat ISO 9001 (od 2002) Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnoścą intelektualną w świetle przemian i oczekiwań rynku pracy 19 marca 2015 roku

2

3 Główne rekomendacje zespołów eksperckich dotyczące kształcenia ponadgimnazjalnego uczniów ze SPE  zagwarantowanie uczniom ze SPE możliwości edukacji w różnych typach placówek na poziomie ponadgimnazjalnym z zapewnieniem: profesjonalnego prowadzenia w ramach nadzorowanych, systemowych i zaprogramowanych przez osoby przygotowane do pracy z niepełnosprawnymi,  przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do wyboru zawodu, którego nauczanie powinno mieć miejsce w warunkach kształcenia specjalnego, z zastosowaniem specyficznych form i metod pracy oraz z indywidualnym doborem ścieżki zawodowej do predyspozycji ucznia już na poziomie gimnazjum.  elastyczne traktowanie planów nauczania dla uczniów ze SPE w szkołach ponadgimnazjalnych przy zachowaniu ogólnej liczby godzin realizowanych tygodniowo podział godzin pozostawałby w gestii rad pedagogicznych. 

4  stworzenie możliwości dostosowania egzaminów zewnętrznych (w tym maturalnych) do możliwości i charakteru niepełnosprawności ucznia, by nie powodowały wykluczenia, a wyrównywały szanse edukacyjne i społeczne.  zweryfikowanie systemu zawodowych egzaminów zewnętrznych dla uczniów ze SPE.  wprowadzenie obligatoryjnych staży i wspieranych praktyk zawodowych dla uczniów o SPE w miejscach pracy, by zagwarantować przede wszystkim praktyczne, a nie czysto teoretyczne wykształcenie zawodowe. Organizacją praktyk powinien zajmować się doradca zawodowy.  zagwarantowanie możliwość wyboru przedmiotów ogólnokształcących stosownie do kierunku kształcenia zawodowego realizowanego przez uczniów ze SPE.

5 Rekomendacje europejskie  Innowacyjne metody nauczania  Nadzorowane praktyki zawodowe - modele zatrudnienia wspomaganego  dopasowanie umiejętności wymaganych na rynku pracy do możliwości i oczekiwań uczniów realizacja IPET (!)  zachowanie elastyczności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego  działania zapobiegające wczesnemu wypadaniu z systemu edukacji- zapewnienie odpowiedniego wsparcia i środków dla uczniów ze spe.

6  elastyczność pozwalająca na różnorodność praktyk zawodowych, wspierająca zastosowanie metod skoncentrowanych na uczniu  wyspecjalizowana kadra w placówce, posiadająca odpowiednie kompetencje i wiedzę  wspieranie pracodawców i absolwentów w trakcie wejścia na otwarty rynek pracy  trwałe relacje szkoły z pracodawcami- ustanowienie formalnych zasad  ustanowić ramy prawne, które pozwolą placówkom oferować różne poziomy przygotowania zawodowego, różne kwalifikacje zawodowe, w razie potrzeby dokonywać zmian w strukturze i czasie trwania programów


Pobierz ppt "ŁCDNiKP 824/rz Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego Certyfikat ISO 9001 (od 2002)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google